• NG Kerk Namibië
  Verbind aan God, Verbind aan mekaar; Verbind aan Namibië; Leef uit Christus se opstanding.
 • NG Kerk Namibië
  Verbind aan God, Verbind aan mekaar; Verbind aan Namibië; Leef uit Christus se opstanding.
 • NG Kerk Namibië
  Verbind aan God, Verbind aan mekaar; Verbind aan Namibië; Leef uit Christus se opstanding.

ALGEMENE NUUS


DIAKONALE DIENSTE

Nodige kontakbesonderhede van ons diakonale dienste.

 1. Gesinsorgdienste

  Professionele hulp, barmhartigheid en die betoning van liefde en versor­ging behoort vanuit ’n Bybelse lewens- en wêreldbeskouing gedoen te word. Begeleiding geskied deur bewus­ma­king, motivering, toerusting sowel as mobili­sering van kliënte en multi-dissiplinêre span­lede. Aktuele nood moet aandag kry binne die konteks van die plaaslike gemeen­skap.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 820
  Walvisbaai
  Namibië

  Tel (+264-64) 20-5857
  Faks (+264-64) 20-5315
  E-pos kmrwvb@mweb.com.na

 2. Huis Maerua – wetsbestede kinderversorging

  Huis Maerua is ’n Kinderhuis wat onder beskerming van die NG Kerk in Namibië funksioneer. Skoolgaande kinders van beide ge­slagte word hier opgeneem en versorg binne ’n Chris­telike etos mits sodanige kinders deur ’n Kinderhof sorgbehoewend be­vind en na ’n Kinderhuis of plek van veiligheid verwys is.

  Kontakbesonderhede

  Demontestraat 24
  Auasblick
  Windhoek

  Tel: (+264-61) 383250
  E-pos: huismaerua.bestuur@ecsos.org

 3. Wildernisterapie

  Wilderness Therapy Namibia is ‘n program gerig op kwesbare kinders wat nog nie met die gereg gebots het nie, maar ‘n sterk kans staan om dit wel te doen. Die program bestaan uit ‘n terapeutiese intervensie in die vorm van ‘n 5-dag lange staptog in die veld, opgevolg deur ‘n mentor-program.

  Kontakbesonderhede

  Tel: (+264 61) 274 363

  Pikkie Hoffman: wildernesstherapy@ecsos.org

 4. Oude Rust Oord

  Inwoners word in enkel- en dubbelkamers, woonstelle en ’n afdeling vir verswakte bejaardes versorg.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 20543
  Windhoek
  Namibië

  Tel: (+264-61) 22-7023
  E-pos: ouderust@mweb.com.na

 5. Huis Deon Louw

  Inwoners word in enkel- en dubbelkamers, sowel as in ’n afdeling vir verswakte bejaardes, versorg.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 697
  Gobabis
  Namibië

  Tel: (+264-62) 562895
  E-pos: huisdeonlouw@iway.na

 6. Ons Tuiste

  Inwoners word in enkel- en dub­bel­­ka­mers, woonstelle en ’n afdeling vir verswakte be­jaardes versorg.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 51
  Keetmanshoop
  Namibië

  Tel: (+264-63) 22-2794

 7. Ecumenical Social Services (EcSOS)

  Ecumenical Social Services (EcSOS) (www.ecsos.org) is ‘n lede-organisasie en word bestuur deur Amanda Krüger as Hoofuitvoerende Beampte.

  Kontakbesonderhede

  Schanzenweg 46A
  Windhoek
  Namibië

  Tel: +264 61 374350
  E-pos: ceo@ecsos.org

   Dollars vir Diakonale Diens deur Givetoday

               

FACEBOOK

...

View on Facebook

Roeping 2017: ’n Liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibië wat uitdrukking gee aan die lewe van God Drie-enig

Oor God

Die Lewende God se Gees en Woord roep en leer mense om te leef in geloofsgemeenskappe wie se aard, voorkoms en praktiese lewe is soos die unieke andersheid van God self:

· God ontmoet en help ons om die Heilige Drie-eenheid van Vader, Seun en Gees te leer ken soos hulle in diep Persoonlike verhouding in en met mekaar leef.

· God Drie-enig is aktief teenwoordig in die wêreld deur getrou, liefdevol, genadig, vermanend, regverdig, vergewend, verlossend, vernuwend, dienend, self-opofferend, versorgend en gemeenskap-vormend met mense te leef.

· Ons roeping op aarde is om beelddraers van God te wees, deel te neem aan God se unieke gemeenskapslewe en konkreet uitdrukking te gee aan God se liefdevolle aard.

Oor gemeentes en dissipels

Daarom wil ons voor en met God wandel as geloofwaardige geloofsgemeenskappe en mense wat:

· weet dat ons nie aan onsself nie, maar aan God Drie-enig behoort;

· God alleen aanbid in onverdeelde trou;

· met oorgawe en toewyding leef soos God self leef omdat God se liefde in ons teenwoordig is;

· onsself aan die leiding en regering deur die Heilige Gees van Christus oorgee om aan God alleen gehoorsaam te wees;

· gevorm word tot dissipels wat die Opgestane en Lewende Jesus volg deur vir God en nie vir onsself te leef nie sodat andere ook sy dissipels kan word;

· daagliks deur innige geestelike omgang en gemeenskap met God Drie-enig self verdiep en verander word om al hoe meer die Beeld van Christus te vertoon;

· as gestuurdes saam met God in Namibië beweeg en dien om God se wil en regering te bevestig;

· geloofsgenote is wat in liefdevolle en genesende verhoudings met mekaar leef;

· so leef en dien dat mense sal sê: “ons wil met julle saamgaan omdat ons sien dat God by julle is.”

Oor leierskap

Ons streef na die ontwikkeling van dienende gemeente begeleiers:

· met ’n helder kyk na die toekoms waartoe God ons roep in Namibië;

· wie se identiteit gewortel en gegrond is in die liefde van God Drie-Enig self;

· wat oefen en aanhou om saam met mekaar en hulle geloofsgemeenskappe God se wil en roeping vir hulle konkrete omstandighede te onderskei;

· wat koers aandui en selfopofferend die evangelie uitleef wat hulle van harte glo en verkondig.

· wat persoonlik en in spanne daagliks hulle krag put uit ’n steeds verdiepende verhouding met die Lewende Drie-enige God self.

Oor verband

Ons wil groei tot ’n verband van reformerende geloofsgemeenskappe in Namibië:

· wat as Liggaam van Christus ruimtes en geleenthede skep vir alle gelowiges om die Here God, mekaar en Namibië te dien met ontginning van die rykdom van gawes wat God in sy goedheid aan ons gee;

· met soepel en aanpasbare organe, patrone en prosesse wat mense in staat stel en ondersteun om hulle roeping in al die unieke kontekste in Namibië uit te leef;

· met eenvoudige, ooreengekome orde-reëlings wat dit moontlik maak om met integriteit verhoudings en verbande tussen geloofsgemeenskappe te stig en so Christus se Liggaam help en vrymaak om op organiese wyse te groei en God se regering in Namibië te bedien.
...

View on Facebook
 • Uitgesmeer oor ons hele lewe
  Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees (Numeri 6:24-25). Dit was Klaus Westermann, ʼn Duitse teoloog, wat ons aandag daarop gevestig het dat God se handelinge of dade in die Bybel op twee maniere beskryf word. Eers hoor ons van God se sogenaamde […]
 • ʼn Egte verlange
  Lewe in liefde soos Christus ons ook liefgehad het (Efesiërs 5:2). Oor die belangrikheid van liefde om ons as mense meer heel te maak kan min mense stry. Dit bly die hart van die Bybelse boodskap. Tog, en tragies genoeg, bly die uitleef van egte liefde dikwels net ʼn verlange, ʼn droom. Maar dan één […]
 • Hierna moet ons op soek bly
  Kennis maak verwaand, maar liefde bou op (1 Korintiërs 8:1, Direkte Vertaling). In een van sy vele meditasies maak die leier van die bekende Taizé-gemeenskap ʼn stelling en voeg ʼn uiters belangrike vraag daarby. Dié stelling bevestig die waarde van wetenskap en tegnologie en lui: “Die onuitputlike moontlikhede van die wetenskap en die tegnologie help […]
 • Ore en oë
  Verder het Hy gesê: “Wie ore het en kan hoor, moet luister!” (Markus 4:9). Wanneer jy die Markusevangelie lees, lees jy gereeld dié refrein: “Wie ore het, moet luister!” (4:9). Jesus praat gereeld van dié wat sien maar nie sien nie, en van dié wat hoor maar nie hoor nie. Dit is soos die verhaal […]