Header

Jaargang 17 - Paasuitgawe: Uitgawe 13/2020 - Woensdag  8 April 2020

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Klik op die skakel hierbo om die teks te lees. 

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Paasfees 

• SPESIALE berigte rakende die CORONA VIRUS

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Goeie Vrydag is net 'n naam wat die bevoordeelde dit kon noem!

Wanneer mens na die kruistoneel kyk - of dit afgeteken is soos hier langsaan, of in jou geestesoog -  dit wek by mens amper weersin.

Dan verstaan mens ietsie van wat Jesaja gesê het in Jesaja 52:13 - 53:12. So misvormd dat mens wil wegkyk.... en TOG, tog is dit HY!

Hy wat grendel tyd deurbreek want dit is Hy wat - so sê Jesaja 53:5 Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel;die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.

Kom ons staan Vrydag stil by die kruis, met die wete wat so goed verwoord is in Lied 389:2 Ja, ek kos Hom die slae, die smarte en die hoon. Vir my hang Hy, verlate en naak, met doringkroon.

Vir my was daardie wonde, vir my moes Hy daar staan; Hy moes vir al my sonde, die bittere kruisweg gaan!

Maar - na Vrydag, kom Sondag!

Opstandingsdag. Lewe. 

So vertel Lukas dit in hoofstuk 24: 1 Die Sondagmore het hulle vroeg gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af; en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie.

Meteens staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig.

Toe sê die manne vir hulle: “Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe Hy met julle gepraat het toe Hy nog in Galilea was en gesê het: Die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die derde dag opstaan.”

Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die elf en al die ander vertel.

Kom ons gaan vertel met ons lewens, liefde, dade en woorde: Die Here hét opgestaan!

---

Gebedspunte aan die hand van Service in Mission se wêreldwye gebedsaksie met die oog op Covid-19

1 Bid dat die Here ingryp in die verspreiding van die virus beperk. Bid dat die virus sal taan van vandag af en dat die getal van mense wat met die virus besmet word vinnig sal afneem. Bid en vertrou dat die Here vandag sal toetree in sy liefdevolle sorg.

• 1 Johannes 5:14 En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. 15 En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.

2 Bid vir die wat siek is, dat hulle toegang sal kry tot die versorging wat hulle nodig het. Bid vir vrede en  volharding te midde van lyding. Bid vir die wat in isolasie is, afgesny van die normale roetine van die lewe en hulle ondersteuning sisteme, dat hulle krag en vrede in die Here sal vind. Bid vir die duisende wat onder kwarentyn is, terwyl hulle wag om te hoor of hulle besmet is.

• Psalm 46:2 God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.

3 Bid vir die gesondheidswerkers wat die versorging waarneem van die Covid-19 pasiënte. Bid vir beskerming teen besmetting, vir stamina gedurende lang intensiewe werksure en dat goeie voorsorg vir hulle beskerming getref en gevolg sal word. Bid vir gesondheidswerkers wat in die tyd roep na die Here.

• Psalm 107:28 Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle veilig uit hulle ellende gelei.

4 Bid vir die wat treur oor geliefdes wat aan die siekte gestref het. Dat in hulle hartseer hulle die nabyheid en troos van die Heilige Gees sal ervaar. Bid dat hulle die erbarming van die Here sal ervaar en van vriende en familie wat hulle ondersteun, al kan dit nie fisies gebeur nie. Bid dat hulle nie hoop sal verloor nie en vir genade vir elke dag.

• Filippense 4:6 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

5 Bid vir die predikante, pastorale versorgers, pastore, priesters, ouderlinge, beraders wat plaaslike gemeentes bedien en moet rigting gee aan mense in die tyd, en wat ook eerste linie trauma begeleiding moet doen. Bid dat geestelike leiers werklik herders sal wees vir hul kuddes en dat hulle wysheid sal kry oor wat om te doen, hoe om te lei en wat om te sê.

• Jakobus 5:14 & 16b As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here.  Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. 

 6 Bid vir die liggaam van Christus wêreldwyd om op te staan en die siekes en noodlydendes by te staan en om versorgers te wees en te word wat self-opofferend diens sal lewer soos ons Here Jesus ons veral in die Paastyd kom leer om te doen. Bid dat die kerk lig sal wees vir die gemeenskappe, die hospitale, stede, dorpe en gehuggies waar God hulle geplaas het. Bid vir ‘n vloedgolf van liefde, erbarming en diens in die naam van ons Here Jesus.

• 1 Korintiërs 12: 24b God het die liggaam so saamgestel dat Hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom, 25 sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. 26 As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. 27 Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan.

7 Bid vir regeringsamptenare en beleidmakers wat nasies en organisasies deur die krisis moet lei. Ons erken dat God elkeen in sy of haar posisie van mag, invloed en leiding geplaas het in hierdie tyd. Bid dat hulle effektief die situasies sal aanspreek soos dit ontvou en hulpbronne ontplooi soos en waar dit die nodigste is. Bid vir die wat moeiteloos agter die skerms swoeg om te sorg dat alles reg verloop. Bid vir die maatskaplike werkers wat aandag moet gee aan die wat weerloos en/of sonder heenkome in ‘n tyd soos hierdie is. Vir goeie gesonde administrasie en besteding van bronne.

• Jeremia 29:7 Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange.

8 Bid vir hulle watsonder kennis van God se geande in Christus leef – dat die krisis en alles wat vertel word in die krisis hulle ook aan Sy liefde sal bekendstel. Bid vir die redding van elke mens. Vra om Christus ontwil vir baie om deur die krisis heen gered te word.

• 2 Petrus 3:9 Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.

---

Nuusbrokkies

Paul du Toit, seun van oorlede dominee Paul du Toit het die foto van sy ma tannie Huibrecht (90) geplaas. Sy sit en maak gesigmaskers vir almal in die huis - nog altyd besig om "iets" te doen en deel van die oplossing te wees. Ds Paul was die laaste 18 jaar tot 1988 van sy bediening leraar van Windhoek gemeente en het in 1987 uitgetree as moderator na jare lange diens in die moderatuur. Hy het ook as leraar gedien in Eros en as jong man in Aranos. Die twee het saam diep spore getrap in die kerk in hierdie land. Ds Paul was een van die drywers van die vestiging van die NGK se sendingwerk in die Kavango in die 1960's.

Wat maak regtig saak... en kan ek maar laat vaar?

In die weeklikse artikel, Rapport sê, in Rapport van 5 April 2020 word die stelling gemaak dat die koronavirus almal dwing om te besin oor wat regtig saak maak. “Dit lei tot ’n ongekende uitstorting van hulp deur dié wat dit kan bekostig. Dit gee ons as gesinne en samelewing kans om te vra: Is daar dinge wat ons voor Covid-19 gedoen het, en maniere waarop ons gelewe het, wat ons dalk beter daaraan toe is om te laat vaar?
(Met erkenning aan Mossie van Noord-Kaapland en Rapport 5 April 2020)

Die taakspan het op die been gekom om te help dat die hele liggaam van Christus effektief in Namibië kan saamwerk om die mees kwesbare en hulpeloses in die  gemeenskappe te bereik en te bedien. 

Die brief hieroor is reeds aan gemeentes versend sodat daar plaaslike aksiestappe geneem kan word.

Die belangrikste eerste stap wat beoog word is die saamstel van 'n register van mense wat kwesbaar is en buite hulp nodig het. Die lys word deel van 'n veel groter aksie wat aan die gang is in die land. Onder andere het die eerste dame me Monika Geingos se weldaadsorganisasie leiding geneem saam met die maatskaplike werkers van die ministerie van gesondheid en maatskaplike dienste, MoHSS.

Die kerklike gesamentlike taakspan bestaan uit leiers wat bekend is vir hul geestelike leierskap in die breë gemeenskap in ons land. Die drie vroue is Aartsbiskop Meriam Omomigbehin – 0816437278 Rev. Dolly Nengushe – 0813555593 Me. Hilde  Bohitile - 0813813627. Daar kan met hulle geskakel word as aanknopingspunt vir werk in eie kring.

Familie-nuus

Hulle verjaar

Feldmuis wens julle baie geluk:

• Dirk Coetzee, Oewer 13/04 081-7743888 nogemeente@gmail.com

• Dries Coetzee, Keetmanshoop  13/04 081 241 9558 ngkkhoop@iway.na

• Magda Coetzee, Keetmanshoop 16/04  081 241 9558 ngkkhoop@iway.na

• Manus Olivier, Swakoopmund 21/04  081-129-0598  rustics1234@gmail.com

• Thinus Coetzee, Maltahöhe 23/04 +277326715828   thinuslandie@hotmail.com

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr De Wet Strauss van Academia en prinsipaal van NETS. Die teks waarna gekyk word, is 1 Petrus 1:1-9. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 14/04 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

---

Eredienste oor kanaal 7 in grendeltyd

Goeie Vrydag 10.04 09:00 Dr. Dirk Louw (Goeie Vrydagdiens & Nagmaal) Facebook/YouTube: Die diens is op video te sien op die Face Book bladsy of You Tube op die internet of kan geluister word op die radio.

Paassondag 12.04 08:00 NG Kerk Eros (Die onse Vader 2) Radio en potgooi

Paassondag 12.04 10:00 Louis Conradie Ateljeediens vir Bejaardes op Radio en potgooi

Paassondag 12.04 18:30 Ds. Wynand Fourie (Paasdiens) Radio en potgooi

Sondag 19.04 08:00 NG Kerk Eros (Die onse Vader 3) Radio en potgooi

Sondag 19.04 10:00 Louis Conradie Ateljeediens vir Bejaardes op Radio en potgooi

Kanaal 7 saai uit op radio, maar ook op die internet uit (www.k7.com.na) asook op DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

---

Hartklop FM Goeie Vrydag en Paasfees boodskappe

Ds Thijs van der Merwe se eredienste die naweek op NBC se Afrikaanse diens - Hartklop FM saai soos volg uit:

• Vrydagoggend 10/04 om 09h00 Goeie Vrydag oggenddiens

• Sondagoggend 12/04 om 09h00 Opstandingsondag erediens

Nuwe Publikasies

Pinksterreeks 2020 

Die Pinksterreeks vir 2020 is voorberei te midde van die ontstellende gebeure rondom die Koronavirus. Ons is almal skielik in groot onsekerheid gedompel; al waarvan ons skynbaar seker kan wees is dat ons wêreld dramaties aan die verander is – en dalk ook permanent so! Wat dit alles vir ons inhou, weet ons nog nie. Maar ons besef skielik weer ons gedeelde broosheid en gedeelde mens-wees. Ons voel aan dat ook ons as Christen-gelowiges, saam met al die ander mense (en die natuur), onderwerp is aan die gebrokenheid en lyding van hierdie wêreld.  Ons ontdek weer ons diepe afhanklikheid van God, ons Skepper.
Juis in hierdie tyd van angs en onsekerheid bied die boek Openbaring egter egte en diepe troos.  En dit nooi ons uit – God maak nuwe deure vir ons oop – om met geloofsmoed en entoesiasme, as individue en gemeentes, meegeneem te word in God se sending na die wêreld. 

Dr Coenie Burger het die reeks uitmuntend, en met ‘n deurleefde en gegronde teologiese aanvoeling geskryf. Die preke is bedoel vir Pinkster, maar daar is ook talle ander kreatiewe maniere waarop leraars en gemeentes dit kan gebruik. Die reeks sal ook in Engels verskyn.
Die Pinksterreeks 2020 is op CLF se webtuiste aflaaibaar onder "Resources - Week of Prayer / Pentecost" - https://clf.co.za/christian-resources/

Saam met die reeks verskyn daar DV teen die einde van April ʼn nuwe boek van Dr Coenie Burger: Oop deure – wat Openbaring ons oor die kerk se lewe en roeping leer.
Prof Marius Nel van Stellenbosch skryf oor die boek: “Coenie Burger se genuanseerde lees van Openbaring as gemeenteliteratuur teen die agtergrond van die Romeinse Ryk sal gelowiges en gemeentes se geestelike verbeelding opnuut aangryp oor hoe hulle vandag hul missionale roeping in uitdagende tye konkreet kan uitleef. Dit is ʼn helder, tydige en weldeurdagte uitleg van Openbaring deur een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde kerkteoloë”.
* Die boek kan bestel word by www.clf.co.za of order@clf.co.za, of bel: +27 (0)21 873 6964. Prys: R220.

Voorbidding

Bid vir Iran

Christenskap word as ’n Westerse invloed en ’n bedreiging vir die Islamitiese Republiek van Iran gesien. Alle etniese Perse word as Moslems beskou. Die Iranse gemeenskap word deur Islamitiese wetgewing regeer, wat beteken dat die regte en professionele geleenthede van Christene erg beperk word. In Iran, waarna dikwels verwys word as die poort tot die Midde-Ooste, word Christene verbied om hul geloof met nie-Christene te deel. Weens hierdie rede word kerkdienste in Persies (die nasionale taal) nie toegelaat nie.  

Iran is een van die lande wat tans die swaartse getref word deur die Covid-19 pandemie met 64,586 gevalle toe die berig geskryf is op 8/04.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Iran.

---

Ons bid vir ...

In die plek van ons gewone rubriek Bid vir die wêreld plaas ons die 21 dae kalender van Martelare vir Christus.

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature – Bestuurder DEGNOS

Diens en Getuienis Noord Ooste Streek of te wel DEGNOS is die missionale arm van die NG Kerk Namibia werksaam in die Noord Oostelikke gedeelte van Namibia. DEGNOS se primêre doel is die ontwikkeling en ondersteuning van plaaslikke gemeentes en die toerusting van gelowiges wat die begeerte het om diensbaar te wees in die koninkryk van die Here.

➢ Die take van die bestuurder sluit in: 

• Opleier, program ontwikkelaar en fasiliteerder

• Mentor vir kerkrade en leraars van San gemeentes.

• Aktiveerder vir dissipelskap doeleindes.

• Skakel beampte om die werksaamhede van DEGNOS bekend te stel aan die breër publiek

• Strategiese Bestuur van DEGNOS

• Kantoor Administrasie en Fondswerwing

➢ Die ideale kandidaat sal oor die volgende eienskappe beskik.

• Dissipel van die Here Jesus Christus.

• Goeie komunikeerder met die vermoë om met alle belanghebbendes op ‘n doeltreffende manier te komunikeer.

• Passievolle opleier.

• Gawe om lief te hê met oorgawe in alle omstandighede oor alle grense

• Strategiese leier wat die organisasie kan lei op die pad wat die Here wys

• Minstens oor NQF vlak 6 (3 Jaar diploma of Graad) beskik

➢ Kwalifikasies en Ondervinding vereistes

• Gereformeerde Teologiese opleiding

• Aktiewe betrokkenheid in kruis kulturele dissipelskap programme.

• Aktiewe betrokkenheidin opleiding.

• Ondervinding in kantoor administrasie, finansiele bestuur en kerk bestuur.

• Ondervinding in mentorskap.

• Ondervinding in leierskap met veral fokus op langer termyn strategie.

➢ Sluitings Datum 15 April 2020 

Belangstellendes kan hul CV tesame met ‘n bekendstellings brief rig aan: 

Die Beheerraad DEGNOS, e-pos aan: hffuls@gmail.com

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1 miljoen NAD of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 vir besonderhede

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 vir besonderhede

Giggel

---