Header

Jaargang 16 - Spesiale Uitgawe 41/2019 - Woensdag  20 November 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Op die kombinasiefoto: die oudste lidmate wat steeds meelewend is wat die krans- en gedenksteenlegging gedoen het. Regs onder op die foto staan tannie Bettie Steenkamp (95) voorvatter wat nog steeds voltyds boer! 

Leonard gemeente 75 jaar jonk

Die verhaal van gelowiges in die Kalahari begin in 1843 toe die Wesleyaanse Sendinggenootskap ‘n sendingstasie op Noasanabis gebou het. Dit is in 1855 deur die Rynse Sendinggenootskap oorgeneem en vestig die sendingwerk in die omgewing.

Op 11 November 1944 het die NG Gemeente Leonard die 11 de gemeente in die verhaal van die NG Kerk in die ou Suidwes- Afrika geword – tans deur die 12de leraar, ds Hanno Visser, bedien.

Die gemeente se geskiedenis is verweef met die verhaal van ontwikkeling aan die Nossop-rivier en die Kalahari. In 1940 koop die kerkraad van Gibeon Gemeente ‘n gedeelte van die plaas Pretroius as ‘n kerkplaas, die plaaswoning wat omskep word in ‘n kerksaal en word op 24 Januarie 1941 ingewy.

In 1944 word Ds. Van Der Merwe as eerste leraar van die NG Gemeente Leonard beroep toe die NG Gemeente Leonard van die destydse Gibeon afgestig en ‘n gemeente in eie reg geword het.

Lidmate was dit eens dat die gemeente na die onvergeetlike baanbrekers werk van eerw. Leonard genoem moes word, omdat hy dikwels per donkiekar en selfs per voet na die mees afgeleë plase gereis het. Na ‘n baie onverwagse erflating aan die gemeente, het daar begin om in 1954 ‘n kerkgebou te verrys wat op die naweek van 5 en 6 Julie ingewy is deur Ds. Samuel Murray. Die teks vir die feesvierings was 1 Pet.2:4-10, deel van die naweek se eredienste was ‘n orreluitvoering deur prof. G.G. Cilliè.

Deel van die gemeente se 75 jaar was daar tye van besondere voorspoed met uitermatige goeie reënjare sowel as die invloed van die Karakoel bedryf in die alledaagse bestaan.

‘n Ander deel van die prentjie, is van gelowiges wat vasgehou het aan die Skrif, in tye van knellende en verlammende droogtes met bek-en-klouseer wat ook bestry moes word. Die gemeente se verhaal is ook een van gelowiges wat wyer en verder as hulle eie grense gekyk het. Wat oor grense potenisiaal ontgin, hulp verleen en die Woord aan die sogenaamde “ander” bedien het.

Die fees van verlede naweek het groot aftrek gekry en was werklik ‘n gemeentefees.

Ds Erik van Zyl en sy span van Kunene vir Christus

het die foto geneem op pad in Kaokoland - naby Etanga. Op die bakkies is 1,6 ton pap wat hulle gaan uitdeel het aan die mense wat hongersnood in die gesig staar. Die nood is groot! As jy betrokke wil raak - kontak Erik by +264811493092 OF Erik van Zyl erik@mtcmobile.com.na

KERKLEIERS ONTMOET SADC WAARNEMERSGROEP

Ds Thijs van der Merwe (algemene sekretaris NGKN) het op uitnodiging van die die SADC Verkiesingswaarnemersspan namens die CCN 'n afvaardiging gelei wat Woensdag in Windhoek ontmoet het. Hulle het gepraat oor hul perspektiewe oor die verkiesingsproses in oploop na die verkiesing en het namens die gemeenskap van die sake wat mense bekommer met die span bespreek. 

Daar is o.a. gepraat oor die EVM's, gerugte van lae vlak intimidasie, kommer oor die ontplooiing van die weermag saam met die polisie - waaroor daar suggesties gemaak is en ander sake van belang.

Die SADC het gevra dat die kerke in die volgende week toegespits mense sal begelei in hul optrede tydens die verkiesings. 

Op die foto is vlnr Past. John Kamati van The Peace Plan, die leier van die SADC Waarnemingsgroep die agbare oud hoofregter van Zimbabwe P A Chinamasa, Thijs van der Merwe president van die Raad van Kerke in Namibië en past. Glen Joseph van die AGS en nasionale koördineerder van The Peace Plan.

Fresh Namibia se span ontspan

Ds Ernst Coetzee en Elizma (wat die admin en finansies in orde hou) ontspan terwyl van die ander meer ernstige ontspanning pleeg! Die span bedien 12 skole, 60 besighede en is by verskeie gemeentelike bedieningspunte en dienswerk betrokke. Hulle is 'n lewendige span en een van die Bestuurslede is al menige keer gehoor sug: Hulle doen eers en vra dan! Maar so word baie vermag en het hulle afdruk - hul logo is 'n duimafdruk - in die gemeenskap al groter uitgekring. 

Hul leuse is: Net soos jy is, waar jy is...

Vader Kestel van die NG kerk was die eerste Kapelaan op eie bodem

Vader Kestel was die eerste predikant wat te velde gegaan het saam met die boeremagte – met sy Bybel en sak met verbande – sonder ‘n rooi kruis op sy mou het hy gewondees gaan bystaan onder vuur, hulle wonde verbind en vir hulle gebid. Hy is die een op wie se skouers die kapelaansdiens staan – so het die kapelaan general van die SANVM gesê toe hy die moderamen se vergadering te eMseni toegespreek het verlede week.

Kpl Genl (Rev) M.A. Jamangile het hulde gebring aan diegene in di evertrek wat ook as kapelane diens gedoen het en vertroosting gebring het. Hy het die vergadering bygewoon om die kerk aan te moedig om weer kapelane beskikbaar te stel vir die weermag. “We need them, and the Chaplains of the Dutch Reformed Church at present in the Chaplain’s Service, are rendering an exemplary service” het hy bygevoeg.

Hy het verwys na die kapelaansdienste wat tydens die eerste en tweede wêreld oorloë deur predikante van die NG kerk gelewer is. Waar diens gelewer is aan almal sonder aansiens des persoons. Hy het hulle werk onder moeiike omstandighede beskryf as die teenwoordig maak van God waar hulle die Woord bring.
Hy het afgesluit met die woorde: What is a chaplain good for? He is there to remind us that God is present. God is made visible where the chaplain is ministering to the wounded, comforting the weak and honoring the dead.

Bid vir die verkiesing en gaan stem!

Die Bybel leer ons om vir die owerheid te bid sodat ons 'n rustige lewe kan lei en ons kan toespits op ons roeping.

Paulus adviseer Timoteus in 2:1&2: 1. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, 2. vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.

Die CCN het inisiatiewe in Windhoek gereël - maar ons vra elke gemeente om hierdie Sondag op die vooraand van die Nasionale Vergadering en Presidensiële verkiesings van die 27e November tyd in te ruim in eredienste hiervoor en om lidmate aan te moedig om werklik hiervoor in te tree. As jy in Windhoek is Sondag 24e - doen asseblief moeite om die erediens by die NFA Techniscal Centre by te woon - 15:00

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Doret Koch (Eros) 28/11 081 488 3195 marco2koch@gmail.com

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor Romeine 13:11-14. Luister Sondag 24 November om 12:00 (of Dinsdag 26/11 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. 

Nuwe Publikasies

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020

Klik hier om die bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020 af te laai. Die bestelling word direk aan Bybel-Media gestuur soos op die vorm aangedui.

100 Geskenkidees by Bybelmedia

Die Kersseisoen kom vinnig nader. Dis ’n tyd vir vakansie hou, luilekkerdae en Kersgeskenke.

KLIK HIER vir ons 100 produkte onder R100-katalogus. Dit bevat meer as 100 produkte om van te kies … van resepteboeke vir jou ma of vriendin, ’n Bybel of storieboek vir die kinders tot pragtige 2020-dagboeke of notaboeke, en nog vele meer. Daar is regtig iets vir almal!

Jy kan al jou Kersgeskenke hier aankoop in die gerief van jou eie huis.

Blaai gerus deur die katalogus. Jy sal verras wees oor wat jy ontdek.

Bestellings kan direk aangekoop word vanaf die skakel op ons e-winkel of telefonies by 0860 26 33 42 of per epos by bestel@bmedia.co.za

Voorbidding

Ons bid vir Turkye

Oppervlak: 779,452 vk km oor twee kontinente gesprei: 3% in Europa, 97% in Asië (Anatolia). Dit beheer die Bosporus en Dardanelle, belangrike see toegange na die Swartsee en die Middellandse see. Dit was vanweë die strategiese ligging deur die eeue heen van groot belang.

Bevolking: (Julie 2017 geskat) 80,845,215.

Na WO I spat die Ottomaanse Ryk uiteen en verdeel - wat lei tot ‘n rewolusie, met die gevolglike geboorte van moderne Turkye en die republiek in 1923 gelei deur die geëerde Kemal Atatürk.

Periodes van sosiale wanorde en militêre oorheersing lei tot ‘n terugkeer na demokrasie in 1983. Spanning met Koerde in suidooste is in 2003 bygelê, maar vlam weer op en daar is opstande en insurgensies wat die land destabiliseer sedert 2014.

Tans spanning met Sirië agv die Koerde se militêre optrede.

‘n NAVO Lidland; oorhoops met Griekeland oor regte in die Egeïese see en beheer in Siprus.

Turkye se ekonomiese bande met Europa, kulturele bande met sentraal Asië en ligging verhoog die land se strategiese belangrikheid. 

Sedert 2015 deur 2016 en steeds voortgaande beleef Turkye ‘n oplewing in terroriste geweld verbind met die lot van die Koerde in die suidooste van die land.

Op 15 Julie 2016 het elemente van die Turkse Weermag ‘n gewapende bewindsoorname geloods wat om die gewapende magte die stryd aan te sê en 100,000 sekuriteitspersoneel, joernaliste, regters, staatsamptenare, akademici is vanweë betrokkenheid by die bewindsoorname.

‘n Noodtoestand word afgekondig en duur steeds voort. ‘n Referendum is op 16 April 2017 gehou om die politieke sisteem in die land van ‘n parlementêre na ‘n presidensiële sisteem.

Ekonomie:  Toerisme, landbou & industrieë bring snelle ekonomiese ontwikkeling sedert die 1980’s.

Hoë inflasie van die 1990’s en verwoestende aardbewings het ekonomiese groei ingeperk.

Geweldige ontwikkeling in die Tigris en Eufraat valleie het die ekonomie ‘n hupstoot gegee.

Teen 2010 op die rug van ‘n dekade van hoë groei van rondom 10% was dit die wêreld se 17de grootste ekonomie; sedert 2014 het die ekonomie afgeswaai na 3.2% (2016); 6.1% (2015) en 5.2% (2014); en krimp dit die eerste keer in die 3e kwartaal van 2016.

Die politieke onstabiliteit speel hierin ‘n belangrike wol.

Godsdiens Vir 1000 jaar die bastion van die Christendom, en daarna vir eeue die bewaker van die heilige plekke van Islam as Ottomaanse Ryk.

Sedert 1920 is Turkye ‘n sekulêre staat. Islam word al meer van belang polities gesproke. Konstitusionele waarborg van godsdiensvryheid is sporadies, merkbare verbetering sedert 2000.

Sedert 1900 krimp die Christin populasie van 22% tot die huidige 0.21% Muslim 96.64% Nie godsdienstig 3.15 Jode 0.04%

Loof die Here vir:  Die opkoms van ‘n klein maar belangwekkende Turkse Evangeliese Kerk.

• Die wettiging van die Turkse Protestantse Kerk en gevolglike vestiging van verskeie gemeentes.

• Die groeiende toleransie van die owerheid dat Turkye ‘n multi-kulturele, multi-godsdienstige land is.

• Vrede met die Koerdiese minderheid

Tree in vir:  1 Turkye is steeds die grootste onbereikte land ter wêreld. Vir 1,000 jaar was dit die bastion van die Christendom, daarna die groot bevorderaar van die Islam.

Min van die 66 miljoen Moslems het al ooit die evangelie gehoor. 

Bid vir die handhawing van godsdiensvryheid.

Bid dat die vooroordele wat Christendom in die gesig staar oorkom sal word:

• Histories. Turkye se lang assosiasie met die Islam en ‘n duisend jaar van bitter oorloë met ‘Christin’ Europa maak bekering bykans ‘n daad van hoogverraad!

• Kultureel. Om ‘n Turk te wees is om ‘n Muslim te wees, al is dit net nomineel. Die druk uit die gemeenskap teen bekering en die wat hulle tot Christus gewend het, is ongelooflik hoog.

• Houdings. ‘n Diepgesetelde weerstand teen Christenskap maak getuienis bykans onmoontlik.

• Vooroordele. Evangeliese Christene word sondermeer saam gegroepeer met Armeniese terroriste en Jehova Getuies wat as rebelle gesien word.

Die erfenis van gewelddadige onderdrukking van Christin minderhede. Die onstabiliteit na WO 1 en die geweld wat gevolg het voor republiekwording het onberekenbare skade berokken en dit het steeds ‘n invloed op houdings, veral jeens die Armeniërs. 

• Die antieke kerke het oorleef tot in die 20e eeu, maar is toe verwoes deur menseslagting (Armeniërs), vervolging (Assiriërs) en emigrasie (Grieke, ens.). Bid vir die klein groepies wat oorgebly het — tans ‘n beraamde 138,000 in 12 verskillende tradisies.

Die kerk het ‘n sigbare realiteit onder Turke geword al is dit baie klein, is daar tans kerk groei wat ongelukkig sedert die vroeg 21e eeu weer afgeswak het.

Bid dat die tendens wat die kerk versterk het in haar geestelike groei die platform sal word vir hernude groei.

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Al ondersteun Oman se regering godsdiensverdraagsaamheid, beïnvloed sjaria (Islamitiese) wetgewing die alledaagse lewe. Dit beteken dat godsdiensvryheid...
Klik om verder te lees >>

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 403 op 4de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys N$1.2 miljoen.  Tenders sluit 25 November om 09:00.

Opsie 2 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 607 op 6de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys  N$1.3 miljoen. Tenders sluit 25 November om 09:00.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,