Header

Jaargang 16 - Uitgawe 27/2019 - Woensdag 7 Augustus 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Voorbidding

• Vakatures

• Giggel

Nuusbrokkies

Droogtehulp uit Eros gemeente

Eros gemeente het die nood van boere raakgesien en lidmate aangemoedig om bydraes spesifiek daarvoor te maak. Volgens dr Fourie van den Berg het hulle met die gemeente se jaarlikse Oesfees gevra dat mense ook spesifiek vir die droogte hulp sal skenkings maak. Die onderstaande beriggie was die resultaat daarvan.

Henriette le Grange van Boere Droogtehulpfonds laat weet ons per whatsapp:
Vertrou dit gaan goed
Wil net vir jou ook laat weet dat Fourie v d Berg hulle vir ons 26,000 inbetaal het en ons met dit 163 sakke voer kan koop wat na boere rondom Windhoek sal gaan
Vriendelike Groete
Henriëtte
Op die fotos sien mens hoe die diere ook in die kommunale gebiede ly - die fotos kom van Charlie Uatavi Hianja af en is by Etanga geneem.
Miskien kan ons iets doen om die nasionale kudde te help red! Ons plaas die besonderhede hierbo by.

---

Clem kry Demissie met Emeritaat

Na 26 jaar tree Clem Marais einde Augustus uit as Algemene Sekretaris van die NGK in Namibië. Die eerste tree op pad daarheen was sy afskeidspreek verlede Sondag 4 Augustus – waartydens hy vir oulaas drie babas gedoop het.

Aan die einde van die diens het die Gemeente se leraars en ‘n paar ander aanwesige predikante vir hom gebid nadat die sy kollega van 18 jaar, Dries Burger namens die Oostelike Ring sy Akte van Demissie by Emeritaat oorhandig het.

Clem was altesaam 36 jaar verbonde aan Pionierspark. Eers as leraar in sy eerste Gemeente, vir 10 jaar, toe as lidmaat vir twee toe hy beroep is as Algemene Sekretaris deur die NGKN en daarna nog 24 jaar nadat die Gemeente hom beroep het met opdrag sinodale werk!

Dus was hy - behalwe vir die 2 jaar wat hy net verbonde was aan die sinode – 34 jaar leraar van Pioniersparkgemeente.

Op die foto kniel Clem terwyl Dries Burger, heel links, vir hom bid. Langs Dries staan Jan Theron wat in 2016 by hulle aangesluit het en dan die ander aanwesige predikante.

Na die diens het die Gemeente op gepaste wyse met tee en verversings vir oulaas saam met Clem gekuier.

Hy sal op 30 Augustus sy laaste dag werk.

---

 

En Henties kry 'n nuwe dominee

Ds Werner Redelinghuis is Saterdag 3 Augustus bevestig as Hentiesbaai se leraar en het Sondag 4 Augustus sy intreepreek gelewer.

Ons verwelkom hom en Elana en kleinspan Ben en Leré met die bede dat hulle gou sal inskud en tuis sal kom!

---

Neurological laziness and Biblical foolishness

Most of our perceptions and assumptions are established, shaped and maintained by the media we choose to be exposed to, and few generations have been as exposed to the scale of intentional media manipulation as the current one. President Ronald Reagan once said of liberals: “It isn’t so much that liberals are ignorant. It’s just that they know so many things that aren’t so.” This quote reveals a truth that often applies to well-meaning believers as well – sometimes we believe many things that “aren’t so”, and we tend to place a greater emphasis on learning new ‘truths’ before first challenging old mindsets.

Karl Albrecht writes on PsychologyToday.com[1]: “Some cognitive researchers claim that the brain has to consume extra energy in the process of changing or rearranging beliefs, and that simple neurological laziness – the tendency to conserve glucose and oxygen – predisposes the brain to keep the configurations it already has.” In other words, “Once we decide, we don’t like to re-decide.”

Albrecht continues: “Wikipedia lists more than 75 named biases that psychologists find interesting enough to study. One of the most pervasive of these is simple confirmation bias (a.k.a. selective perception bias). This is our tendency to pay closer attention to evidence and arguments that support our own firmly held convictions, and to simply discount contradictory evidence.”

At INcontext, we often stand amazed at the “neurological laziness” displayed by some social media posts, and a lack of common sense among those who believe anything without questioning the source, content or legitimacy. It seems far easier to defend one’s own conclusions than it is to explore other opinions.

Christians are often found to be gullible, and I mean this in the purest sense of the word. Christians generally trust others more than is logically or even Biblically necessary. There is a deep sense of innocence – even naivety – present, when Christians are confronted with information that is presented in a ‘Gospel-wrapped parcel’. After all, why would anybody lie in the name of Jesus?

Gullibility – unqualified trusting and naive innocence – can easily lead to ignorance that outbalances ordinary reasoning, creates a “neurological laziness” and results in selective bias. The Bible speaks of “foolishness” – not a lack of intellect, but rather a lack of insight – and even though this is not a popular sermon topic, the Bible actually has a lot to say about foolishness. The word “fool” appears 36 times in Proverbs, the book of wisdom, and another seven times in Ecclesiastes. Jesus, in Matthew 15:16, asks His disciples why they are “without understanding” (if translated from the original Greek, ἀσύνετος, this literally means to be “ignorant” and “foolish”). The NIV phrases it as “Are you still so dull?”

Even though the Bible uses different words and descriptions for the same condition, the characteristics are fairly consistent of what is generally observed with “neurological laziness”:  a fool hates knowledge (Proverbs 1:22), a fool takes no pleasure in understanding (Proverbs 18:2), a fool enjoys wicked schemes (Proverbs 10:23), a fool proclaims folly (Proverbs 12:23), a fool spurns a parent’s discipline (Proverbs 15:5), a fool speaks perversity (Proverbs 19:1), a fool is quick-tempered (Proverbs 12:16), a fool gets himself in trouble with his proud speech (Proverbs 14:3), a fool mocks at sin (Proverbs 14:9) and a fool is deceitful (Proverbs 14:8).

Many of these Biblical attributes of foolishness are evident with many social media posts today:  a disregard for factual and researched knowledge, no pleasure in understanding another point of view, proclaiming folly and fake news with seemingly great knowledge, speaking perversely about other cultures, religions and races, being quick-tempered and possessing proud speech. Sadly, it often seems like foolishness can even be evident in the pursuit of truth when conveying truth as theory takes preference over truth with a Christ-consciousness.

At INcontext, we have made an intentional decision that our communication should in all circumstances be beneficial for all communities. It should always contain elements of hope, upliftment, peace, reconciliation and a Christ-consciousness. We seek wisdom and not foolishness.

We therefore endeavour:

• To report global news in a non-sensational, truthful and verified manner.

• To be reconciliatory in attitude, refraining from bringing division or suspicion amongst believers by spreading false rumours or slander.

• To season our articles with “salt” (especially as an element with the ability to contribute flavour to something that might otherwise be insipid).

• To report news in a Biblical fashion that will give life and not drain life, that will provide hope and not lead to despair.

---

Ek nooi jou saam op 'n Gebedsreis

EERS: Ons sien om ons die nood van mense om meer te bid. Omstandighede dring ons op ons knieë. Kom ons begin by onsself en gebruik die gebed wat ons ontvang het as riglyn, die Ons vader.

“….ook op die aarde…., net soos in die hemel”.

“Die wêreld is ons woning nie”, het Eugene Marais ons lank gelede reeds gewaarsku toe hy dit sien in die druppel gal in die soetste wyn. Maar dit ontdek ons eers as ons al ons tentakels in “die baie dinge” van die wêreld ingeslaan het, en dit ons nie regtig diep gelukkig gemaak het nie. Paulus maan ons om ons te rig “op die dinge wat daarbo is …” . Hy doen dit omdat hy weet dat Christus Sy koningskap op die aarde gevestig, maar ook regeer aan die regterhand van die Vader – in die hemel!

Sy wil moet dus hier, soos daar geld.

Omdat dit nie op die aarde gaan soos dit in die hemel is nie, moet ons wat die dinge van die hemel in Christus geproe het, ons smaak daarvoor verder laat  ontwikkel.

Ons moet egter verder gaan, en die dinge van die hemel daad-werklik op die aarde leef, so, dat ander dit aantrekliker vind as die oorgawe aan “al die dinge “ hier. Maar ook so dat die wil van die vader al meer hier sal geskied -  soos in die hemel.

Dan stel ons “al die die dinge “ hier ondergeskik aan die Persoon wat ook hier oor ons die wag hou.

GEBED

Laat die Gees van ons Vader in Christus, ons met een oog op die aarde en een oog gerig op die hemelse, laat leef. Vra Hom om ons geestesoog so oop te maak, om te sien dat die skatte wat ons in die hemel vergader van veel groter waarde is as die waaraan ons hier so klou.  Laat ons egter ook in-sien dat Hy die aarde geskep het en dit vir Hom van soveel waarde is dat Hy Sy wil ook hier wil laat geskied. Sien dan in, in die gebed, dat die uitleef van Sy wil hier, soos in die hemel by my en jou begin.

 

---

Sop om hongeriges te voed - haal af by Suiderhof

Vanuit HelpLift Suiderhof het ons ‘n groot skenking gekry van soppakkies – hoofsaaklik “Chakkalaka” en “Chilli” geure. Vanuit ons projekte kan ons dit nie vinnig genoeg opgebruik nie en ons wil graag die ander NG Gemeentes nooi om sop te kom haal vir hulle barmhartigheidsbedienings, dit is vir ons belangrik dat dit verniet weggegee moet word, en nie verkoop moet word nie.

 Belangstellende gemeentes en welsynsorganisasies kan kontak maak met ons koster, oom Johan Erasmus (085 561 1899) om ‘n afspraak te maak om dit te kom oplaai so gou moontlik. Ons beperk dit op die oomblik tot 30 bokse (1800 pakkies) per organisasie. Bring asb jou eie helpers saam om die sop te laai. Dit is ook nie moontlik om sop uit te hou vir organisasies nie, so hoe vinniger dit opgelaai word hoe beter.

---

Fresh Namibia Apprenticeship programme

Fresh Namibia believes in the development, support and mentoring of people who want to work as spiritual ministers in Namibia. It is important that kingdom workers in Namibia have a sound theological and Biblical foundation, that they understand the practical side of what it entails to be a Christian minister, and know what the most effective ways are to address the spiritual needs in our country.

For this reason, Fresh Namibia has an apprenticeship program where people with a passion for ministry can be equipped with proper Biblical and theological training as well as be exposed to a wide variety of practical ministry opportunities – among the youth, in the marketplace, within congregational structures and through charitable organisations.

Dawie Cloete (photo) is one of our first graduates who followed a practical training programme under the auspices of Fresh - an example of how the programme enables young Namibians.

Our partners for Biblical training are Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS), South African Theological Seminary (SATS), Veritas and Lynnwood Bible School.

The apprenticeship will involve a full time study loan at NETS or SATS, as well as daily ministry and practical duties.

We would like to invite Namibians with a heart and calling for Christian ministry to apply for an apprenticeship with Fresh Namibia.

For further information, please contact us:

Elizma de Klerk freshnamibia@gmail.com or Ernst Coetzee ernstcoetzee@gmail.com

Regeringsamptenare is verantwoordelik vir meeste van die vervolging in Tadjikistan. Hulle voer klopjagte op kerkbyeenkomste uit, hou Christene aan en...   Klik om verder te lees >>

---

Ons het verneem van lesers wat meen die berig oor Nigerië wat verlede week verskyn het is 'n valse berig. Ons het deeglik navraag gedoen en is tevrede dat die inligting wat van Jerigo Mure kom betroubaar is. Dankie vir diegene wat reageer het!

---

Skenk 'n Bybel

• In many countries where Christians are persecuted, Bibles are restricted and rarely available, even the production and distribution of it. Bibles are of great importance to persecuted believers for spiritual nourishment, encouragement and strength to endure severe persecution.With your support a believer can receive this valuable gift.

• N$30 blesses 1 Christian in Bhutan with his/her own Bible

• N$50 blesses 1 Christian in North Korea with his/her own Bible

• N$72 blesses 1 Christian in India with his/her own Bible

• N$100 blesses 1 Christian in the Middle East with his/her own Bible

Martyrs for Christ
Bank Windhoek The Grove 
Cheque account no: 800 447 3444
Branch code: 483 871
Reference: Bibles

---
---

Gewone prys: R195.00   Bespaar 15% en betaal R165.00

Vanjaar verskyn die klassieke Uit die Beek weer uit die pen van die bekroonde skrywer Barend Vos. Die tekskeuse vir elke dag is op die Revised Common Lectionary gebaseer. Dit maak hierdie geliefde Bybelse dagboek soos altyd geskik vir persoonlike stiltetyd, vir huisgodsdiens en vir Bybelstudiegroepe. Mag hierdie jaar vir jou ’n besondere tyd van geestelike groei wees, sodat jy die Here sal leer kensoos Hy werklik is.

KOOP HIER   lI  LEES MEER

---

Aftree-woonstel in Windhoek

In Schanzen-Oord, Windhoek, is die lewensreg op 'n eenslaapkamer woonstel beskikbaar teen N$770,000 of naaste aanbod.

Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede.

Familie-nuus

Hulle verjaar tot volgende weke tot ons weersien...

• Erika van Rooyen (Erongo Social Services) Dinsdag 13/08 064 205857 kmrwvb@afol.com/na

• Andre Louw (Windhoek Oos) Woensdag 14/08  081-210-5051 andrelo@iway.na 

• Hanno Visser (Leonard) Woensdag 14/08  081 4129695 vhannoben@yahoo.com

• Evert Strydom (Suiderhof) Vrydag 16/08 081-128-0757 evert@afol.com.na

• Lynn de Vos (Grootfontein) Vrydag 16/08  067-242926        ngkgfn@iway.na

• Gerhard Liebenberg (Stampriet) Saterdag17/08 081-248-8092     gerhardl@iway.na

• De Wet Mouton (Otavi) Dinsdag 20/08 081-298-8814  karstveld@iway.na 

• Elana Redelinghuys (Hentiesbaai) Woensdag 21/08 081 805 0626 wernervdm@iway.na

• Dubois du Toit (Suiderhof) Saterdag 24/08  081 4013261      dbtoit@gmail.com

• Wynand Fourie (Windhoek Wes) Donderdag 29/08 081-122-8113     wynand@ngwes.com

• Izanne  Louw (Windhoek) Sondag 01/09  061-222502  dirkl@iway.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Ons kuier eers weer na die skoolvakansie saam onder die Kameelboom - dus wens ons die kinder en onderwysers 'n geseënde rus toe! Van Sondag 8 September om 12:00 (of Dinsdag om 09:30) is ons weer aan die kuier op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

---

Voorbidding

Ons bid vir Lebanon

Area:10,230 vk. km. ‘n Vrugbare bergagtige enklave tusen Sirië en Israel. Bevolking 6,100,075 (Julie 2018 geskatte syfer) – verdubbel sedert 2000!

Tussen die twee WO onder Franse mandaat was van die Volkebond. In 1943 onafhanklik met ‘n ingewikkelde konstitusie wat regte verskans vir die 18 godsdienstige groepe volgens hul verteenwoordiging in 1932.

Tussen 1948 en ’76 stroom 300 000 Palestynse vlugtelinge die land binne en ontwrig die magsewewig in die land.

‘n Burgeroorlog wat volg tussen 1975 en 1990 was verwoestend - 300 000 (meestal Christene) emigreer, 175 000 laat die lewe en Beirut in puin gelê.

Sedert 2005 voer die ekstremistiese Hizbollah militante ‘n tereur veldtog wat in 2006 tot ‘n oorlog met Israel lei. Daar is gereeld voorvalle van geweld.

Sirië wat die situasie uitgebuit het vir eie gewin stuur sy weermag in 1990 in en herstel ‘n mate van rus en orde, maar oorheers 90% van die grondgebied. Israel het sy beurt die suide ingeval in antwoord op die Palestynse immigrasie en beheer steeds 10% van die grondgebied.

‘n Onseker vrede heers, maar Muslim groepe poog deurlopend om meer invloed en beheer te verkry. Die eens invloedryke ekonomie is tot niet. Die heropbou wat in 1992 begin het, word gekortwiek deur die bestetting van die suide, en bomaanvalle deur Muslim ekstremiste

Vroeg in 2018 het die regering lank verwagte ooreenkomste onderteken vir af landige petroleum eksplorasie deur ‘n internasionale consortium. Die proses van eksplorasie sou in 1029 begin het maar daar is min vordering – die hoop is dat sulke olie of gasvelde die ekonomie ‘n hupstoot sal gee.

Libanon is die enigste Arabiese staat wat nie amptelik Muslim is nie.

Die onlangse konflikte kan almal toegeskryf word aan die feit dat die Shi’a Muslims gefrustreerd raak met die politieke situasie in die land. Muslim 58.96%; Christen 31.97%; Druze 7%; nie-Gelowig /ander 1.3%; Joods 0.01%

Loof die Here vir: Die merkwaardige openheid vir die evangelie sedert 1990s in die Muslim, Druze en Christen gemeenskappe.

Die einigste land in die midde Ooste waar vryheid van godsdiens geld en van een na ‘n ander godsdiens beweeg kan word sonder vrees vir vergelding. Gelowiges uit omringende lande kom Libanon toe vir opleiding - bid dat die situasie sal voortduur.

Tree in vir: Die tragiese geskiedenis van die afgelope 60 jaar het die eens gesonde ekonomie verwoes die middelklas vernietig en sosiale balanse versteur; en die effek daarvan duur voort.  Tree in vir: a) Die regering en leiers. Hulle het agv die konstitusie wat met onafhanklikheid aanvaar is ‘n delikate magsdelingsdispensasie tussen geloofsfaksies ingeskryf in die samestelling van die regering - die president moet ‘n Maronietiese Christen wees, die Premier ‘n Sunni Muslim, en die Speaker ‘n Shi’a Muslim. Dit daag hulle uit - en hulle moet die pas aangee van samewerking en godsdienstige harmonie! 

b) Volle politieke vryheid heers dus nie, alhoewel godsdiensvryheid beskerm word - bid vir normalisering soder die verlies van godsdiensvryheid.

c) Genesing van die diep wonde wat steeds voorkom  in gemeenskappe, families en individue. Meer as 80% is agv die burgeroorlog ontwortel, almal het geliefdes verloor in gevegte en baie is van hul huise en aardse besittings ontneem.

d) ‘n Gewilligheid om wandade te vergewe.

e) Die heropbou van die Suide na meer as 22 jaar van militere besetting - dat geestelike sowel as fisiese herlewing sal plaasvind.

Die Christen gemeenskap is diep getraumatiseer, hulle het hul politieke en ekonomiese dominansie verloor en lei agv die geweldige emigrasie uit eie geledere - 300 000 het gevlug / emigreer tussen 1990 en 2010 en die tendens duur voort.

Bid vir hernude toewyding aan die Here en hul roeping - bid dat hulle die land en sy mense tot seën sal wees!

Beide in die Ortodokse en Roomskatolieke kerke is daar wesenlike bewegings van hernuwing te bespeur die afgelope dekade. Bid dat dit sal voortduur en uitkring.

Opgeleide leiers is skaars - bid vir die instansies wat daarmee gemoeid is en ook dat mense sal aanmeld om opgelei te word vir die bediening.

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World en CIA Factbook

Vakatures

Algemene Bestuurder Oude Rust & Schanzen Oord.

Hiermee stel ORSO die pos as Algemene Bestuurder beskikbaar vanaf 1 Maart 2020

Die persoon sal verantwoordelik wees vir die bestuur van Oude Rust Oord sowel as Schanzen Oord.

Kwalifikasies:  B Com graad, of gelykstaande opleiding en ervaring,  is n vereiste  met verkieslik n MBA, of diploma in besigheidsbestuur.

Die kandidaat moet beskik oor die volgende eienskappe

Baie goeie mense verhoudings,

Beskik oor ten minste 5 tot 10 jaar bestuurservaring , verkieslik binne die welsyn bedryf.

Vertroud wees met personeel bestuur sowel as finansiële bestuur. 

Vergoeding:  Onderhandelbaar.

Sluitings datum: 15 Oktober 2019.

CV’s kan gestuur word aan rustoord@mweb.com.na,  of per hand afgelewer word by Oude Rust Oord in Beethoven straat Windhoek Wes, of gepos word aan “Die Bestuurder, Oude Rust Oord, Posbus 20543 Windhoek.

Vir verdere navrae kan u Mnr Schalk van der Merwe skakel by tel 061-227023

Of Ds R.Becker by    0811228112.

---

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,