Header

Jaargang 16 - Uitgawe 30/2019 - Woensdag  11 September 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Ons het nie gesien nie want ons het nie lief gehad nie - Suide Ring

“Ons het nie geweet nie.” was die verweer van gelowiges in Stuttgart net na WOII toe die skandelike hantering van mense in konsentrasiekampe op die lappe gekom het. Hul pastor Helmut Thielicke het hulle konfronteer hiermee.

Hoe kon ons dit nie geweet het nie was sy vraag – ons het tog gesien hoe mense verdwyn, eers die winkelier, toe die bakker daarna die juwelier….

Ons het nie gesien nie want ons het lief gehad nie. Dit was Helmut Thielicke se analise.

Met hierdie vraag het ds Christo van Heerden die vergadering van die Suide Ring uitgedaag nav die Ons Vader bede; 'En vergewe ons ons oortredinge'
Hy verwys ons na die kernvraag hoekom sien ons nie?

Hoekom sien ons nie? En Thielicke help ons met die antwoord!

Open ons oë Heer!

Ons moet weet wat aangaan – dis ons wérk as Christene het hy gesê. Die nood is rondom ons en ons sien dit nie – want ons het nie gekyk om te sien nie.

Sien – is om regtig te analiseer wat is aan die gebeur hier?

Voordat die verslae aan die beurt gekom het, het die afgevaardigdes kans gehad om hieroor na te dink en te bid.

Hoe gaan dit in die gemeentes?

Die verslae oor die stand van gemeentes se welwese was aan die hand van drie vrae hanteer:  

• Waar is God aan die werk in die Gemeente?

• Hoe sien julle die toekoms van die Gemeente

• Waarmee kan die breër kerkverband julle help?

Uit die verslae het dit na vore gekom dat daar in verskeie van die werklik klein gemeentes telkens gebruik gemaak word van leraars in Kort termyn poste. Dit is een van die dinge wat sulke gemeentes inperk in bediening en eie visie vir die bediening. Dit hou die gedagte van ‘n Predikantskerk in stand wat nie goed is vir die algemene bediening nie.

Daar was breë instemming dat die nuwe weë van toerusting tot bediening is iets wat benut moet word. Die moontlikheid van tweede loopbaan leraars, ouderlinge met bedieningsbevoegdheid en die groter onderlinge steun op mekaar was herhaaldelik uitgelig.

Die suide is in die kloue van die erge droogte, tog is daar op baie plekke mooi tekens van hoop en lewe – ten spyte van die uitdagings. 

Op Maltahoë vind die leraar wat aankom om die bediening koers te gee vir ouderling Klasie Dreyer – wat 256 preke as ouderling gelewer tydens die vakature. Sulke toewyding hou die klein gemeentes aan die gang en is inspirerend vir ander.

Maar die Suide mense oorleef ook omdat hulle die vermoë het m verby die hier en nou te kyk – en om die humor in situasies raak te sien. So deel die leraar van Koës hoe hy tot die ontdekking gekom het dat die Jakkals die vyand is! Humoristies vertel hy van hoe hy saamgegaan het op ‘n Jakkelsjag – min het hy geweet wat wag. Ons ry nog ewe rustige vertel hy, toe daar skielik iets verander! Die bestuurder wat die besadigheid vanselfwers is, trek skielik los en begin soos ‘n besetene jaag – dwarsdeur die lyndraad – agter die jakkals aan wat hy gewaar het. Bo-oor die gedierte en daar stop hy. Die detail van die afloop moet jy vir Pieter self gaan vra!

Maar een ding is seker – as die omgewing ‘n gemeenskaplike vyand kon vastrap – voel almal sommer beter. Al het dit nie gereën nie, en al is daar min op die veld vir die diere.

Maar – as mens mooi luister – hoor jy die pyn van toekyk hoe die wild vrek en die vee keelaf gesny moet word. Te veel dood, te veel….

EGGO

Deurlopend word die openingswoorde opgetel. Ons sien raak – maar weet daar is dikwels dinge waarvoor ons blind is…

Help ons om te sien Here! 

Foto: Christo van Heerden van Aroab (Voorsitter) en Gerhard Liebenberg van Stampriet (Skriba)

---

Persverklaring van die Gereformeerde Kerke in Namibië rakende die knellende reën- en geestelike droogte in Namibië 

As Gereformeerde Kerke in Namibië het ons by ons jaarlikse vergadering in September 2019 gevoel om met hierdie skrywe met die nood van Namibië te vereenselwig. Ps.6:4 “ek is heeltemal gedaan. Hoe lank nog, Here, voordat U uitkoms gee?”

Ons sien raak dat die seerkry lank aanhou en baie diep sny en huil saam.

Verder is ons diep bewus daarvan dat die droogte `n groot invloed op die fisiese en geestelike omstandighede van ons land se mense het. Saam met Romeine 8:10 beaam ons, “Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting.”

Oor hierdie verwagting wil ons graag `n geloofsverklaring maak om ons land en sy mense te versterk en met hoop te bedien. Ons glo onwrikbaar in dié God wat genoegsaam voorsien en uit wie se hand kom alles wat mooi is (Ps. 16). Dit is Hy wat sy volk nog altyd deur Woestyntye lei, sodat hulle Hom in sy almag en heiligheid kan leer ken.

Ons doen daarom ook `n beroep op almal om nie net te bid vir die seëninge van reën nie, maar veral om in hierdie droë tye werklik by die voete van ons Here en Koning te kom. Hy is die bron van strome lewende water wat veel meer versorg as liggaam en veld.

Moenie moed verloor nie. Glo, hoop en vertrou! Ons bid vir jul elkeen.

Doen dit in die diepe besef van die stukkend van ons eie sonde en gebrokenheid. Kom staan weer in verwondering voor Hom wat die fisiese waterdors van elke lewende organisme in ons land ken, maar net so ook die geestelike dors van elkeen wat Hy met sy eie hand geskep het.

- Namens Klassis Etosha se Gereformeerde gemeentes in Namibië

Foto: Die knellende droogte se syfers was teen April 2019 in Erongo en Kunene streek alleen soos aangedui op die foto. (Fotograaf: Paulus Kiiyala Shiku – Nampa)

---

ANGOLA: NetACT

Op die foto staan Prof Jurgens Hendriks (NetACT Program Koördineerder) saam met drie Angolese, Aristoteles Pegar, Denzel Gomes, Edivaldo Gomes en ds Jacob Schoeman nou emeritus predikant van die NGK in Namibië en tans werksaam in die suidweste van Angola.

Die NGK in Namibië is die kanaal waardeur die Algemene Sinode se betrokkenheid met die Gereformeerde kerk in Angola gereël word. Hierdie groep het sake bespreek tov die Kinkuni Skill-Training Seminary in Noordoos Angola. 
Die herbou van die seminarie, wat twee keer gedurende die  Angolese oorlog verwoes is, is een van die Gereformeerde Kerk in Angola (IERA). Die foto is in 2017 geneem in Windhoek. Sedertdien het verteenwoordigers van die Angolese kerk en di eNGK in Namibië weer ontmoet om verdere samewerking en steun vir die Angolese te bepreek.

Jacob se betrokkenheid in die suide van Angola is die direkte gevolg van die samewerking en kontak oor jare heen.

Prof Jurgens het baanbrekerswerk hierin gedoen.

Meer oor die is te lese by  http://netact.christians.co.za/kinkuni/

---
---

Agenda van Algemene Sinode 2019 beskikbaar

Die agenda (sakelys met bylaes) van die vierjaarlikse Algemene Sinode wat in Oktober 2019 plaasvind, is pas aanlyn gepubliseer. Blaai daarin rond om te sien waarmee die kerk alles besig is. Daar is goeie verslae oor missionaliteit, en oor die ampte in ons kerk. Ons is tans met ampsverbreding besig en nuwe opleidingsmodelle word gevestig. Die sakelys is hier beskikbaar.

Algemene Sinode 2019 - Die gesprek oor die toekoms van die NG Kerk gaan voort.    

Hierdie week se vraag gaan oor die toekomstige teologiese rigting van die kerk. Wat is die belangrikste teologiese sake waaraan die NG Kerk moet aandag gee?
Neem gerus deel by die peiling en hou kerkbode.co.za dop vir die volgende vrae wat ook hier gepubliseer sal word.
Gaan na Kerkbode se webblad om vandeesweek se peiling te voltooi.

Behalwe vir hierdie kommentaar, kan julle ook per e-pos regeer. Gebruik die e-pos  beplanning@ngkerk.net indien julle as kerkraad, leraarspan of ander groep in die gemeente julle stem wil laat hoor

---
---
---
---

Familie-nuus

Hulle verjaar die week

• Daar is wrintiewaar nie verjaardagkoek die week nie! 

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met Wynand Fourie van Windhoek Wes - hulle gesels oor Lukas 16 - oor 'n oneerlike bestuurder en wat ons uit die moeilike verhaal moet leer; en oor die onbarmhartige ryk man wat sy kanse verspeel het. Luister Sondag 22 September om 12:00 (of Dinsdag 24/09 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

---

Nuwe Publikasies

Prys: R195.00 

Vanjaar verskyn die klassieke Uit die Beek weer uit die pen van die bekroonde skrywer Barend Vos. Die tekskeuse vir elke dag is op die Revised Common Lectionary gebaseer. Dit maak hierdie geliefde Bybelse dagboek soos altyd geskik vir persoonlike stiltetyd, vir huisgodsdiens en vir Bybelstudiegroepe. Mag hierdie jaar vir jou ’n besondere tyd van geestelike groei wees, sodat jy die Here sal leer ken soos Hy werklik is.

Die goeie nuus vir gemeentes is dat Bybel-Media hierdie gewilde dagboek – Uit die Beek 2020 – met ʼn uitstekende afslag aanbied.

Koop 5 dagboeke en kry die 6de een gratis! Só kan jy aan jou gemeentelede Uit die Beek teen minder as die rakprys aanbied. Adverteer hierdie aanbod in jou gemeente en moedig jou gemeentelede aan om hierdie geestelike toerusting in 2019 te gebruik.

Bestel dadelik om te verseker dat jy Uit die Beek 2020 ontvang.

KOOP HIER   ||   LEES MEER

Lees in die Kerkbode wat op 20 September 2019 verskyn...

Daar is stories van verdeeldheid, maar ook saamstaan in die jongste Kerkbode en dwarsdeur die week op www.kerkbode.co.za en op die Kerkbode-app.
OMGEE: ’n Pa se liefde lei tot puik patent
Ons verslaggewer Conette le Roux vertel die storie van ’n ouerpaar wie se lewe ingrypend verander is deur hul dogter se gestremdheid. “Wanneer jy dié tipe motivering het, léér jy om goed met jou hande te wees,” sê Derek Boshard oor die looprame wat hy prakseer het en nou ook aan ander gestremde kinders verskaf.
AMPTELIK: Besware bekyk
’n Taakspan is aangestel om na alle beswaarskrifte wat sedert die sitting van die Algemene Sinode in 2015 ontvang is, te kyk.
Daar is hoofsaaklik twee groeperinge van dié ‘gravamina’, volgens die begeleidende teks by NGKerk.net, waar die volledige lys gepubliseer is en beskikbaar is om af te laai. “Eerstens is daar (besware) wat handel oor die leer van die kerk en tweedens is daar die wat handel oor die kerkregtelike besware met betrekking tot die 2015 vergadering van die Algemene Sinode toe die besluit oor selfdegeslagverhoudinge geneem is.”
(Ds. Strydom Bruwer – Bybel-Media)

In LiG se Oktober-uitgawe...

Vier ons mense se oorwinnings! Borskanker-oorwinnaars vertel hoe hulle ander op hul herstelpad help.
Ysterman Alwyn Uys getuig hoe hy sport geniet, selfs in ’n rolstoel.
En ons voorbladvrou, Franja du Plessis vertel dat God ’n plan het, selfs al gaan dit met pyn gepaard.
Ons kyk hoe sendingwerk vandag lyk, en deel ’n ma se getuienis wat sê: “Ek het nooit gedink ‘spesiale behoeftes’ sal mý kind beskryf nie.
Vir gesinne gee ons raad wat geluk en vrede bring:
• Leer jou kind om te wag
• Bou jou huis op waardes eerder as reëls
LiG ondersoek die kwessie van aborsie – is dit deesdae ’n noodmaatreël of ’n “voorbehoedmiddel”?
In Oktobermaand sal LiG se inhoud jou inspireer en verryk!
Om nog van LiG se puik Christelike inhoud te lees, besoek www.lig.co.za

---

Voorbidding

Ons bid vir Nigerië

Die grootste nasie in Afrika met 'n bevolking van 203,452,505 (Julie 2018 geskatte syfer.)

Oppervlak 923,768 vk.km. Tropiese reënwoude in die suide, savanna en grasvlaktes in die noorde.

Abuja is sedert midel 90’s die nuwe hoofstad. Lagos, die voormalige hoofstad, is die grootste stad in Afrika met 5 miljoen inwoners. Meer as 490 etniese groepe. Die mededinging tussen drie groepe, Hausa/Fulani, Yoruba en Igbo het die politiek oorheers sedert onafhanklikheid van Brittanje as ‘n Federasie van State in 1960. Na onafhanklikheid is regering gekenmerk deur korrupsie en die nasionale psige is daardeur vergif - die mees korrupte nasie in Afrika indien nie in die wêreld nie. Demokratiese verkiesings van 1999, het Olusegun Obasanjo, ‘n toegewyde Christen as president opgelewer. Hy het verandering teweeg gebring wat tot die grootste deel van die bevolking tot voordeel strek, maar hy kry weerstand van die voormalige elite wat deur korrupsie verryk was. Die enigste Afrikaland wat HIV infeksie omgekeer het - ‘n direkte gevolg van die voormalige gelowige Presidentspaar se houding en aktiewe vorbeeld. Talle ander uitdagings is voor die nasionale regering se deur. Veral die opkoms van Islam en druk vir Shar’ia wetgewing veral in die 12 noordelike, tradisioneel Muslim state.

Nigeria gaan gebuk onder langdurige etnesec en godsdienstige spanning.

Die  presidensiële verkiesings van 2003 and 2007 was beide gekontamineer deur onreëlmatighede en geweld – maar tog het dit ‘n nuwe era van siviele regering – wat nou reeds die langste periode van sodanige regering geword het.

Die 2015 verkiesings was ‘n keerpunt toe die opposisie All Progressives Congress, die regerende People's Democratic Party uit die kussings gelig het. Vroeg in 2019 is daar suksesvolle vredevolle en regverdige presidensiële en wetgewende vergadering verkiesings gehou. Dit lyk of demokrasie nou gevestig is.

Die noorde is arm en afhanklik van die ryk suidelike state se welvaart wat veral op olie gebou is. Suide se mense is goeie entrepreneurs en in opstand teen die Moslem noorde se manipulering van sake tot hul voordeel. Bedrog is 'n Nigeriese siekte en veroorsaak baie finansiële skade en druk.

Sedert 21012 het olie produksie begin inkrimp, in 2017 herstel dit ietwat, maar dit is steeds onder druk

President Buhari word in Maart 2015 verkies en het ‘n kabinet saamgestel van tegnokrate en ekonomies ingeligtes as ministers en kondig ‘n beleid van deursigtigheid aan – ongehoord in die land!

Sy druk om korrupsie op te ruim, die ekonomie te groei in areas wat nie afhanklik is van olie nie en fiskale strenger beleid beloof goeie vrug. Die staatsdiens is opgeruim en beter  fiskale beheer ingestel. ‘n kort resessie in 2016, word teen 2017 omgekeer.

Die konstitusie waarborg godsdiensvryheid, tog is daar sedert 1999 in 8 noordelike Moslem state shari’a wetgewing ingestel.

Vervolging indeks 36e in die wêreld. Christene 46,9% (52.61% in 2000) Muslim 51,6% (41% in 2000); Trad. / Etniese godsdienste 0.9% (in 200 5.99%) nie-Gelowig/ander 0.4%

Loof die Here: Dat die Moslem politieke oorheersing beëindig is. Bid vir die regering sodat die land se probleme effektief aangespreek kan word.

‘n Gees van eensgesindheid en gebed wat onder baie Christene heers en gelei het tot geestelike groei. 3

Die geweldige groei in die kerk - beide in hoofstroom en evangeliese kerke– groot deel daarvan was die Anglikaanse kerk wat nou die bastion van behoudende gelowiges in die kerk is wêreldwyd, tog het die kerk persentasiegewys teruggeval teen Islam agv verskille in aanwas.

Die vernuwing onder studente gedurende die 1970s wat nou sy vrugte wys, veral in ‘n sending bewussyn – in 2010 was daar al meer as 5000 sendelinge wat uitgestuur is.

Bid vir: Eenheid in die land en ‘n nasionale bewussyn sodat eeue lange haat en bitterheid tussen etniese groepe en godsdienstige groepe oorkom kan word. Bid ook vir genesing en versoening na die bittere Biafraanse oorlog wat nou nog letsels by baie laat.

Die grootste uitdaging vir die staat is om ekstremisme – veral uit Moslem oord – aan bande te lê. Boko Haram en Isis is twee terroriste groepe wat geweldadig inspeel op die land, sy mense en staatsinstellings met die doel om ‘n Islamitiese staat daar te stel. Bid dat die Sha’ria wetgewing wat ingestel is in noordelike state nie Christene negatief sal raak nie en dat volle godsdiensvryheid gehandhaaf sal word. Ook dat die staat suksesvol die bedreiging van die terroristegroepe sal hokslaan.

Bid dat die land met korrupsie sal klaarspeel en dat integriteit weer ‘n waarde sal word wat die land kenmerk eerder as hebsug wat tans baie in die kloue het.

Die land is internasionaal bekend vir swendelary en bedrog, bid dat die land hiervan genees sal word.

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Alhoewel Marokko ʼn redelike verdraagsame en stabiele land is, ervaar Christene steeds vervolging vanaf beide die regering en hul gemeenskappe. Christene wat... Klik om verder te lees >>

---

CHRISTIAN WOMEN EMPOWERMENT

Be a help to the women of the persecuted church


"Help uplift women so they can have dignity"

Christian woman rescued from trafficking lost all their dignity. Martyrs for Christ wants to become involved in social upliftment programs together with churches and organizations, giving them hope by providing a safe haven for these Christian women to improve their quality of life.  These programs involve: 

• Teaching them skills in order to start a small business

• Literacy, education and discipleship classes

• Training in Life Skills

• Character development

• Counselling for those with traumatic life experiences 

You can get involved by contributing: 

Martyrs for Christ
FNB Main Branch Windhoek
Cheque account no: 6224 240 2303
Branch code: 280 172
Reference: Uplift Women

---

Vakatures en Ander Advertensies

Aftree-woonstel in Windhoek

• In Schanzen-Oord, Windhoek, is die lewensreg op 'n eenslaapkamer woonstel beskikbaar teen N$700,000 of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede.

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,