Header

Jaargang 16 - Uitgawe 23/2019 - Woensdag 10 Julie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Op die radio...

• Familie-nuus

• Voorbidding

• Vakatures

• Giggel

Nuusbrokkies

Wat onthou jy van Bad-se-Loop?

Bad-se-Loop is werklik die hartaar van die jeugwerk in Noord-Transvaal. Net die ewigheid sal eendag kan aandui vir hoeveel geestelike seën en vrug hy verantwoordelik was!

Só skryf ds Willus Knipe wat besig is om 'n Gedenkblad oor hierdie gewilde kampterrein saam te stel.

Feldmuis nooi graag Namibiërs wat ook bande met Bad-se-Loop het, dalk uit studente dae, om hulle herinneringe, dalk 'n foto, met hom te deel. Ds Willus se epos is willus.knipe@gmail.com 

---

EK NOOI JOU UIT OM SAAM MET MY OP ‘N GEBEDSREIS TE GAAN

• Dr André Olivier

EERS: Ons sien om ons die nood van mense om meer te bid. Omstandighede dring ons op ons knieë. Kom ons begin by onsself en gebruik die gebed wat ons ontvang het as riglyn, die Ons vader.

ONS VADER WAT IN DIE HEMEL IS:  Thielicke het hierdie gebed gesien as die gebed wat die wêreld omspan. Deur die bril van hierdie woorde sien ons die wêreld in ‘n ander lig.  Ons sien nie net droogte en ekonomiese nood nie. Ons sien dat ek nie alleen is nie. Ons sien ook dat ons’e nie alleen is nie. Ons sien dat ek ander saam met my het in die nood, en dat ons saam ‘n Vader het in die nood.

GEBED Word net stil in jouself.

Wees stil in jouself sodat jy God as Vader ervaar in jou gebedsgemoed.

Dink aan al die kosbare eienskappe van ‘n sorgsame vader - Dat hy Sy arms om jou vou, en jou voorsien van alles wat vir jou goed is in Sy oë.

Raak bewus van die name van ander wat saam met jou in jou bestaansnood is.

Gee tyd sodat jy almal oproep wat om jou is, en roep hulle liefde en ondersteuning op in jou gebedsgemoed.

Raak bewus daarvan dat God as Vader die rede is vir jou bande met hulle, en hulle bande met jou. Put energie en krag daaruit dat ons ‘n Vader het wat ons nie alleen sal laat nie, en dat Hy ons vir mekaar gegee het sodat ons saam sterker kan wees.

Dit laat ook ons harte uitreik na almal buit ons eie kringe. So klop God se hart.

---

God se genade geboekstaaf

A Family of Reformed Churches in Africa – Remarkable stories of God’s grace word nou teen ‘n massiewe 53% afslag verkoop! Betaal nou slegs R85 vir hierdie merkwaardige boek!

Dit is uniek omdat dit inligting oor die geskiedenis, die groei en huidige stand van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en Afrika as geheel gee.

Om te bestel, stuur ‘n e-pos na order@clf.co.za of koop dit aanlyn by https://clf.co.za/product-category/books/

(Netto pryse, BTW en versendingskoste uitgesluit) Aanbod geldig tot 31 Julie of terwyl voorraad hou!

---

Kommer oor predikantsopleiding

Die media is deesdae vol van berigte oor die opleiding van predikante vir die NG Kerk. In die lig hiervan skryf dr Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode, soos volg.

Die  Algemene Kuratorium neem kennis dat daar tans verskeie gesprekke in die kerk oor teologiese opleiding aan die gang is. Teologiese opleiding is ’n baie belangrike deel van ons kerk en dit is goed dat daar voortgaande gesprek in die kerk hieroor is.

Teologiese opleiding, soos ander terreine van die kerk se werksaamhede, is blootgestel aan uitdagings in ons samelewing, in die kerk en in Hoër Onderwys.

Om hierdie rede het die Algemene Kuratorium die afgelope paar jaar gewerk aan ’n uitgebreide verbreding van teologiese opleiding en ’n duidelike uitklaring van kriteria wat vir die NG Kerk ten opsigte van teologiese opleiding geld.

Die beleidstuk “Raamwerk vir missionale bedieningsontwikkeling van die NG Kerk” is deur die onderskeie kuratoria, die Algemene Kuratorium en die ASM bespreek en goedgekeur. Hierdie beleidstuk sal by die komende Algemene Sinode in Oktober dien. 

Daar is aan die Algemene Taakspan Regte en Algemene Taakspan Predikantesake opdrag gegee om, waar nodig, reglementêre wysigings voor te berei vir die komende Algemene Sinode.

In die lig hiervan nooi die Algemene Kuratorium gemeentes en predikante om in gesprek te tree met die onderskeie kuratoria (verkieslik) of met die Algemene Kuratorium om vrae of bekommernisse te bespreek.

Ons wys graag daarop dat dit nie goed sal wees indien ons gesprekke voer sonder om ons goed te vergewis van die beleid en die stand van opleiding by ons onderskeie fakulteite en kerkeie bedieningsvorming nie.

---

Dollars vir sending

---

Help noodsaaklike dienste - ondersteun O'Shoppi

O'Shoppi is die plek waar jy jou gebruikte goedere kan afgee en daarmee die werk van die maatskaplike werkers kan ondersteun. Tans is die programme waar ons die hulp van maatskaplike werkers nodig het onder groot finansiële druk. Die sinode kan nie die werk befonds nie. As daar nie dringend geld kom hiervoor nie, sal die werk - wat nie deur enigiemand anders gedoen word nie - doodeenvoudig verlore gaan.

Daar is drie programme wat op die oomblik nog so diens lewer. Tog is daar nog behoeftes in die land vir sulke poste waaraan die staat se maatskaplike dienste nie aandag gee nie. 

Die eerste program is Huis Maerua, waar kinders wat weggeneem is van hul ouers deur die hof versorg word. Dan ook die Wildernis Terapie program wat goeie resultate lewer met ontwrigte kinders. Laastens die Erongo Social Services wat aan die kus maatskaplike dienste - waar veral kinder- en armsorg aandag kry.

Laasgenoemde het oornag 'n gedeelte van hul staatsbefondsing verloor, wat 'n groot gat in hul begroting tot gevolg het.

O'Shoppi - in Olympia se Lolo Park koopsentrum waar Woermann en Brock is - is die adres waar jy jou bruikbare gebruikte items kan afgee om hiervoor verkoop te word. Hulle doen ook veilings waar hulle op kommissie basis goedere namens die publiek opveil. Die eerste hiervan is op Saterdag 27 Julie om 09:00 op die parkeer terrein voor Woermann in Olympia.  

---
---

Publisiteitsgeleentheid

Namibia Media Holdings bied hulle Gospel Focus Page as 'n geleentheid aan gemeentes om artikels daar te plaas in ruil vir 'n advertensie.

Shareen van Wyk is die skakelpersoon hiervoor. Sy kan by shareen@nmh.com.na gekontak word.

In die volgende paragraaf, vertel Shareen meer oor die GOSPEL FOCUS PAGE.

Namibia Media Holdings publishes a weekly Sunday community newspaper, the Windhoek Express, which is a weekly newspaper published every Sundays.

We are offering to publish adverts of your Church-related special events – worship nights, conferences, markets, etc.  along with free editorial coverage, with information which you supply to us one week before the publishing date.

Circulation: The Windhoek Express is the only community newspaper that covers Windhoek and the entire Khomas Region, as well as Okahandja, Rehoboth and Gobabis. More than 8 000 copies are distributed to selected retailers in the above mentioned towns and sold by street vendors in Windhoek and Rehoboth.

We would like to look into delivering 50 free copies to your Church on Sundays. Should you be interested, we would need your physical address and times of your services.

Please note:

• We can assist with the design and layout of your advertisement at no costs;

• We provide added value in the form of editorial;

• We will post your information on our social media platforms;

• We are looking forward to being your advertising medium of choice.

Deadlines:

• Bookings: 1 week prior the publication date;

• Material: 3 working days prior the publication date.

---

Aftree-woonstel in Windhoek

In Schanzen-Oord, Windhoek, is die lewensreg op 'n eenslaapkamer woonstel beskikbaar teen N$770,000 of naaste aanbod.

Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Wanneer ekonomiese praktyke nie rekening hou met God se waardes nie, staan dit Hom beslis nie aan nie. Clem Marais en Thijs van der Merwe gesels oor Amos 8 wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Kuier gerus Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) saam op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Johannes de Koning (Tsumeb):  Saterdag 13/07; 081 622 7756; tjdekoning@iway.na

• Johann Combrinck (Warmbad): Maandag 15/07; 081-2953090; johannc@iway.na

---

Welkom Marco Koch.

Die bevestiging van Prop Marco Koch was 'n mooi ekumeniese gebeurtenis toe benewens die gebruiklike NG dominees, ook 'n Hervormde dominee Milankie van der Walt en Rynse Kerk dominee, Dennis Pick deelgeneem het aan die handoplegging.

Marco se bevestigingsrede is deur sy skoonpa prof Nelus Niemandt waargeneem. 'n Emosionele oomblik was toe sy ma vir hom 'n toga omgehang het.

Feldmuis sê welkom vir Marco en Doret in Namibië. 

Voorbidding

Ons bid vir Iran

Versorg deur Thijs van der Merwe – aan die hand van Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World

Area: 1,648,196 km2. Geleë tussen die Kaspiese See in die noorde en die Arabiese See / Persiese Golf in die suide. Bevolking 75,miljoen. 82,021,564 (CIA-Fact Book: Julie 2017 geskat.)

‘n Teokratiese Islamitiese Republiek is in 1979 uitgeroep. Streeks lojaliteite en anargie bring die land tot op die rand van burgeroorlog. ‘n Oorlog met Irak en 8 jaar van bittere oorlog & 1 miljoen Iranse sterftes volg kort daarna.

Sedert 1990 se demokratiese verkiesings het die invloed van gematigde leiers toegeneem.

Agteruitgang in die ekonomie agv sanksies en wanbestuur ontketen opstande in Julie en Oktober 2012 maar die land bly intern stabiel. In Junie 2013 word die gematigde konserwatiewe geestelike Dr. Hasan Fereidun RUHANI tot president verkies en beloof om die gemeenskap te hervorm asook buitelandse beleid.

Die lang stryd met die VN oor uraanverryking en herwinning lei in Julie 2015 tot ‘n ooreenkoms wat verligting van sanksies ot gevolg het in 2016. RUHANI was herkies as president in Mei 2017.

Herbewapening, najaag van kern bewapening ens. het spanninge veroorsaak.

Iran staar tans internasionale sanksies in die gesig agv weiering om toe te gee tov die kernprogram, die VSA het reeds in November 2018 weer sanksies ingestel.

Ekonomie: Olie is die grootste verdiener van valuta (75%) en matte dra 11% by.

Welvaart het onder die wanbestedende godsdienstige leierskap getaan en Iran was op ‘n finansiële afgrond teen die einde van die 1980s. Sedertdien was daar stadige groei en herstel.

Snelle bevolkingsgroei veroorsaak dat voedselonafhanklikheid nie gehandhaaf kan word nie.

Die sanksies het die land op die knieë gedwing en die ooreenkoms oor kernkrag materiale van 2015 bring dit tot ‘n einde – daarna groei die ekonomie fluks vir 18 maande waarna dit begin afplat agv ongunstige oliepryse.  

Godsdiens: Shi’a Islam is die staatsgodsdiens en Sunni Islam word gerespekteer, ander vertakkinge word onderdruk.

Die konstitusie beskerm die regte van Jode, Zoroastriane en Christene. Proseliet makery is verbode.

Protestantse kerke was oor die algemeen klein en sukkelend voor die revolusie, daarna volg ‘n kort bloeitydperk.

Die 1990s was gekenmerk deur geweldadige vervolging, verskeie Christene het as martelare gesterf en baie het vir hul lewens gevlug.

Vervolging indeks 9e in die wêreld. Muslim 98.64% -  93% is Shi’a; Baha'i 0.4%; Christian 0.52% Other 0.15% Jewish 0.03%.

Dank die Here:  Meer as 35 jaar van anti-Westerse, anti-Christen propaganda en ontevredenheid met die Islamitiese rewolusie, het baie na alternatiewe vir Islam laat soek. Iraneers is meer oop vir die evangelie as ooit tevore, ook agv die ryke Christelike tradisie en lydsaamheid onder vervolging.

Daar was waarskynlik net 500 Muslim agtergrond gelowiges (MAGs) in 1979. Teen 2000 was daar selfs soveel as 20 000 - waarvan die helfte nog in Iran woonagtig; teen 2010 het sommiges die getal op 1 miljoen geraam!  Baie hiervan is mense wat op grnd van drome, wondertekens en ingrepe van God tot geloof gekom.

Vir die eerste keer in die geskiedenis is daar meer MAGs as tradisionele minderheidsgroep Christene.

Tree in vir:  Politieke verandering en ‘n regering wat menseregte sal respekteer.

Ekonomiese herstel binnelands.

Vir groter openheid vir die Evangelie en dat die evangelie weer vrylik verkondig kan word.

Diskriminasie marginaliseer van Jode en Christene; die Baha’i, Persies sprekendes en MAGs word openlik en wreed vervolg. Bid vir godsdiensvryheid.

Bid vir die Christen Armeniese en Assirriese minderhede wat streng ingeperk word.

---

Pray for Sudan as power sharing agreement is reached

After meeting for two days in Khartoum last week, Sudan's Transitional Military Council (TMC) and the Forces for Freedom and Change (FFC), a civilian umbrella organisation announced on Friday, 5 July that they had reached an agreement to end the deadlock in their country.

According to a Reuters witness, the streets in Khartoum's twin city, Omdurman, across the Nile River, erupted in celebration when the news broke. Thousands of people of all ages took to the streets, chanting “Civilian! Civilian! Civilian!” There was banging on drums, honking of horns and women ululating in jubilation.

Amidst this breakthrough, it remains to be seen whether TMC will rule fairly in the absence of a legislator, especially due to their involvement in the human rights abuses in Sudan and whether they can be trusted to hand over power to the FFC after 18 months. As well as whether FCC will be able to transition from a protest movement into a political force that can govern the country well in the absence of a strong ideological basis that binds them together. In addition, it’s uncertain what role Islamists (who are partners of the TMC) will play in the future of Sudan as they “view themselves as intermediaries between God and Sudanese people” FCC told the media.

Yet, we thank the Lord for this breakthrough, and we thank you for your prayers for Sudan. Please continue to pray for Sudan – for all involved in implementing the agreement as well as for good governance and wisdom moving forward.

Also, pray for continued wisdom and courage for the Church who had an opportunity to engage during these changes. Pray that the FFC will not back down on their demands for religious freedom for all in Sudan, and for wisdom and courage to counter pressure from Islamists who want Sudan ruled under Sharia law.

Thank you for being a partner in prayer!

---

Bid saam vir die #25 land op die
Geopende Deure Wêreldwaarnemingslys, Mauritanië

Mauritanië word heeltemal deur Islam oorheers. Armoede is algemeen, en aktiwiteite en noodleniging wat vanaf Arabiese lande in die Golf-streek verkry word, het ʼn...Klik om verder te lees >>

Vakatures

MEDE-LERAAR: NG GEMEENTE SWAKOPMUND 

In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke ingewag vir die pos van mede-leraar

GEMEENTEPROFIEL:

• ‘n Plattelandse, kusgemeente, geleë in die middedorp van Swakopmund met ongeveer 1500 lidmate.

• Verskeie voorbereidende-, laer- en hoërskole, asook aftree-oorde, wat ‘n goeie balans tussen jeug en ouer volwassenes skep.

• Aantal aktiewe bedienings onder leiding van gemeentelede.

KANDIDAAT:   

• Sal verantwoordelikheid aanvaar vir funksies/pligte soos uiteengesit in Art 9 van die Kerkorde.

• ‘n Sterk gereformeerde teologiese uitkyk met spesifieke klem op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die kerk se belydenisskrifte.

• Die suksesvolle kandidaat moet ‘n gestruktureerde, gedissiplineerde persoon wees met ‘n warm, nederige persoonlikheid en verkieslik tussen 35 – 45 jaar oud wees.  Hy/sy moet met persone van alle ouderdomme kan saamwerk, maar moet oor ‘n besondere vermoë beskik om die hoërskool jeug en jonger mense tussen die ouderdomme van 19 – 35 jaar te bereik en deel te maak van die gemeente.

• Moet ‘n passie hê vir die bediening van die Woord en ‘n entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak.

VERGOEDING: 

‘n Onderhandelbare vergoedingspakket volgens die Sinodale skaal en ander voordele en riglyne word aangebied. Kandidate word daarop gewys dat die gemeente nie oor ‘n pastorie beskik nie, maar dat daar in die vergoedingspakket voorsiening gemaak word vir ‘n behuisingstoelaag om die bekleër in staat sal stel om ‘n eie woning te bekom indien hy/sy wou.

AANSOEKE:

• Aansoeke moet vergesel word van ‘n volledige CV, minstens twee onlangse getuigskrifte en die name van vier referente.

• Sluitingsdatum: 31 Julie 2019 @ 12:00.

• Kandidate moet beskikbaar wees vir ‘n onderhoud indien daartoe versoek.

• Voorkeur sal gegee word aan `n Namibiese burger.

RIG AANSOEKE AAN: 

DIE VOORSITTER: PRE-ADVIESKOMMISSIE

NG KERK SWAKOPMUND

E-POS:  fralo777@gmail.com

Giggel

---

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,