• NG Kerk Namibië
  Verbind aan God, Verbind aan mekaar; Verbind aan Namibië; Leef uit Christus se opstanding.
 • NG Kerk Namibië
  Verbind aan God, Verbind aan mekaar; Verbind aan Namibië; Leef uit Christus se opstanding.
 • NG Kerk Namibië
  Verbind aan God, Verbind aan mekaar; Verbind aan Namibië; Leef uit Christus se opstanding.

ALGEMENE NUUS


DIAKONALE DIENSTE

Nodige kontakbesonderhede van ons diakonale dienste.

 1. Gesinsorgdienste

  Professionele hulp, barmhartigheid en die betoning van liefde en versor­ging behoort vanuit ’n Bybelse lewens- en wêreldbeskouing gedoen te word. Begeleiding geskied deur bewus­ma­king, motivering, toerusting sowel as mobili­sering van kliënte en multi-dissiplinêre span­lede. Aktuele nood moet aandag kry binne die konteks van die plaaslike gemeen­skap.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 820
  Walvisbaai
  Namibië

  Tel (+264-64) 20-5857
  Faks (+264-64) 20-5315
  E-pos kmrwvb@mweb.com.na

 2. Huis Maerua – wetsbestede kinderversorging

  Huis Maerua is ’n Kinderhuis wat onder beskerming van die NG Kerk in Namibië funksioneer. Skoolgaande kinders van beide ge­slagte word hier opgeneem en versorg binne ’n Chris­telike etos mits sodanige kinders deur ’n Kinderhof sorgbehoewend be­vind en na ’n Kinderhuis of plek van veiligheid verwys is.

  Kontakbesonderhede

  Demontestraat 24
  Auasblick
  Windhoek

  Tel: (+264-61) 383250
  E-pos: huismaerua.bestuur@ecsos.org

 3. Wildernisterapie

  Wildernis Terapie Namibia is n bemagtigingsprogram vir 16-20 jariges wat blootgestel is aan moeilike omstandighede en in groepe deur skole geselekteer word om deel te vorm van n alternatiewe en opwindende terapeutiese program in die natuur.

  Die program sluit ook mentorskap en ander begeleidingsprogramme in. Die doel  is om gebalanseerde volwassenes vir die samelewing voor te berei. 

  Kontakbesonderhede

  Tel: (+264 61) 274 363

  Pikkie Hoffman: wildernesstherapy@ecsos.org

 4. Oude Rust Oord

  Inwoners word in enkel- en dubbelkamers, woonstelle en ’n afdeling vir verswakte bejaardes versorg.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 20543
  Windhoek
  Namibië

  Tel: (+264-61) 22-7023
  E-pos: ouderust@mweb.com.na

 5. Huis Deon Louw

  Inwoners word in enkel- en dubbelkamers, sowel as in ’n afdeling vir verswakte bejaardes, versorg.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 697
  Gobabis
  Namibië

  Tel: (+264-62) 562895
  E-pos: huisdeonlouw@iway.na

 6. Ons Tuiste

  Inwoners word in enkel- en dub­bel­­ka­mers, woonstelle en ’n afdeling vir verswakte be­jaardes versorg.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 51
  Keetmanshoop
  Namibië

  Tel: (+264-63) 22-2794

 7. Ecumenical Social Services (EcSOS)

  Ecumenical Social Services (EcSOS) (www.ecsos.org) is ‘n lede-organisasie en word bestuur deur Amanda Krüger as Hoofuitvoerende Beampte.

  Kontakbesonderhede

  Schanzenweg 46A
  Windhoek
  Namibië

  Tel: +264 61 374350
  E-pos: ceo@ecsos.org

   Dollars vir Diakonale Diens deur Givetoday

               

FACEBOOK

Ons roep ons lidmate op om, as volgelinge van Christus, op alle vlakke van die regering en die burgerlike samelewing te beding vir:
• Etiese regering
• Menswaardigheid
• Geregtigheid vir almal
• Werkskepping
• Rentmeesterskap
• Ekonomiese investering
• Gesonde rasseverhoudinge
• Vrede en harmonie in ’n diverse samelewing
...

View on Facebook

ALGERIAN CHURCHES FORCED TO CLOSE
Youssef Ourahmane, the leader of a Protestant church in Algeria, has denounced the closure of his church which has been around for more than 20 years. Last November, local authorities closed the church, claiming it had been used to “illegally print Gospels and publications intended for evangelism”.
He refutes the claims and said the closure was based on “false accusations”. Despite this discouraging situation he said, “We believe that God is in control. He will not allow any hair to fall, without His will, from our head.”
Three other churches were also closed by police for allegedly not having state approval. While two churches were asked to cease all religious activities. Since December last year, 25 out of the 45 churches, affiliated to Algeria’s main Protestant Church body, have been visited to check compliance with safety regulations and have been given three months’ notice to cease all religious activities.
Please pray for wisdom for these churches as they seek to resolve this issue. Pray that any false accusations against them will be squashed and that they will be granted the right to resume their church activities.
Thank you for standing with them in prayer!
...

View on Facebook
 • Alles, maar alles anders
  Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie: dit hou groot beloning in (Hebreërs 10:35). Een van die belangrikste aspekte van geloof is dat geloof nooit staties is nie. Dit bevat geen finale sekerheid nie; dit is nie ʼn soort besitting waaroor gelowiges beskik en wat onveranderlik bly nie. Inteendeel. Geloof is ʼn weg waarop […]
 • Getrooste twyfel
  “Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee” (Matteus 11:28). Een van die mooiste definisies van geloof is deur die ou kerkvader Martin Luther geskep. Hy noem geloof “getrooste twyfel”. Sjoe, wat ʼn diepsinnige gedagte! Wat ʼn eerlike insig! Want geloof is inderdaad altyd broos, ʼn soort […]
 • ʼn Passiewe knieval
  Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom: “Dit is my verbond met jou; jy sal die vader wees van ʼn menigte nasies” (Genesis 17:3). Wie indringend na Abraham se geloof kyk, sal gou agterkom dat dit deur ʼn bepaalde soort passiwiteit gekenmerk is. In sekere sin is dit verstaanbaar. Want […]
 • Die geheim van ʼn vasbyt-geloof
  Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo (Romeine 4:18). In Romeine 4 verwys Paulus na Abraham se lewe om die aard van geloof aan ons te verduidelik. By Abraham sien ons dat sy geloof ʼn soort vasbyt-geloof was, ʼn hardnekkige vertroue en hoop op God se beloftes, ondanks haglike […]