Header

Jaargang 17 - Uitgawe 18/2020 - Donderdag  14 Mei 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

---

Ontmoeting met Premier stel teleur

Die ontmoeting van die Namibiese Raad van Kerke met die Eerste Minister en die Minister van Gesondheid het die CCN afvaardiging teleur gestel. Geen begrip is getoon vir die kerke se situasie of die uitdagings wat op die tafel geplaas is deur die afvaardiging nie. Nie een van die versoeke wat vervat was in die voorlegging is toegestaan nie.

EREDIENSTE 

Die versoek dat eredienste hervat mag word - onderhewig aan dieselfde voorwaardes as wat geld vir besighede en winkels - is in die wind geslaan. So ook is die versoek dat herbesin word oor die getal bywoners by begrafnisse is nie gunstig ontvang nie.

MAATSKAPLIKE VOORSORGFONDS

Die versoek dat kerke opgeneem word in die lys van instansies wie kan baat by die steun uit die Maatskaplike Voorsorgfonds is van die tafel gevee. Die appèl dat die kerke duisende werknemers het – wat almal bydra aan die fonds is – het op dowe ore geval.

ANDER VOORSTELLE

Daar was ook verskeie ander voorstelle gemaak. Tydens die vergadering is daar nie erkenning aan enige hiervan gegee nie.

‘n Gefrustreerde Ludwig Beukes, Sekretaris Generaal van die Raad van Kerke, het gesê mens kan nie iemand oortuig wat reeds besluit het nie.

Ander kerkleiers se teleurstelling in die leierskap se onwilligheid om na die kerke se pleidooie gehoor te gee is wyd gerapporteer die openbare media en gedebatteer op sosiale media.

Moderatuur bemoedig 

Die moderatuur van die NGK in Namibië het Woensdag vergader en kennis geneem van die uitdagings waarmee gemeentes en lidmate gekonfronteer is in die tyd. Dit is werklik ‘n krisis tyd vir die kerk en lidmate.

Tog was die moderatuur bemoedig deur die verhale uit gemeentes van diensbaarheid. 

• Op die foto bo regs, is 'n voorstel vir 'n maklike kospakkie vir 4 persone!

Die moderatuur wil gemeentes aanmoedig om voort te gaan met die bediening van lidmate, en het gemeentes gekomplimenteer vir die mooi berigte hieroor wat die rondte doen. Veral ook dat gemeentes voortgaan om hulpverlening te doen en so die Evangelie te praktiseer.

Die wyse waarop leiers in gemeentes aangepas het, beïndruk. Die standaard van sommige gemeentes se video eredienste, Bybelstudies en so meer, wys dat die kerk vinnig aangepas het én besig is om haar roeping te vervul ten spyte van die beperkinge wat op haar geplaas word.

UITDAGINGS

Die moderatuur het diep bewus geword van die uitdagings wat gemeentes in die gesig staar. Die bediening is nou gekompliseerd, en tog gaan dit voort op innoverende maniere, waarvoor daar groot waardering is.

Gemeentes word aangemoedig om te bly leef uit die Bron van ons lewe – God wat, so bely ons – die aller oorvloedigste bron van alles wat goed is. Hy is ons anker, ons sekerheid en ons hoop.

Daar is ook kennis geneem van die geweldige effek wat afsondering op lidmate het. Ook die geestelike uitdagings waarvoor ons te staan kom.

Dit is juis in tye soos hierdie dat die grond van ons geloof uitgedaag word. Te midde van die negatiewe effekte wat baie is, is daar ook tog op ‘n besondere manier geleentheid vir geestelike verdieping en verbreding.

Kom ons vat mekaar se hande en stap die pad met geloof!

Die finansiële effek wat die krisis – wat op die rug van die mees verwoestende droogte in mense heugenis gekom het – is deeglik bespreek. Die moderatuur is diep bewus dat daar gemeentes is wat in 'n finansiële oorlewingskrisis is. Weë om hieraan aandag te gee is bespreek en die moderatuur ontmoet weer Dinsdag om onder andere verder hieroor te praat.

‘n Voordrag van  René Olivier oor die finansiële impak en wat ons te wagte kan wees was soberend. Die moderatuur het hom versoek om die voordrag op te neem – waartoe hy ingewillig het. Dit behoort  die prentjie duideliker maak en – so hoop die moderatuur – gemeentes ook help om te besin hieroor soos dit hulle gehelp het.

Sodra dit beskikbaar is, sal die inligting aan gemeentes versprei word.

---

TOOLKIT vir bediening in krisis momente

Dr Nico Mostert van die Vrystaatse kerk berig dat hierdie tye van afsondering, humanitêre krisisse en hulpverlening almal in ongekarteerde vaarwaters gebring het. 

In reaksie hierop het die Sinode Vrystaat, in samewerking met Wes-Kaap en Bybelmedia, het ‘n praktiese “toolkit” vir gemeentes saamgestel vir gebruik tydens krisistye soos nou met Covid-19. 

"Ons raak ook al hoe meer daarvan bewus dat hierdie krisis momente nie meer die uitsondering op die reël is nie, maar amper die reël begin word.  Dit bring ons as kerk by die vraag:  Hoe help ons mekaar om kerk te wees binne ons gemeenskappe in krisis momente?  Wat staan ons te doen?  Hoe help ons plaaslik, maar hoe help ons ook daar waar groter nood en minder hulpbronne is?" 

"Hierdie vrae het ons laat besluit om ʼn “toolkit” saam te stel om gemeentes se betrokkenheid by hulle gemeenskappe in krisis momente te help rig.  Die idee is nie om al die antwoorde te gee of om al die hulpbronne te lys wat beskikbaar is nie.  Ons wil wel gemeente leiers en lidmate bemagtig met iets in die hand waarmee hulle hul roeping om kerk te wees, in krisistye kan uitleef."

"Ons stel hierdie “toolkit” tot beskikking van die NG Kerk.  Gebruik asseblief die artikels, webwerf-skakels en video bydraes in julle onderskeie sinodale skrywes aan gemeentes, ook vir hulle gebruik.  Gaan na dié web-skakel

http://www.ngkerkvrystaat.co.za/toolkit/

Meer belangrik is gemeentes se bydraes!  

"Hierdie is ‘n “work in progress”.  Op die blad “Aksie” is daar ‘n deel met stories uit verskeie gemeentes.  Tans is daar net twee verhale, maar ons wil soveel moontlik verhale in die onderskeie kategorieë van gemeentes, plaas!  Dit is juis gemeente verhale en “best practices” wat ander inspireer!"

Nico vra: "Stuur verhale in video formaat en ook enige bydraes by die ander afdelings, aan ons vir plasing!  Ons het regtig almal se hulp nodig in die uitbou van hierdie “toolkit”!"

Kontak vir Nico Mostert (missio@ngkvs.co.za), Nioma Venter (nioma@kaapkerk.co.za), Barnard Steyn (bicsteyn@ngkvs.co.za), of Gustav Claassen (gustavc@ngkerk.org.za) met bydraes of navrae

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Andre Olivier, Aranos  22/05   081-685 7358 arolivier@iway.na

Feldmuis wens ons moderator van harte geluk!

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr De Wet Strauss van Academia en prinsipaal van NETS. Hulle gesels oor die betekenis van Hemelvaart met Efesiërs 1:15 - 23 in gedagte en dan ook na die teks van Sondag 23 Mei 1Petrus 4:12-14; 5:6-11. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 19/05 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Aflaaibare PDF-boeke vir Pinkster NOU beskikbaar.

Die Gees maak alles nuut

PDF-PRYS: R60,00

Individuele Bybelstudies plus ses byeenkomste vir kleingroepe.

Het jy al ervaar dat ’n nuwe intrekker plekke in jou bekende omgewing besoek waarvan jy nie eens geweet het nie? Of het jy al in ’n toerismegids of -tydskrif gelees oor plekke waar jy reeds was, maar dan kan jy nie glo wat jy alles gemis het terwyl jy daar was nie? Ons dink dit kan ook met die boek Handelinge gebeur as ’n mens net die moeite wil doen om ’n bietjie dieper te delf. Daar lê ’n ongelooflike reis voor!

KOOP AFLAAIBARE PDF HIER

Agente van die Gees

PDF-PRYS: R40,00

Op reis deur Handelinge

Gaan saam op reis deur die boek Handelinge, en ontdek op die voetspoor van die vroeë kerk hoe God sy kerk – dit is óns – vandag nog in hierdie wêreld lei en gebruik. (Her)ontdek só jou roeping as ’n agent van God se Gees – om Jesus se verlossingsboodskap uit te dra en die wêreld ten goede te verander. In hierdie 12 studies lei Jaco Thom kleingroepe om te gesels oor hoe die Gees ons toerus en ons sy agente maak om die verlossingsboodskap van Jesus uit te dra en die hele wêreld ten goede te verander.

Gaan saam op hierdie opwindende reis deur Handelinge en (her)ontdek jou roeping as ’n agent van God se Gees hier op aarde.

KOOP AFLAAIBARE PDF HIER

KERKBODE-NUUS

Geroep om ’n verskil te maak 

“Op ’n dag het ek só verlang na die Kaap, maar toe voel ek of die Here vir my sê, maak die geboue jou berge, embrace wat voor jou en by jou is en leef in die nou,” vertel Leona Pienaar, hoof uitvoerende beampte van MES in hierdie onderhoud met Jaco Strydom. Lees meer...

(On)veilig tuis?

Hoewel baie soorte misdade afgeneem het tydens die hewige inperkings wat met die bekamping van Covid-19 gepaardgaan, is dit moeilik om vas te stel hoeveel vroue of mans in hierdie tyd liggaamlik, emosioneel of seksueel deur hulle lewensmaats mishandel word, sê Henda van der Merwe, direkteur van die Christelik-Maatskaplike Raad.  Lees meer...

DANA SNYMAN: Dán voel hele wêreld na ’n kerk

“Ek glo nie ek het al ooit na die Onse Vader buite ’n kerkgebou geluister nie,” skryf Dana Snyman in sy Kerkbode-rubriek. “Nou ry ek baie oggende deur Saldanha se vreemde strate en luister na ’n opname van Engelette Kruger wat die Onse Vader in die NG Elarduspark in Pretoria speel … dan voel dit vir my of die hele wêreld skielik ’n kerk is.” Lees meer...

Doodsberig: Chris Roberts (1926-2020)

Ds Chris Roberts het die kuns verstaan om te luister, maar ook om te praat wanneer hy nie moes stilbly nie, skryf dr Gerdrie van der Merwe in dié doodsberig. 

Nog 'n manier om Kerkbode elektronies te lees:

Terwyl eredienste steeds verbied word, versprei ons Kerkbode ook in gedrukte formaat as e-koerant by hierdie skakel: https://kerkbode.christians.co.za/e-koerant/

LiG-NUUS

In LiG se Junie-uitgawe – wat tans te koop is – kry ons inspirasie en bemoediging uit mense se verhale.

Heinz en Aletté Winckler vertel van hul beloofde dogtertjie, Alannah. Klik hier om na die video te kyk. 

Dr Michael Mol vertel hoe hy sy deel doen in die Covid-19-gevegslinie.

En ’n paar vroue vertel watter wyshede hulle deur die jare oor ma-wees geleer het.

’n Oud-onderwyseres getuig hoe sy vreugde vind, al is daar elke dag nog ’n stukkie van haar verlam.

Sukkel jy om jou kinders hulle skoolwerk tuis te laat doen? Gebruik hierdie wenke om hulle vaardighede speel-speel te ontwikkel. Wonder jy of jy te veel druk op jou kind plaas? Kenners gee raad.

Kry oulike idees vir vlerksleep, soos aan die begin van julle huwelik.

Ontdek dat Jesus veel meer as ons Verlosser is. Hy is baie, baie meer.

Om in te teken op LiG, klik hier. 

BYBEL-MEDIA SE BOEKRAK

Maklik aflaaibare PDF’s teen slegs R40 elk

Die Perspektiewe op die koninkryk-reeks bestaan uit vier boeke met agt studies, of gespreksgeleenthede, elk. Elke gespreksgids gaan oor een spesifieke tema wat met God se koninkryk verband hou. Hierdie reeks daag gelowiges uit om elke dag met ’n nuwe perspektief te leef – ’n koninkryksperspektief. 

Boek 2 - Jesus, Here van die koninkryk

Jesus is die Messias wat gekom het om Koning te word op aarde. Van die begin af was dit duidelik dat Jesus ’n anderste Koning is. ’n Koning wat gekom het om te dien. ʼn Koning wat die gestalte van ’n slaaf aangeneem en aan mense gelyk geword het. Jesus se Koningskap het verrykende implikasies vir die manier waarop ons sy Koningskinders vandag in hierdie wêreld leef.  Lees meer hier...

Hou ons volgende nuusbrief dop vir meer inligting oor Boek 3 in die reeks. Klik hier vir die volle reeks.

Voorbidding

Bid vir die Maledive eilande

’n Paar duisend Christene woon in die Maledive, maar hulle is amper almal buitelanders en word goed dopgehou. Dis onwettig om die Evangelie aan Moslems te verkondig en kan tot deportasie lei. Malediviese Christene moet hul geloof as ’n algehele geheim bewaar, wat dit moeilik maak om te weet hoeveel van hulle daar is. 

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in die Maledive.

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1 miljoen NAD of naaste aanbod.

Kamers beskikbaar in Schanzen – Oord se Sorgeenheid vir versorging van belệende of ander persone wat versorging nodig het. 

Ons bied 24 uur per dag volle versorging met 3 maaltye, tee en koffie per dag ingesluit teen N$15 000 per maand. 

24 uur per dag kontak met verpleegpersoneel per interkom met CCTV kamera in elke kamer en gange vir veiligheid van pasiёnte.  

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 of alg.sekr@ngkn.com.na vir besonderhede 

Pos: Hoof uitvoerende beampte Bybel-Media

Bybel-Media is ’n Christelike Media-bediening sonder winsoogmerk. Dit verskaf en versprei inhoud vir geloofsontwikkeling en -ondersteuning. Die maatskappy fokus op drie areas: Publikasies, Bediening en Ondersteuningsdienste.
Bybel-Media onderneem tans ’n digitale transformasieproses ten opsigte van sy media-uitsette. Ons ontwikkel ’n geïntegreerde, veelkantige digitale platform. Die platform sal die behoeftes van ’n breë Christelike mark aanspreek deur middel van relevante inhoud, geestelike belewing en produkte om Christelike transformasie en dissipelskap te dien. Hierdie sakemodel verteenwoordig ’n beweeglike (“agile”) en buigsame benadering.
Die suksesvolle aansoeker sal aan die direksie rapporteer. Verantwoordelikhede sluit in: · strategiese leierskap en bestuur · oorhoofse operasionele bestuur van Bybel-Media se dienste en werksaamhede · digitale platform bestuur (ontwikkeling, sekuriteit, data-analise) · korporatiewe bestuur en voldoening aan wetlike vereistes · inhoudskepping · finansiële bestuur · verkope en bemarking · fondswerwing · uitbou van nasionale en internasionale verhoudings · logistieke bestuur · personeelbestuur · navorsing en ontwikkeling.
Vereistes: · relevante tersiêre kwalifikasie · bewese leierskap- en bestuursvaardighede · die vermoë om verandering te bestuur · strategiese insig in en begrip van die kerklike en Christelike omgewing · toegang tot ’n wye netwerk strategiese vennote, insluitend kerklike en Christelike instellings · kundigheid rakende funksionering en gebruik van digitale platforms met toepassing in ’n media-omgewing · goeie operasionele begrip van IT en / of webwerf-ontwerp, ontwikkeling en programmering · gereformeerde teologiese posisionering (begrip, toleransie en insluiting van diverse standpunte en kerkgroepe) · uitstekende interpersoonlike en kommunikasievaardighede (geskrewe en gesproke) in Engels en Afrikaans · sterk besigheidsin · ervare onderhandelaar met bewese bemarkings- en / of fondswerwing ervaring en oorredingsvermoëns · etiese en waardegedrewe lewensbeskouing en handhawing van Christelike waardes.
Om aansoek te doen, registreer asb. u aansoek by https://www.dittojobs.com/jobs/view/3817878424

---

Giggel

---