Header

Jaargang 16 - Uitgawe 26/2019 - Woensdag 31 Julie 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Voorbidding

• Vakatures

• Giggel

Nuusbrokkies

Tel op die slap hande en die lam knieë – ‘n boodskap van aansporing

Hoe snaaks dit ook al mag klink, is dit waar dat te veel godsdiens ‘n slegte ding kan wees.

Só het ds Wynand Fourie, leraar van Windhoek Wes en Nuwe Testament dosent by NETS, sy aanbieding oor die Hebreër-brief begin met ‘n aanhaling van Tom Wright, die bekende Nuwe Testamentikus. Wynand het opgetree by die winter-predikantekonferensie van die Namibiese dominees.

Hebreërs is geskryf vir gelowiges wat “te godsdienstig” geword het. Wright noem hulle Jesus-en Christene. In Hebreërs is daar sprake van Jesus-en-engele, Jesus-en-Moses, Jesus-en-priesterskap.

Die oorspronklike lesers het dit moeilik gehad. Hulle het vervolging ervaar in die vorm van beledigings, openlike spot en daar is op hulle besittings beslag gelê.

In ‘n poging om self hierdie ongemaklike situasie te probeer “bestuur”, het die gelowiges in die “koppel-tekens” begin “belê”.

Die Hebreër-brief vee hierdie koppeltekens uit. Die fokus word weer helder: Dit is wat God in Jesus gedoen het wat saak maak. Christus is regtig genoeg!

Die bekende Afrikaanse teoloog Stephan Joubert, sê oor Hebreërs: “Hebreërs is ‘n aangrypende maar ingewikkelde boek wat op unieke manier nadink oor die aard, funksie en impak van Christus se sterwe en opstanding en die implikasies hiervan vir sy kerk in terme van hulle verlossing en etiese gedrag.”

Met hierdie fokus het Wynand die dominees gehelp om die “slap hande en lam knieë” (Heb 12:12) weer op te tel en met nuwe moed vreugde in die bediening te vind.

---

Clem Marais se laaste Predikante-konferensie

Die week se Winter Predikantekonferensie van die NG Kerk in Namibië was die laaste keer wat Ds Clem Marais as algemene sekretaris dit mee gemaak het. Dinsdagaand het De Wet Strauss (links op die foto) wat die Konferensie gefasiliteer het met Clem 'n kaggelgesprek gevoer.

Voor die kaggel met al die konferensiegangers in 'n kring om hulle het De Wet en Clem gesels oor Clem se pad deur sy aanvanklike bewuswording dat die Here hom roep as predikant - selfs tot op die punt dat daar iemand was wat hom geborg het en dat hy as busbestuurder werk gekry wat die res wat nodig was om te leef terwyl hy studeer as inkomste gegee het.

Hulle het wyd gedraai in die gesprek wat met tye heel humoristies was.

Clem het 26 jaar gedien as algemene sekretaris en gaan aan die einde van Augustus emeriteer en op welverdiende rus!

Op die foto bid De Wet en Watson Kamototo (Okahandja) vir Clem.

---

Ek nooi jou saam op 'n Gebedsreis

EERS: Ons sien om ons die nood van mense om meer te bid. Omstandighede dring ons op ons knieë. Kom ons begin by onsself en gebruik die gebed wat ons ontvang het as riglyn, die Ons vader.

LAAT U WIL GESKIED

In die gelowiges se nadenke oor hierdie bede is oor tyd  veral twee groot misverstande uitgewys. Die eerste is ‘n algemeen-vroom idee dat alles wat met ons gebeur die wil van God vir ons is. Hierdie uitgangspunt lei daartoe dat ons alles fatalisties aanvaar. Dit lei tot passiwiteit en verlamming onder gelowiges. Indien ons in hierdie strik trap doen ons as gelowiges gewoonlik min aan dinge wat nie volgens God se werklike wil gebeur nie.

Die ander misverstand is om tot die slotsom te kom dat dinge nie volgens die wil van God gedoen word nie. Dan spring mense op ‘n baie godsdienstige manier in, en dwing ‘n wil af wat hulle dink God se wil is, maar net ‘n verskuilde vorm van ‘n eie wil. In die kerkgeskiedenis is talle voorbeelde van hoe wreed gelowiges opgetree het teenoor ander mense.

Waar lê ons verstaan van God se wil dan? Op die mespunt tussen hierdie twee uiterstes, wat terloops elkeen ‘n waarheidselement inhou. Dit lê in die woorde van Bonhoeffer tussen waarheid en verset. Wanneer moet ons ons verset as die gelowige weet dit is nie God se wil nie, en wanneer moet ons dit aanvaar as dit wel is. Ons sal net weet waar die snykant van die mespunt is, as ons ‘n ware gees van onderskeiding ontwikkel op lyn met die Gees van die Waarheid. Daardie gees van onderskeiding ontvang ons as ‘n gawe in ons intieme gemeenskap met die Here. Dit word ook verryk met ‘n diep gebedsverhouding.

GEBED Lê jou eie lewe voor die Here bloot in terme van watter wil by jou die oorhand het. Wil ek altyd my eie wil afdwing, en selfs in die naam van geloof? Of het ek my oorgegee aan alles, asof alles God se wil is.

Vra die Here om jou te seën met ‘n fyn luister na wat God deur Sy Gees, Sy Woord, en deur ander aan jou openbaar as die ware wil van God.

Bid veral vir ‘n leerbare gees om jou te laat lei deur ander wat daardie onderskeidingsvermoë het.

---

Sop om hongeriges te voed - haal af by Suiderhof

Vanuit HelpLift Suiderhof het ons ‘n groot skenking gekry van soppakkies – hoofsaaklik “Chakkalaka” en “Chilli” geure. Vanuit ons projekte kan ons dit nie vinnig genoeg opgebruik nie en ons wil graag die ander NG Gemeentes nooi om sop te kom haal vir hulle barmhartigheidsbedienings, dit is vir ons belangrik dat dit verniet weggegee moet word, en nie verkoop moet word nie.

 Belangstellende gemeentes en welsynsorganisasies kan kontak maak met ons koster, oom Johan Erasmus (085 561 1899) om ‘n afspraak te maak om dit te kom oplaai so gou moontlik. Ons beperk dit op die oomblik tot 30 bokse (1800 pakkies) per organisasie. Bring asb jou eie helpers saam om die sop te laai. Dit is ook nie moontlik om sop uit te hou vir organisasies nie, so hoe vinniger dit opgelaai word hoe beter.

---

Fresh Namibia Apprenticeship programme

Fresh Namibia believes in the development, support and mentoring of people who want to work as spiritual ministers in Namibia. It is important that kingdom workers in Namibia have a sound theological and Biblical foundation, that they understand the practical side of what it entails to be a Christian minister, and know what the most effective ways are to address the spiritual needs in our country.

For this reason, Fresh Namibia has an apprenticeship program where people with a passion for ministry can be equipped with proper Biblical and theological training as well as be exposed to a wide variety of practical ministry opportunities – among the youth, in the marketplace, within congregational structures and through charitable organisations.

Jaco Pretorius (photo) is one of our first graduates and successfully completed a B Theology degree at NETS - an example of how the programme enables young Namibians.

Our partners for Biblical training are Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS), South African Theological Seminary (SATS), Veritas and Lynnwood Bible School.

The apprenticeship will involve a full time study loan at NETS or SATS, as well as daily ministry and practical duties.

We would like to invite Namibians with a heart and calling for Christian ministry to apply for an apprenticeship with Fresh Namibia.

For further information, please contact us:

Elizma de Klerk freshnamibia@gmail.com or Ernst Coetzee ernstcoetzee@gmail.com

Die Kommunistiese Party in China oefen meer beheer uit en die regering het die dophou van burgers verskerp. In ʼn toenemende getal...Klik om verder te lees >>

Ondanks die feit dat Ethiopië een van die eerste Christen-lande in Afrika was, word dit beïnvloed deur omliggende.... Klik om verder te lees >>

---

Testimony - Jesus speaks to children

Northern Nigeria is a dangerous place for Christians – especially for those who have left Islam to follow Christ. But God intervened in power to save 72 converts and their children from Boko Haram militants, according to a report by BarnabasAid.
Their remarkable story begins with a group of 500 Nigerian Christian converts from Islam and their children. Boko Haram attacked the group and captured 76, taking them back to their camp. At the Boko Haram camp, the Christians were tortured, and their four male leaders were told they must deny Christ and return to Islam or they would be shot. The four refused and were shot dead in full view of the rest of the group.
A week later, the four widows of the dead men were told they must renounce their Christian faith, or their children would be shot. They were given time to think over this dreadful choice. As they agonised together that evening, their excited children came running in, telling their mothers that Jesus had appeared to them and told them all would be well.
Jesus then appeared to the whole group of 72 and told them not to fear for He would protect them. He said they should not renounce Him but should stay strong, and that He is the Way, the Truth and the Life. The next day, the four mothers gave their decision to the militants – they would not deny Christ. The terrorists prepared to shoot the children, who were lined up against a wall. The youngest was a little girl of four. Suddenly the militants began screaming and clawing at their own heads. Shouting “Snakes!” they fled the scene, and some of them dropped dead.
One of the Christian men reached for the gun of a dead militant, but the four-year-old put her hand on his arm to stop him. “You don’t need to do that,” she said, “Can’t you see the men in white fighting for us?
Since this remarkable incident, meeting Christ face-to-face, hearing Him speak, and experiencing His miraculous deliverance, these believers continue to excel in faith. (Source: God reports)

---

PROJECT FOCUS

Martyrs For Christ have been able to establish strategic projects in various persecuted countries. God opened doors and connected us with Christians in these countries to kindle lasting relationships, in order for us to be able to meet the needs (both spiritual and practical) of the persecuted church.
Our projects thus aim to serve and support persecuted believers, and are strategically focused on giving hope to the persecuted Christians and their persecuted communities. Our desire is to be as sustainable as possible with our projects to enable the community of believers to have the support to be "the salt of the earth" and "the light of the world" (Matthew 5:13-20) in their communities.
By getting involved in a spiritual or physical (financial or practical) capacity pertaining to these strategic projects, you will make a great and lasting impact in the lives of our brothers and sisters in Christ. The need is tremendously great, but so is God. The persecuted church is not just a church, it is part of the body of Christ - the same body we all belong to.
We want to invite you to have a look at our strategic projects on our website, www.martyrsforchrist.org or come and meet with us personally and hear for yourself how you can have an impact within the persecuted church. You are most welcome to contact us at info@martyrsforchrist.org for any additional information.
Involvement within the persecuted church will change your life - guaranteed.

---

 Christelike Lektuur Fonds skryf...

Brons Bonus: Verdien 'n brons bonus deur te kry om ook ’n debietorder ten gunste van CLF te teken. 3% van hierdie debietorder word as ’n kontant-terug-bonus uitbetaal aan die fondswerwer. Werf soveel jy kan!

Silwer Bonus: Verdien 'n silwer bonus deur iemand wat jy gewerf het as debietorder ondertekenaar sover te kry om ook mense te werf om debietorders te teken. 5% van hierdie debietorders word as ’n kontant-terug-bonus uitbetaal aan die oorspronklike werwer. Daar is geen beperking op hoeveel mense gewerf kan word nie.

Goue Bonus: 'n Goue bonus word gekry sodra iemand wat jy gewerf het om ook debietorders te werf silwer bonus status bereik. Die oorspronklike fondswerwer se kontant-terug-bonus is 7% van elke debietorder wat deur sy silwer fondswerwer gewerf is. Sy kontant-terug-bonusse is steeds 3% vir persone gewerf op Brons en 5% vir persone gewerf op Silwer met 'n verdere 7% en totaal van 15%. Daar is geen beperking van die hoeveelheid mense wat betrokke kan raak op hierdie manier nie.

Christelike Lektuur Fonds was gestig om gratis traktaatjies te druk in veral Afrika tale, Afrikaans en Engels as hulpmiddel vir evangelisasiewerkers. Vandag produseer hulle hulpmiddels van velerlei aard - meeste daarvan vir evangelisasiewerk, maar ook vir ander hulp aan mense wat in nood is agv sosiale euwels byvoorbeeld en vele meer.

Die uitdaging om nuwe bronne van inkomste vir CLF, die Christelike Lektuurfonds te vind is in vandag se ekonomiese landskap, moeiliker as ooit.

Statistieke toon dat besteebare inkomste krimp en die kompeterende nie-winsgewende organisasies by die dag vermeerder, wat die uitdaging om nuwe donateurs se harte vir CLF se missie en bedieninge te wen, daagliks groter maak.

Inisiatiewe om fondse te genereer

Daarom het die Christelike Lektuurfonds verskeie inisiatiewe ondersoek om CLF se volhoubaarheid te bevorder en CLF in staat te stel om voort te gaan om die Boodskap van die Bybel deur gratis en bekostigbare literatuur aan mense te bring.

CLF werk saam met die Helpcor Trust, ’n NPO wie se uitsluitlike doel dit is om fondse in te samel en te voorsien aan NGO’s/NPO’s. Die Helpcor Trust / ENGO Vrystaat is ook ’n goedgekeurde Artikel 18A organisasie, wat vir u as donateur belastingvoordelig is.

Ons nooi u hiermee uit om deel te word van die oplossing

Enige individu of instansie kan ’n bydrae lewer deur ’n debietordervorm te teken en dan ook ander werf om te teken en inspireer om betrokke te raak by die werwing van fondse vir die Christelike Lektuurfonds.

Vir elke debietorder wat u werf kry u ’n kontant-terug-bonus, gebaseer op die maandelikse debietorder bedrag, om dankie te sê. Daar is drie tipes bonusse:

Indien u ’n bestaande donateur van CLF is, kan u voortgaan met u huidige donasie bydrae, of u kan op die nuwe debietordervorm aandui dat u wil oorskakel na die “gedifferensiëerde debietorderprogram” en wil deel uitmaak van ’n netwerk mense wat fondse vir CLF werf.

Voltooi die debietordervorm in die CLF/Helpcor Trust brosjure, merk “Ja, Ek wil betrokke raak by die gedifferensiëerde debietorderprogram”, skeur die vorm af en pos dit aan CLF vir aandag Ina Willemse.

Kontak Ina Willemse by 021 873 7134 of stuur ’n e-pos aan mailto:ina@clf.co.za

---

Lees in die Kerkbode van 2 Augustus ... 

Bybel se vertaalgoggas
In die jongste Kerkbode berig ons oor Bybelvertaling ná 'n dominee 'n boek geskryf het wat 150 interessante verskille tussen vertalings lys en bespreek. 

Ons praat ook met kerkleiers oor Manenberg op die Kaapse Vlakte, waar die weermag nou help om die vrede te bewaar te midde van bendegeweld. "Hierdie gemeenskappe het ons as kerk en geloofsgemeenskappe nou, meer as ooit, nodig om lig en sout te wees," sê dr Llewelyn MacMaster, moderator van die VGK. 

Op die middelblaaie, in ons gereelde Op Die Kerkstoep-rubriek, skryf dr Chris van Wyk oor die onderskeid tussen ware en valse kerk.

• Stuur vir ons stories of wenke uit jou gemeente en streek na conette@tydskrifte.co.za En hou www.kerkbode.co.za dop vir vars nuus deur die week. 

Kry die skakel na die app-winkel op Kerkbode se tuisblad: https://kerkbode.christians.co.za/

---

Aftree-woonstel in Windhoek

In Schanzen-Oord, Windhoek, is die lewensreg op 'n eenslaapkamer woonstel beskikbaar teen N$770,000 of naaste aanbod.

Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende week...

• Christo Swarts (Mariental): Vrydag 02/08/57 081 3634087 swartsc@iway.na

• Erik van Zyl (Kunene vir Christus): Maandag 05/08/61 081 149 3092  Erik@mtcmobile.com.na

• Clem Marais (Algemene Sekretaris):  Maandag 05/08/54 081-127-1608 clem@ngkn.com.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Winde van verandering - 'n nuwe Algemene Sekretaris nadat Clem Marais vir 26 jaar diens gedoen het... Clem Marais en Thijs van der Merwe gesels oor Clem se aftrede na 26 jaar diens en Thijs se lewensloop op pad na die pos van nuwe Algemene Sekretaris wanneer hulle Onder die Kameelboom kuier. Kom kuier gerus saam Sondag om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

---

Voorbidding

Ons bid vir Noord Korea

Area: 122,370 km2 waarvan die meeste op die Koreaanse skiereiland geleë is, alhoewel die klimaat slegter is as in Suid Korea. Bevolking 25 248 140 (Geskat 2017)

Van 1910 – 45 onder Japanse besetting, gekenmerk deur verskriklike wandade teen die Koreane.

Na WO2 is die staat gedeel op aandrang van Rusland. In 1948 is ‘n kommunistiese regering ingestel en hulle val Suid Korea in 1950 binne. Die oorlog duur tot 1953 - maar daar is steeds nie ‘n vredesverdrag tussen Noord- en Suid Korea nie.

Teen 2016 lyk sake weer beter. Die 2017 verkiesing van Moon Jae-Inas president van die suide wat onderneem om ‘n meer positiewe houding in te neem bring baie verligting. Die Winter Olimpiese Spele van 2018 waar die noorde en suide in ‘n verenigde dames yshokkie-span span deelneem, saam marsjeer in die opening en afsluiting seremonies, en bygewoon word deur noordelike hooggeplaasdes het die weg gebaan vir groter toenadering. Op 27 April 2018 ontmoet die twee presidente mekaar in die gedemilitariseerde gebied vir samesprekings. Een van die positiewes uit die gesprek was ‘n gesamentlike onderneming om van kernwapens ontslae te raak.

Pres Trump (VSA) en Kim Jong-un ontmoet in Singapoer in Junie 2018 waar die onderneming van kern-ontwapening herhaal is. Einde Julie is daar egter berigte dat daar hernude aktiwiteit is in die installasie waar Noord Korea se kern en ballistiese vuurpyle vervaardig word. (BBC News 31/7/18)

Op 1 Julie 2019 bring Pres Trump weer ‘n onverwagse blitsbesoek aan die land.

Berigte oor eskalasie in wapentuig is ten spyte van die toenaderings hardnekkig soos die jongste berig van ‘n nuwe duikboot wat die potensiaal het om ballistiese missiele af te vuur wat in Julie 2019 verskyn.

Die ekonomie is op swaar industrie gebaseer maar agv onproduktiwiteit en die ekonomie is in ‘n vryval a.g.v. die koste van bewapening en pogings om ‘n kern moondheid te word.

Swak landbougrond, gebrek aan water en ander verhinderings veroorsaak dat voedselsekuriteit nie behaal word nie en sanksies veroorsaak dat invoere ook nie kan inkom nie, wat soms hongersnood in die hand werk.

Pyongyang – tans die hoofstad – was voor WO2 die sentrum van die Christendom in Korea.

Aan die einde van die oorlog in 1953 is derduisende Christene in Noord Korea vermoor en talle het gevlug vir hul lewe. Die getalle het gekrimp van ongeveer 300 000 in 1953 na ‘n duisend of twee tans.

Alle gelowe word erg onderdruk - 16e op die ranglys van mees onderdrukkende state. Pogings om vanuit Sjina sendelinge in te stuur maak van Suid Koreane wat so inkom en gevang word martelare, maar hulle hou steeds aan om die land so binne te sypel.  

Nie Godsdienstig 69.3%; Tradisionele & volksgelowe 15,5%; Chondogyo 13.2%; Boeddiste 0.4% Christian 1.48% (2010)

Bid vir: Die “Kluisenaar koninkryk” is ‘n onderdrukkende nagmerrie en die algemene bevolking ly geweldig onder die wanadministrasie, spandering van die beperkte bronne op die ophemeling van die

Die voormalige president, Daarnaas tap die kern-bewapening program, vuurpyl program en konvensionele herbewapening van die land die res van die bronne leeg.

Bid dat die Here se Gees sal deurbreek in die leierskap om die nasie te red.

Die leier van Noord Korea het sy ontslape vader,Kim Il Sung, gedeifiseer. Die Dear Leader Kim Il-Sung word met 70 massale brons standbeelde en tienduisende ander monumente en afbeeldings wat ‘n miljard VSA dollars gekos het vereer.

Bid dat die afgodediens nie mense net nog verder sal verlei nie, maar dat dit hulle oë sal laat oopgaan!

Godsdiensvryheid, wat in die konstitusie gewaarborg is maar waarvan niks tereg kom nie. Ook vir die bewaring van die Christene wat gebuk gaan onder erge vervolging. Noord Korea is waar die groot herlewing plaasgevind het - vandag is daar bykans geen Christene meer oor nie. Christene het suid gevlug of is gedood, kerke verwoes en steeds word hulle vervolg. Daar is drie “vertoonvenster” kerke in die hoofstad, maar meer as 100,000 Christene is in aanhouding.  

Bid dat hulle staande sal bly en getroos sal leef; bid vir guns by die regering – dit sal die situasie omkeer

Die meerderheid het nooit eens die naam van Jesus gehoor nie! Die kennis van God is op Orweliaanse manier uitgewis en die aandrang om heeltemal te konformeer met die staat se ideale en onderdrukking maak mense geestelik-emosionele slawe van die regime.

Bid dat die Gees van die Here mense sal honger maak en sal bevry!

3 miljoen het tussen 1994-2000 van honger omgekom, dit terwyl die staat kos opgeberg gehad het vir eie cadres en die weermag se gebruik. Vloede wat deur ontbossing veroorsaak is, belemmer oeste verder en daar was selfs berigte van kannibalisme.

Bid vir die buitelandse hulporganisasies wat onder moeilike omstandighede diens lewer - ook dat hulle toegelaat sal word om die arm mense te bereik.

Meer as 100,000 Noord Koreane het tussin 2010 en 2014 na Sjina gevlug. Ongeveer 200,000 etniese Koreanse Christene woon indie Sjinese provinsies aangrensend aan Noord Korea. Baie sypel weer saam met Suidelike sendelinge terug na Noord Korea as sendelinge.

Bid vir bewaring van vervolging, guns by die plaaslike bevolking en oop en ontvanklike harte.

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World en CIA Factbook

Vakatures

Algemene Bestuurder Oude Rust & Schanzen Oord.

Hiermee stel ORSO die pos as Algemene Bestuurder beskikbaar vanaf 1 Maart 2020

Die persoon sal verantwoordelik wees vir die bestuur van Oude Rust Oord sowel as Schanzen Oord.

Kwalifikasies:  B Com graad, of gelykstaande opleiding en ervaring,  is n vereiste  met verkieslik n MBA, of diploma in besigheidsbestuur.

Die kandidaat moet beskik oor die volgende eienskappe

Baie goeie mense verhoudings,

Beskik oor ten minste 5 tot 10 jaar bestuurservaring , verkieslik binne die welsyn bedryf.

Vertroud wees met personeel bestuur sowel as finansiële bestuur. 

Vergoeding:  Onderhandelbaar.

Sluitings datum: 15 Oktober 2019.

CV’s kan gestuur word aan rustoord@mweb.com.na,  of per hand afgelewer word by Oude Rust Oord in Beethoven straat Windhoek Wes, of gepos word aan “Die Bestuurder, Oude Rust Oord, Posbus 20543 Windhoek.

Vir verdere navrae kan u Mnr Schalk van der Merwe skakel by tel 061-227023

Of Ds R.Becker by    0811228112.

---

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,