Header

Jaargang 16 - Uitgawe 35/2019 - Woensdag  16 Oktober 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

UIT DIE HART van die Moderator

Die moderator, Dr André Olivier perdikant van Aranos skryf:

Die verteenwoordigers van Namibie staan in ‘n kringetjie in Benoni voordat ons terugvertrek -  huistoe! Elkeen gee terugvoer van hulle verrykende belewenis van die samekoms van die breedste verband van die NG Kerk. Hulle het die teenwoordige Christus daar onmiskenbaar beleef.  Die omvattende aard en wye impak van die kerk het ook getref.

Met ons tuiskoms verneem ons van ons medegelowiges wat ongelukkig is met die uitkoms van die lang debat in die kerk oor selfdegeslag verhoudinge. As een lid ly ly ons almal. Dit raak ons diep.

Wanneer ons begin om oor hierdie aangeleentheid te dink en te praat moet ons aan twee dinge vashou. Die “wat” en die “hoe”. Wat die saak betref het Namibie duidelike leiding in ons land en selfs wyer gegee in 2016, gegrond op 2004 en 2007 se besluite. Dit geld steeds. Hierdie Sinode het ook die reg, as selfstandige kerk om haar eie besluite te neem en te handhaaf. Die Algemene Sinode het egter ook  groot tree gegee in terme van “hoe” ons as medegelowiges met mekaar moet werk. Ons leer uit die Here se Woord duidelik hoe ons onder elke omstandheid met mekaar moet werk. Ten spyte van selfs skerp verskille.

Hieroor ‘n woord uit my hart. In die eerste gemeentes was mense baie verskillend, met nog meer uiteenlopende standpunte as ons wat in Namibie woon. Hulle het dit reggekry om in hulle gebroke wereld ‘n eenheidsband te laat ontwikkel, so’ dat die kerk vinnig en suksesvol gegroei het. Hulle kon selfs ten spyte van verskille, oor so ‘n ingryoende saak soos doop en besnydenis aan mekaar vashou. In hulle vashou aan mekaar, en wandel met mekaar in die Woord, het die besnydenis uiteindelik gewyk voor die die doop.

Hulle het begryp dat Jesus se hart hulle eenheid begeer het, soos ons dit vandag lees in Johannes 17. Hy verwag nog van ons om aan mekaar vas te hou “sodat die wereld kan glo”. Ons gaan ruim geleentheid kry om in gesprek te gaan oor ons verskille, of onsekerhede. Plaaslik en oor verbandsgrense heen. Daar is ‘n tyd en ‘n plek vir elke ding.

Intussen tier ‘n verskriklike droogte voort. Ons land steier daaronder en die ekonomie wat maar net nie van sy kniee wil opstaan nie. Kom ons dink in die eerste plek in deernis aan ons lidmate onder hierdie omstandighede, en staan hulle pastoraal by. Ons mag gewoon nie nog meer druk en spanning op vuisvoos mense sit nie. As leiers moet ons nou verstandig en empaties optree.

Dit is net die opgestane, gekruisigde Christus, soos uitgebeeld in Filipense wat vir ons helder koers kan gee oor ons eie optrede. 1 Korintiers 13 leer ons ook dat alles wat ons doen soos ‘n lee blik sal wees sonder die liefde wat daar in Christus is.

Ek pleit uit my hart dat ons aan mekaar vashou met die liefde van Christus. Laat Hy ons deur die storms neem. Hy is in die die boot.

Wat die algemene sinode vir my beteken het.... van ons afgevaardigdes sê

Die AS van verlede week was veel groter as selfdegeslag verbintenisse - dit is wat ons gehoor het by ons afgevaardigdes en waarnemers - een het gesê: ek is Trots NG!

Ek kan getuig dat daar jare se harde werk deur die verskillende Taakspanne verrig is en geen besluit sommer ligtelik geneem is nie.  Daar het deurentyd 'n gees van eenheid geheers wat om die tafels en aan etenstafels geheers het.  Ek het nuwe respek vir die kerkverband waarvan ek deel is.  Baie dankie vir die geleentheid om die Algemene Sinode te kon bywoon - wat 'n voorreg!  Carmen SteynWindhoek Wes Jeugwerker

EK kyk terug na ‘n week van baie sit, baie gesels en terug in die wilde stad, met al die  warboel wat heers oor die selfde geslag verhoudings, en in my hart is daar ‘n vrede wat ek nie kan verduidelik of verklaar nie.  Ek sit in ‘n bewolkte Outjo en daar heers ‘n trots in my om ‘n predikant in die NG kerk te kan wees.  Om te gesien het waarmee die kerk in breër verband alles mee besig is, die moeite en erns wat die skrif mee om gegaan  mee word (al sal daar baie met my hieroor stry), was vir my hoendervleis mooi. Mens kan nie anders as om die liefde wat die Vader vir sy kerk het, te sien as daar so groot verskeidenheid mense by mekaar kom in Sy naam nie.  Hierdie was vir my ‘n reuse eer en sê vir die kerk dankie vir die geleentheid.  Ds Leon Fourie - van Outjo en wat die dorp op die map gesit het tydens 'n debat

Vir my was dit oor die algemeen ‘n verrykende ervaring.  Dit was opvallend dat die luister na mekaar merkbaar verbeter het sedert die eerste sinode waar die “soort” van vergadering begin is.  Ek het maar weer onder die indruk gekom van waar in die samelewing die kerk regtig aan die werk is en dit skep hoop vir die toekoms, hier en ook in die RSA. Ds Gerhard LiebenbergStampriet gemeente

Die eerste bywoning van ‘n algemene sinode was uiters insiggewend, met ‘n breë blootstelling aan algemene sake rakende die liggaam van Christus. Gemeentes sal meer aandag aan leierskap en lang termyn beplanning moet gee ten einde relevant en in pas met die breë Kerkverband te bly. Hantering van belangrike sake kan beter hanteer word sodat minderheids sinodes / menings behoorlike oorweging verkry – dit is die rol van die voorsitter. Theo Kleinouderling Windhoek gemeente

• Volgende week plaas ons DV verdere indrukke van ons verteenwoordigers.

L3H Studenteverblyf in Windhoek

Die kap- en breekwerk aan die huis is in volle gang. Teen begin November kan voornemende studente en hulle ouers kom kyk hoe die blyplek lyk. Voorsiening word gemaak vir uiters bekostigbare dubbelkamers, sowel as enkelkamers. Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente. Met heelwat navorsing en beplanning, en besoeke aan soortgelyke intensionele studente verblyfprogramme, is Academia opgewonde om hierdie unieke opsie vir studente in Windhoek te bied. Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngkaca@iway.na / 061-241054/ 0811249495. 

Beurse vir Teologiese studie en Maatskaplike Werk, lenings vir ander rigtings

Die Hendrik Nell Studiefonds bied beurse vir Teologiese studie met die oog op die bediening en Maatskaplike Diens aan. Lenings word vir ander rigtings oorweeg. 

AANSOEKE

• Voornemende studente moet aansoek doen met die voorgeskrewe aansoek vorm wat beskikbaar is by fin@ngkn.com.na

• Aansoeke moet die kerkkantoor VOOR DIE FINALE SLUITINGSDATUM VAN 31 OKTOBER bereik.

• Die aansoek moet vergesel wees van die vereiste dokumente soos aangedui in die aansoekvorm.

• Aansoeke dien voor die Kuratorium wat elke aansoek op meriete oorweeg.

Familie-nuus

Hulle verjaar die week

• Jaco Rossouw (Omaruru) 20/10/65  081-149-0725 jpr@iway.na

• Hendrik Koekemoer (Windhoek oos) 21/10/60 081-127-0917       hendrikk@iway.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met Ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en Nuwe Testament hulpdosent by NETS oor Lukas 18:9-14: die Fariseër en Tollenaar wat gaan bid het. Luister Sondag 20 Oktober om 12:00 (of Dinsdag 22/10 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

---

Christelike Lektuurfonds

Willem Botha, jarelange voorsitter het die verslag van die CLF Lektuurfonds voorgelê.  Saam op die foto verskyn Charmaine Stoffberg die uitvoerende Bestuurder. Sedert hulle stigting in 1957 sien die maatskappy ’n wêreld waar mense die boodskap van die Bybel leef.  Hulle roeping is om gratis Christelike literatuur aan alle mense in suidelike Afrika te verskaf. Vir meer oor hulle produkte soos pamflette, publikasies, selfoontoepassing en selfs 'n petrolkaart, besoek hulle nuwe webwerf.

---

Voorbidding

Ons bid vir Saudi Arabië

Oppervlak 2,240,000 vk km beslaan die grootste deel van die Arabiese skiereiland en bestaan omtrent net uit woestyn. Bevolking: 33 091 113 (Geskatte syfer Julie 2018).

‘n Absolute monargie en semi-feodale staat, met beheer oor die administrasie, buitelandse betrekkinge en die ekonomie onder die uitgebreide koningshuis. Sedert die eerste Golf oorlog is daar groot toenemende druk om te demokratiseer.

Die eerste verkiesings ooit vind in 2005 en daarna in 2011 plaas vir munisipale verteenwoordigers. In 2015 se verkiesings is vroue die eerste keer toegelaat om as kandidate te staan – 19 wen setels.

Koning Salman word in 2015 koning en plaas Muhammad Bin Nayif bin Abd al-Aziz Al Saud as kroonprins in lyn om hom op te volg, wat sy seun met dieselfde naam as sy deputaat aanstel. Die word in 2017 aangewys as opvolger kroonprins – wat verwelkom word in die weste.

Die kroonprins lei sedert 2015 ‘n 10 nasie koalisie teen Jemen wat ongelooflike menslike lyding tot gevolg het – wat as katastrofaal beskryf is. Dit bring Saudi Arabië onder ‘n wolk.

Onlangs is hy geïmpliseer in die moord op die aktivistiese joernalis Jamal Kashoggi Oktober 2018 in Turkye wat die staat onder meer druk plaas.

Beskik oor ongeveer 25% van die wêreld se bekende beskikbare ru-olie reserwes. Olie bring twee derdes van die staat se inkomste en word aangewend om dienste te verbeter, industrieë te ontwikkel en om Islam wêreldwyd te bevorder.

Dit is ‘n Islamitiese staat en is jaloers op die heilige plekke van die Islam in die land - Mekka is in Saudi geleë. Geen godsdiensvryheid - Islam is die enigste godsdiens en selfs buitelanders mag nie iets anders beoefen nie. Eerste op die wêreldvervolgingsranglys. Saudi het eens ‘n groot Christenpopulasie gehad, maar almal is in 700 nC uitgegooi toe die Islam beheer geneem het oor die gebied. Dit is een van die mins ge-evangeliseerde lande ter wêreld. Christene word nie in Mekka toegelaat nie. Muslim 92.41% Christene 5.43% nie-Gelowig/ander 1.4% Hindu 0.6% Buddhiste/Chinese 0.42% Sikh 0.19% Baha'i 0.02%.

Voorbidding: Bid dat die kerk wat 1300 gelede verban is weer sal kan terugkeer en dat die land weer gekersten sal word.

Die 1.2 miljard Muslims ter wêreld bid elke dag 5 keer in die rigting van Mekka, terwyl 2 miljoen jaarliks aan die pelgrimstog na Mekka, die Hajj, deelneem. Bid dat die Gees hulle oë sal verlig en die vryheid in Christus sal omarm; Loof die Here vir talle Muslims met wie dit wel gebeur!

Slegte rekord wat godsdiensonderdrukking betref; bid dat die onderdrukking sal ophou en vir godsdiensvryheid!

Politieke spanninge loop hoog - bid dat die onrus mense ‘n soeke in die hart sal gee na die Vader wat lewe en vrede gee.

‘n Geweldige Muslim sendingaksie word vanuit Saudi geloods met miljoene oliedollars om dit te rugsteun. Bid dat die Here dieselfde openheid waarop hulle elders aanspraak maak in Saudi sal bring.

Jaarliks druk en versprei Saudi 28 miljoen Qur’ans, bid dat die Bybel weer ingang sal vind in die land en daar gelees mag word.

Saudi Arabia het die VN Charter onderteken wat o a godsdiensvryheid onderskryf, maar stel Saudis wat tot geloof kom gereeld tereg in die openbaar. Tog kom talle steeds tot geloof. Bid die Here se beskerming op hulle af en ook dat die beleid sal verander.

Christen buitelanders woon en werk onder groot druk en beperkinge, die godsdienspolisie spioneer deurgans op hulle en hulle word gemartel en uit die land gegooi as hulle betrap word, bid veral vir die wat eintlik as sendelinge daar woon onder die bekmantel van ‘n sekulêre beroep. Hulle is die voorste linie vir evangelisasie. Bid vir Arabierse gelowiges wat die Saudis kan bereik in hul eie taal.

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle n Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1  Lewensreg op 1 slaapkamer woonstel op grondvlak te koop @ N$700 000 of naaste aanbod. 

Opsie 2  Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel met 2 badkamers, dubbel parkeerplek en dubbel stoorkamer op 4de vloer te koop.  Rigprys:N$1 300 000.  Tenders sluit 29 Oktober om 09:00.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,