𝐷𝑖𝑒 𝑡𝑤𝑒𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛 𝐸𝑟𝑛𝑠𝑡 𝐶𝑜𝑒𝑡𝑧𝑒𝑒 𝑒𝑛 𝑅𝑖𝑎𝑠 𝑂𝑏𝑒𝑟ℎ𝑜𝑙𝑧𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑎𝑎𝑡 𝑡𝑦𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑 𝑠𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑠ℎ 𝑁𝑎𝑚𝑖𝑏𝑖𝑎 𝑜𝑛𝑡𝑏𝑦𝑡 – ‘𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒 𝑤𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑔𝑒𝑘𝑜𝑚 ℎ𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑒 𝑎𝑓𝑔𝑒𝑙𝑜𝑝𝑒 7 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑤𝑎𝑡 𝑤𝑦𝑑 𝑤𝑒𝑟𝑘 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑊𝑖𝑛𝑑ℎ𝑜𝑒𝑘𝑠𝑒 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝.

Elk van die tien tafels het ‘n bol wol gekry om hulle plek in die netwerk te verteenwoordig. Daarna het elke lid van die Fresh Namibia span die punt van die woldraadjie uit elk van die tien bolle van elke tafel af getrek na die sprekers voor in die vertrek. Daar is almal aanmekaar gebind is as illustrasie van die netwerke.

Die beeld is verder gebruik deur Rias om die veelheid van moontlikhede wat so netwerk inhou – en die belangrikste daarvan – dat tien woldrade saam nie gebreek kan word nie – terwyl een alleen meer kwesbaar is.

Hulle het gepraat oor die netwerke wat veel meer behels as die span, maar kerke, kleingroepe, besigheidsbedieninge, skole en nog meer, insluit.

Hulle het ook vertel hoe die netwerk kon reageer – op ‘n publieke vakansiedag – binne minute op die busramp wat Gimnasium getref het. Predikante, pastore en ander geestelike werkers uit ‘n groot klomp plaaslike bedieninge het saam die bus ingewag wat die kinders terug gebring het skool toe. Hulle kon dadelik berading doen en geestelike ondersteuning gee.

𝑺𝒂𝒂𝒎 𝒌𝒂𝒏 𝒐𝒏𝒔 𝒎𝒆𝒆𝒓 𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒕𝒆𝒓 𝒅𝒐𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒆 𝒃𝒐𝒐𝒅𝒔𝒌𝒂𝒑 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒊𝒆 𝒅𝒂𝒈.