Header

Jaargang 17 - Uitgawe 04/2020 - Woensdag  5 Feruarie 2020

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Back to basics; jy is ʼn sendeling waar jy is. Windhoek, 7-10 Maart, 2020

Die gemeente Windhoek en Fresh Namibië nooi jou na die sonderlinge geleentheid waar Prof Jurgens Hendriks optree oor vier sessies (die oggenddienste is identies) met die tema: Back to basics: Jy is ‘n sendeling waar jy is….

Sondag 8 Maart Engelse diens (08:30) en Afrikaanse diens (10:00)

• Vyf basics uit die eerste drie eeue, Prediker 3:1-15. Die storie van die “People of the way.”

Sondagaand 8 Maart (18:00)

• Basic no 3: “Wie is ek?” Tekste uit Gen 1,12 en Matt 28. Die storie van John Bosco van Mombasa in Kenia.

Maandagaand 9 Maart (18:30)

• Basic no 2: Erken die drie doodloopstrate, drie afgronde. Matt 4. Stories van Afrika se president

Dinsdagaand 10 Maart (18:30)

• Basic no 1: Die koringkorrel beginsel. Joh 12:20-26. Die storie van José Evaristo Abias van Angola.

Prof Hendriks is ‘n baanbreker in Gemeente studies en na sy emeritaat het hy sy gewig ingegooi by NetAct and die Africa Leadership Study.

NetACT Program Koördineerder en genoot van die African Leadership Study (ALS)

Hy was vir tien jaar ‘n predikant toe in hy 1985 beroep is om Praktiese Teologie aan die Universiteit Stellenbosch te doseer. Daarna word hy professor in Gemeente Studies. In die tyd was een van sy groot uitdagings en die aanvanklike fokus van sy werk en navorsing om gemeentes te begelei in die oorgangstyd na die apartheidsera in Suid Afrika.

Die na-1994 era het ‘n geweldige toename in nagraadse student uit ander Afrika lande tot gevolg end it lei hom om sy aandag toe te spits of Gemeente realiteite oor die hele kontinent van Afrika.

Sy boek Studying Congregations in Africa (2004) was die eerste publikasie van NetACT, die Network for African Congregational Theology. Met die stigting van NetAct in 2000 het Prof Hendriks die eerste uitvoerende direkteur van NetAct geword. Hy dien steeds netwerk van 39 opleidingsinstansies in 13 Afrika lande as program koördineerder.

In die Africa Leadership Study het hy gereeld met die senior leierskap van ALS ontmoet vir begeleiding. Hy het in die senior leiers-span gedien waar hy met raad en insette diens gelewer het tov elke fase van navorsing, analise en die skryf van verslae.

Hy het besondere leiding geneem in die navorsing wat gerig was op Angola en het die hoofstuk “Empowering Leadership — A New Dawn in African Christian Leadership” geskryf wat verskyn het as ALS publikasie.

Prof Hendriks kom deel uit sy eie ervaring en sy ervaring met die kerk dwarsoor die kontinent.

Biddag vir Onderwys: Sondag 9 Februarie 2020 is die jaarlikse Biddag vir Onderwys

Vir die NG Kerk is onderwys ’n belangrike saak. Die kerk beywer hom daarvoor om deurentyd in voeling te wees met onderwyssake en lewer soos nodig kommentaar op voorgestelde wetgewing en ander sake wat van belang is. Die kerk fokus ook op Vroeëkinderontwikkeling (VKO), as deel van sy missionale diakonaat.
Die tweede Sondag in 2020, 9 Februarie, word hierdie jaar deur die kerk afgesonder vir die saak van die onderwys. Gemeentes word versoek om te oorweeg om hulle byeenkomste so in te rig dat daar aan die saak van die onderwys aandag gegee word. Voorbidding is tydens so ’n geleentheid prioriteit.

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Marietjie Poggenpoel,  Walvisbaai Meersig 08/02  064-204426             pgpoggenpoel@gmail.com

• Betsie Serfontein, Eros 13/02 081-129-0123 jfserf@afol.com.na

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor 1Korintiërs 3:1 - 11. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 11/02 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. OF op Potgooi https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Voorbidding

Ons bid vir Europa

Oppervlakte 22,978,500 km2 -17% van die wêreld se oppervlakte en 74% daarvan word beslaan deur die Russiese Federasie. 52 lande - al die lande van Europa en die hele Russiese Federasie (met insluiting van Siberië wat tegnies in Asië is sowel as die eiland Ciprus omrede dit deel van die EU is).

Bevolking (2010) 732,758,546.

Tussen 1500 en 1940 die wêreld se mees dominante handels- en industriële streek. Die swaai na 'n duur welsynstaat en beperking op handel en industrie het ontwikkeling begin inperk.

Die Marxistiese ekonomiese beleid in sentraal Europa het selfs ‘n erger impak gehad en veral ‘n negatiewe effek gehad op infrastruktuur, menslike hulpbronne en die ekologie.

Die politieke omwentelinge na 1990 en gepaardgaande veranderinge veral in die ekonomie het gelei tot geleidelike herstel van die oud kommunistiese lande se ekonomieë.

Die sterk EU, die stabiliteit en welvaart wat dit tot gevolg gehad het, maak Europa tans aantreklik vir mense in minder gegoede dele en daar word in instroming van wettige en onwettige immigrante beleef.

Die ineenstorting van die wêreld ekonomie in 2008 het die Euro baie geknou en verskeie lande is op die afgrond van bankrotskap, veral Griekeland was erg getref en is stadig op 'n pad van herstel; ook Italië en Portugal en in mindere mate Spanje was werklik in die knyp.

Die Brexit proses waarin Brittanje aan die EU onttrek, is nou volstoom nadat dit vir lank spanning oor hoe die verhouding tussen die EU en Brittanje vorentoe sal lyk en bestuur sal word in die hand gewerk het. Dit is nog nie oor nie, al is Brittanje nou amptelik nie meer 'n lidland van die EU nie.

Die Muslim invalle van 8e eeu het Christendom uitgewis in die midde ooste en vir lank Europa afgesny van Afrika en Asië en sodoende evangeliese kontak afgesny.

Eers in die Reformasie het die kerk weer ‘n evangelisasie krag geword.

Ten spyte daarvan dat Europa in ‘n sekere sin die bakermat van die Christendom was het die kerk oor die afgelope jare agteruitgegaan in Europa sodat slegs ongeveer 10% vandag meelewend is. Die tempo van agteruitgang is ook aan die toeneem.

Christene 71.34%; Nie godsdienstig 21.45%; Muslim 6.07%; Boeddhiste 0.35%; Jode 0.29%; Ander 0.19%; Hindoe 0.14%; etniese godsdienste 0.08%; Sikhs 0.07%; Ba’hai 0.01%; Chinese godsdienste 0.01%

Loof die Here vir: Die relatiewe vrede oor die afgelope 60 jaar het bygedra tot groei en stabiliteit.

Die ineenstorting van Europese kommunisme wat lande oopgestel het en nuwe groei in die kerk gebring het. Die aanbreek van godsdiensvryheid op ongekende skaal. Die vervolging onder kommunisme was op ongekende skaal en het geweldige impak gehad, onder Stalin in die 1930s is 12 miljoen Christene tereggestel.

Die versterking in die evangeliese teenwoordigheid en getuienis in Europa sedert 1990; die nuwe patrone van aanbidding wat mense trek; jeug netwerke wat besig is om te blom; Post-modernisme se bevraagtekening van die verlede wat groter openheid en selfs ‘n soeke na spirituele oplossings  meegebring het.

Tree in vir: Die Balkan state met hulle geskiedenis van etniese geweld waar daar steeds spanninge is;

Kaukasië met etniese en godsdienstige diversiteit, geskiedenis van oorloë, geweld en onderdrukking wat gestel is in die olieryke area en die stryd om dominansie in die area;

Die politieke toekoms van Rusland  bly onseker, Putin se sterkman houding maak dat buitelandse sowel as binnelandse beleid vinnig besig is om te lyk soos onder kommunisme en dreig om destabiliserend te raak;

Die instroom van vlugtelinge uit die Midde-Ooste en Afrika plaas geweldige druk en bring spanning mee tussen verskillende lande in Europa; rassisme en etniese konflik is aan die oplaai; daar was nou in meeste EU lande terreur aanvalle uit Muslim geledere en die weerstand teen Midde-Oosterse immigrante laai op – bid vir ‘n nuwe weg, versoening en dat die Muslim bevolking beter sal assimileer,

Areas van konflik: bid vir vrede en versoening in Noord Ierland, die Masque streek van Spanje, Tsjetsjnië in die Russiese Federasie. 

Vir die Kerk: Tree in vir: Nuwe vitaliteit en egtheid in ‘n tyd waar mense nuwe oplossings soek vir die lewe en sy uitdagings;

Vir hoofstroom kerke om hulle evangeliese wortels te herontdek en egte getuies te word

Die ontluikende (emergent) kerk in die lande wat uit kommunisme gekom het.

• Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service; WorldOmeter

260 Miljoen Christene beleef hoë vlakke van vervolging in die Top 50 Lande op die World Watch Lys. Dit is 'n 6% toename van die begin van 2019.

9488 Kerke en Christin geboue was aangeval in 2019 - 790 geboue per maand! 

2983 Christene is gedood vanweë geloofs- en geloofsverwante redes. Dit is gemiddeld 8 Christene wat elke dag gesterf het vir hul geloof.  Bron: Martelare vir Christus 

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature vir Algemene Bestuurder ORSO

Met die onverwagse bedanking van die pas aangestelde algemene bestuurder vir Oude Rust Oord en Schanzenoord is daar nou 'n vakature wat gevul moet word.

Dit is 'n senior bestuurderspos wat oorhoofs die bedryf van die instansies en die versorging van Bejaardes moet koördineer en bestuur. Die versekering van die volhoubaarheid van die tehuise deur fondsontwikkeling is die ander komponent van die pos.

'n Mededingende vergoedingspakket sal onderhandel word met die suksesvolle kandidaat. 

Giggel

BLAPSE IN KERKBLAADJIES

* Dames, moenie die krap-en-koop aand vergeet nie.
Dis ook jou kans om van al die onnodige goed in jou huis ontslae te raak. Onthou om jou man saam te bring.

* Moenie dat bekommernis jou doodmaak nie. Laat die kerk help.

* Die koste vir bywoning van die gebed- en vas-konferensie sluit die koste van die etes in.

* Vanoggend se erediens handel oor "Ons Redder loop op die Water". Vanaand se preek: "Waar is ons Redder?" 

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,