Header

Jaargang 17 - Uitgawe 11/2020 - Donderdag  26 Maart 2020

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Klik op die skakel hierbo om die teks te lees. 

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• SPESIALE VERKLARING CORONA VIRUS

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Carona Lockdown en Maatreëls by Tehuise vir bejaardes

ORSO - Die twee Windhoek Tehuise vir afgetredenes en bejaardes het die week met inwoners op self inperking ooreengekom - om net 'n dag later te verneem dat die staat 'n staat van afsluiting aankondig!

Kortom kom dit daarop neer dat ingestem is tot geen besoekers nie; slegs onder spesiale omstandighede en met die toestemming van die Hoof Verpleegkundige en Maatskaplike werker sal spesifieke beperkte besoeke toegelaat word; geen groep byeenkomste meer nie; waar inwoners verkies sal kos by kamers en woonstelle afgelewer word; aankope sal namens die inwoners op bestelling gemaak word vir persoonlike behoeftes.

Versterk en bou op bestaande verhoudings

Wes Kaap se kerk doen aan die hand: Maak “Care Calls” na ouetehuise, maatskaplike werk-kantore, kinderhuise, nagskuilings ens. waar die gemeente gewoonlik betrokke is. “Hoe gaan dit daar by julle? Iets waarmee ons kan help? Hoe kan ons julle pastoraal ondersteun? Druk op ons nommer as daar iets is waarmee ons kan help.”
Ouetehuise mag dalk op ’n stadium personeeltekort hê. Weet jy van opgeleide persone in jou gemeente wat nie tans werk nie? Die bestuurder van die tehuis sal die prosedures ken om hierdie vrywilligers in te span. Bespreek dit egter eers met die bestuurder. 

SPAN NUWE GAWES IN
Barmhartigheid is nou so prakties soos om te help met nuwe maniere van kontak tussen mense

Dink veral aan ouetehuise. Daar is waarskynlik lidmate wat kan help met die opstel van Skype of ander platforms sodat bejaardes en hulle geliefdes kan “kuier”. 

ONS EN CORONA - 'n getuienis en verklaring (Verkort)

As gelowiges is ons in Christus geroep om onsself te onderskei van die wat geen hoop het nie, en behoort ons die situasie sober en kalm te hanteer. Paulus praat van die gemeentes as draers van die waarheid en hoop. Dit is in die eerste plek oor hierdie hoop waaroor ons wil getuig.

Christus, die opgestane Here wat sit aan die regterhand van die Vader, is ons hoop! Hy maak dat ons te midde van wanhoop en verwarring kalm, sodat ons getuigend kan leef, want ons is geborge in Hom wat in die situasie teenwoordig is.

Filippense 4:6-7 herinner ons: “Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle Hom dank vir alles wat Hy doen. En God se vrede, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes wag hou omdat julle aan Christus Jesus behoort.”

En ook: “Want God het julle nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing” 2Timoteus 1:7.

Die NGKN verbind haarself tot die noodmaatreëls wat President Hage G. Geingob afgekondig het en roep gemeentes en lidmate op om gehoor te gee aan die maatreëls wat getref is. Ons vra ook dat almal op die mees effektiewe wyse saamwerk ter bekamping van die verspreiding van die virus: 

• Gryp hierdie een kans wat ons het om die verspreiding van die virus te beperk, deur so vinnig as moontlik en so beslis as moontlik, maatreëls te tref wat sosiale kontak tussen mense sal verminder.

• Begryp die andersoortigheid van die Corona virus. Dit vra van ons buitengewone deernis en optrede. Deernis beteken in hierdie omstandighede  om nou sosiale kontak te beperk waar en hoe ons ookal kan.

• Tree met groot verantwoordelikheid en selfbeheersing op. Dit word van gelowiges wat draers van hoop is, gevra om hulle te weerhou van onverskillige uitsprake.

• Moedig mekaar aan om te fokus op naastediens en om veral weerlose mense te ondersteun.

• Dink as gemeentes na oor hoe om nie maar voort te gaan met die tradisionele benadering tot die erediens nie, maar tref in plaaslike omstandighede maatreëls sodat die evangelie steeds aan mense verkondig kan word, sonder dat groot groepe mense hoef saam te kom.

• Hou innoverend eredienste op ander maniere deur gebruik te maak van beskikbare elektroniese en sosiale media platforms waarvoor die volgende skakels byvoorbeeld kan help: https://communitas.co.za/wp-content/uploads/2020/03/Kreatiewe-idees-vir-gemeentes-18.03.2020.pdf; https://www.youtube.com/watch?v=9eSeV27DvhM;

• Versprei as gemeentes materiaal aan lidmate vir huisbyeenkomste deur van potgooi of Face Book plasings en gemeente webblaaie gebruik te maak. Preke kan ook op ‘n selfoon opgeneem word en op die webblad geplaas word as ‘n klankgreep.

• Besin deeglik as kleiner plattelandse gemeentes waar die byeenkomste binne die voorgeskrewe maatreëls kan geskied; en om - indien u kies om voort te gaan met byeenkomste - sorg te dra vir die wat as die mees kwesbare mense uitgewys is om ernstig siek te word – die oues van dae, klein kinders, die wie se immuunstelsel onder druk is en mense met longkwale. Verseker ook dat die moontlikheid vir oordrag beperk word deur oppervlaktes waarvandaan die virus kan versprei gereeld skoon te maak op maniere wat effektief is teen die Corona virus.

• Lig lidmate op ’n verantwoordelike wyse in oor voorsorgmaatreëls, eerste oppervlakkige onderskeiding van die simptome van die virus, aanmeldingprosedures, ens.

Ons bid saam met mekaar dat die Here ons sal beskerm en dat ons lewe in die tyd vir Hom tot eer sal wees.

• Uitgereik deur die moderatuur van die NGKN

Bedien ander!

Dié plan hierbo kan jy maklik vir mense wat in die plekke woon waar daar nie geredelik wasgeriewe is nie, leer / help bou. Dan doen ons iets konstruktiefs teen Corona en sommer vele ander goggas ook! Dankie Prof Gert Steyn vir die wenk - uit Duitsland nogal!

Nuusbrokkies

Op die foto sit Hendrik van Zyl op sy kenmerkende manier langs sy regterhand (en linkerhand - soos hy gesê het) by een van die byeenkomste waardeur hulle saam die San bediening in Namibië 'n enorme hupstoot gegee het. Na ons verlede week berig het oor Hendrik se heengaan, het boodskappe van medelye en hulde ingestroom van ver en wyd - selfs uit Nederland. 

Eros en Elisenheim KANSELLEER byeenkomste

Twee geadverteerde byeenkomste van Eros gemeente en Elisenheim Gemeenskapskerk het in die slag gebly vanweë die inperkings wat afgekondig is! 

Die twee byeenkomste In Verwondering (foto bo), wat hierdie naweek sou plaasvind; en Brümilde van Rensburg wat volgende naweek sou optree, by Eros se Oesfees, is beide gekanselleer.

Familie-nuus

Hulle verjaar

Feldmuis wens julle baie geluk:

• Theresa Olivier, Swakopmund  26/03  064-461151 manus@swakop.com

• Elma van Zyl, Gobabis 26/03  081-1247745 elma.eden@gmail.com

• Pieter Pieterse, Oranjemund 27/03 081-1486244   pfcpieterse@yahoo.com 

• Ester Swarts, Mariental 07/04  063-242143 swartsc@iway.na

• Elaine Pienaar, Eros 07/04  081-2266246 zackpienaar25@gmail.com

• Dirk Coetzee, Oewer 13/04 081-7743888 nogemeente@gmail.com

• Dries Coetzee, Keetmanshoop  13/04 081 241 9558 ngkkhoop@iway.na

• Magda Coetzee, Keetmanshoop 16/04  081 241 9558 ngkkhoop@iway.na

• Manus Olivier, Swakoopmund 21/04  081-129-0598  rustics1234@gmail.com

• Thinus Coetzee, Maltahöhe 23/04 +277326715828   thinuslandie@hotmail.com

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en deeltydse dosent in Nuwe Testament by NETS oor die Groot Week of Heiige Week, wat begin met Palm Sondag en uitloop op die Pase. Die teks waarna gekyk word, is Johannes 21:1-11. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 31/03 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303. OF op Potgooi https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Pinksterreeks 2020 

Die Pinksterreeks vir 2020 is voorberei te midde van die ontstellende gebeure rondom die Koronavirus. Ons is almal skielik in groot onsekerheid gedompel; al waarvan ons skynbaar seker kan wees is dat ons wêreld dramaties aan die verander is – en dalk ook permanent so! Wat dit alles vir ons inhou, weet ons nog nie. Maar ons besef skielik weer ons gedeelde broosheid en gedeelde mens-wees. Ons voel aan dat ook ons as Christen-gelowiges, saam met al die ander mense (en die natuur), onderwerp is aan die gebrokenheid en lyding van hierdie wêreld.  Ons ontdek weer ons diepe afhanklikheid van God, ons Skepper.
Juis in hierdie tyd van angs en onsekerheid bied die boek Openbaring egter egte en diepe troos.  En dit nooi ons uit – God maak nuwe deure vir ons oop – om met geloofsmoed en entoesiasme, as individue en gemeentes, meegeneem te word in God se sending na die wêreld. 

Dr Coenie Burger het die reeks uitmuntend, en met ‘n deurleefde en gegronde teologiese aanvoeling geskryf. Die preke is bedoel vir Pinkster, maar daar is ook talle ander kreatiewe maniere waarop leraars en gemeentes dit kan gebruik. Die reeks sal ook in Engels verskyn.
Die Pinksterreeks 2020 is op CLF se webtuiste aflaaibaar onder "Resources - Week of Prayer / Pentecost" - https://clf.co.za/christian-resources/

Saam met die reeks verskyn daar DV teen die einde van April ʼn nuwe boek van Dr Coenie Burger: Oop deure – wat Openbaring ons oor die kerk se lewe en roeping leer.
Prof Marius Nel van Stellenbosch skryf oor die boek: “Coenie Burger se genuanseerde lees van Openbaring as gemeenteliteratuur teen die agtergrond van die Romeinse Ryk sal gelowiges en gemeentes se geestelike verbeelding opnuut aangryp oor hoe hulle vandag hul missionale roeping in uitdagende tye konkreet kan uitleef. Dit is ʼn helder, tydige en weldeurdagte uitleg van Openbaring deur een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kerkteoloë”.
* Die boek kan bestel word by www.clf.co.za of order@clf.co.za, of bel: +27 (0)21 873 6964. Prys: R220.

MAAK 'N PAMFLET EN VERSPREI DIT VRA DIE CCN

Die CCN het gevra dat gemeentes die pamflette plaaslik druk en versprei. Dit is opgestel om aan twee kante van 'n A4 gedruk te word en dan vou dit in 3. As jy ongemaklik is met die CCN embleem - die NGKN is volle lid en die Algemene Sekretaris is tans die president - kan jy dit met die gemeente logo vervang, maar gee net êrens erkenning aan CCN asseblief. Hier is 'n praktiese manier om uit te reik in jou gemeenskap en 'n ideale kans om hande te vat met die armer gemeentes om jou vir 'n gemeenskapsprojek wat nou sin maak!

Vra die PDF aan wat druk gereed is hier: alg.sekr@ngkn.com.na

Voorbidding

Histories is Islam diep gewortel in Soedan se samelewing en die regerende elite beoog om ’n Islamitiese staatsbestel in die land af te dwing. Die staat plaas swaar beperkings op vryheid van spraak en persvryheid. Christene ervaar konstante diskriminasie en druk. Verder is verskeie kerkgeboue gesloop, wat sommige Christene sonder ’n plek van aanbidding gelaat het.  

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Soedan.

Ons bid vir  Kameroen

Oppervlakte 475 442 vk. km. Op die sogenaamde kontinentale "skarnier" tussen Wes- en Sentraal-Afrika. Bevolking 27 744 989 (2020 se geskatte syfer).

Politiek: 'n Duitse kolonie vanaf 1884 tot 1919, waarná dit tussen Brittanje en Frankryk verdeel word. Dit word in 1960 onafhanklik van Frankryk, gevolg deur eenwording met die Engelssprekende Wes-Kameroen in 1961 as 'n tweetalige eenpartystaat.

Openbare druk dwing die President om toe te gee aan veelpartyverkiesings in 1992 wat opposisiegroepe – soos in 1997 – boikot. Die effek is dat president Paul Biya sedert November 1982 steeds in die saal is.

Alhoewel die land 'n lid van die Britse Gemenebes is, is dit baie nou aan Frankryk verbind en die spanning tussen die twee lande is 'n potensiële brandpunt.

Ekonomie: Oliereserwes en gunstige landbouomstandighede maak dit een van die sterkste primêre kommoditeitsekonomieë in Sub-Sahara-Afrika. Desnieteenstaande staar dit al die klassieke probleme van 'n onderontwikkelde land in die gesig met 'n oorbevolkte staatsdiens en 'n algemeen ongunstige klimaat vir sakeondernemings en beleggers.

Korrupsie en 'n onvermoë om ontwikkelingsplanne deur te voer, het lank enige vooruitgang belemmer. Die afgelope dekade het daar egter groei gekom wat meer stabiliteit gebring het. Kommerwekkende syfers van 'n dekade gelede is omgekeer: 40% het onder die broodlyn geleef en 30% was werkloos – nou is slegs 4,3% werkloos. Die effek is dat baie uit armoede ontsnap het.

Groot infrastruktuurprojekte is van stapel laat loop, soos die diepseehawe in Kribi en die Lom Pangar-hidroëlektriese skema. Die energiesektor is ook aan die diversifiseer, en onlangs is 'n aanleg geopen waar gas na elektrisiteit omgeskakel word.

Uitvoere: Meestal ruolie en petroleumprodukte, hout, kakao, aluminium, koffie en katoen.

Godsdiens: 'n Sekulêre staat wat vryheid van godsdiens waarborg. Islam is sterk in die noorde — veral onder die Fulbe. Christene: 68.96%; Muslim: 25%; tradisioneel-etnies: 4,54%; Baha'i: 0,9% en nie-godsdienstig/ander: 0,6%.

Loof die Here vir:

1) Die groei onder die evangeliesgesinde groepe sedert 2000, al is daar nie meer groot uitreikaksies nie. Groei word deur kerkplanting gedra, veral deur die nuwe Pinkstergroepe.

2) Baie vooraanstaande leiers in verskillende sfere van die samelewing het die afgelope twee dekades tot bekering gekom, wat 'n geweldige invloed op die gemeenskap gehad het. Korrupsie is hanteer, nepotisme het verminder en in die algemeen is die land 'n nasie wat eties gesonder daar uitsien.

3) Media is beskikbaar vir gebruik in evangelisasie – meer as 2 000 Christen- privaat radio- en TV-stasies het ontstaan wat wettig gelisensieer is. Bybelvertalings wat vermenigvuldig het en beskikbare gedrukte literatuur, het 'n groot invloed gehad.

Tree in vir:

1) Interne kragte wat potensieel die land kan verlam: a) daar isal sien die mense hoe die o steeds korrupsie, mkeer daarvan net voordele inhou – die politieke leiers het steeds byna onbeperkte mag wat sake bemoeilik.

Bid dat die dag sal kom waarop die wat sistematies die land besteel het, voor stok gekry sal word. Ook dat mense se gelate aanvaarding van dié soort gedrag ter wille van almal se beswil sal verander.

b) Diepe verdeeldheid heers as gevolg van verskille in kultuur, taal politiek en geloof – dié verdelings is potensiële brandpunte. Spanninge daaroor is dikwels aanvoelbaar.

Bid vir vredemakers wat mense, groepe, partye – verdeeldheid – sal kan oorbrug en die bevolking help om in versoening en verdraagsaamheid saam te leef.

c) Integriteit in leierskap sal 'n enorme bydrae maak om die korrupte praktyke om te keer.

Bid vir leiers wat integriteit en geloofwaardigheid sal uitleef – leiers wat voorbeelde sal wees van geregtigheid, regverdigheid, diensbaarheid en deursigtigheid, eerder as om die status quo te bevorder!

2) Die geestelike armoede van kerke en denominasies is 'n groot tragedie – nominale Christene is 'n groot uitdaging en 'n veel groter probleem as elders in Afrika. Die aanvanklike sendingwerk is belemmer deur liberale teologie en sinkretisme, en deesdae heers welvaartsteologie boonop.

Bid vir vernuwing, werklike herlewing en die herstel van Bybelse teologie en die heiliging van lewens.

3) Die evangeliesgesindes, veral Pinkstergroepe, het die afgelope drie dekades vinnig gegroei, ten spyte van vyandigheid van die gevestigde kerkgroepe. Meeste van die groepe is deur Afrikane self gestig, veral Nigeriërs, wat maak dat hulle baie beter uitdrukking gee aan die Afrika- geestelike belewenis. Dit het bygedra daartoe dat talle mense die ouer denominasies verlaat het. Die soms té vinnige groei van die nuwe groepe het egter ook gelei tot wanpraktyke, magsbeheptheid by leiers en ander belemmerings.

Bid vir: a) Groter geestelike eenheid en samewerking tussen charismatiese en die nie-charismatiese groepe.

b) Meer effektiewe dissipelskapsopleiding en -vorming in gemeentes. Groei het dikwels net oor meer getalle  gegaan en nie oor geestelike diepgang nie. Bid dat dié sake hanteer sal word en dat die Here leiers sal oprig om leiding te neem daarin.

c) Pastore en geestelike leiers van integriteit en geestelike volwassenheid. Baie kerke het geen strukture wat deursigtigheid en verantwoordbaarheid vereis nie; baie sogenaamde geestelike leiers word van nepotisme, geldgierigheid, en selfverryking verdink.

Bid dat die diegene wat hulle vergryp ontbloot sal word, en vir seën op die werk van diegene wat getrou is. 

• Bronne:  Patrick Johnstone en Jason Mandryk se Operation World, CIA Factbook en BBC News service; WorldOmeter

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature – Bestuurder DEGNOS

Diens en Getuienis Noord Ooste Streek of te wel DEGNOS is die missionale arm van die NG Kerk Namibia werksaam in die Noord Oostelikke gedeelte van Namibia. DEGNOS se primêre doel is die ontwikkeling en ondersteuning van plaaslikke gemeentes en die toerusting van gelowiges wat die begeerte het om diensbaar te wees in die koninkryk van die Here.

➢ Die take van die bestuurder sluit in: 

• Opleier, program ontwikkelaar en fasiliteerder

• Mentor vir kerkrade en leraars van San gemeentes.

• Aktiveerder vir dissipelskap doeleindes.

• Skakel beampte om die werksaamhede van DEGNOS bekend te stel aan die breër publiek

• Strategiese Bestuur van DEGNOS

• Kantoor Administrasie en Fondswerwing

➢ Die ideale kandidaat sal oor die volgende eienskappe beskik.

• Dissipel van die Here Jesus Christus.

• Goeie komunikeerder met die vermoë om met alle belanghebbendes op ‘n doeltreffende manier te komunikeer.

• Passievolle opleier.

• Gawe om lief te hê met oorgawe in alle omstandighede oor alle grense

• Strategiese leier wat die organisasie kan lei op die pad wat die Here wys

• Minstens oor NQF vlak 6 (3 Jaar diploma of Graad) beskik

➢ Kwalifikasies en Ondervinding vereistes

• Gereformeerde Teologiese opleiding

• Aktiewe betrokkenheid in kruis kulturele dissipelskap programme.

• Aktiewe betrokkenheidin opleiding.

• Ondervinding in kantoor administrasie, finansiele bestuur en kerk bestuur.

• Ondervinding in mentorskap.

• Ondervinding in leierskap met veral fokus op langer termyn strategie.

➢ Sluitings Datum 15 April 2020 

Belangstellendes kan hul CV tesame met ‘n bekendstellings brief rig aan: 

Die Beheerraad DEGNOS, e-pos aan: hffuls@gmail.com

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1 miljoen NAD of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 vir besonderhede

Giggel

Nou sal die bediening ander vorme moet aanneem - selfs die oplossing gaan nie werk nie!

Met die sentrale dele en weste wat in "Lockdown" gaan wil ons u elkeen bemoedig - veral die wat alleen erens sal vertoef:

Die genade van ons Here Jesus Chrustus, die liefde van God ons Vader en die troosryke teenwoordigheid van die Heilige Gees is met jou - mag dit jou troos wees en jou dra in die dae! 

Hartlike groete uit die Sinodale Kantoor in Windhoek,