• NG Kerk Namibië
  Verbind aan God, Verbind aan mekaar; Verbind aan Namibië; Leef uit Christus se opstanding.
 • NG Kerk Namibië
  Verbind aan God, Verbind aan mekaar; Verbind aan Namibië; Leef uit Christus se opstanding.
 • NG Kerk Namibië
  Verbind aan God, Verbind aan mekaar; Verbind aan Namibië; Leef uit Christus se opstanding.

ALGEMENE NUUS


DIAKONALE DIENSTE

Nodige kontakbesonderhede van ons diakonale dienste.

 1. Gesinsorgdienste

  Professionele hulp, barmhartigheid en die betoning van liefde en versor­ging behoort vanuit ’n Bybelse lewens- en wêreldbeskouing gedoen te word. Begeleiding geskied deur bewus­ma­king, motivering, toerusting sowel as mobili­sering van kliënte en multi-dissiplinêre span­lede. Aktuele nood moet aandag kry binne die konteks van die plaaslike gemeen­skap.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 820
  Walvisbaai
  Namibië

  Tel (+264-64) 20-5857
  Faks (+264-64) 20-5315
  E-pos kmrwvb@mweb.com.na

 2. Huis Maerua – wetsbestede kinderversorging

  Huis Maerua is ’n Kinderhuis wat onder beskerming van die NG Kerk in Namibië funksioneer. Skoolgaande kinders van beide ge­slagte word hier opgeneem en versorg binne ’n Chris­telike etos mits sodanige kinders deur ’n Kinderhof sorgbehoewend be­vind en na ’n Kinderhuis of plek van veiligheid verwys is.

  Kontakbesonderhede

  Demontestraat 24
  Auasblick
  Windhoek

  Tel: (+264-61) 383250
  E-pos: huismaerua.bestuur@ecsos.org

 3. Wildernisterapie

  Wildernis Terapie Namibia is n bemagtigingsprogram vir 16-20 jariges wat blootgestel is aan moeilike omstandighede en in groepe deur skole geselekteer word om deel te vorm van n alternatiewe en opwindende terapeutiese program in die natuur.

  Die program sluit ook mentorskap en ander begeleidingsprogramme in. Die doel  is om gebalanseerde volwassenes vir die samelewing voor te berei. 

  Kontakbesonderhede

  Tel: (+264 61) 274 363

  Pikkie Hoffman: wildernesstherapy@ecsos.org

 4. Oude Rust Oord

  Inwoners word in enkel- en dubbelkamers, woonstelle en ’n afdeling vir verswakte bejaardes versorg.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 20543
  Windhoek
  Namibië

  Tel: (+264-61) 22-7023
  E-pos: ouderust@mweb.com.na

 5. Huis Deon Louw

  Inwoners word in enkel- en dubbelkamers, sowel as in ’n afdeling vir verswakte bejaardes, versorg.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 697
  Gobabis
  Namibië

  Tel: (+264-62) 562895
  E-pos: huisdeonlouw@iway.na

 6. Ons Tuiste

  Inwoners word in enkel- en dub­bel­­ka­mers, woonstelle en ’n afdeling vir verswakte be­jaardes versorg.

  Kontakbesonderhede

  Posbus 51
  Keetmanshoop
  Namibië

  Tel: (+264-63) 22-2794

 7. Ecumenical Social Services (EcSOS)

  Ecumenical Social Services (EcSOS) (www.ecsos.org) is ‘n lede-organisasie en word bestuur deur Amanda Krüger as Hoofuitvoerende Beampte.

  Kontakbesonderhede

  Schanzenweg 46A
  Windhoek
  Namibië

  Tel: +264 61 374350
  E-pos: ceo@ecsos.org

   Dollars vir Diakonale Diens deur Givetoday

               

FACEBOOK

Theresa Olivier laat weet op Facebook: Manus se breinoperasie was n baie groot sukses. Ek was bevoorreg om met albei sy chirurge te kon praat na die operasie. Baie de-kompressie is gedoen. Sy oog lyk sommer reeds beter en hy is katjie van die ICU(baan). Hy is opreg dankbaar vir elkeen, reg oor die wereld, wat hom hierdeur gebid het. ...

View on Facebook

Ons roep ons lidmate op om, as volgelinge van Christus, op alle vlakke van die regering en die burgerlike samelewing te beding vir:
• Etiese regering
• Menswaardigheid
• Geregtigheid vir almal
• Werkskepping
• Rentmeesterskap
• Ekonomiese investering
• Gesonde rasseverhoudinge
• Vrede en harmonie in ’n diverse samelewing
...

View on Facebook
 • Vir wat jy van my ken
  Maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê: “Huigelaars! Waarom stel julle vir My ʼn strik? (Matteus 22:18). Nie almal van ons hanteer kritiek ewe goed nie. Party is meer sensitief daarvoor en sal met groot drif hulleself handhaaf en verdedig wanneer hulle as persoon of hulle werk – na hulle gevoel […]
 • Vry, sonder opgeblase trots
  Maar wat eers vir my ʼn bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus (Filippense 3:7). Ek het ʼn vriend wat op sy dag ʼn dosent aan ʼn belangrike universiteit was. Verlede jaar het hy saam met my op ʼn reis na die buiteland gegaan. Toe ons die nodige reisdokumente invul, doen […]
 • Alles, maar alles anders
  Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie: dit hou groot beloning in (Hebreërs 10:35). Een van die belangrikste aspekte van geloof is dat geloof nooit staties is nie. Dit bevat geen finale sekerheid nie; dit is nie ʼn soort besitting waaroor gelowiges beskik en wat onveranderlik bly nie. Inteendeel. Geloof is ʼn weg waarop […]
 • Getrooste twyfel
  “Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee” (Matteus 11:28). Een van die mooiste definisies van geloof is deur die ou kerkvader Martin Luther geskep. Hy noem geloof “getrooste twyfel”. Sjoe, wat ʼn diepsinnige gedagte! Wat ʼn eerlike insig! Want geloof is inderdaad altyd broos, ʼn soort […]