Header

Jaargang 16 - Uitgawe 38/2019 - Woensdag  06 November 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Ons bid nog tot Sondag 10/11 spesiaal vir die vervolgde kerk wêreldwyd 

Die eerste versoek van broers en susters in die vervolgde kerk is altyd: “Bid vir ons!” 

Die tweede is direksie daaroor - dat ons staande sal bly teen die versoeking of Christus te loon!
Wêreldwyd word daar vanjaar gebid - soos elke jaar vanaf die eerste Sondag tot die tweede Sondag in November. Die Internasionale Dae van Gebed vir die vervolgde kerk (IDOP = die Engelse akroniem).

Besoek Martelare vir Christus se stalletjie in die Nossob saal by die Safari Konferensie sentrum in Windhoek die week.

Hulle dink saam oor die kerk se volhoubaarheid

Die Diensgroep vir Administrasie en Taakspan Kerkverband het 'n Taakspan op die been gebring om die kerk te help ontwikkel aan 'n plan vir volhoubare bediening in ons land. Wat duidelik is reeds, is dat elke gemeente nie in isolasie sal kan voortleef nie - ons is al meer op mekaar aangewese. Hulle het die Moderamen oortuig om 'n professionele konsultant in te kry om te help daarmee. Op die foto is lede van die "bende" soos Kobus van Graan dit noem aan die beraadslaag. Die groep bestaan hoofsaaklik uit lidmate olv dr Jan Woest met vier predikante ook in die span.

Wat die algemene sinode vir my beteken het.... van ons afgevaardigdes sê

Die AS van drie weke gelede was veel groter as net een saak - daar is nuwe rigting gegee aan opleiding wat nuwe moontlikhede vir ouderlinge en tweede loopbaan predikante invoer; daar is besluite geneem wat ons vorentoe help met missionaliteit; daar is kennis geneem van maatskaplike dienste wat 1,1 miljard gespandeer het - dit is wat ons gehoor het by ons afgevaardigdes en waarnemers - een het gesê: ek is Trots NG!

Ek het die voorreg gehad om die Algemene Sinode, te Benoni, Suid-Afrika, by te woon.

Ek was baie opgewonde, omdat dit my eerste ervaring by ‘n Sinode sou wees. Daar is 12 afgevaardigdes vanuit Namibië gewees, plus ek en my kollega wat as waarnemers sou optree.

Toe ek die agenda ontvang, was ek ietwat verboureerd met die lywige dokument van 500+ bladsye. Daar was soveel punte wat ons in slegs één week sou moes inpas – dan noem ons nie eers die item wat almal rondom die braaivleisvure hou nie: Dieselfdegeslags-besluit van 2015.

Ons arriveer die Sondagmiddag te Emseni Christian Centre en word ingeboek. Ons sou sommer dadelik na middagete begin. Die hele ervaring van hoe sake voorgelê, bespreek en uitgepak word, is vir my ‘n nuwe prent.

Ek is oorweldig met die harde werk wat soveel mense ingesit het. Hoe gerig elke taakspan is, wat hierdie voorleggings kon bied. Die sake wat aangeraak was, was van soveel belang. Dit het my elke dag opgewonde gemaak oor die toekoms van die NG Kerk. Soveel nuwe idees het in my begin wortel skiet, en nou nog glimmer dit in my oë as ek terugdink aan als wat op die tafel neergesit was.

Ek is heel oorweldig deur die werksetiek, die professionaliteit, die gerigtheid, en die eenheid waarmee ek gesien het dei Algemene Sinode aanmekaar gesit word. Elke saak wat voorgelê was, is van onskatbare waarde vir die Kerk.

Maar dit was wat my nog altyd bekoor het van die NG tradisie, is dat hulle altyd in gesprekke is. Altyd saam dink, en saam soek na die wil van God. Maak nie saak hoe moeilik of gering of omslagtig ‘n saak mag wees nie, wanneer dit om die beurt volle sirkel bereik; pak ons dit uit.

Wat my bring by die punt van ervaring waaroor almal seker wonder….Dinsdag – toe ons ‘n hele dag uiteengesit het, om saam te gesels, te bid en te dink oor die besluit van 2015 oor dieselfde geslagsverhoudinge.

Ek is seker baie mense verwag ‘n sensasionele storie van konflik wat die hoogte ingeskiet het, mense wat naels teen borde geskuur het, en mekaar se gesigte in die modder gedruk het, tot wat een oorwinnaar uit die stryd geloop gekom het. Maar om eerlik te wees, dit was die mees georganiseerde, gerigte gesprek wat ek nog bygewoon het.

Die heel eerste punt wat noemenswaardig was van Dinsdag, is Dewyk Ungerer se fasilitering en inleiding van dié gesprek gewees. Hy het homself besonders goed van sy taak gekwyt, en het hy, almal wat daar was, getrou, gerig en professioneel begelei tot by die tafel van bespreking. Ek was oorweldig met die gawes wat hy ontvang het.

Die tweede punt wat my vir jarre nog aan die praat gaan hou, is Nioma Venter se teenwoordigheid as voorsitter daardie dag. Wat ‘n vrou. Ek was oor en oor bekoor deur die spesifieke gawes wat die Here nou weer aan háár toegeken het. Sy het die staf met grasie vooruit gedra, en gehoorsaam na die stem van die Here geluister. Toe sy haar plek aan die hoof van dié tafelgesprek inneem, was almal rustig en op hulle gemak – selfs ons besoekers. Nie eers te praat van die diep spore wat dit vir alle vroue in die bediening vooruit getrap het nie.

So het die hele gesprek voortgeduur in respek en met fokus. Dit was ‘n voorreg om te kon saam kyk na wat elkeen op die tafel aangebied het.

Dit is die fokus, vir my, van hoe die héle Sinode afgegaan het: die eenheid wat ons onder mekaar het; maar tog verskillend, as een liggaam. Dít is waarvoor ek dié Sinode sal onthou: is dat ek geleer het hoe om aan die tafel te bly sit, al verskil ons, want ons is een familie. Ek het geleer wat goeie tafel etiket is, en hoe om my medemens te respekteer. Ek het geleer om die bittere groente te trotseer, sowel as die nagereg-oomblikke. Dat dit minder gegaan oor waaróór ons praat, maar meer dát ons praat.

Nog nooit het ek myself méér tuis gevind, as rondom soveel begaafde, gelowige broers en susters nie. Dit sal altyd ‘n voorreg vir my wees om aan die NG tradisie te behoort; en sien ek uit na nog véle meer Sondagmiddagetes saam met elkeen van julle.

Sharné Heléna van der Walt - Predikant Windhoek Wes

L3H Studenteverblyf in Windhoek

Die kap- en breekwerk aan die huis is in volle gang. Teen begin November kan voornemende studente en hulle ouers kom kyk hoe die blyplek lyk. Voorsiening word gemaak vir uiters bekostigbare dubbelkamers, sowel as enkelkamers. Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente. Met heelwat navorsing en beplanning, en besoeke aan soortgelyke intensionele studente verblyfprogramme, is Academia opgewonde om hierdie unieke opsie vir studente in Windhoek te bied. Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngkaca@iway.na / 061-241054/ 0811249495. 

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Elize van Zyl (Tseumkwe) 05/11 081-293-2618 ngtsumke@iway.na

• Ruth Pieterse (Oranjemund) 07/11 0811486244 pfcpieterse@yahoo.com

• Hector Jooste (Otjiwarongo) 07/11 0811480146              hectorjooste@otjiweb.com

• Hendrik van Zyl (Tsumkwe) 08/11 081-371-8747 ngtsumke@iway.na

• Adrie van der Merwe (Windhoek) 09/11 061233171     adrievdm@fqp.com.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr André Olivier (Aranos en Moderator van die NGKN) en ds Johannes Maritz (Okahandja en Assessor NGKN). Hulle gesels oor die kerkverband onlangse besluite van die Algemene Sinode en nog wat. Luister Sondag 10 November om 12:00 (of Dinsdag 5/11 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020

Klik hier om die bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020 af te laai. Die bestelling word direk aan Bybel-Media gestuur soos op die vorm aangedui.

Oranje Boek, Groen Boek en Blou Boek 

Graad 4-6 Gespreksgidse

Prys: R70.00

Die jongmense ontdek wie God is en wat God doen; wie hulle as God se kinders is en hoe hulle volgens God se wil kan leef; hoe hulle as God se kinders saam met ander mense kan leef, en hoe hulle as God se kinders in God se wêreld kan leef.

Oranje Boek Gespreksgids Graad 4-6 – KOOP HIER

Groen Boek Gespreksgids Graad 4-6 – KOOP HIER

Blou Boek Gespreksgids Graad 4-6 – KOOP HIER

Oranje Boek, Groen Boek en Blou Boek 

Graad 4-6 Leiersgidse

Prys: R125.00

Die drie leiersgidse wat saam met die drie gespreksgidse (Oranje, Groen en Blou Boek) gebruik word, bevat riglyne om kinders van graad 4-6 te begelei om ’n ontmoeting met God te hê, meer van die Bybel te leer en na te dink oor hoe hulle elke dag kan leef soos die Here in die Bybel van ons vra.

Oranje Boek Leiersgids Graad 4-6 – KOOP HIER

Groen Boek Leiersgids Graad 4-6 – KOOP HIER

Blou Boek Leiersgids Graad 4-6 – KOOP HIER

Voorbidding

Ons bid vir Suid Soedan

Oppervlak 644,329 vk km land in sentraal noord Afrika omring deur die Sentraal Afrikaanse Republiek, Demokratiese Republiek van Kongo, Ethiopië, Kenia, Soedan & Uganda;

Die grens met Soedan berus op ‘n afbakening met onafhanklikheid van Brittanje in 1956, finale afbakening is nog in onderhandeling en die status van Abyei Area hang daarvan af.

Egipte het dit probeer kolonialiseer as die provinsie Ekwatoria in die 1870s. Islamitiese Magdi rewolusionêre neem dit in 1885 in, in 1898 verjaag Brittanje hulle.

‘n Anglo-Egiptiese Soedan is in 1890 gevestig met Ekwatoria die mees suidelike van die 8 provinsies.

Onafhanklik as deel van Soedan in 1956, is dit die veronderstelling dat die suide volle deelname aan die politieke bestel sou hê; die Arabiese Khartoem regering gaan terug op die beloftes en dit lei tot muitery en ‘n uitgerekte gewapende stryd (1955-1972 & 1983-2005)

Ongeveer 2.5 miljoen sterf - meestal burgerlikes in kruisvuur en agv hongersnood & droogtes.

Uitgerekte vrede onderhandelinge lei tot ‘n uitgebreide Vredesverdrag wat in Januarie 2005 geteken is. Op grond daarvan volg 6 jaar van outonomie op weg na ‘n referendum om die toekoms te bepaal.

In Januarie 2011, stem 98% vir afskeiding en die land word onafhanklik op 9 Julie 2011. Dit het ‘n opdraande stryd gehad met goeie regering, nasiebou en beheer oor rebelle milisie groepe.

In Desember 2013, lei konflik tussen regerings en opposisie magte tot ‘n humanitêre krisis met miljoene wat ontwortel word en voedseltekorte. ‘n Vredesooreenkoms van Augustus 2015, maak voorsiening vir ‘n oorgangsregering, maar die vorming daarvan is vertraag tot 2016.

Die ekonomie het na onafhanklikheid geblom tot met 2013 en groei @ 30% per jaar, waarna dit totaal in duie stort agv interne & eksterne konflikte

Ekonomiese toestande gaan agteruit na Januarie 2012 toe die regering olie produksie skielik afgeskaal het agv bilaterale stryd met Soedan oor die regte en winste uit olie wat oor Soedan se pyplyn uitgevoer word na Egipte en verder.

Onderontwikkeld in terme van infrastruktuur agv die geskiedenis en oorloë.

Ryk aan olie reserwes en van die rykste landbou grond in Afrika met vrugbare grond en genoeg water

Christin sendelinge het sedert 1890 daar gewerk en die bevolking gekersten en Engels as taal gevestig. Die jarelange stryd met die Muslim noorde het ‘n slegte impak op die kerk gehad en dit ingeperk. Oorwegend Christene, baie animiste en ‘n tussen-groep sinkretisme. Geen statistiek beskikbaar nie.

Tree in vir: Genesing van die land van haar baie wonde agv die uitgerekte geskiedenis van oorlog, hongersnood, ontworteling van hele gemeenskappe en onderlinge geskiedenis van wandade.

• Bid dat die Here deur sy Gees die kerk sal versterk om deel te word van die genesing van die land, vir versoening en heling van die baie emosionele en geestelike wonde.

Suid Soedan is ‘n land van vlugtelinge - soveel mense is ontwortel dat bykans almal vlugtelinge in hul eie land is - hulle het gewoond geraak daaraan om vlottend te wees en nêrens vas te maak nie! Daar is ook vlugtelinge uit omringende lande en die situasie is ontwrigtend vir heropbou.

• Bid dat mense weer geanker sal word waar hulle hulself bevind en gevestig sal raak sodat gesonde gemeenskapslewe weer op dreef kan kom wat ook verskeie van die ander uitdagings sal help besweer.

Soedan is ‘n land bekend met onmin en oorlog. Dit het byna deel van die volk se identiteit en self verstaan geword. Stryd onderling dra diep wonde en versoening sal moeilik bewerk word - so ook met hulle vyande in die noorde - Soedan word gesien as die groot paaiboelie - met reg! Die oorlogsgeweld het mense diep verwond, maar ook die ekologie en ekonomie verwoes.

• Bid vir gemeenskappe om in vrede en versoening saam te leef - ook vir versoening met Soedan.

8 jaar na onafhanklikheid steeds ontwrig wat staatsbestel, regering, administrasie en die gemeenskap betref. Dit is ‘n groot uitdaging om van Suid Soedan ‘n nasie te maak! Sonder eenheid en nasietrots sal die land nooit enige vooruitgang beleef nie.

• Bid asseblief saam met ons vir Suid-Soedan – dat die leiers in staat sal wees om alle mense se beste belange op die hart te dra (en nie net dié van hulle eie stamme nie), dat God ‘n blywende vrede in die land sal bewerkstellig, dat almal wat ly, hoop en genesing sal vind, en dat die Suid-Soedan se Kerk aktief sal deelneem aan die vredesproses. Bid vir Eenheid.

Die Christelike Kerk was ook nie sonder smet in di e stryd nie, maar is steeds die enigste agentskap wat geposisioneer is om vrede, versoening en herstel te fasiliteer want dit strek oor alle groepe heen.

• Bid dat die kerk die geleentheid sal benut om as versoener op te tree en genesing te bring in gemeenskappe en individue wat erg gely het onder die oorloë en verwoesting!

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Die Maleisiese Grondwet definieer ‘Maleisiër’ as ʼn volgeling van Islam. Bekeerlinge tot Christenskap word dikwels...Klik om verder te lees >>

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel met 2 badkamers, dubbel parkeerplek en dubbel stoorkamer op 4de vloer te koop.  Rigprys:N$1 200 000.  Tenders sluit 2 November om 09:00.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,