Header

Jaargang 17 - Uitgawe 06/2020 - Donderdag  20 Februarie 2020

ngkn@ngkn.com.na

Die muis kom vandeesweek LAAT uit sy gat agv die predikante konferensie en paar elektroniese uitdagings! Ons vra verskoning daarvoor!

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Klik op die skakel hierbo om die teks te lees. 

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Nuwe bediening van Okakarara in Hereroland Oos vra ondersteuning

Op 3 Maart 2019 is ds. Gerson Kuvare tydens ‘n besondere geleentheid met hand-oplegging as leraar ge-orden en bevestig in die NG Kerk Otjiwarongo as standplaas-leraar vir die bediening van mense in die Okakarara-omgewing.

Gerson en die NG kerk Otjiwarongo het die pad gestap as ‘n geloofsonderneming. Die kerkraad het agv die droogte en ekonomiese inkrimping in Otjiwarongo nie fondse om hom te versorg en sy werk te finansier nie.

Op die foto staan Gerson met Chris Bedeker van Kunene vir Christus agter hiom.

Saam het hulle besluit om in geloof voort te gaan met die bevestiging.

Die kerkraad het aan ds. Kuvare die onderneming gegee dat hulle hom sou ondersteun sover dit moontlik is. Dit doen die kerkraad ook tans deur onder meer die verskaffing van huisvesting.

Die kerkraad stel die werk en uitdagings bekend met die bede dat die breër kerkverband enkelinge of kerkrade mag wees wat hulleself geroepe voel om finansieel betrokke te raak by ds. Kuvare en sy werk.

Wie en Wat?

• Ds. Kuvare is ‘n jong Herero-man wat in die Okakarara-omgewing ongeveer 100km oos van Otjiwarongo groot geword het.

• Hy het onder die werk van ds. Gawie van der Merwe (vroeër van die NG Kerk Otjiwarongo-Suid) tot bekering gekom, en deel geword van die Koninkrykswerk onder die Herero-mense.

• Ds. Kuvare is onder die wakende oog van ds. Hendrik van Zyl te Grootfontein opgelei as standplaas-leraar in terme van die DEGNOS-program.

Hy is tans besig met die volgende as sy bediening:

• Hy gee aandag aan die heraktivering van die Okakarara-bediening.

• Bediening van die Hererosprekende lidmate in Otjiwarongo.

• Hou van eredienste in Engels in die NGK Otjiwarongo op sekere Sondae.

• Hy is ook ‘n hulpleraar op die Queen Sophia plaas projek vav Kunene vir Christus en werk verder saam met hulle tov pastorale bediening

• Geestelike berading by verskeie instansies bv. B2Gold explorers, FabuPharm, en verskeie skole.

• Geestelike bediening en eredienste op plase tussen Otjiwarongo en Okakarara.

• Tans besig met ‘n Jeugbediening en sopkombuis op Okakarara.

• Betrokke by die Trauma Healing Network van die Bybelgenootskap in Namibië olv dr Schalk Botha.

• Hy is behulpsaam met vertaalwerk van studie-materiaal vir NETS (Namibia Evangelical Theological Seminary).

• Hy studeer verder in berading by die Phillipi Trust Namibia in ‘n kursus wat by die Namibia Training Authority ge-akkrediteer is.

So kan jy betrokke raak

Finansiële ondersteuning is die grootste behoefte op die oomblik – alhoewel Gerson vir die Muis gesê het voorbidding is die noodsaaklike! Betalings kan gemaak word in die bankrekening van die NG Kerk Otjiwarongo, wat vir die Okakarara Bediening ge-open is. Die besonderhede is: NG Kerk Okakararafonds; Bank Windhoek; Tak en takkode: Otjiwarongo 481-573; Rekeningnommer: 2000185391

Stuur asseblief bewys van betaling aan ngkotji@iway.na sodat ons die betaling kan monitor en erken.

Die bediening wil ook jaarliks aan elke donateur verslag doen van wat is met u geld gedoen word. Daarom is u epos-adres en besonderhede vir ons belangrik om dit te kan doen.

Leierskap is om te beïnvloed…. en om  te dien…

Daar is baie al gesê en geskryf oor leierskap – maar hoe dit in die kerklike omgewing moet funksioneer ontglip ons maklik. In die kerk en koninkryk gaan dit eintlik oor dienende lydende leierskap – meer as oor enigiets anders.

Op Rock Lodge is daar ‘n hele dag en ‘n half nagedink, besin, gepraat oor hoe die amp in die kerk moet funksioneer. En die studiestuk van Coenie Burger wat aan die orde gekom het deurlopend saam met toeligting, onderstreep die waarheid. Ons moet leer om te beïnvloed en dienend te leef – die ampte moet so ingeklee word. Die van leraar, ouderling en diaken – maar ook die van die gelowige! Leierskap is nie mag nie, maar gesag om te kan dien en lei agter Christus aan.

Die koninkryk word gestalte gegee waar ons so leef – soos mense wat die koers na Jesus wys.

Die teks van 1 Korintiërs 3 het ook deurgaans saamgepraat en is in al die oordenkings gebruik – maar het ook saamgepraat in besprekings.

Dat Paulus sê: Wie is Paulus, en wie is Apollos – is ‘n taal wat wil sê: Wie dink hy is hy? Dws soos ons  praat as ons eintlik wil sê die persoon is nie veel werd nie! En dan verder sê: Hulle is maar net bediendes (in die Grieks soos ‘n kelner) deur wie julle tot geloof gekom het …

Die perspektief is verder gedra en uitgebou deur Wynand Fourie van Windhoek Wes wat gepraat het oor leierskap, die uitdagings daarvan, geleenthede wat dit gee tot diens en hoe dit ons kan help in veranderende omstandighede. Hanno Visser van Leonard gemeente het by hom aangesluit met perspektiewe uit die belydenisskrifte en stroom van gereformeerde praktyk en lewe wat ‘n diep poging was om die Bybel te verstaan tydens die reformasie en daarna.

Hanno het ons gehelp om ons tradisie wat lewend is weer te ontdek – om te sien hoe die wat deur baie moeilike vaarwaters moes kom tydens die reformasie en daarna – belydend geleef het. Mense wat die Woord ondersoek het en die ou kerkvaders bestudeer het en so die genadige God wat reddend toetree tot die wêreld ontdek het in die skrifte. En dit wat hulle ontdek het uitgedruk het in belydenisse wat hulle gehelp het om die moeilike tye en omstandighede gelowig te navigeer.

‘n Bietjie reën    

Bybel-Media het die hand gereik na die Noord Kaap en Namibië om die boek in die hande van ons boere te plaas wat gebuk gaan onder die swaar van die droogte.

In die Noord Kaap het hulle hulle daartoe verbind om 800 kopië van die boek ''n Bietjie reën' deur middel van 17 gemeentes voor die einde van Februarie 2020 aan boere in die droogtegeteisterde gebiede te skenk.

In Namibië

Die moderamen van die NGK in Namibië het Bybel Media genader om die projek uit te brei na Namibië. Per ooreenkoms sal 750 eksemplare gratis aan gemeentes in die land beskikbaar gestel word om te versprei aan boere wat Afrikaans magtig is om so ons meelewing en steun aan hulle te demonstreer.

Gemeentes wat wil deelneem aan die verspreiding moet met die sinodale kantoor skakel by ngkn@ngkn.com.na of 061374350.

Gemeentes en lidmate wat deel wil wees van hierdie verdienstelike projek kan donasies stuur na die Sinodale kerkkantoor of by plaaslike Gemeente kerkkantore inbetaal.

Gemeentes word gevra om te oorweeg om ‘n spesiale kollekte op te neem ter ondersteuning van die projek.

‘n Bietjie reën

Die titel van hierdie boek is ontleen aan die liedjie “Stuur groete aan Mannetjies Roux”, geskryf deur Christopher Torr en gesing deur Laurika Rauch, ’n lied wat in ons harte kom nesskop het.

Bybel Media skryf daaroor:  Hierdie boek met sy dagstukkies is verpak onder verskillende geloofsgewoontes en word spesiaal opgedra aan ons boeregemeenskap.

Boere en hul gesinne leef in unieke omstandighede. Hulle leef naby die natuur wat aan hul daaglikse behoeftes voorsien, terwyl hulle kos vir die gemeenskap produseer. Hulle is totaal afhanklik van die natuur – wat soms gunstig en soms baie ongunstig is. Soms is dit te warm, en te droog en soms, net soms reën dit te veel. Soms is die mark gunstig en ander kere moet jy inbetaal om jou produk verkoop te kry.

Boere se geloof word dikwels veel meer beproef as die van dorpsnare (soos hulle in die Kalahari oor die dorpbewoners praat). Om te boer is om in geloof te leef terwyl jy alles in jou vermoë doen om dit wat onder jou beheer is goed en reg te bestuur. Maar daar is net dinge wat jy geen beheer oor het nie – dis soos sinkplaat pad ry het een boer dit vir my verduidelik - jy dink nog jy is in beheer, dan het die pad jou uit die spoor gegooi en as jy nie oppas nie het jy die karretjie omgedop. So – so is dit om te boer hier! het hy beduie.

Dit is daarom dat meeste boere naby die Here leef.

Maar in tye soos nou raak dit swaar – daarom dat ons wil sê: Ons dink aan julle, ons bid saam met julle!

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Sunita Burger, Pionierspark 24/02  061-241093 dburger@iway.na

• Natania du Plessis, Waalvisbaai 26/02 081-8379884 viandup@gmail.com

Ander familie nuus

Amanda Viviers Hoofuitvoerende Beampte van EcSos sy pa ds Dirk Warnich - vroeër van Aroab gemeente is Maandag oorlede. Ons dink aan die famiie.

Fritz Venske wat werksaam was in Academia gemeente en Fresh Namibië het 'n beroep na North Lakes Uniting Church in Brisbane Australië aanvaar. 

Ds Lukas Coetzer, emeritus van Outjo gemeente is in die hospitaal in Windhoek - nadat daar weer kankerkolle op sy lewer was, is 'n gedeelte van sy lewer weggesny.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor Genesis 2:15 – 17 en 3:1-7. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 25/02 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. OF op Potgooi https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Internasionale Moedertaaldag

Ons vier Vrydag 21 Februarie Internasionale Moedertaaldag!

Hier by Christelike Lektuurfonds is dit vir ons ʼn voorreg om die ontwikkeling en verspreiding van Christelike lektuur in verskillende inheemse tale te doen. Nie net is dit deel van ons bestaansreg nie, maar ook ’n bediening in God se koninkryk.

Besoek CLF se webtuiste vir gratis pamflette in 19 verskillende tale asook materiaal vir geestelike groei in verskillende tale! Of seën kinders met hulle eie Storieboekbybel in hulle moedertaal en skep ’n leeskultuur van ʼn vroeë ouderdom, maar meer nog, leer hulle van Jesus se liefde.  www.clf.co.za

Voorbidding

Ons bid vir Armenië

Oppervlakte 29,800 km2. ‘n Bergagtige land omring met aangrensende lande Turkye (wes), Georgia (noord), Azerbaijan (oos) en ‘n klein strook in die suide wat aan Irak grens.

Bevolking (2010) 3,090,379; 3,021,324 (2020 geskat) Hoofstad: Yerevan 1,110,000.

Ekonomie: Potensiël ryk, met verskeie minerale neerslae, goeie landboupotensiaal en hidro-elektriese kragvoorsiening. Die verwoestende aardskudding van 1988 asook die oorloë en onrus in die streek het kommunikasie met die buitewêreld beperk.

Die proses van privatisering is belemmer deur ‘n tekort aan finansiering.

Werkloosheid en armoede is wyd verspreid en lei tot grootskaalse emigrasie.

In 2015 word die land ingelyf in die Eurasië Ekonomiese Unie en in 2017 onderteken die EU met hulle ‘n omvattende en versterkte vennootskapsooreenkoms, ‘n sg. Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) wat groot belofte vir die land se ekonomie inhou.

Politiek: Slegs by uitsondering was Armenië outoneem oor die afgelope 2,500.

Dit was die slagoffer van sy strategiese posisie tussen die Bisantyns/Turkse, Russiese/USSR en Persiese ryke.

Konflik met Azerbaijan oor die status van Nagorno-Karabakh (4,400 km2) enklave in Azerbaijan bevolk deu Armeniane en onder gesamentlike Armeneense en Azeribejaanse beheer, domineer politiek in die land.

‘n Skietstilstand sedert 1994 het die land in ‘n ongemaklike staat van afwagting gelaat. Turkye tree toe tot die konflik en sluit die grens met Armenië wat die ekonomie knou. In 2009 sluit die lande ‘n ooreenkoms om die verhoudinge te normaliseer maar Armenia onttrek in 2018 aangesien die protokolle nooit deur die ondertekenaars geratifiseer is nie.

Binnelands is die regering stabiel en groei die demokrasie sedert 1997. Die verkiesing bly onder verdenking, wat bydra tot onsekerheid wat die land destabiliseer.

In 2018 tree Serzh Sargsian uit as premier en Nikol Pashinyan neem die leisels oor – dit lyk of dit sake gestabiliseer het tov die binnelandse politiek.

Voortslepende spanning met Turkye oor die spanning met Azerbaijan bly ‘n kei-appel

Godsdiens: Na die Kommunisme ineenstort was daar godsdiensvryheid. Die sterk verbindtenis tussen die staat en die Armeense Apostoliese Kerk in die middel 90s het dié vryheid geskaad en diskriminerende wetgewing was die produk hiervan en daar was selfs vervolging van ander Christen groepe.

Na 1997 het dit afgeneem. Christene: 85%, nie-Godsdienstig: 13.71%; Muslim: 1,2%; Ba’Hai 0,04%.

Loof die Here vir: Die oorlewing van die Armeense Kerk deur die eeue en veral vir die aanwas van toegewyde gelowiges sedert 1990.

Die sterkste toekeer van Koerde na Christus ter wêreld het onder die Koerde van Armenië voorgekom met ongeveer 1,000 gelowiges uit die Yezidi gemeenskap.

Tree in vir: Vrede en goeie verhoudinge met die omringende nasies vir twv oorlewing en ekonomiese herstrukturering. Eeue van bittere konflik, onderdrukking en menseslagting het sterk emosies jeens omringende nasies gelaat.

Bid vir wedersydse vergiffenis en vir vertroue en goeie buurmanskap om te ontwikkel.

In 2001 het hulle 1700 jaar as Christen nasie gevier - die wêreld se eerste!

Bid dat die Armeense Christene ‘n lig vir die omringende nasies sal word. Oor die laaste 10 jaar het Armeniërs na Rusland en die omringende Muslim lande gegaan as sendelinge. Bid vir hulle en dat die beweging sal groei.

Die impak van 70 jaar se Marxisme en ‘n eeu van geweldige vervolging van Armeniërs het diep gesetelde wonde gelaat. Baie Armeniërs moet bevry word van pyn, woede, bitterheid en wraaklus wat daardeur veroorsaak is. Die opvoedingssisteem moet transformeer en Christelike waardes herstel word.

Bid vir inkeer en herlewing.

Die Armeense Apostoliese Kerk was in tye van vervolging ‘n kulturele toevlugsoord maar die ou liturgie is nie meer toereikend nie en raak mense nie meer geestelik nie. Die 1988 aarskudding het bygedra tot ‘n herlewing met nasionale inkeer en ‘n opbloei in geïntereseedheid in die Bybel.

Bid vir: a) genesing van verdeeldheid en kompromie; b) geestelike vernuwing in die kerk en vir godvresende leiers; c) ‘n waardering vir en koinonia met kleiner denominasies. Sommige Orthodokse kerke en leiers was ten gunste van diskriminasie en vervolging van die Evangelies gesindes in die middel 1990s.

Die Armeniaanse Kerk Liefdevolle Broederskap is die evangeliese arm van die Apostoliese Kerk met wortels in die 5de eeu. Die Broederskap het baie gely in vorige eeue maar sedert die laat 1980’s kon hulle openlik funksioneer as outonome liggaam binne die Apostoliese Kerk. Hulle lê klem op Bybelse prediking, persoonlike getuienis, liefdesdiens en die publiseer en verspreiding van evangeliese literatuur en Bybels. Teen 1999 het hulle aangegroei tot 20,000 aktiewe lede en het hulle oor 500 preek punte verspei oor die land.

Bid vir die beweging en hul invloed ten goede op die gemeenskap.

• Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service; WorldOmeter

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1,1 miljoen NAD of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,