Header

Jaargang 16 - Uitgawe 43/2019 - Donderdag  05 Desember 2019

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Huis Maerua se wens en Behoeftelys!

Kersboodskap uit Annes Nel se pen 

Dietrich Bonhoeffer het gesê ...

Advent is ’n tyd van afwagting.  Ons hele lewe is egter Advent - dit is ’n tyd van afwagting vir die beslissende tyd, vir die tyd wanneer daar ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde sal wees, wanneer alle mense broers en susters sal wees en ons juig in die woorde van die engele: “vrede op aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het.”  Leer om te wag, want Hy het belowe om te kom: “Ek staan by die deur ...”  En ons roep na Hom: “Ja, kom gou, Here Jesus!”

Lukas 2:11: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! 12 En dit is vir julle die teken: julle sal ’n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krip lê.” 

Die herders was een van die laagste klasse in die oë van die gemeenskap.  Hulle hoor die boodskap dat Jesus gebore is.  Die boodskap is vol groot woorde - Verlosser, Messias (Christus) en Here. Daar kan geen twyfel wees dat hierdie nuwe baba die verloop van die geskiedenis sou verander nie.  As Hy die vervulling van God se beloftes - die Messias - en die Here is, hoe kan Hy nie die Verlosser van die wêreld wees nie!  Daarna het die engele ’n kragtige lied gesing:  “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het!” (Lukas 2:14).

Die geboorte van Jesus veroorsaak ’n loflied in die hemel en op aarde.  

Sy geboorte bring eer aan God en vrede aan diegene wat God se spesiale liefde ontvang.  Sy eer en ons verlossing is net twee kante van dieselfde munt.  Lukas toon in sy evangelie aan hoe Jesus met gemarginaliseerdes in die samelewing identifiseer - herders, tollenaars, die armes, vroue en kinders (4:18-21; 15:1,2).  God se welbehae word op die siekes uitgestort, nie die gesondes nie.  Aan die kruis skenk het Hy verlossing aan ’n misdadiger langs Hom (23:43).  Wanneer hierdie mense God se genade ontvang, word God vereer en verheerlik. Hy was die Messias, die Koning.

God het ’n passie vir ’n gebroke wêreld.  

Hy het een keer gekom om die stukkende wêreld te genees.  Hy sal weer kom.  Dan sal ons saam met ons broers en susters wat die guns van God aanvaar het, juig.  Dan sal al die gebrokenheid oorwin word.  Laat ons aktief wag op daardie dag!  Laat ons instrumente van genesing in hierdie gebroke wêreld word terwyl ons wag.  Deur die herstel van die waardigheid van mense sal God die eer ontvang.

Here, gebruik ons in u diens om gebroke lewens te herstel terwyl ons wag vir ’n nuwe hemel en aarde, deur die krag van u Gees. Amen.

Bewapen jou kind / kleinkind vir die vakansie siesoen met die strookprentjies

Gee 'n Bybel vir 'n gelowige in 'n geslote land hierdie Kersfees

In meeste lande waar Christene vervolg word is daar groot beperkinge op die beskikbaarbeid van Bybels - soms is selfs die besit van 'n Bybel onwettig en die verspreiding daarvan vebode. Martelare vir Christus fasiliteer die verspreiding in sulke lande. 

Die foto is van Noord Koreaanse gelowiges wat Bybels ontvang... kom ons gee vreugde!

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Retha Olivier (Aranos) 08/12  081-556-7000 arolivier@iway.na

• Hester van Zyl (Kunene vir Christus) 04/01 081 149 3092   erik@mtcmobile.com.na  

• Jan Theron (Piionierspark) 14/01 0818507409  janpionierspark@gmail.com

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor Jakobus 5:7 - 10 en die advent. Luister Sondag 8 Desember om 12:00 (of Dinsdag 10/12 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. OF op Potgooi https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Beskikbaar by Bybelmedia se Jeugfokus 

Here, ek belowe: Prys: R55.00

KOOP HIER

‘n Herinnering aan my belydenisaflegging. Hierdie gids is bygewerk om die feit te ondervang dat die meeste van die katkisante reeds nagmaal gebruik.

Hierdie praktiese boek is ’n baie persoonlike geskenk aan enige jongmens wat belydenis van geloof gaan aflê. Dit berei hulle voor op wat hulle voor God en ander gelowiges gaan belowe, en dit sal hulle na die tyd herinner aan wat hulle belowe het. Só sal hulle aangemoedig, gelei en ondersteun word in hulle geloofsgroei en hulle lewe voor God en in hulle gemeenskap. 

Belydenis van geloof - Gespreksgids

Prys: R90.00

KOOP HIER

ʼn Gids vir jongmense en volwassenes wat belydenis van geloof wil aflê. Hierdie boek fokus op die kern van wat ons glo, en hoe ons dan leef op grond van wat ons glo.  

Belydenis van geloof vir mense van enige ouderdom.

Altyd daar

 Altyd daar bevat 22 ontmoetings vir finalejaarkatkisante wat verhale en stories gebruik om hulle te help om God te leer ken en die Here elke dag in hulle lewe raak te sien. Deur die verhale en stories en die gespreksvrae oor hoe dit jongmense se lewe raak, help die skrywers die jongmense om die Bybel nuut te hoor en God nuut te sien.

Altyd daar werk met stories en verhale wat ons help om God raak te sien. Dit is vir laat-hoërskoolleerders en finalejaar-katkisante ontwikkel, maar kan ook suksesvol gebruik word vir kleingroepe wat uit jong volwassenes bestaan.

Gespreksgids: Prys: 1 tot 9: R110.00; 10 en meer: R95.00

KOOP HIER

Leiersgids: Prys: R150.00

KOOP HIER

Voorbidding

Ons bid vir die VSA

Oppervlakte 9,529 miljoen vk. km – 50 deelstate wat elk bykans gelykwaardig aan enige ander land ter wêreld is.

Bevolking: 329,256,465 (Julie 2018 geskat) 320 miljoen die wêreld se derde grootste nasie. Diverse mensegroepe wat geïntegreer is - nuwe inkomelinge assimileer nie meer soos in vorige eeue nie en is die mees diverse nasie in die geskiedenis. ‘n totaal van 176 tale! Al is Engels die amptelike taal, praat 13% van die bevolking ‘n ander taal tuis.

Ekonomie: Tot onlangs aangewys as ‘n sterk ekonomie, terwyl tot 35% onder die broodlyn leef! Die 2008 ineenstorting van banke en die beurs het getoon hoe groot die VSA se ekonomie is - die inpak wat die ineenstorting gehad het en steeds het op die wêreld ekonomie is bewys hiervan. Grootskaalse persoonlike bankrotskappe, werkloosheid van by die 10% en die onvermoë om die posisie te verbeter het in die politieke arena daartoe gelei dat die demokrate hul greep op die Huis van Verteenwoordigers en die senaat verloor het. Die openbare skuld het verdere druk op die land se ekonomie geplaas. Die wêreld se grootste netto invoerder van goedere en ook die grootste skuldenaar! 145e in terme van BBP teenoor skuld!

Politiek: Onafhanklik van Brittanje in 1776 as federale republiek. Sedertdien het die state aangegroei van 13 tot 50. ‘n Sterk demokratiese tradisie, met groot selfbeskikking in state tov van meeste sake. Na WO 2 tree die VSA na vore as ‘n wêreldmoondheid en het dit die balans teen kommunisme gehandhaaf saam met haar vennote in die weste. Tans gewikkel in twee oorloë, in Afganistan en Irak.

Barak Obama het baie gedoen om die beeld van die VSA in die internasionale arena te versag, sommige stemme in die VSA is baie krities en deel van die terugswaai na die Republikeinse party is toe te skryf hieraan.

President Donald J. TRUMP (2017) en Vise-President Michael R. PENCE se administrasie het meeste van Obama se hervormings omgekeer en het totaal ‘n ander rigting ingeslaan wat buitelandse beleid betref. Baie meer uitdagend end it het die spanning tussen die VSA en tradisionele opponente veral China en Rusland laat oploop, daar is ook ‘n aansienlike afkoeling tov verhoudings met tradisionele bondgenote.

Die groot klem op nasionalistiese eiegoed onder Trump is besig om diep verdeeldheid binnelands aan te blaas.

Die verhoudings met onmiddellike bure soos Kanada, Meksiko en verder weg Kuba het sedert Trump se bewindsoorname geweldig agteruit gegaan,

Godsdiens: Vryheid van spraak en godsdiens is sake waarop hoë premie gestel word. Tog skerp skeiding tussen Kerk en Staat. Die staat is in feite sekulêr en die sterk tradisie van Christelike godsdiens as verwysingsbron is verdring in die openbare lewe. Gebed in skole is verban en die Bybel mag nie in skole gelees word nie. Al hoe meer druk word uitgeoefen om die invloed van godsdiens nog verder te beperk en te verdring, wetstoepassing word hiervoor verdraai. Christene 77,62% (-7% in die laaste dekade); Nie-Godsdienstig 16,52%; Joods 1.65%; Muslims 1.63%; Boeddhiste: 0,75%; Tradisioneel 0,46%; Baha'i 0,42% Hindoe: 0,11%; Sikh 0.09%.

Loof die Here vir: * geweldige groei in die laaste paar dekades in evangeliese kringe - bid dat hulle getrou sal bly aan hul tradisie van Skrif gefundeerdheid.

* Nuwe charismatiese en sg. emergent kerke wat missionale gefokus is, het groot impak gehad op ‘n al meer gesekulariseerde samelewing – bewegings soos die van Saddle Back en ander, met leiers soos Rick Warren en andere het ‘n geweldige vernuwende impak gehad – meeste van die kerke het uit die tradisionele keurslyf gebreek en is meer na buite gerig en ingestel op soekendes en afgedwaaldes as die binnekring lidmate. Lidmate word beskou as werkkragte – die ontwikkeling is besig om vernuwend in te werk. 

Tree in vir: * die administrasie van die land in ‘n tyd van ekonomiese, sosiale en politieke krisis – daar is diepe verdeeldheid wat intensifiseer met ‘n president wat in ‘n staat van Beskuldiging geplaas word deur ‘n opposisie wat byna militant geraak het daaroor.

* die Kerk: bid vir eenheid en hernuwing, ook dat die neiging om na selfbevrediging via godsdiens omgekeer sal word, bid veral vir onderskeidingsvermoë en wysheid; daar is invloedryke welvaartsteoloë wat deur die TV ‘n groot impak het wat negatief inwerk op die kerk; die fundamentalisme het ‘n sterk stem geword in die kerklike arena en is rede tot kommer. Tree in vir gees vervulde gelowiges om die twee uit-wasse positief te beïnvloed.

* dat die etiese beginsels waarop die nasie gebou was, herontdek sal word.

* jong mense,  hulle is die slagveld van die geestelike stryd van vandag. Die effek van humanistiese skoolopvoeding is besig om hulle in te haal en verskeie velde van verval geestelik en moreel-eties is die resultaat, dinge soos dwelmmisbruik, seksuele promiskuïteit, en selfs sinnelose geweld is die uitwasse van die proses.

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service

Christene en Moslems word steeds vervolg deur Boeddhistiese ekstremiste. Honderde Christenfamilies is...Klik om verder te lees >>

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 403 op 4de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys N$1.2 miljoen.  Tenders sluit 25 November om 09:00.

Opsie 2 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel 607 op 6de vloer te koop op tenderbasis.  Rigprys  N$1.3 miljoen. Tenders sluit 25 November om 09:00.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Mag jy die kersgety beter hoor en reageer! 

Hartlike kersgroete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,