Header

Jaargang 17 - Uitgawe 05/2020 - Woensdag  12 Februarie 2020

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

‘n Bietjie reën    

Bybel-Media het die hand gereik na die Noord Kaap en Namibië om die boek in die hande van ons boere te plaas wat gebuk gaan onder die swaar van die droogte.

In die Noord Kaap het hulle hulle daartoe verbind om 800 kopië van die boek ''n Bietjie reën' deur middel van 17 gemeentes voor die einde van Februarie 2020 aan boere in die droogtegeteisterde gebiede te skenk.

In Namibië

Die moderamen van die NGK in Namibië het Bybel Media genader om die projek uit te brei na Namibië. Per ooreenkoms sal 750 eksemplare gratis aan gemeentes in die land beskikbaar gestel word om te versprei aan boere wat Afrikaans magtig is om so ons meelewing en steun aan hulle te demonstreer.

Gemeentes wat wil deelneem aan die verspreiding moet met die sinodale kantoor skakel by ngkn@ngkn.com.na of 061374350.

Gemeentes en lidmate wat deel wil wees van hierdie verdienstelike projek kan donasies stuur na die Sinodale kerkkantoor of by plaaslike Gemeente kerkkantore inbetaal.

Gemeentes word gevra om te oorweeg om ‘n spesiale kollekte op te neem ter ondersteuning van die projek.

‘n Bietjie reën

Die titel van hierdie boek is ontleen aan die liedjie “Stuur groete aan Mannetjies Roux”, geskryf deur Christopher Torr en gesing deur Laurika Rauch, ’n lied wat in ons harte kom nesskop het.

Bybel Media skryf daaroor:  Hierdie boek met sy dagstukkies is verpak onder verskillende geloofsgewoontes en word spesiaal opgedra aan ons boeregemeenskap.

Boere en hul gesinne leef in unieke omstandighede. Hulle leef naby die natuur wat aan hul daaglikse behoeftes voorsien, terwyl hulle kos vir die gemeenskap produseer. Hulle is totaal afhanklik van die natuur – wat soms gunstig en soms baie ongunstig is. Soms is dit te warm, en te droog en soms, net soms reën dit te veel. Soms is die mark gunstig en ander kere moet jy inbetaal om jou produk verkoop te kry.

Boere se geloof word dikwels veel meer beproef as die van dorpsnare (soos hulle in die Kalahari oor die dorpbewoners praat). Om te boer is om in geloof te leef terwyl jy alles in jou vermoë doen om dit wat onder jou beheer is goed en reg te bestuur. Maar daar is net dinge wat jy geen beheer oor het nie – dis soos sinkplaat pad ry het een boer dit vir my verduidelik - jy dink nog jy is in beheer, dan het die pad jou uit die spoor gegooi en as jy nie oppas nie het jy die karretjie omgedop. So – so is dit om te boer hier! het hy beduie.

Dit is daarom dat meeste boere naby die Here leef.

Maar in tye soos nou raak dit swaar – daarom dat ons wil sê: Ons dink aan julle, ons bid saam met julle!

Dr Gideon van der Watt tree uit

Die spore in die sending en missionale betrokkenheid en ontwikkeling as die wat Gidean van der Watt in die NG kerk getrap het is diep - en baie kere baanbrekerspore.

Die jarelange uitvoerende amptenaar van Bediening: Vennote in Getuienis van die NG Kerk Vrystaat, kyk terug oor sy bediening van 40 jaar in die NG Kerkfamilie.

Lees die artikel hier https://kerkbode.christians.co.za/2020/02/10/n-groot-geskenk-maar-ook-pyn-skaamte-en-ontnugtering/ 

Back to basics; jy is ʼn sendeling waar jy is.

Windhoek, 7-10 Maart, 2020

Die gemeente Windhoek en Fresh Namibië nooi jou na die sonderlinge geleentheid waar Prof Jurgens Hendriks optree oor vier sessies (die oggenddienste is identies) met die tema: Back to basics: Jy is ‘n sendeling waar jy is….

Sondag 8 Maart Engelse diens (08:30) en Afrikaanse diens (10:00)

• Vyf basics uit die eerste drie eeue, Prediker 3:1-15. Die storie van die “People of the way.”

Sondagaand 8 Maart (18:00)

• Basic no 3: “Wie is ek?” Tekste uit Gen 1,12 en Matt 28. Die storie van John Bosco van Mombasa in Kenia.

Maandagaand 9 Maart (18:30)

• Basic no 2: Erken die drie doodloopstrate, drie afgronde. Matt 4. Stories van Afrika se president

Dinsdagaand 10 Maart (18:30)

• Basic no 1: Die koringkorrel beginsel. Joh 12:20-26. Die storie van José Evaristo Abias van Angola.

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Betsie Serfontein, Eros 13/02 081-129-0123 jfserf@afol.com.na

• Peet Poggenpoel, Walvisbaai Meersig 15/02 081-128-5902  pgpoggenpoel@gmail.com

Ander familie nuus

Fritz Venzke wat werksaam was in Academia gemeente en Fresh Namibië het 'n beroep ontvang na North Lakes Uniting Church in Brisbane Australië. Hy moet die naweek antwoord. venzkefritz@gmail.com

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor Genesis 2:15 – 17. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 18/02 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. OF op Potgooi https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Voorbidding

Ons bid vir Angola

Oppervlakte 1,246,700 vk. km. Afrika kusstaat aan die Atlantiese oseaan.

Bevolking: 32,522,339 (Jan 2020 geskat)

Voormalige Portugeuse kolonie wat in 1975na 450 jaar as kolonie onafhanklik word. Die postkoloniale tyd is ‘n verhaal van stam konflikte, oorlog, nepotisme, 'n verwoeste ekonomie en maatskaplike lewe. Die Marxistiese MPLA neem die bewind oor met steun van o.a. Kuba, Oos Duitsland, Rusland.

Unita veg teen die bewind met die aanvanklike steun van Westerse moondhede en RSA

• 900 000 sterftes is aangeteken en derduisende is ontwortel agv die konflikte.

• Die 1990 VN gesteunde vrede misluk en selfs nog meer mense laat die lewe

• Verdere gevegte in 1998 lui die einde van UNITA as rebelle groep in, Jonas Savimbi sterf in 2002 en die weg is so gebaan vir ‘n eenheidsregering om te slaag

• Die resultaat was steeds nie wat verwag word van ‘n vrye demokratiese bestel nie. President Eduardo Dos Santos wat vir 38 regeer het bedank as president onder ‘n wolk van aantygings van kleptokrasie, korrupsie en magsmisbruik

Sy seun verloor sy parlementêre setel toe hy landuit vlug maar dit is veral Dos Santos se flambojante dogter Isabel in die gerig is op die oomblik.

Ekonomie Welvaart gekonsentreer in ‘n paar invloed rykes, oud-president Dos Santos se familie trek die grootste voordeel. Die korrupsie word nou aan die man gebring – sy dogter Isabel Dos Santos veg op die oomblik teen aanklagte van korrupsie, geldwassery, selfverryking en nog meer.

Dit is die resultaat van die land se huidige president Joao Lourenço, se maatreëls om die ekonomie reg te ruk en ook om korrupte praktyke om te keer om sodoende die ekonomie te red – maar sommiges meen daar is meer as dit op die spel en verdink hom van ander agendas.

Die infrastruktuur het in duie gestort en die lewensomstandighede van die meerderheid bly haglik.

Eens vitale ekonomie met uitvoere in olie, diamante, koffie en yster - verword

Daar is nie meer voedselsekerheid nie; hele gemeenskappe is op voedsel hulp van buite aangewese.

Daar is tekens van hoop en heropbou. 

Godsdiens: Die eerste post koloniale president beloof om die Christendom in 20 jaar uit te wis

Christene het wel gely onder die regering, maar die kerk het sterker daaruit gekom

Vraag na opleiding van geestelike werkers word aangespreek maar bly steeds ‘n uitdaging.

Iera kerk met wie die NGK ‘n ooreenkoms het se opleidingskollege in die noorde van die land is een van verskeie wat verwoes is – die een drie keer gedurende die koloniale tyd en die oorloë daarna

94% Christen, 4,96% tradisionele gelowe.

Loof die Here vir: Die feit dat die kommuniste nie kon slaag om die Christendom uit te wis nie;

Groei in Bybelse Christenskap te midde van lyding en deprivasie

Die merkwaardige groei in evangeliese gelowiges in die land: 1990 - 2010 het hul getal vervier dubbel

Die vrede wat lyk of dit nou stabiel is en die weg baan vir heropbou

Tree in vir: Vrede en die herstel vir die bevolking en die land;

Opruim van anti-personeel landmyne - daar is nog meer as 1 per kapita wat wag om iemand te vermink!

* Teen 2000 was daar meer as 100,000 mense wat agv landmyne ledemate verloor het!

Luanda en die ander groot stede is oorbelas met mense wat in die oorlog gevlug het twv veiligheid

* Min het teruggekeer na die platteland alhoewel die uittog wel begin het;

* steeds duisende agtergeblewe kinders en weeskinders wat op die strate leef;

Christene het dekades onder die kommunistiese sisteem gely - bid dat hulle die lyding sal verwerk en draers sal word van versoening en herstel;

* Daar is ‘n groot tekort aan opgeleide leierskap in die land

* Bid vir die Bybel skole, en ook die belangrike werk wat Net-Active olv Prof Jurgens Hendriks

* Hulle werk met ondersteuning van die NG Kerk in Namibië;

* Die heropbou van die Teologiese skool in die noord-ooste van die land waarby die NGKN betrokke is via Kunene vir Christus en die Angola netwerk;

* Die nuwe MDiv wat olv Manie Taute uit Lissabon oor die internet begin het

Eenheid tussen die verskillende denominasies - veral vir die National Church Initiative;

Die onbereikte en behoeftige mense - veral die jong generasie wat met geweld grootgeword het.

Die werk van die NG Kerk en vennote in Suidwes Angola waar Jacob Schoeman die leiding neem, ook Wessel van der Merwe en sy vrou Joan wat daar as sendelinge van OM werk;

Die werk wat oor die Kavango rivier gedoen word vanuit Rudu deur lidmate van die Emmanuel Portugeuse gemeente.

• Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service; WorldOmeter

Noord-Korea word sedert 2002 gelys as die moeilikste land vir Christene om in te leef. Hier word Christene as vyande van die staat geag omdat hulle dit waag om in ’n hoër outoriteit te glo as die Kim-familie, wat absolute trou en gehoorsaamheid vereis.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Noord-Korea.

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature vir Algemene Bestuurder ORSO

Met die onverwagse bedanking van die pas aangestelde algemene bestuurder vir Oude Rust Oord en Schanzenoord is daar nou 'n vakature wat gevul moet word.

Dit is 'n senior bestuurderspos wat oorhoofs die bedryf van die instansies en die versorging van Bejaardes moet koördineer en bestuur. Die versekering van die volhoubaarheid van die tehuise deur fondsontwikkeling is die ander komponent van die pos.

'n Mededingende vergoedingspakket sal onderhandel word met die suksesvolle kandidaat. 

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Opsie 1 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 4de vloer te koop teen 1,1 miljoen NAD of naaste aanbod.

Opsie 2 – Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1,1 miljoen NAD of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,