Header

Jaargang 16 - Uitgawe 37/2019 - Woensdag  30 Oktober 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Duisende Kerke sal van 3 - 10 November bid vir die vervolgde kerk. 

Die eerste versoek van broers en susters in die vervolgde kerk is altyd: “Bid vir ons!”
Die tweede is direksie daaroor - dat ons staande sal bly teen die versoeking of Christus te loon!
Wêreldwyd word daar vanjaar gebid - soos elke jaar vanaf die eerste Sondag tot die tweede Sondag in November. Die Internasionale Dae van Gebed vir die vervolgde kerk (IDOP = die Engelse akroniem).
 
IDOP 2019 is weer so geleentheid om in te tree! 
Om uself toe te rus hiervoor is 'n pakket beskikbaar asook 'n aanlyn video wat afgelaai kan word by Youtube (https://youtu.be/Q1_QP4qvSo4)

Ons beriggie is laat - maar as jy nog wil deelneem - kontak vir Ina - Khalahari mense is gasvry!

Bybelgenootskap nooi jou om aan te sluit en deel te word van die ontplooiing van die Bybel in elkeen se eie taal in ons land!

Hulle het insette, ondersteuning en veral befondsing nodig!

Sluit nou aan en woon sommer die Algemene Jaarvergadering by Maandagaand!

Wat die algemene sinode vir my beteken het.... van ons afgevaardigdes sê

Die AS van drie weke gelede was veel groter as net een saak - daar is nuwe rigting gegee aan opleiding wat nuwe moontlikhede vir ouderlinge en tweede loopbaan predikante invoer; daar is besluite geneem wat ons vorentoe help met missionaliteit; daar is kennis geneem van maatskaplike dienste wat 1,1 miljard gespandeer het - dit is wat ons gehoor het by ons afgevaardigdes en waarnemers - een het gesê: ek is Trots NG!

Wanneer ek terug dink aan die afgelope sinode dink ek aan ‘n oorkompenseerde aksie om almal – heeltyd veilig te laat voel. Hierdie was ook die platvorm wat gedek is die paar dae saam in Gauteng.

Ek is opgewonde oor die nuwe bedienaar bane wat goed gekeur is – wat baie potensieële bediening moontlikhede skep in Namibië, ek is opgewonde om heelwat nuwe jong bedienaars te sien in die amp. Ek het ervaar dat daar baie moeite gemaak is om die kerk in ‘n posisie te plaas met openheid om jong stemme te hoor en nie net te hoor maar ook aktief te luister na hulle- 

Hoofregter Mogoeng was vir my ‘n absolute hoogtepunt wat getuig van iemand wat sy lewende verhouding wat op die skrif geskooi is te sien praat oor sy verstaan van die evangelie en die hoop te sien in Suid-Afrika. Iets wat ons daagliks na poog om individue te laat werk vir die Here nes hulle is, waar hulle is...

Die hartseer vir my van die afgelope sinode is die oopstel dat elke gemeente hulle eie keuse kan maak in terme van selfdegeslag verhoudings. ‘n Absolute beginsel wat nie vir my resoneer met die beginsel van ‘n gesonde verhouding soos die meester Argitek dit geskep het tussen een man en een vrou nie.

Dis vir my persoonlik ‘n laagte punt – Hoe ‘n sinode ‘n beginself wat teen die skirf is kan goed praat en promofeer in die naam van liefde is liefde.

Vir my was Benoni 2019 goed, maar maak my erg bekommerd watter pad ons bure in die Suide gaan inslaan – dit maak my ook opgewonde om ‘ n eg Namibiese kerk te wees en te help skep in Namibië vir Namibië geanker op die skrif. 

Ernst Coetzee - Moderatuurslid en predikant in diens van Fresh Namibië

Bydraes op die Algemene Sinode en kommentaar uit ander oorde

Die kerk en diversiteit – prof Marius Nel

Die vroeë kerk het diversiteit oorkom deur op Christus te fokus, het prof Marius Nel in 'n kragtige en insiggewende aanbieding by die algemene sinode gesê. Hier is meer oor die inhoud van sy boodskap, en hier kan jy sy Powerpoint aflaai.

Betekenisvolle rol van die NG Kerk (Algemene Sinode) – Willem Schoeman

Ds Willem Schoeman van Alexandria deel met ons hoe hy die Algemene Sinode beleef het, spesifiek hoe hy onder die indruk gekom het van die betekenisvolle rol wat die NG Kerk reeds in Suider-Afrika speel en vorentoe nog kan speel. Hier is 'n inligtingstuk, en hier sy bypassende Powerpoint.

Degnos woel en beleef woelinge

Dit voel of sinkretisme besig is om die oorhand te kry in Tsumkwe. N!aici vertel van ‘n kind wat op Aasvoëlnes oorlede is, kort nadat hy sy suster se baba begrawe het. Volgende wat hy hoor, is dat hy die kind getoor het om te sterf. Op die ou end laat kom hy die polisie om te verduidelik waaraan die kind oorlede is. Ds Gerrie het weer mense tereggewys ivm die grawe van duiwelsklou en kort nadat hy weg is, loop twee leeus verby hulle kamp. Toe is dit Gerrie wat die leeus gestuur het. Ons kan nie genoeg bid vir die manne in die veld nie. Hulle wat die Lig en Waarheid moet verkondig onder soveel bygelowige teenstand dwarsdeur die hele bedieningsarea van DEGNOS.

Die predikante kom volgende week bymekaar vir die laaste VTO-byeenkoms vir die jaar. Ds Riaan Stander van Langenhovenpark kom doen ‘n kursus met hulle oor dissipelskap. Daarna gaan hy vir oulaas(voor aftrede) ‘n draai op Tsintsabis maak – die middelpunt van hulle bediening in Wildevy oor die jare.

VERTALINGS

Na die besoek van die Bybervertalingsmense is besluit dat Hendrik voortgaan met die vertaalwerk tot met September 2020 waarna weer her-evalueer sal word. Fondse raak ook nou ‘n probleem in die proses.

Hendrik het die afgelope week saam met ds Josef Gevers ‘n opname in die Tsintsabis-omgewing gemaak, tot sover as Oshivello, oor die taal wat die gemaklikste verstaan word. Ds Josef is besig om ‘n vertaling uit die Khoekhoegoewab-Bybel in Hai//om te maak en dit vind oral byval.  Die Seed Co van Wycliffe moet nou besluit of ds Josef kan voortgaan daarmee.

Op Rundu het emeritus ds Gert Theron onlangs begin bedien. Hy wil graag ook betrokke raak by die mense in Bagani. Hy was in die Bosoorlogtyd sektorkapelaan in die huidige Wes-Caprivi-gemeente.

Ds Lucas is steeds besig met opleiding vir die vertalers en ander belangstellendes in Shakawe, Botswana. Hy neem elke keer ‘n paar mense uit die Caprivi saam.

ANDER UITDAGINGS

Bid asseblief ook vir die onderwysers vir volgehoue entoesiasme en ‘n besef van verantwoordelikheid teenoor die kinders wat dikwels by die skool ‘n liefdevolle heenkome soek. Mag elkeen van hulle gedring word om olv die Heilige Gees met hulle werksaamhede besig te wees. Juffrou Cornelia van M’Kata het twee gevalle van kindermishandeling gerapporteer nadat sy self baie kere met die ouers probeer praat het. Die staat se ratte loop stadig en die voertuie is min, want optrede moet vanuit Grootfontein geskied.    

Bid asb. steeds vir elke gelowige in ons bedieningsarea: dat die Heilige Gees hulle sal help om geestelik te groei en sterk te staan in die Here; dat Hy aan hulle die gawe van onderskeiding sal gee om Sy Woord suiwer te hoor en te gehoorsaam; dat daar nog geestelike leiers na vore sal kom sodat hulle die jong predikante kan bystaan in die werk.

Bid vir die kinders wat dikwels so broos staan in die gemeenskappe. Dat hulle ‘n veilige hawe sal vind by die gemeentes en dat die Here hulle beskerm en dat hulle ook deur die werking van die Gees hulle lewens aan Hom toevertrou.

L3H Studenteverblyf in Windhoek

Die kap- en breekwerk aan die huis is in volle gang. Teen begin November kan voornemende studente en hulle ouers kom kyk hoe die blyplek lyk. Voorsiening word gemaak vir uiters bekostigbare dubbelkamers, sowel as enkelkamers. Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente. Met heelwat navorsing en beplanning, en besoeke aan soortgelyke intensionele studente verblyfprogramme, is Academia opgewonde om hierdie unieke opsie vir studente in Windhoek te bied. Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngkaca@iway.na / 061-241054/ 0811249495. 

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Daar is sowaar nie een verjaardag om te vier in die pastorieë en onder ons medewerkers nie!

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met Ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en Nuwe Testament hulpdosent by NETS oor 2 Thessalonisense 2:1-5 en 13 - 17. Luister Sondag 3 November om 12:00 (of Dinsdag 5/11 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020

Klik hier om die bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020 af te laai. Die bestelling word direk aan Bybel-Media gestuur soos op die vorm aangedui.

Voorskoolse kategese 2020

 Geloof-speelboek

Die Geloof-speelboek bevat 24 prettige en maklike aktiwiteite vir kinders om saam met hulle ouers te doen, of alleen as hulle al ouer is. By elke aktiwiteit word ’n storie uit die Bybel vertel wat kinders se geloof in die Here sal versterk. Die aktiwiteit sluit telkens aan by die Bybelstorie.

Prys: R145.00 

KOOP HIER

 

Kleuterkerk 3: Doen-boek 

Prys: R95.00

KOOP HIER

Kleuterkerk 3 Doen-boek is die ideale hulpmiddel vir gemeentes wat kleuterkerk-byeenkomste hou. Dit is ook ’n uitstekende produk vir voorskoolse kategese en ouers wat “huiskerk” met hulle voorskoolse kinders wil hou. Hierdie doenboek bevat 25 byeenkomste. Die inhoud van elke aanbieding word by die kinders vasgelê met ’n Bybelvers, ’n kort boodskap en ’n gebed. By die boodskap is daar ook ’n prentjie wat die kinders kan inkleur of ’n aktiwiteit om te doen.

Kleuterkerk 3: Aanbiedersgids

Prys: 130.00

KOOP HIER

Kleuterkerk 3 Aanbiedersgids is ’n uitstekende hulpmiddel vir enige gemeente se kinderbediening. Die 25 aanbiedings in hierdie boek bevat alles wat jy nodig het om jong kinders van 2-5 te laat ervaar dat Jesus baie lief is vir hulle, om hulle meer van die Here te leer en om hulle te lei om ’n persoonlike verhouding met die Here te bou. Die eenvoudige aktiwiteite help om die boodskap van elke aanbieding by die kinders vas te lê.

Voorbidding

Ons bid vir Spanje

Oppervlak 504,783 vk km. Die grootste deel van die Iberiese skiereiland, die Baleariese eilande in die middellandse see en die Kanariese eilande aan die noordwestelike kus van Afrika en die Ceuta en Melilla enklaves aan die noord kus van Afrika. Bevolking 49,331,076 (Julie 2018 geskat)

n Konstitusionele monargie met ‘n effektiewe veelparty demokrasie.

Die eens magtige moondheid van die 16e en 17e eeue het beheer oor die oseane afgegee aan Engeland. Dit slaag nie daarin om met die handel- en industriële rewolusies by te bly nie en val al verder agter die groeiende ekonomieë van Brittanje, Frankryk en Duitsland en boet politieke mag in

Dit bly neutraal in Wêreld Oorlog I & II maar ly geweldig onder die burgeroorlog (1936-39).

Na Francisco Franco se dood in 1975 kom daar radikale vernuwing in demokrasie en die ekonomie.

In die onlangse verlede gebuk onder groeiende binnelandse ontwrigting vanweë die Katelane se sug na ‘n onafhanklike Katalonië. Dit vlam op in September 2019 toe nege van die parlementêre leiers wat ‘n referendum uitgeroep het tronkstraf opgelê is – tot 11 jaar vonnisse is gegee.

Na Franco het die ekonomie gebloei onder demokratiese regerings wat moderne ekonomiese vernuwing en modernisering gebring het. Dit sluit aan by die EU in 1986 as dinamiese en snel groeiende ekonomie.

Die diep grypende resessie wat in mid-2008 begin is teen 2017 omgekeer na vier jaar van groei in die BBP bo die EU gemiddeld. Werkloosheid val maar is steeds hoog – veral onder die jong mense. Die Euro Sone se vierde grootste ekonomie.

Rooms katolisisme was die staatsgodsdiens tot na die val van Franco. Nie-Katolieke, veral die evangeliesgesindes is onderwerp aan diskriminasie en selfs vervolgiing. Die 1978 konstitusie waarborg vryheid van geloof en gee alle gelowe en ideologieë gelykberegtiging.

Die samewerkingsooreenkomste wat evangeliese groepe, die Muslims en Jode met di eregering gesluit het in 1992 was ‘n tree vorentoe. Spanje is vinnig besig om te verander van ‘n tradisionele Katolieke samelewing na ‘n sekulêr-gedomineerde, multi-kulturele, multi-godsdienstigheid.

Godsdienste: Christin 77.13%; Nie-godsdienstig19.47%; Muslim 2.4%; Joods 0.7%; Ander 0.1%; Hindoe 0.1%; Boedhiste 0.1%

Transformasie sedert 1978 is verstommend: van diktatorskap tot vryheid, armoede tot welvaart, isolasie tot integrasie in Europa and van Godsdienstige diskriminasie tot godsdiensvryheid. Dank God vir meer as 30 jaar van vryheid; Bid dat gelowiges gebruik sal maak daarvan.

Evangeliese groei het op die vryheid gevolg, veral agv immigrasie. Latyns Amerikaanse, Romeense en Afrika gelowiges het ingestroom en ‘n dinamiese geloof in Christus met hulle saamgebring. Dit het die evangeliese geledere gelig van minder as 40,000 (0.1%) in 1960 tot meer as 450,000 (1%), in bykans 3,000 kerke in 2010. Loof God vir ‘n ware diverse en multikulturele uitdrukking van die Christelike geloof wat nuwe opsies aan Spanjaarde bied tot geloof in Christus.

Die “Filadelphia” beweging  onder die Spaanse Romani (Sigeuners) sedert 1966 is rede tot lof!

Dit is die grootste evangeliese liggaam in die land met meer as 200,000 wat daarmee assosieer.

Bid vir: Die transformasie was nie net positief nie - sekulêre materialisme het godsdiensvryheid bewerk en ekonomiese ontwikkeling gebring, maar het tradisionele fondasies en waardes ‘n nekslag toegedien en ‘n geestelike vakuum veroorsaak wat nou met gevaarlike elemente gevul word.

a) Moraliteit en waardes in die algemeen, het gely daaronder. Dekadente gedrag en hedonistiese lewes style gepaard met toenemende materiële besit, het toenemende voorkoms van depressie, verslawing, skuld en rigtingloosheid bewerk. Jonger generasies verwerp absolute waarheid. Bid dat die Christelike geloof ‘n morele kompas sal bied en morele outoriteit sal demonstreer.

b) Geestelike verwarring: Valse lering iander soortgelyke bewegings is besig om hand oor hand toe te neem – ‘n uitvloeisel van die vakuum wat gelaat is by die wat die geloof in God vaarwel toegeroep het. Baie speel met die okkulte asook New Age leringe en oosterse mistieke gelowe en bewegings.

c) Dwelms misbruik eis ‘n tol – een van die lande met die grootste verbruik van Kokaïene, heroïn en marijuana.

d) Dobbel verslawing is ‘n wydlopende probleem met al die negatiewe gevolge op gesinne. ‘n Geskatte 15% van die netto inkomste van die huishoudings word gemiddeld daaraan bestee. 

e) Seksuele etiek en gedrag is ‘n slagveld: immoraliteit, prostitusie en aborsies is algemeen.

Bid vir Spanje om wakker te skrik en die leuens wat opgedis is oor godsdiens sal sien en verstaan en sal terugkeer na die waarheid van die evangelie.

Die Katolieke kerk is in ‘n krisis. Eens een van die mees Roomse gemeenskappe, het dit in diskrediet geval. Dit het te kampe met vele uitdagings:

a) Die nalatenskap met ‘n slegte verlede. Die Inkwesisie se skadu val steeds oor die nasie – in die 16e eeu is derduisende gemartel en tereggestel uit die geledere van Jode, Muslims en Protestante of is gedwing om toe te gee of te vlug. Dit is ook in die Amerikas in kolonies gebruik teen inheemse bevolkings. Verder was die verhouding met die diktatuur van Franco een van submissie en deelname. Bid dat hierdie skandvlek hanteer sal word deur belydenis, sodat die Christendom en die kerk in die algemeen weer regop sal kan staan in die gemeenskap.

b) Verlies aan invloed en gesag. Daar is algemene agterdog jeens die kerk wat verstrek word deur die liberale ingesteldheid van die regering en staat.

Bid vir herlewing en dat die kerk weer relevant sal raak.

Evangeliese gelowiges het aangegroei maar veel stadiger was wat gehoop is. Dit sentreer in Katalonië (veral in Barcelona), langs die oos kus, in Andalusië en gebiede rondom Madrid.

Bid vir:a) Herlewing. Sekulêre atmosfeer bemoeilik sake geweldig vir evangelisasie.

b) Groter samewerking tussen groepe en denominasies. Eenheid is ‘n positiewe punt oral, maar samewerking is min.

c) Evangeliese kerke word as vreemdelinge beskou. Baie nuwere groepe het ingekom saam met immigrante wat dus as vreemd en andersoortig beleef word deur die bevolking

Leierskap opleiding. Min kerke kan voltydse leraars bekostig. Dus is tentmaker pastore die norm – wat ‘n negatiewe impak het op die bediening en uitreik werk.

Bid dat die meer as 15 Bybel skole jong Spaanse toekomstige leiers sal oprig en vorm. 

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Islamitiese ekstremiste groepe in die Kaukasus-streek (naby Sentraal-Asië) van Dagestan en Tsjetsjnië het hul gewelddadige aktiwiteite verhoog. In 2018 het hulle...  Klik om verder te lees >>

LEBANESE STAGE EXTRAORDINARY REVOLT AGAINST THEIR POLITICIANS

The mass protests that have swept Lebanon in the past week began as a spontaneous outburst of rage, but soon grew into a nationwide call for sweeping changes to their government, an end to perceived corruption and economic mismanagement. Despite proposed changes by government, protesters remain resolute in their demands for an overhaul of government.
From a Christian Perspective
Lebanon (though small in population) has the largest proportion of Christians in the Middle East (anything between 30 and 40 percent has been estimated); and many of these have also peacefully demonstrated. Lebanon faces a crucial moment in their history and Christians, both in government and on the streets, can play a pivotal role in bringing about Kingdom changes in their nation.

SYRIA – CHAOS UNLEASHED; CHRISTIANS IMPERILLED, BUT STEADFAST

Turkey and Russia have agreed what they say is a "historic" deal aimed at keeping Kurdish forces away from Syria's border with Turkey. The agreement was announced after six hours of talks between Turkish President Recep Tayyip Erdogan and his Russian host, Vladimir Putin, in Sochi. A ceasefire brokered by the US was set to expire on Tuesday evening [22 October] and Turkey had threatened to re-launch its offensive against the Kurdish fighters, but said there was now "no need".

From a Christian Perspective

In the midst of gross insecurity and an unfolding humanitarian crisis, many Christians in north-east Syria are opting to remain in the war zone rather than flee to Aleppo or Damascus. They have chosen to remain precisely so they can, through their churches, assist and minister to those in need

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1  Lewensreg op 1 slaapkamer woonstel op grondvlak te koop @ N$650 000 of naaste aanbod. 

Opsie 2  Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel met 2 badkamers, dubbel parkeerplek en dubbel stoorkamer op 4de vloer te koop.  Rigprys:N$1 200 000.  Tenders sluit 2 November om 09:00.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,