Oproep om saam te bid vir die verkiesing

Die Bybel leer ons om vir die owerheid te bid sodat ons ‘n rustige lewe kan lei en ons kan toespits op ons roeping.

Paulus adviseer Timoteus in 2:1&2: 1. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, 2. vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.

Die CCN het inisiatiewe in Windhoek gereël – maar ons vra elke gemeente om die volgende Sondae in oploop na die Nasionale Vergadering en Presindensiële verkiesings van die 27e November om tyd in te ruim in eredienste hiervoor en om lidmate aan te moedig om werklik hiervoor in te tree.