Header

Jaargang 16 - Uitgawe 36/2019 - Woensdag  23 Oktober 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Ons vra om verskoning - agv omstandighede buite ons beheer het die Feldmuis verdwaal in die kuberruim en stuur ons dit weer uit!

Nuusbrokkies

Dit is Sondag Hervormingsdag en dalk is dit goed om weer na te dink oor wat dit vir ware kerkwees beteken… 

‘n Kerk wat voortdurend hervorm, moet bly leer. Moet nuut luister, nuut hoor, beter verstaan, fyner gewaar word, sensitiewer aanvoel, liefdevoller optree, regverdiger, steeds meer genadig, meer verwelkomend, meer gasvry, meer insluitend, meer diensbaar, meer versoenend. Nooit tevrede, selftevrede of selfvoldaan wees nie, nie gearriveer nie, nee. Altyd soekend, ondersoekend en steeds ontdekkend, al hoe meer gehoorsaam aan die roeping, al hoe meer getrou aan die eerste liefde. (Dirkie Smit)

Oorgeneem uit Vrypos - nuusbrief van die NGK in die Vrystaat 

Memoriam - Gert Strydom

Oom Gert Strydom wat jarelank gedien het as Predikant in Sinodale Diens: Diens van Barmhartigheid het ons op 4 Oktober ontval op rype ouderdom van 89 - een maand voor hy 90 sou word.

Hy en tannie Hetta het nadat hy afgetree het in 1992 op Groot Brak gewoon. Hy is later oorgeskuif na Geaorge ter wille van versorging. Oom Gert sal onthou word as 'n innemende vriendelike mens wat sy ewemens altyd geag en gedien het. Hy kon situasies ontlont deur met 'n glimlag, met sagte stem die waarheid uit te lig. 'n Ware pastor en heer!

Ons eer sy nagedagtenis en dink met empatie aan tannie Hetta en haar twee seuns Gerhard en Van Rooyen wat agtergelaat is.

Namibiese Raad van Kerke (CCN) hou Jaarvergadering in Windhoek

Die CCN het Dinsdag en Woensdag vergader op die terrein van die CCN in Katutura, Windhoek.

12 van die lidkerke het afgevaardigdes gestuur. Die twee grootste kerke van Namibië - Elcin (640 000) en ELCRN (300 000), was teenwoordig met hul toegelate vier afgevaardigdes elk.

Die uitgaande President, past. Ferdinand Otto van die AGS, het in sy verslag die lede van die jaarvergader uitgedaag om die bul by die horings te pak en die CCN weer die stem van die kerk in die gemeenskap te maak. Om relevant te wees en sake aan te spreek wat aangespreek moet word.

Die debatte was gekenmerk deur diepe nadenke en kritiese vrae oor die rol van die CCN. Die konsensus was dat die CCN vasgeval geraak het in debatte en sake wat meer te make het met die verlede - en haar geskiedenis - as met die vraagstukke waarmee die kerk haarself nou in die 21ste eeu moet besig hou.

Die resolusies wat geneem is na 'n halwe dag se besinning oor die pad vorentoe het hiervan getuig.

Die vergadering is namens die NGKN bygewoon deur die Algemene Sekretaris - hy is verkies as president vir die termyn 2019 - 2020.

Wat die algemene sinode vir my beteken het.... van ons afgevaardigdes sê

Die AS van twee weke gelede was veel groter as selfdegeslag verbintenisse - dit is wat ons gehoor het by ons afgevaardigdes en waarnemers - een het gesê: ek is Trots NG!

Hierdie was my 2de Algemene sinodebywoning en in teenstelling met ‘n onstellende ervaring in 2016, was 2019 ‘n aangrypende belewenis van mense wat getuig dat God-drie-enig ons fokus is. Ook van mense wat saamstem dat Christus ons één maak, al is ons nie eenders nie of verskil ons interpretasies van die Bybel.

Dieptegesprekke, maar ook lekker humor en baie gelag, tydens oop besprekings en aan die vergadertafels én etenstafels was heerlik en ek het die gevoel gekry dat God-drie-enig as fokus, regtig deur almal met wie ek te doen gekry het, ernstig opgeneem word. Daar is nuwe geloofsfamilie ook gemaak!

‘n Mens besef nogal dat ons situasie in Namibië op baie gebiede anders is as in Suid-Afrika, (ek dink dit geld selfs van gemeente tot gemeente), maar juis daarom sal ons nog meer moet luister vir mekaar en ruimte moet gee vir verskille en bou op Christus wat ons aan mekaar bind.

Dit vra ook dat ons as NG Kerk geloofsgemeenskappe, baie meer sal moet uitreik buite ons gemeentes (comfort zones?) en na ongelowiges (watter taal, kultuur, geslag, ouderdom, ens ookal) as ons getrou aan ons roeping wil wees en as ons ernstig is daaroor dat Christus Jesus geken sal kan word deur ons eenheid en liefde.

Ek bid dat ons almal as ‘n gevolg van hierdie sinodesitting,  ons oë op Christus sal hou en ons nie sal laat mislei deur randsake wat meer verdeeldheid bring nie.

Dankie dat ek die bewenis kon meemaak! Christa Louw - Moderatuurslid

Ons het die paar dae by eMseni  ‘op heilige grond’ gestaan.  Die eerste dag het ek met ’n beklemming om my hart tot die besef gekom dat net twee van die sewe aan ons tafel pro-2015 was.  Soos die vergadering egter sy loop geneem het, het ons vir mekaar so ‘n veilige ruimte geskep dat ons gemaklik met mekaar kon verskil.  Ons was feitlik van die begin af op die punt dat ons vir mekaar gesê het die eenheid van ons kerk is nou op die agenda en nie meer ons 'standpunte' oor dié of oor daai nie.  Hul sê die testosteroon vlakke van ons manne val bietjie as die jare aanstap.  So ek skryf maar die paar keer wat ek my emosies nie kon beheer nie daaraan toe!  Of anders was dit juis die veilige ruimte wat die vriende om die tafel geskep het wat my laat vou het.  Daar was veral drie oomblikke wat vir my baie emosioneel en kosbaar was.  Die 'harde' reaksie vanuit ons gemeenskap teen die selfdegeslagverhoudings kon ek met al die emosie wat dit in my laat loskom het met my tafel deel en bemoediging van die ouens kry ook van die wat in beginsel met hul saam stem.  Regter Moegeng het my soos ‘n kind laat sit huil.  Wat 'n ongelooflike geskenk van die Here in so 'n tyd.  En aan die einde Nelis en Dirkie se versoenende afsluiting.

Dankie vir die voorreg om Sinode 2019 met julle te deel.  Julle was 'n great span om deel van te wees.  Ek was windgat om te kon sê ek kom van Namibië af.  Namibië het by die Sinode, soos met ons manne in Japan, baie harte gesteel! Chris BedekerOuderling Kamanjab

Wat ‘n ervaring! Die gees van gemoedelikheid, kalmte en liefde vir mekaar het my opgeval. En die opregte soeke na die wil van God, terwyl ons bewus is van ons gebrekkige kennis, was kosbaar. Hoogtepunt vir my was die ekumeniese besoekers wat elke liewe een gesê het iets soos: “We greet you in the Name of Jesus, our Lord and Saviour". Die Kerk is groter en gesonder as wat ek gedink het! Baie dankie vir die voorreg, dit was heerlik! Jaco Gouws – Ouderling Aroab Gemeente

Wat die vergadering betref was dit een van die mees gemoedelike (broederlike) byeenkomste wat ek nog bygewoon het. Dit geld vir tydens die vergaderings maar ook van die kuier geleenthede. Tafelgesprekke was hoogs effektief en gewaardeed. 

Persoonlik was die diepste onderskeidingsoomblik vir my waar ek besef het dat die Heilige Gees roep ons nie tot eendersheid nie maar tot eenheid binne ons menswees se diversiteit. Dit het dit vir my moontlik gemaak om aan die 2004 besluite, as die kerk se amptelike oortuiging, maar ook vir hulle wat anders as ek is ruimte te maak deur die goedgekeurde dokument (Selfde Geslag Verhoudings) 

 Ek is baie dankbaar dat ek die geleentheid kon bywoon en wil die kerk met hierdie gesindheid dien Soli Deo Gloria. Peet Poggenpoel - Leraar Walvisbaai Meersig 

• Volgende week plaas ons DV verdere indrukke van ons verteenwoordigers.

L3H Studenteverblyf in Windhoek

Die kap- en breekwerk aan die huis is in volle gang. Teen begin November kan voornemende studente en hulle ouers kom kyk hoe die blyplek lyk. Voorsiening word gemaak vir uiters bekostigbare dubbelkamers, sowel as enkelkamers. Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente. Met heelwat navorsing en beplanning, en besoeke aan soortgelyke intensionele studente verblyfprogramme, is Academia opgewonde om hierdie unieke opsie vir studente in Windhoek te bied. Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngkaca@iway.na / 061-241054/ 0811249495. 

Beurse vir Teologiese studie en Maatskaplike Werk, lenings vir ander rigtings - AANSOEKE SLUIT DIE WEEK!

Die Hendrik Nell Studiefonds bied beurse vir Teologiese studie met die oog op die bediening en Maatskaplike Diens aan. Lenings word vir ander rigtings oorweeg. 

AANSOEKE

• Voornemende studente moet aansoek doen met die voorgeskrewe aansoek vorm wat beskikbaar is by fin@ngkn.com.na

• Aansoeke moet die kerkkantoor VOOR DIE FINALE SLUITINGSDATUM VAN 31 OKTOBER bereik.

• Die aansoek moet vergesel wees van die vereiste dokumente soos aangedui in die aansoekvorm.

• Aansoeke dien voor die Kuratorium wat elke aansoek op meriete oorweeg.

Familie-nuus

Lief en Leed

Voormalige moderator Schalk Pienaar se moeder is onlangs oorlede. Boonop is sy dogter Loïse (30) gediagnoseer met klierkanker. Sy is tans onder chemo-terapeutiese behandeling. Kom ons onthou hulle in gebed. 

Hulle verjaar

• Ilana Mouton (Otavi) 25/10/66  067-222978  dmouton@iway.na

• Johannes Maritz (Okahandja)  28/10/56 081-127-0495 jhg@iway.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met Ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en Nuwe Testament hulpdosent by NETS oor 2 Thessalonisense 1:1-4 en 11 - 12. Luister Sondag 27 Oktober om 12:00 (of Dinsdag 29/10 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

In die jongste Kerkbode lees ons oor die volgende...

Oom Japie gegroet
Met die afsterwe van ds. Japie du Plessis verloor die NG Kerk een van sy mees geliefde leraars, skryf Gerdrie van der Merwe in die jongste Kerkbode (omslagdatum 25 Oktober). Lees die volledige huldeblyk hier:
https://kerkbode.christians.co.za/2019/10/15/ng-kerk-groet-kerklike-ikoon-en-legende/
Nuus uit Benoni
Die groot NG Kerk-storie tans is steeds die Algemene Sinode (6-11 Oktober) en die Kerkbode-span gebruik bl. 10 tot 16 van dié gedrukte uitgawe om al die besluite en nuusgebeure in genoegsame detail en foto's vir lesers weer te gee. Hier is ’n oorsig van die mees gelese stories en die grootste besluite:
https://kerkbode.christians.co.za/2019/10/15/mees-gelese-stories-by-algemene-sinode-2019/
Só kan jy Kerkbode ondersteun
Indien jy Kerkbode se joernalistiek geniet en vertrou, nooi ons jou uit om ons te ondersteun deur in te teken op die gedrukte koerant wat steeds grootliks al ons digitale projekte (die Kerkbode-app en regstreekse blogs soos by die afgelope sinode) kruis-befonds. Vind uit hoeveel dit vir jou gemeente sal kos om in te teken by ons aanlyn-sakrekenaar. Of stuur ’n e-pos met ’n navraag na leroux@bmedia.co.za

In hierdie maand se LiG:

In LiG se November-uitgawe vertel Rolene Strauss dat sy weer swanger is, en dat sy glo God het haar gemaak net soos Hy wil hê sy moet wees. Ons gaan kuier by illustreerder Piet Grobler in Portugal, en kry ‘n kykie in die dag van die lewe van veelsydige Johrné van Huyssteen.

Ons gesels ook met 'n pa wat aan sy gestremde dogter vryheid gee nadat hy vir haar ‘n loopraam gemaak het.

LiG skryf hoe jy die seer van onreg kan verwerk, en gee tien wenke om terug te bons as die lewe jou platslaan. Ons kundiges gee raad as jy in die skadu van 'n narsis leef.

Vir ouers gee ons gee prettige wenke om jou kind van kleure te leer. En ons gee ook raad oor hoe jy jou kind selfvertroue kan leer.

LiG – vir jou en jou mense.

Om nog van LiG se puik Christelike inhoud te lees, besoek www.lig.co.za
(Ds. Strydom Bruwer – Bybel-Media)

Voorbidding

Ons bid vir Slovenië

Oppervlak 20,256 vk km. Alpe staat aangrensend aan Italië, Hungarye, Kroasië en Oostenryk. Bevolking: 2,102,126 (July 2018 est.)

Vir eeue gedomineer deur Oostenryk en word in 1918 deel van die Joegoeslawiese Federasie tot met onafhanklikheid in 1991. ‘n Parlementêre demokrasie.

Die spanning met Serwiese magsblok lei tt ‘n 10-daagse oorlog om onafhanklikheid wat die Sloveniërs suksesvol volvoer en tot hul onafhanklikheid in 1991 lei.

Histories verbonde aan wes Europa, ‘n snel groeiende ekonomie en ‘n stabiele demokrasie dra by tot die suksesvolle transisie na die kommunistiese era. Dit dra ook by tot die insluiting in die EU in 2004 en die toelating tot die Euro Zone en Schengen zone in 2007. Die eerste voormalige kommunistiese land om die EU Presidensie te hou (2008).

Die ekonomie het gebaat by die toelating tot eers die gemeenskapsmark en daarna tot die Euro Zone. Goeie infrastruktuur, ‘n geskoolde worksmag en gesitueerdheid tussen wes Europa en die Balkan state dra verder by tot groei.

Godsdiensvryheid is gewaarborg, maar die tradisionele Roomskatolieke kultuur wyk al meer voor sid  aanslag van sekularisasie.

Christin 54.18%; Nie-godsdienstig 43.8%; Muslim 2%; Ander 0.04%; Baha’i 0.02%; Joods 0.01% & Boeddiste 0.01%

Die Roomskatolieke tradisie is onder aanslag. Die drie grootste Christin groepe (Katolieke, Ortodokse, Lutherane) gaan mank aan ‘n gebrek aan geestelike vitaliteit. Al drie strome is vining besig om grond te verloor teenoor agnostisism, New Age en verskillende vorme van Oosterse godsdienste, daar heers algemene geestelike apathie. Bid dat daar ‘n geestelike ontwaking sal kom in die hoofstroom kerke; Bid ook dat daar ‘n groei in persoonlike geloof in nominele Christine sal kom.

Evangeliese geloofgroepe is min, gaan gebuk onder finansiële druk en is boonop verdeeld. Die hartseer is dat die verdeeldheid dei effektiwiteit benadeel. Meeste van die groepe is afhanklik van buitelandse finansile steun om te oorleef. Bid dat die gelowiges sal opstaan en die uitdagings tovevangelisasie sal aanpak, dat hulle hul leiers sal ondersteun end at hulle sendelinge sal uitstuur.

Kritiese tekort aan Christin materiaal. Bid vir: a) Christin literatuur. Min Christelike boeke is nog in die moeilike taal vertaal. Bid vir vertaling van belangrike matriaal asook vir plaaslike skrywers om opgerig te word.

b) Die Bybelgenootskap  wat werk aan nuwe en meer akkurate vertalings – bid ook dat die algemene publiek meer in die Bybel sal belangstel

c) Die nuwe, moderne vertalings van die werke van Primoz Trubar, Sloveense Protestantse

Herformer wat die eerste boeke in Sloveens geskryf het. Bid dat sy Kategismus en ander boeke die kerk sal help om die korrekte verstaan van God te bevorder. 

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Die Islamitiese ekstremiste groep, Al-Sjabaab, is verantwoordelik vir die meeste vervolging in Kenia. Met ʼn tuisbasis in Somalië, maak hulle...
Klik om verder te lees >>

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1  Lewensreg op 1 slaapkamer woonstel op grondvlak te koop @ N$700 000 of naaste aanbod. 

Opsie 2  Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel met 2 badkamers, dubbel parkeerplek en dubbel stoorkamer op 4de vloer te koop.  Rigprys:N$1 300 000.  Tenders sluit 29 Oktober om 09:00.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Met Hervormingsondag in gedagte....

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,