Header

Jaargang 16 - Uitgawe 32/2019 - Woensdag  25 September 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Ek sien julle aan die anderkant…

Die grappie wat dr Hans Visser ‘n ruk terug gemaak het toe hy ‘n kort pad deur die huis gevat het, terwyl die res van die gesin die lang pad om geloop het, het die week ‘n ander betekenis gekry – wat hy met sy sin vir humor vooruit geloop het.

Hy is Sondag oorlede na hy ‘n ruk lank ‘n stryd teen kolonkanker gestry het.

Hans is op 22 Januarie 1984 georden in Omaruru Gemeente en het daar gearbei tot 19 Augustus 1990. 

Sy seuns Hanno (links op die foto bo) is leraar van Leonard Gemeente en Gerrit (regs op die foto) in die Gemeente Horison in Johannesburg.

Die danksegginsgsdiens vir Hans se lewe is Vrydag 27 om 11h00 in die Gemeente Triomf waar hy die laaste tyd as pastorale hulp gedien het.

Die Feldmuis familie dink aan sy eggenote Gerda en seuns in hierdie dae.

Aranos in die Kalahari

Die week het die Feldmuis in die suid ooste gaan kuier  by Aranos gemeente - gestig in 1952. Die kerkgebou mooi en - een ding is seker - al is dit been droog in die omgewing - leef die Here onder die lofsange in dié gemeente. Die gemeentesang lig mens op en trek mens in om saam te lofsing!

Die gemeentelede het te make met 'n droogte wat al hulle aandag tyd en energie vra - planne word gemaak en tussendeur sien mens da humor hulle deur moeilike tye dra.

Ons bly bid vir almal wat gebuk gaan onder die felle droogte - mens en dier.

Teen die blou hemel sien mens die aasvoëls draai hoog in die lug - en jy ry met die wete, hier is dood en lewe neffens mekaar.

Die vee soek soek tussen die bosse op kale sand – die ooitjie was baie wantrouig en het haar lam beskerm deur voor haar te kom staan. Mens sien die sug na oorlewing…

Agenda van Algemene Sinode 2019 beskikbaar

Die agenda (sakelys met bylaes) van die vierjaarlikse Algemene Sinode wat in Oktober 2019 plaasvind, is pas aanlyn gepubliseer. Blaai daarin rond om te sien waarmee die kerk alles besig is. Daar is goeie verslae oor missionaliteit, en oor die ampte in ons kerk. Ons is tans met ampsverbreding besig en nuwe opleidingsmodelle word gevestig. Die sakelys is hier beskikbaarGebruik die e-pos  beplanning@ngkerk.net indien julle as kerkraad, leraarspan of ander groep in die gemeente julle stem wil laat hoor

L3H – Leef, Leer, en Lei soos ‘n Dienskneg - Studenteverblyf in Windhoek

‘n Opwindende nuwe verblyf-opsie vir studente is in Windhoek beskikbaar. Die L3Huis kombineer hoë standaard studenteverblyf met ‘n unieke kampus-ervaring en ondersteunende mentorprogram. In hierdie opsig is dit meer as net studentebehuising. Saam met jou bed en stort, word jy ingesluit in ‘n veilige en motiverende program van vorming en voorbereiding vir die lewe wat net soveel uitdaging, as roeping is.

Die kap- en breekwerk aan die huis is in volle gang. Teen begin November kan voornemende studente en hulle ouers kom kyk hoe die blyplek lyk. Voorsiening word gemaak vir uiters bekostigbare dubbelkamers, sowel as enkelkamers. Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente. Met heelwat navorsing en beplanning, en besoeke aan soortgelyke intensionele studente verblyfprogramme, is Academia opgewonde om hierdie unieke opsie vir studente in Windhoek te bied.       

Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngaca@iway.na / 061-241054.

Beurse vir Teologiese studie en Maatskaplike Werk, lenings vir ander rigtings

Die Hendrik Nell Studiefonds bied beurse vir Teologiese studie met die oog op die bediening en Maatskaplike Diens aan. Lenings word vir ander rigtings oorweeg. 

AANSOEKE

• Voornemende studente moet aansoek doen met die voorgeskrewe aansoek vorm wat beskikbaar is by fin@ngkn.com.na

• Aansoeke moet die kerkkantoor VOOR DIE FINALE SLUITINGSDATUM VAN 31 OKTOBER bereik.

• Die aansoek moet vergesel wees van die vereiste dokumente soos aangedui in die aansoekvorm.

• Aansoeke dien voor die Kuratorium wat elke aansoek op meriete oorweeg.

Familie-nuus

Hulle verjaar die week

• Ina-Marie Rossouw (Omaruru) Sondag 29/09/66 064-570048 jpr@iway.na

• Retha Strydom (Suiderhof) Maandag 30/09/57 061-252041  evert@afol.com.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met Clem Marais oor  Christus as Hoof van Sy kerk en hoe dit inspeel op ons maniere van besluitneming en die posisie van gemeentes en kerkrade, ringe, sinodes en selfs die Algemene Sinode.  Luister Sondag 29 September om 12:00 (of Dinsdag 01/10 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

Nuwe Kinderbybels

Aan die einde van Julie het die CLF Bybelprojek 97 480 kinders met hul eie Bybel geseën sedert die ontstaan van die “Een miljoen Bybels aan een miljoen kinders” projek. Ons is so naby aan die 100 000 merk en is dit ons droom om daardie doelwit teen die einde van die jaar te bereik.

Ons het nuwe Kinderbybels tot ons Bybelprojek toegevoeg om ’n groter verskeidenheid beskikbaar te stel om aan elke ouderdomsgroep se behoefte te kan voorsien.

Koop ’n Bybel vir u eie kind of kleinkind en skenk ’n Bybel aan ’n kind in u gemeenskap! Donasies kan gemaak word aan CLF Fonds met verwysing “1MB” of deur die skarefinansieringsveldtog wat ons vir ons 13-jarige ambassadeur in KZN, Shania-Lee, geskep het –https://gogetfunding.com/help-shania-lee-bless-children-with-bibles/

Nuwe Pamflette

By CLF word deurentyd pamflette oor relevante kwessies deur kenners op elke gebied ontwikkel. Die jongste toevoegings en hersienings, is nou beskikbaar. Die Ramp-up organisasie wat hulle beywer om kerke meer besoekersvriendelik te maak vir mense met gestremdhede, het hulle handige pamflet hersien. Vir mense wat nie elke dag hierdie uitdagings in die gesig staar nie, is die eenvoudigste aksies dalk van die mees uitdagende vir diegene met gestremdhede. Een bejaarde laat weet dat sy van kerk verander het, omdat die kerk waarheen sy gegaan het, nie ʼn rolstoeloprit gehad het, waar dit vir haar makliker is om op te loop. Sy het dus ʼn kerk gesoek wat wel so ʼn oprit het, en dit is waarheen sy nou gaan. Lees meer in Are people with disabilities at home in the church? Wat jy en jou gemeente kan doen om almal welkom en ingesluit te laat voel.

In Nuwe hoop na egskeiding skryf Siegfried Louw dat egskeiding tweede op die lys is van die mees stresvolle goed wat in jou lewe kan gebeur. Hy gee sewe stappe om te neem oppad na die nuwe hoofstuk in jou lewe. Twee pamflette deur dr Petrus Moolman verduidelik meer oor die alleenpad van Demensie en Alzheimers. Dit verduidelik wat elkeen van die toestande behels en gee handige wenke vir diegene wat direk en indirek daardeur geraak word. Die pamflette is nou beskikbaar by CLF en kan bestel word by order@clf.co.za of 021 873 6964.

Voorbidding

Ons bid vir die Palestynse owerheid

Oppervlak 6,243 vk. km bestaande uit twee dele: die Wesbank en die Gaza Strook. Die Palestynse owerheid beheer die hoof dorpe en enclaves. Die res word geokkupeer deur Joodse settelaars in 240 enclaves onder Israeli militêre beheer.

Bevolking (2018 geskat) 4,409,389; alle Palestyne is soveel as 5,5 miljoen waarvan 2 milj in vlugtelingkampe woon in omliggende midde-oosterse lande.

Jerusalem word as hoofstad geag, alhoewel dit in werklikheid setel in Ramallah.

Gaza (1,1 milj inwoners) is die ander hoofsentrum.

Die verlies van grondgebied in 1948 en die oorname van die res deur Israel in 1967 domineer die Palestyne se selfverstaan en politiek. Na die Golf Oorlog was daar buitelandse toetrede om ‘n skikking te kry, maar die konflik binne en buite Palestynse gebied duur voort.

Yasser Arafat was die groot exponent van Palestynse ambisies, maar is deur ekstremiste verwerp, veral nadat hy toenadering begin soek het tot Israel en a g v sy outoritêre regeringstyl. Dit het die intefade konflik weer laat opvlam in 2000. Die Islamitiese Hamas beweging staan voorop in die konflik met hul eise dat Israel ophou bestaan as nasie en alle land teruggege word aan die Palestyne.

Na Arafat se dood het die konflik weer verder opgevlam tussen sy Fatah beweging en Hamas. Fatah was die verkose regering en Hamas is nie geneë daarmee nie.

Ongeveer 60% van die Wesbank, insluitend Oos Jerusalem, is onder Israeli militêre beheer. Vroeg 2006 verkry HAMAS die meerderheid in die Palestynse Wetgewende vergadering en sedert 2007 het die Palestynse Owerheid die Wesbank onder hulle beheer terwyl HAMAS die de facto beheer oor Gaza het. Fatah, dominante Palestynse politieke party in die Wesbank, en HAMAS het verskeie pogings tot versoening aangewend maar die versoeningsooreenkoms wat in 2017 onderteken is, is steeds nie geïmplementeer nie.

Onlangs het hulle weer aanvalle op Israelse nedersettings geloods wat die konflik verder aangevuur het. Israel se beheer oor kommunikasiesisteme, die ekonomie en water toevoer, tesame met beperkinge op Palestyne wat in Israel werk, het die Palestyne se lewensstandaarde geweldig geknou. Die muur wat die dele skei wat deur Israel opgerig is, het die situasie vererger. Die algemene agteruitgang het druk geplaas op Christene uit Moslem oorde. 61ste op die vervolgingsindeks.

Muslim 86.56% Joods 9.5% Druze/Ander 2% Christen 1.94%.

Bid vir: Oplossings vir die hoof konflikpunte: a) die grond kwessie waar daar groot emosie aan beide Palestynse en Israeli kant is. b)Regverdige toegang tot water - Israel gebruik 115% van die land se hernubare water en laat min daarvan deur aan Palestina. c) Jerusalem - dit word deur beide faksies toegeïen as ekslusiewe hoofstad, en die konflikte oor die heilige plekke in die stad wat deel is van die dispuut. d) die toekoms van Palestynse vlugtelinge 2 miljoen in 61 kampe in omliggende lande - groot deel van hulle ken net ‘n vlugtelingslewe. Bid vir vrede, maar ook dat die inwoners - Joods en Palestyns die Vredevors sal leer ken.

Christen Palestyne met ‘n tradisie wat Islam voorafgaan. Die konflik het baie laat emigreer - 10% in 1940 nou net 1,4%. Hulle het ‘n samebindende en brugbou rol gespeel, wat nou gemis word. Bid ir die wat gebly het, vir beskerming en ook dat hulle getuienis die ander Palestynse sal beïnvloed.

Arabiese Evangeliese gelowiges - ongeveer 2,000 in 30 gemeentes, 20 daarvan op die Wesbank. Hulle word geïsoleer van alle kante en kry baie swaar oner Ismalitiese vervolging. Bid dat hulle standvastig sal bly in hul getuienis en vir ebskerming onder vervolging.

Uitdagings vir die bediening: a) Die hooploosheid en swak omstandighede waaronder Gaza se inwoners gebuk gaan - daar is net een kerk en ‘n paar sendelinge. b) Die Moslems wat groot bitterheid en woede koester.

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

---

The Iranian Church Is the Fastest Growing in the World

"Despite continued hostility from the late 1970s until now, Iranians have become the Muslim people most open to the gospel in the Middle East."

Read More »

Vakatures en Ander Advertensies

Aftree-woonstel in Windhoek

• In Schanzen-Oord, Windhoek, is die lewensreg op 'n eenslaapkamer woonstel beskikbaar teen N$700,000 of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede.

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,