Header

Jaargang 17 - Uitgawe 07/2020 - Woensdag  26 Februarie 2020

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Klik op die skakel hierbo om die teks te lees. 

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

“All sorts” op Rock Lodge

Een van die nuwelinge by die pas afgelope Predikante konferensie het so verwys na die deelnemers. Die foto bo bevestig dit – daar was ‘n ouderling: Jaco Gouws van Aroab; diensleraars proponente: Jaco Pretorius en Willem Steenkamp, 'n ywerige evangelis van Okahandja, Paulus Nangombe, 'n VGK dominee Laurentius Hausiko en die ander immergroen dominee, Watson Kamatoto, wat onder Okahandja se nie Afrikaanse lidmate werk.

Trouble shooters!

‘n Brugleraar is ‘n trouble shooter! So sê Christo van Heerden (foto regs bo) wat die afgelope byna twee jaar op Aroab as brugleraar gewerk het.

Waar sien julle die Here aan die werk in julle gemeenskap? Die vraag - sê Christo het hy ontdek - help mense om verby hulle self te kom en oogklappe af te haal.

Jy kyk anders na jou omgewing en jou gemeente as jy oor die vraag begin praat. En dit help mense wat vasgeval is met mekaar om God weer raak te sien en verby verskille te kom – en sodoende ook nuwe weë en moontlikhede te ontdek.

Dit help gemeentes om nuut te dink en hul roeping weer te ontdek.

Hy vertel hoedat sy reis om ‘n brugleraar te word hom laat groei het – en sê enigeen kan baat by die opleiding. Die insigte en vaardighede sal ‘n aanwins wees selfs vir ‘n jong dominee.

Die Engelse term is interim pastor – wat dalk ‘n beter verstaan gee van wat die persoon doen. Sy / hy staan in terwyl die vakature hanteer word en help die gemeente om voor te berei om te beroep, en soms tot met die proses van beroeping. Of die proses om oor te gaan na ‘n ander vorm van gemeente wees en bediening.

“‘n Oop gemoed help baie!” het hy skertsend opgemerk – blykbaar ‘n humorsin ook!

Die ervaring in Aroab het hom en die gemeente so opgewonde gemaak oor die werk, dat hulle nou die volgende gemeente wil help wat moet herbesin oor hul situasie.

Waar ons land talle gemeentes het wat vasgeval is, is dit waarskynlik die pad uit die dik sand uit.

Christo het by die predikante konferensie gepraat en predikante aangemoedig om van brugleraars gebruik te maak waar daar wisseling van predikante is – of waar daar lang vakatures bestaan. Hy het hulle ook aangemoedig om die opleiding te deurloop.

As skakelpersoon vir Brugleraars in Namibië, het hy belowe om te kyk of die opleiding nie dalk plaaslik aangebied kan word nie.  

Hoofkok en skottelgoedwasser….

Die sinodale kantoor is op die oomblik sleg onderbeman. Die finansiële bestuurder het bedank en dit laat net die algemene sekretaris om die fort te hou.

Uiteraard kompliseer dit baie dinge aangesien die bedanking onvoorsien was. Die administrasie diensgroep is aan die werk om die situasie te hanteer, maar vra dat gemeentes geduld sal hê in die oorgang tot ‘n plaasvervanger gekry is.

Die groep is aan die herbesin oor hoe die pos moet lyk, watter aanpassings gemaak kan word om beter diens aan gemeentes te bewerkstelling en watter vaardighede gesoek word daarvoor.

Soms gaan die kantoor onbeman moet wees wanneer die verpligtinge vir Thijs wegneem. Ons vra begrip daarvoor!

O wee! Foute in die Jaarboek

Foute orals reparasies daagliks so spot hulle in die Vrystaat oor ‘n sekere Amerikaanse voertuig.

Dis ‘n gepaste beskrywing vir die Namibiese afdeling van die NGK Jaarboek – en dis nie die redaksie se skuld nie.

Toe die klagtes by die kantoor instroom, het ons ondersoek ingestel – net om vas te stel dat inligting wat korrek was, in die kantoor verander is op grond van ‘n ou bron dokument, en terug gestuur is na Bybel Media.

Ons vra om verskoning vir die administratiewe glips. Die kantoor sal binnekort die korrekte inligting aan alle gemeentes en predikante in die land versprei.

Mense uit ander oorde kan aanklop by alg.sekr@ngkn.com.na of ngkn@ngkn.com.na vir kontakbesonderhede van Namibiese gemeentes en predikante.  

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Natania du Plessis, Walvisbaai 26/02  081-8379884  viandup@gmail.com

• Bianca Fourie, Windhoek Wes 01/03 081-122-8113 vinowf@gmail.com

• Poenie vd Berg, Windhoek Eros 03/03 081-251-9142 fourie@peace.com.na

Ander familie nuus

Hendrik van Zyl van Degnos was op pad Bloemfontein toe vir ‘n Pet Skandering toe hy in Bethlehem baie siek geword het. Hy is opgeneem en het Woensdag toetse ondergaan om vas te stel hoedanig die verspreiding van kanker is nadat skandering uitgewys het dat daar op die lewer kolle is.

Ds Lukas Coetzer, emeritus van Outjo gemeente was in die hospitaal in Windhoek - nadat daar weer kankerkolle op sy lewer was, is 'n gedeelte van sy lewer weggesny. Hy sterk aan.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor Genesis 12:1 – 6. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 03/03 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. OF op Potgooi https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

DVD's kan dikwels veel meer sê as 'n boek - nie altyd nie - maar hierdie film is volgens resensente een van daardie soort ....

The Insanity of God 

The personal and lifelong journey of an ordinary couple from rural Kentucky who thought they were going on just your ordinary missionary pilgrimage, but discovered it would be anything but... 

Get your copy

Voorbidding

Altesaam 99% van Somalië, wat in die Horing van Afrika is, se inwoners is Moslems. Godsdienstige minderhede word swaar vervolg. Islam is dus ’n belangrike aspek van Somaliërs se identiteit. Wanneer ’n Somaliër besluit om Islam te verlaat en Jesus te volg, word dit as geweldige verraad gesien.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Somalië.

Ons bid vir Azerbeidjan

Oppervlakte 86,600 vk. km. Kaukasiese republiek aan die Kaspiese See, insluitend die 5,632 vk. km.-enklave van Nakhiche van tussen Armenië en Iran, asook die 4,400 vk. km.-streek van Nagorno-Karabakh (waaroor daar 'n dispuut met Armenië is onder wie se beheer die gebied tans staan).

Bevolking: 10,205,810 (Julie 2020 geskat – CIA World Factbook).

Die gebied het 'n lang geskiedenis van oorheersing deur onder andere Arabiere, Mongole, Persiërs, Turke en Russe. Dit is in 1920 met geweld in die Sowjetunie ingelyf, en raak in 1991 onafhanklik.

Die eerste dekade was moeilik met verskeie interne militêre bewindoornames en oorlog met Armenië oor die oorwegend Armenies-bevolkte Nagorno-Karabakh-enklave in Wes-Azerbeidjan.

Pan-Turkisme en 'n affiniteit vir Turkye en die Weste, gepaard met 'n begeerte om aan Russiese oorheersing te ontkom, oorheers politieke beleid.

Die ekonomie is oliegedrewe en die land beskik oor groot oliereserwes.

Die ekonomie het die ná die Kommunistiese era die tipiese patroon van burokratiese dwarsboming, georganiseerde misdaad, wegholkorrupsie en ekologiese rampe gevolg; die effek van die oorlog met Armenië en die ineenstorting van die oliepryse in die 1990's, laat die ekonomie in 'n haglike toestand.

Die meerderheid van die bevolking leef in armoede.

Tussen 2000 en 2014 met redelike goeie oliepryse, het die regering daarin geslaag om olie-inkomste te benut om die ekonomie te stimuleer, infrastruktuur op te knap en ontwikkel. Dit het bygedra tot die verligting van armoede. Die insinking in 2014 van die olieprys benadeel die proses en bewys hoe afhanklik die land steeds van olie as inkomstebron is. Sedertdien het die ekonomie selfs tye van inkrimping van die BBP beleef: 0.1% (2017); -3.1% (2016) en 0.6% (2015); 2018 en 2019 se syfers is nog onbekend, maar van dieselfde orde.

Korrupsie bly egter steeds 'n probleem – veral aangesien die mag in 'n klein groep setel. Hulle bestaan uit die binnekring en familie van die eerste president, Heydar Aliyev (1993), wat opgevolg is deur sy seun, Iham (2003) – wat weer in 2018 vir sy vierde termyn verkies is.

Hervorming is in proses om 'n ekonomie te ontwikkel wat nie aan olie en olieproduksie gekoppel is nie.

Grootskaalse hervorming van die regeringsinstellings, veral die gesondheidsdienste en onderwysstelsel sowel as die howe, is dringend noodsaaklik.

Amptelik is daar godsdiensvryheid, maar dit word belemmer deur die "Christen"-Russiese en Armeniese vyandiggesindheid, asook vrese vir Islamitiese ekstremisme. Buitelanders mag nie "godsdienstige propaganda" maak nie. Muslims is Shi’a (70%) en Sunni (30% — in die noorde). Muslims 87.58%; nie-godsdienstig 9.55%; Christen 2.74% Joods 0.11; Baha'i 0.02%.

LOOF die Here vir: Die ontluikende Azeri-kerk; daar is tans ongeveer 2,000 Azeri-gelowiges in die land, teenoor net 40 in die wêreld in 1990.

Relatiewe vryheid van godsdiens die afgelope 30 jaar.

TREE IN vir: Die politieke situasie wat kompleks,gespanne en potensieel gevaarlik is. Die konflik met Armenië en die streek se politieke spanning met Armenië, Rusland en Iran aan die een kant en Azerbeidjan, Turkye, Georgië en die NATO lande aan die ander kant oor die benutting van oliereserwes en die transportering daarvan, mag aanleiding tot gewapende konflik gee.

Bid vir volgehoue vrede en 'n oplossing wat blywend sal wees in die Nagorno-Karabakh-konflik.

Die Christendom word geassosieer met Russiese imperialisme en die Armeniese okkupasie van Azeri-woongebied. Ná onafhanklikheid was daar 'n openheid vir die evangelie, maar dit het afgeneem as gevolg van groeiende nasionalisme en wetlike beperkings wat op die maak van proseliete en propaganda uit Muslim-oorde ingestel is.

Bid dat die verhindering om te evangeliseer sal kwyn en dat Azeris toegelaat sal word om die bevrydende evangelie te hoor.

Azerbeidjaanse gelowiges neem getalsgewys toe. Meeste is in Baku waar daar verskeie gemeentes is waarin Azeri's die meerderheid is.

Bid vir die kerk dat dit sal groei in volwassenheid en dat die gemeenskap van gelowiges so sal wees dat dit aantreklik sal wees vir nog-nie gelowiges om in te kom.

Bid vir die Bybelskole in Baku en ook dat daar onderling beter samewerking sal wees twv groter effektiwiteit.

Bid vir 'n sterk getuienis onder mense wat nog nie gelowiges is nie.

• Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service; WorldOmeter

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1,1 miljoen NAD of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

Giggel

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,