Header

Jaargang 17 - Uitgawe 03/2020 - Woensdag  29 Januarie 2020

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Kerkeie diakonaat kom na vore

Vir lank is die NGKN se kerk-eie diakonale dienste eintlik baie stief behandel! Terwyl baie dit raaksien, is meeste se reaksie - wat kan ék nou daaraan doen? Ek het nie baie geld nie, ek is nie opgelei nie, en, en...

Die Moderamen het besluit dat iets daaraan gedoen moet word. Die situasie is nie goed vir die gemeenskappe waarbinne ons kerk is nie, of vir die NGKN, haar gemeentes en bediening nie.

Om groter momentum aan ons eie diakonale dienste te gee is besluit om ds Zack Pienaar af te sonder om die oeroue bediening wat begin het met die weduwee versorging in die Gemeente Jerusalem waarvan ons lees in Handelinge, te laat herleef.

Zack is gevra om kerklike diakonale dienste – diens aan sorgbehoewendes – te koördineer en te stimuleer. Die eerste uitdaging is om ons bestaande programme te stimuleer, soos die kinderhuis, tehuise vir bejaardes en someer.

Daar is verskeie wat bly voortbestaan het onder moeilike omstandighede.

Degnos, wat teologiese opleiding en stimulasie in die noorde ring hanteer en sorg vir die Boesman gemeentes;

Kunene vir Christus wat in die nood – geestelik en materieel – in die noord weste van die land in ou Kaokoland en Damaraland met uitreik bedien en nuwe gelowiges uit werklike duisternis inskakel by die kerk;

Wildernis Terapie wat ontwrigte tieners weer op koers kry;

Erongo Social Services wat dienste aan die kus lewer;

Maerua Kinderhuis wat verwaarloosde kinders hanteer en gesinne help om weer funksioneel te word met hul maatskaplike dienste.

Die kerk is regtig kerk daar waar nood aangespreek en verlig word.

Kom ons help die programme wat ons help om die gesig van Jesus te wys in die wêreld!

Gemeentes kan begin deur by die programme in hul omgewing of ring betrokke te raak – nie net finansieel nie, dit ook – maar deur lidmate betrokke te maak by dit wat die programme doen.

Tehuise vir bejaardes het baie sulke geleenthede – van naels en hare versorg tot voorlees vir iemand wat bedlêend is en nie meer self kan lees nie. Selfs net gaan kuier en gesels is ‘n manier van dienswerk doen!

So is daar in elke program behoeftes wat ons betrokke kan raak.

Die predikante word slimmer … hoop ons!

Ons konferensie het as tema die nuwe waardering vir die begrip van amp in Gereformeerde bedieningsteologie. Dit daag ons uit om opnuut na te dink oor oor die unieke aard van leierskap. ‘n Herontdekking van die aard en rol van die amp is nodig as die kerk ‘n getroue getuie wil wees van die komende Koninkryk.

Die tema van amp in die Gereformeerde bedieningsteologie en leierskap word ondersteun deur die verslag oor Gereformeerde Amps- en Bedieningsteologie wat deur ‘n taakspan vir toelogiese opleiding voorberei is.

‘n Nuwe manier van dink en praat oor amp en leierskap is nodig om meer as een rede:

• Al hoe meer ervaar gemeentes dat hulle ook net vir ‘n “tyd lank met kleiner kerkordelike wysinge kan verbykom, maar op `n stadium raak die reëlings net te onordelike en adhoc en dan is `n meer fundamentele herbesinning nodig.”

• As gereformeerdes het ons ‘n soort terughoudendheid as dit kom by gesprekke oor die goeie en die slegte van leierskap ind ie kerk. Die ander kant is ook waar: “As ons nie `n duidelike teologiese ekklesiologie en ampsverstaan het nie, word ons gewoonlik geforseer om terug te val op kerkordes waar `n groot deel van die redenering histories en nie altyd bybels-teologies is nie.  Goeie, behoorlike studie oor die saak is van tyd tot tyd absoluut nodig.”

• Daar is belangriker temas as leierskap en die ampte. Dit is juis waarom dit belangrik is om te verstaan dat die Bybelse ampsteologie “redelik soepel is en moet wees.  Daar sal gekyk moet word na die gang van die Missio Dei, die Koninkryk en die totale bediening van kerk.  Die amp staan nie op sy eie nie, maar dien die kerk, die koninkryk en die Missio Dei.

• Dit is so dat die gereformeerde kerkordes wil waarsku teen die allerhande moontlike vorme van magsmisbruik. En tog  leef ons nou in `n ander tyd waar daar dalk ander en groter gevare van ampsmisbruik is. Groter eerlikheid in ons gesprek hieroor sal ons help om oor meer te praat as net die instandhouding van ʼn “ouer orde”. Dit sal ons kan help dink oor die uitdagings van die kerk en koninkryk in ons tyd. “Ons moet nie net dink oor wat die gemeente nodig het nie, maar van meet af oor wat nodig en goed is vir die koninkryk en die omringende omgewing en wêreld.  Die gemeente dien juis die koninkryk.

Twee van ons jong opkomende teoloë Hanno Visser en Wynand Fourie wat betrokke is by ons Kerk eie en NETS opleidingsprogramme kom ons bietjie sensiteer oor die nuutste in die velde.

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Elida du Toit (Suiderhof) 04/02   081 4013261 dbtoit@gmail.com

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor 1Korintiërs 2:1 - 16. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 04/03 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. OF op Potgooi https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

In LiG se Februarie-uitgawe … 

Vertel Riana Nel dat sy weer ma gaan word. Sy sê ook dat sy gereeld by God kerm.

Akteur en pastoor Johan Scholtz inspireer ons om elke dag dankbaar en nederig te leef. En ons vertel die ware verhaal van ‘n vrou wie se man sterf en wie se tweejarige ‘n hartoperasie moes kry –deur dit alles getuig sy hoe God haar dra.

Anna Oberholzer is blind en ‘n fisioterapeut. Sy sê: “Dis hóéveel jy leef terwyl jy op aarde is wat saak maak.”

Ons kry raad by kenners oor gesonde grense in die klaskamer: Wenke vir ouers en onderwysers. Ons gee ook raad oor hoe om vir jou kind te bid wat die pad byster geraak het.

Die eerste aflewering van ons reeks oor onvrugbaarheid begin in ons jongste uitgawe.

LiG – vir jou en jou mense. Om nog van LiG se puik Christelike inhoud te lees, besoek www.lig.co.za 

2020 Jaarboek

Jaarboek van die NG Kerke bevat die sinodale, rings-, gemeente- enpredikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerke in die buiteland.

Jaarboek van die NG Kerke 2020 verskaf al langer as 160 jaarbelangrike inligting oor die NG Kerkfamilie aan predikante, kerkkantore en lidmate. Bybel-Media, uitgewer van die Jaarboek vandie NG Kerke 2020, wil ook met hierdie publikasie gestalte gee aan sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.

Daar is verskillende formate beskikbaar:
1. Hardeband               R 340 per boek
2. 4 boeke of meer       R 320 per boek 
3. CD                            R 260 per CD
4. CD en hardeband    R 410 vir beide KOOP NOU

Voorbidding

Ons bid vir Asië  

Area:  31,829,200 vk.km. ongeveer 23.5% van die wêreld se oppervlakte, uitgesluit Rusland,. Bevolking 4,166 Miljard: 2/3 van die wêreld bevolking, ongeveer 4,860 mense groepe

Groot verskille in welvaart en ontwikkeling.

Baie Ryk lande (Japan, Brunei, Singapoer, Hong Kong, Golf State) en Brandarm lande (Bangladesh, Nepal, dele van Indië, Sjina en Indonesië).

Bakermat van groot nie-Christelike godsdienste, Islam, Hindoïsme, Boedisme, Shintoïsme, Taoïsme

*Die streek gaan gebuk onder gewapende geweld en het die meeste gewapende konflikte ter wêreld.

Geskiedkundig: die Koreaanse en Viëtnamese oorloë; huidig:  Afghaanse en Golf oorloë,

Die grensgeskille tussen Indië en Pakistan, Pakistan en Bangladesh wat voortsleep.

Die geskille tussen noord en suid Korea, Sjina en Taiwan, ens.

In die Koue Oorlog het 32 state gebuk gegaan onder kommunistiese konflikte en/of regerings.

Dit is steeds die mees gemilitariseerde streek ter wêreld.

Die afgelope dekade die Kalifaat van Isil / Isis wat Sunni’s, Christene en Yazidi’s teiken die verhoog gedomineer in Sirië en Irak en hulself skuldig gemaak aan onmenslike wreedheid – die suksesvolle optrede van Rusland teen hulle het die organisasie in wanorde gedompel en baie sg “vergters” probeer terugkeer na hul lande van herkoms wat ‘n hele reeks probleme veroorsaak.

Turkye is tans besig om gereed te maak om op te tree teen Koerde wat hulle as terroriste beskryf en die VSA gebruik in hul weerstand teen Isil in Sirië, aan te val en dit laai die spanning op in die gebied en tussen Navo lede – Turkye is besig om toenadering van Rusland gunstig te ontvang wat ook spanning verhoog.

Die kernwapen en ballistiese missiel avontuur van Noord Korea het baie lande senuagtig, veral Suid Korea en Japan. Kim Il Jung dreig selfs die VSA met sy vermoë en die spanning is aan die oplaai oor wat die reaksie van die Trump administrasie sal wees. Tussen die twee Koreas was daar ‘n bietjie verligting in die afgelope tyd na die toenadering rondom die Winter Olimpiese Spele die lande se verhouding bietjie verbeter het. Tog is daar ‘n warm / koud verhouding tussen Noord Korea en die VSA wat nie goeie nuus is nie

Die Rohingja Muslim krisis in Mayanmar/Burma in die onlangse verlede lewensverlies en ontworteling van derduisende vlugtelinge veroorsaak wat na Bangladesh gevlug het, wat agv hul eie uitdagings wat finansies betref nou die vlugtelinge begin terugstuur na ‘n onseker toekoms. Die president wat eens as ‘n martelaar vir demokrasie beskou was, Ayung San Sui Kuyi is voor die menseregte hof gedaag – maar het die VN oortuig van hul opregtheid – sy het militêre opportuniste beskuldig vir die vergrype wat haar amper gekelder het en belowe om hulle aan die man te bring.

* Die enigste kontinent waar Christendom nie die grootste godsdiens is nie

Dit is die grootste uitdaging vir evangelisasie, 41% is onbereik met die evangelie.

Sluit meer as 80% van die wêreld se mins bereikte mensegroepe in.

Die invloed van godsdiens op nasionale en internasionale politieke ontwikkelinge groei steeds.

Daar is ‘n groeiende bedreiging vir godsdiensvryheid en etniese harmonie in die streek.

Muslim 26.42%; Hindu 22.86%; nie-Godsdienstig 16.82%; Boediste / ander 11.32%; Sjinese godsdienste 9.82%; Christen 8.84%; Tradisioneel etniese godsdienste 2.42%; Sikh 0.55%; Joods 0.14%; Baha'i 0.08%; Ander 1.27%.

Loof die Here vir: Die geweldige groei van die kerk van 2% in 1900 tot oor die 8% in 2000.

Die groei van die laaste twee dekades van die vorige eeu veral, was ongelooflik en duur voort.

Die grootste groei word in Sjina en Indië, met Nepal, sentraal Asië en Mongolië ‘n kortkop agter

Die groei is te midde van vervolging en teenstand in al daardie lande.

* Die vestiging van kerke in lande wat lank geslote was

Dit sluit in Mongolië, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkye en klein openinge in ander.

Tans slegs vier lande waar daar geen bekende regmatige Christelike gemeentes bestaan nie, te wete die Maldives, Saudi Arabië, Afghanistan en Noord Korea

* Suid Korea se volwassewordende kerk wat ‘n baie sterk sendingbewussyn het en talle sendelinge uitstuur jaarliks. Dit is ook die land waar alles groot gedoen word itv kerkwees!

* Indonesië is die eerste oorwegend Muslim land waar baie Muslims bekeer geraak het tot die Christendom.

Tree in vir: Die areas van konflik; die midde-ooste; Israel / Palestynse konflik; die Iraq oorlog; Afghanistan, dreigende konflik in Iran; en Pakistan (gebuk onder interne onrus) en die Kashmir konflik met Indië;

* Konflik binne Islam tussen Sunni en Shia e kstremiste wat verskeie lande destabiliseer; daarmee saam die stygende tendens om Jihad te misbruik vir politieke oogmerke soos deur Hamas en Al Quaida; en  die afgelope drie jaar die Kalifaat van Isil / Isis wat Sunni’s teiken

ü Die groeiende huiskerk beweging in Sjina wat die kerk dramaties laat groei, maar met vervolging bedreig word; broer Ettienne en sy eggenote wat werk met ondersteuning van verskeie Namibiese gemeentes;

üDie letterlik miljoene gelowiges wat nie vrylik kan aanbid nie en selfs in die geheim hul godsdens moet uitleef, asook sendelinge wat onder dekmantel van ander nerings sendingwerk doen;

üMordegai en Toinette Rossouw van Windhoek Moedergemeente wat tans in Siem Riep in Kambodja sendingwerk doen;

ü   Willemien van den Berg wat eersdaagse weer in Pokhra Nepal plaaslike leiers skool in 'n Gevordede Bybelskool sal aanbied en haar medewerkers, veral pastor Guyon met sy Bybelskool en broer Dinesh Kc wat ‘n kindehuis aan die gang hou in Kathamndu en oral oor die land dmv sy Ywam opleidingsprogram ‘n impak het, asook broer Sunrendra wat ‘n skool aanbied vir heropleiding van ouer pastore wat min of geen formele opleiding het nie.

Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service; WorldOmeter

 31,829,200 vk.km. ongeveer 23.5% van die wêreld se oppervlakte, uitgesluit Rusland,. Bevolking 4,166 Miljard: 2/3 van die wêreld bevolking, ongeveer 4,860 mense groepe

Groot verskille in welvaart en ontwikkeling.

Baie Ryk lande (Japan, Brunei, Singapoer, Hong Kong, Golf State) en Brandarm lande (Bangladesh, Nepal, dele van Indië, Sjina en Indonesië).

Bakermat van groot nie-Christelike godsdienste, Islam, Hindoïsme, Boedisme, Shintoïsme, Taoïsme

ü Die streek gaan gebuk onder gewapende geweld en het die meeste gewapende konflikte ter wêreld.

Geskiedkundig: die Koreaanse en Viëtnamese oorloë; huidig:  Afghaanse en Golf oorloë,

Die grensgeskille tussen Indië en Pakistan, Pakistan en Bangladesh watt voortsleep.

Die geskille tussen noord en suid Korea, Sjina en Taiwan, ens.

In die Koue Oorlog het 32 state gebuk gegaan onder kommunistiese konflikte en/of regerings.

Dit is steeds die mees gemilitariseerde streek ter wêreld.

Die afgelope ses jaar die Kalifaat van Isil / Isis wat Sunni’s, Christene en Yazidi’s teiken die verhoog gedomineer in Sirië en Irak en hulself skuldig gemaak aan onmenslike wreedheid – die s=uksesvolle optrede van Rusland teen hulle het die organisasie in wanorde gedompel en baie sg “vergters” probeer terugkeer na hul lande van herkoms wat ‘n hele reeks probleme veroorsaak.

Turkye is tans besig om gereed te maak om op te tree teen Koerde wat hulle as terroriste beskryf en die VSA gebruik in hul weerstand teen Isil in Sirië, aan te val en dit laai die spanning op in die gebied en tussen Navo lede – Turkye is besig om toenadering van Rusland gunstig te ontvang wat ook spanning verhoog.

Die kernwapen en ballistiese missiel avontuur van Noord Korea het baie lande senuagtig, veral Suid Korea en Japan. Kim Il Jung dreig selfs die VSA met sy vermoë en die spanning is aan die oplaai oor wat die reaksie van die Trump administrasie sal wees. Tussen die twee Koreas was daar ‘n bietjie verligting in die afgelope tyd na die toenadering rondom die Winter Olimpiese Spele die lande se verhouding bietjie verbeter het. Tog is daar ‘n warm / koud verhouding tussen Noord Korea en die VSA wat nie goeie nuus is nie

Die Rohingja Muslim krisis in Mayanmar/Burma in die onlnagse verlede lewensverlies en ontworteling van derduisende vlugtelinge veroorsaak wat na Bangladesh gevlug het, wat agv hul eie uitdagings wat finansies betref nou die vlugtelinge begin terugstuur na ‘n onseker toekoms. Die president wat eens as ‘n martelaar vir demokrasie beskou was, Ayung San Sui Kuyi is voor die menseregte hof gedaag – maar het die VN oortuig van hul opregtheid – sy het militêre opportuniste beskuldig vir die vergrype wat haar amper gekelder het en belowe om hulle aan die man te bring.

ü Die enigste kontinent waar Christendom nie die grootste godsdiens is nie

Dit is die grootste uitdaging vir evangelisasie, 41% is onbereik met die evangelie.

Sluit meer as 80% van die wêreld se mins bereikte mensegroepe in.

Die invloed van godsdiens op nasionale en internasionale politieke ontwikkelinge groei steeds.

Daar is ‘n groeiende bedreiging vir godsdiensvryheid en etniese harmonie in die streek.

Muslim 26.42%; Hindu 22.86%; nie-Godsdienstig 16.82%; Boediste / ander 11.32%; Sjinese godsdienste 9.82%; Christen 8.84%; Tradisioneel etniese godsdienste 2.42%; Sikh 0.55%; Joods 0.14%; Baha'i 0.08%; Ander 1.27%.

Loof die Here vir: Die geweldige groei van die kerk van 2% in 1900 tot oor die 8% in 2000.

Die groei van die laaste twee dekades van die vorige eeu veral, was ongelooflik en duur voort.

Die grootste groei word in Sjina en Indië, met Nepal, sentraal Asië en Mongolië ‘n kortkop agter

Die groei is te midde van vervolging en teenstand in al daardie lande.

ü Die vestiging van kerke in lande wat lank geslote was

Dit sluit in Mongolië, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkye en klein openinge in ander.

Tans slegs vier lande waar daar geen bekende regmatige Christelike gemeentes bestaan nie, te wete die Maldives, Saudi Arabië, Afghanistan en Noord Korea

ü Suid Korea se volwassewordende kerk wat ‘n baie sterk sendingbewussyn het en talle sendelinge uitstuur jaarliks. Dit is ook die land waar alles groot gedoen word itv kerkwees!

ü Indonesië is die eerste oorwegend Muslim land waar baie Muslims bekeer geraak het tot die Christendom.

Tree in vir: Die areas van konflik; die midde-ooste; Israel / Palestynse konflik; die Iraq oorlog; Afghanistan, dreigende konflik in Iran; en Pakistan (gebuk onder interne onrus) en die Kashmir konflik met Indië;

ü Konflik binne Islam tussen Sunni en Shia e kstremiste wat verskeie lande destabiliseer; daarmee saam die stygende tendens om Jihad te misbruik vir politieke oogmerke soos deur Hamas en Al Quaida; en  die afgelope drie jaar die Kalifaat van Isil / Isis wat Sunni’s teiken

ü Die groeiende huiskerk beweging in Sjina wat die kerk dramaties laat groei, maar met vervolging bedreig word; broer Ettienne en sy eggenote wat werk met ondersteuning van verskeie Namibiese gemeentes;

ü Die letterlik miljoene gelowiges wat nie vrylik kan aanbid nie en selfs in die geheim hul godsdens moet uitleef, asook sendelinge wat onder dekmantel van ander nerings sendingwerk doen;

ü Mordegai en Toinette Rossouw van Windhoek Moedergemeente wat tans in Siem Riep in Kambodja sendingwerk doen;

ü   Willemien van den Berg wat eersdaagse weer in Pokhra Nepal plaaslike leiers skool in 'n Gevordede Bybelskool sal aanbied en haar medewerkers, veral pastor Guyon met sy Bybelskool en broer Dinesh Kc wat ‘n kindehuis aan die gang hou in Kathamndu en oral oor die land dmv sy Ywam opleidingsprogram ‘n impak het, asook broer Sunrendra wat ‘n skool aanbied vir heropleiding van ouer pastore wat min of geen formele opleiding het nie.

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 4de vloer te koop op tenderbasis. Tenders sluit 4 Februarie om 09:00.

Opsie 2 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop op tenderbasis. Tenders sluit 4 Februarie om 09:00.  

Opsie 3 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op grondvlak teen vaste prys van N$ 950 000. Tenders sluit 4 Februarie om 09:00.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Snaaks nê - mens sien nie die ander voorregte raak nie....

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,