eMseni – Zoeloe vir: Plek van genade…

En ek is deurgans bewus daarvan dat ons as kerk regtig soms in John Maxwell se woorde vorentoe faal – failing forward, dáárom het ons regtig klómp genade nodig.

  • Genade by die God aan wie ons behoort;
  • Genade vir onsself as individue;
  • Genade vir mekaar – veral as ons van vêr af met mekaar praat;
  • Genade vir die drumpelstaanders;
  • Genade vir die randfigure wat nie eens dit tot by die drumpel waag nie vanweë óns ongenaakbaarheid;