Header

Jaargang 17 - Uitgawe 10/2020 - Donderdag  19 Maart 2020

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Klik op die skakel hierbo om die teks te lees. 

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• SPESIALE VERKLARING CORONA VIRUS

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

ONS EN CORONA - 'n getuienis en verklaring

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het kennis geneem van die feit dat die Covid-19 virus Namibië getref het.

Hieroor gons die media en die sosiale media. Baie van die reaksies hoort nie by gelowiges tuis nie. Paniek is gesaai, doem profesieë geplaas en selfs fopnuus wat niemand tot heil is nie, word aangestuur.

As gelowiges is ons in Christus geroep om onsself te onderskei van die wat geen hoop het nie, en behoort ons die situasie sober en kalm te hanteer. Paulus praat van die gemeentes as draers van die waarheid en hoop. Dit is in die eerste plek oor hierdie hoop waaroor ons wil getuig.

Christus, die opgestane Here wat sit aan die regterhand van die Vader, is ons hoop!

Hy maak dat ons te midde van wanhoop en verwarring kalm sodat ons getuigend kan leef, want ons is geborge in Hom wat in die situasie teenwoordig is.

Filippense 4:6-7 herinner ons: “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle Hom dank vir alles wat Hy doen. En God se vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes wag hou omdat julle aan Christus Jesus behoort.”

En ook: “Want God het julle nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing” 2Timoteus 1:7.

Die NGKN verbind haarself tot die noodmaatreëls wat President Hage G. Geingob afgekondig het en roep gemeentes en lidmate op om gehoor te gee aan die maatreëls wat getref is. Ons vra ook dat almal op die mees effektiewe wyse saamwerk ter bekamping van die verspreiding van die virus.

Daarom roep die moderatuur die NG Kerk al haar gemeentes, leraars en lidmate op om aan die hand van die noodmaatreëls alles wat moontlik is te doen, om:

• Hierdie een kans wat ons het om die verspreiding van die virus te beperk, aan te gryp deur so vinnig as moontlik en so beslis as moontlik, maatreëls te tref wat sosiale kontak tussen mense sal verminder.

• Die andersoortigheid van die Corona virus te begryp. Dit vra van ons buitengewone deernis en optrede. Deernis beteken in hierdie omstandighede  om nou sosiale kontak te beperk waar en hoe ons ookal kan.

• Met groot verantwoordelikheid en selfbeheersing op te tree. Dit word van gelowiges wat draers van hoop is, gevra om hulle te weerhou van onverskillige uitsprake (byvoorbeeld soos dat die uitbreek van die virus ’n voorbeeld van God se straf is of dat dit net sekere persone in die gemeenskap raak).

• Mekaar aan te moedig om te fokus op naastediens en om veral weerlose mense te ondersteun.

• As gemeentes na te dink en voort te gaan met hulle tradisionele benadering tot die erediens nie, maar binne plaaslike omstandighede  maatreëls te tref sodat die evangelie steeds aan mense verkondig kan word, sonder dat groot groepe mense hoef saam te kom.

• Op innoverend eredienste op ander maniere te hou deur gebruik te maak van beskikbare elektroniese en sosiale media platforms waarvoor die volgende skakels byvoorbeeld kan help: https://communitas.co.za/wp-content/uploads/2020/03/Kreatiewe-idees-vir-gemeentes-18.03.2020.pdf; https://www.youtube.com/watch?v=9eSeV27DvhM;

• Verder as gemeentes materiaal aan lidmate versprei vir huisbyeenkomste deur van potgooi of Face Book plasings en gemeente webblaaie gebruik te maak. Preke kan ook op ‘n selfoon opgeneem word en op die webblad geplaas word as ‘n klankgreep.

• Indien kleiner gemeentes waar die byeenkomste binne die voorgeskrewe maatreëls kan geskied kies om voort te gaan met byeenkomste, sorg te dra vir die wat as die mees kwesbare mense uitgewys is om ernstig siek te word – die oues van dae, klein kinders, die wie se immuunstelsel onder druk is en mense met longkwale. Ook om te verseker dat die moontlikheid vir oordrag beperk word deur oppervlaktes waarvandaan die virus kan versprei gereeld skoon te maak op maniere wat effektief is teen die Corona virus.

• Lidmate op ’n verantwoordelike wyse in te lig oor voorsorgmaatreëls, eerste oppervlakkige onderskeiding van die simptome van die virus, aanmeldingprosedures, ens.

Ons is almal bewus daarvan dat die virus geweldige krisisse in ander lande veroorsaak het. Ons het nou nog die geleentheid om die uitwerking daarvan in ons land tot die minimum te beperk. Daarom doen ons ‘n beroep op ons lidmate om met die res van ons inwoners op ‘n dapper en positiewe wyse saam te werk. Kom ons wees diensbaar waar nodig.

Ons bid saam met mekaar dat die Here ons sal beskerm en dat ons lewe in die tyd vir Hom tot eer sal wees.

• Uitgereik deur die moderatuur van die NGKN

Ons moet op praktiese manier aandag gee aan die moontlikheid om die virus - onwetend te versprei. Mens is aansteeklik 'n dag voor jy enige simptome beleef. Dus is dit net goeie praktyk om sorg te dra dat jy self gereeld hande was en basiese higiëne toepas. Veral as jy kontak het met oues van dae, mense wat met longkwale sukkel, heel klein kinders en babas, mense wie se immunstelsel onder druk is met byv TB, HIV/Vigs, maar ook ander toestande wat dit aantas. MOENIE simpel paniekerig raak nie, maar ook nie ONGE-ERG simpel nie! Die kennsigewing is by die Schanzen oord aftree oord aangebring.

Nuusbrokkies

Op die foto staan Hendrik van Zyl in die middel agter en weerskante van hom drr Jan Woest wat namens die NGKN opgetree het en De Wet Strauss met die eerste klompie wat die Standplaasleraar opleiding van Degnos suksesvol deurloop is by hulle legitimasie - waarlik 'n geskiedkundige dag. 

Pionier in opleiding van San Standplaas leraars sterf 

Die kerk in Namibië het een van haar groetes die week verloor toe ds Hendrik van Zyl sy stryd met kanker verloor het.

Hendrik was jare lank op Tsumkwe predikant en daar het die wete gegroei dat die mees effetiewe manier om die mense te bereik deur hul eie mense is.

Baie nadenke, gebed, geprek en toe word Degnos gebore: Diens en Getuienis in Noord Oostelike streek.

Hendrik was die bestuurder en het as hoof opleier baanbrekers werk gedoen saam met die Universiteit van Pretoria wat die opleiding geakkrediteer het. Ander het bygekom en so het 'n opleidingsproses ontstaan wat in die NG kerk baanbrekerswerk gedoen het op pad na die verskillende bane van opleiding.

Op 'n manier was dit die toetsterrein vir wat verder gedoen kan word.

Hendrik se vrug sal nog in jare wat kom duidelik word - ons eer sy getroue dienswerk, toewyding en vasbeslotenheid! Hy was iemand wat die houding gehad het: Dit MOET werk, want dit KAN werk!

Ons gaan sy humor en erns, sy kennis, vaardighede en wysheid mis.

Standplaasleraars lei na Ouderlinge met Bedeningsbevoegdheid

In Namibië het die proses om standplaasleraars op te lei, ook vir Degnos geposisioneer omd ie eerste Ouderlinge met Bedieningsbevoed=gdheid op te lei en verlde jaar te bevestig.

Dit was ook een van die sake waaraan Hendrik baie hard gewerk het - een van die ouderlinge was ook so betrokke by Degnos, dat dit hom oortuig het om die opleiding te kry!

Pastor en gemeenskapwerker

Hendrik was egter in sy hart altyd 'n pastor. Sy pastorale bewoënheid vir die mense aan wie hy die evangelie verkondig en beliggaam het was opvallend.

Hendrik het nei net sy klein kuddetjie op Tsumkwe bedien nie, maar die hele mensegroep was sy bedieningsveld. Die armoede en die vergrype aas gevolg daarvan, al die sosiale euwels en gebreke van die Kung en ander mense in di eomgewing het hom diep aangespreek en beweeg om iets te doen.

Die projekte om dmv hul tradisionele handwerk op te koop en oorsee te bemark sodat die mense 'n goeie inkomste kan verdien was een hiervan. Noodleniging op vele vlakke ook. Selfs tot op die punt om die polisie te kry om die onwettige brousels wat mense mal maak as hulle dit drink om te skop - sodat die storie nou nog rondloop van die dominee wat die kari omgeskop het!

Hendrik ons gaan jou mis. Elize, sterkte op die pad vorentoe.

Familie-nuus

Hulle verjaar

Feldmuis wens julle baie geluk:

• Jacolet de Koning, Tsumeb 20/03  081 622 7756  tjdekoning@iway.na

• Dirk Louw, Windhoek Moedergemeente 25/03 081-124-3824   dirkl@iway.na

• Theresa Olivier, Swakopmund  26/03  064-461151 manus@swakop.com

• Elma van Zyl, Gobabis 26/03  081-1247745 elma.eden@gmail.com

• Pieter Pieterse, Oranjemund 27/03 081-1486244   pfcpieterse@yahoo.com

Ander familie nuus

Hendrik van Zyl van Degnos is verlede week oorgeplaas van die intensiewe sorg eenheid by Lady Pohambe waar hy op 14 Maart oorlede is. Ons dink aan Elize en sy twee kinders. Hy word Saterdag uit Windhoek Oos begrawe. 

Ds Lukas Coetzer, emeritus van Outjo gemeente, het 'n operasie ondergaan om kankerkolle op sy lewer weg te sny en dit gaan goed op die herstel pad.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor Esegiël 37:1 – 14. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 24/03 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. OF op Potgooi https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Die CCN het gevra dat gemeentes die pamflette plaaslik druk en versprei. Dit is opgestel om aan twee kante van 'n A4 gedruk te word en dan vou dit in 3. As jy ongemaklik is met die CCN embleem - die NGKN is volle lid en This is tans president - kan jy dit met die gemeente logo vervang, maar gee net êrens erkenning aan CCN asseblief. Hier is 'n praktiese manier om uit te reik in jou gemeenskap en 'n ideale kans om hande te vat met die armer gemeentes om jou vir 'n gemeenskapsprojek wat nou sin maak!

Voorbidding

Eritrea is die tuiste van die Eritrese Ortodokse Kerk. Geen ander denominasies word as wettig geag in Eritrea nie, wat tot vervolging op verskillende fronte lei. Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Eritrea.

Ons bid vir Burkina Faso (Voorheen Bo-Volta)

Oppervlakte 274,200 vk. km. ‘n Land gebonde nasie in die Sahel.

Bevolking: 20,835,401 (2020 geskatte syfer) Hoofstad: Ouagadougou 1.9 miljoen inwoners.

Onafhanklik van Frankryk in 1960. Herhaalde militêre bewind oornames in die 1970s en 80s is gevolg deur veelparty verkiesings in die vroeg 1990s.

Voormalige President Blaise COMPAORE (1987-2014) bedank agv onrus en opstande in Oktober 2014 – hy wou die konstitusie se twee-termyn presidensiële limiet uithaal.

‘n Interim administrasie het die presidensiële en wetgewende verkiesings in November 2015 – waartydens Roch Marc Christian KABORE verkies is as president.

Die hoofstad loop deur onder terroriste aanvalle in 2016, 2017, en 2018, met die gevolg dat dit aanhou om waardevolle skaars hulpbronne om die bedreiging die hoof te bied. Dit het ook ingeskakel by die G5 Sahel Gekombineerde Mag om terrorisme en kriminele smokkel groepe te fnuik – die groep sluit buurstate Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger.

Ekonomie:

Hoë bevolkingsgroei, herhalende droogtes, algemene en gereelde voedseltekorte en beperkte grondstowwe veroorsaak swak vooruitsigte vir meeste mense.

Ongeveer 80% is gemoeid met bestaansboerdery met katoen as hoof kontant gewas.  Katoen en goud is die hoof valuta verdieners.

Swak verbindings, paaie en kommunikasie stelsels en ander infrastruktuur maak die land ekonomies kwesbaar.

Groei en inkomste is hoofsaaklik afhanklik van produksievlakke en pryse van die twee kommoditeite.

Godsdiens:

Die effek van militante Islam in die land is onberekenbaar.

Muslim 61.5%, Christene 29,8%; traditional/animist 7.8%, other/no answer 0.2%, none 0.7%

Loof die Here vir:

* Die volgehoue groei in Christelike geloofsgenote oor dekades wat nou die kerk ‘n vastrapplek geen in die samelewing. Gedurende die 1990’s het lidmaatskap bykans verdubbel, waarna groei afgeplat het. Bid vir nuwe groei en dstandvastigheid by die wat tot geloof gekom het – veral die jong geslag.

* Beduidende groei in beweging binne etniese groepe met duisende bekerings onder die Mossi, Lyele, Gurma, Bwamu, Bobo and Samo, Nuna en Sisaala.

* Die aktiewe AoG denominasie wat ongeveer 800 000 volgelinge het waarvan die meerderheid voorheen in die Islam was. Hulle het ‘n sterk visie vir sending en evangelisasie en is baie aktief daarin en effektief daarmee.

Tree in vir: 

* Die onbereikte groepe: 24 etniese groepe is steeds sonder enige effektiewe getuienis intern; 11 daarvan is Muslim mensegroepe. Bid vir sendelinge wat in pionier omstandighede sendingwerk kan doen – vir guns tov die wat die roepstem gehoor en gehoorsaam het – bid vir hulle om in en aan te pas sodat hulle effektiewe en geloofwaardige getuies kan wees.

Spesifieke uitdagings:

Muslims, wat sterk verteenwoordig is in die noorde het hul eie gefokusde uitreik en maak in die ander gebiede baie bekeerlinge – veral uit die animisme. Maar intern is die wigte en teenwigte om uit Islam te tree geweldig. Bid vir die wat onder hulle leef en werk as sendelinge.

Groepe Muslims: verstedelikte Soninke, Jula en die landelike Tuareg in die noorde; Bolon in die noordweste en die Kurumba; Songhai in the noordooste; Doghosie, Komono in die suide; die gedeeltelik nomadiese Fulbe wat sedert 200 reageer op die werk van SIM en AoG werkers.

Onbereikte nie-Muslim groepe: die Dogon in die noordooste, Bulsa en Gurenne op die grens met Ghana, verskeie Senufo sub-groepe in die suidweste en die talle klein groepies in die suide.

* Die mag van die okkulte is nog geweldig groot en moet spesifiek en gefokus in gebed en ander intervensie hanteer word. Bid saam met die wat onder mense werk wat vasgevang is in wat ons as nonsens sal afskryf maar baie werklik is vir die wat vasgevang is in eeue se bygeloof en okkultiese praktyke. Soms sluip dit selfs in kerke en die lewe van gelowiges in!

• Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service; WorldOmeter

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature – Bestuurder DEGNOS

Diens en Getuienis Noord Ooste Streek of te wel DEGNOS is die missionale arm van die NG Kerk Namibia werksaam in die Noord Oostelikke gedeelte van Namibia. DEGNOS se primêre doel is die ontwikkeling en ondersteuning van plaaslikke gemeentes en die toerusting van gelowiges wat die begeerte het om diensbaar te wees in die koninkryk van die Here.

➢ Die take van die bestuurder sal insluit: 

• Opleier, program ontwikkelaar en fasiliteerder

• Mentor vir kerkrade en leraars van San gemeentes.

• Aktiveerder vir dissipelskap doeleindes.

• Skakel beampte om die werksaamhede van DEGNOS bekend te stel aan die breër publiek

• Strategiese Bestuur van DEGNOS

• Kantoor Administrasie en Fondswerwing

➢ Die ideale kandidaat sal oor die volgende eienskappe beskik.

• Dissipel van die Here Jesus Christus.

• Goeie komunikeerder met die vermoë om met alle belanghebbendes op ‘n doeltreffende manier te komunikeer.

• Passievolle opleier.

• Gawe om lief te hê met oorgawe in alle omstandighede oor alle grense heen.

• Strategiese leier wat die organisasie kan lei op die pad wat die Here uitwys.

• NQF vlak 6 (3 Jaar diploma of Graad)

➢ Kwalifikasies en Ondervinding vereistes

• Gereformeerde Teologiese opleiding

• Aktiewe betrokkenheid in kruis kulturele dissipelskap programme.

• Aktiewe betrokkenheid in opleiding.

• Ondervinding in kantoor administrasie, finansiele bestuur en kerk bestuur.

• Ondervinding in mentorskap.

• Ondervinding in leierskap met veral fokus op langer termyn strategie.

➢ Sluitings Datum 15 April 2020 

Belangstellendes kan hul CV tesame met ‘n bekendstellings brief rig aan: 

Die Beheerraad - DEGNOS en dit e-pos aan: 
hffuls@gmail.com

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1 miljoen NAD of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 vir besonderhede

Giggel

Met erkenning aan VrydagNuus van NGK in Suid Afrika

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,