Header

DIT HET ONDER ONS AANDAG GEKOM DAT SOMMIGE INTEKENAARS DIE VERKEERDE WEERGAWE VAN DIE FELDMUIS ONTVANG HET VANDAG. ERENS IN DIE WEB HET IETS SKEEF GELOOP - ONS STUUR HIERMEE DIE KORREKTE WEERGAWE - JAMMER VIR ENIGE ONGERIEF!

Jaargang 17 - Uitgawe 17/2020 - Woensdag  06 Mei 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• VBO vir predikante

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

BY DIE VERLIES VAN TWEE GROOT GEESTE

Hendrik van Zyl en Jan Woest

- Dr André Olivier Moderator skryf

Binne enkele weke uit mekaar, het ons vir Hendrik van Zyl en Jan Woest verloor. Hulle het, soos ons graag sê, ons vooruit gegaan. Beide van hulle is onnatuurlik vroeg van ons weggeneem. Hendrik, nadat hy met kanker geworstel het, en Jan na sy skietongeluk.

Hulle het baie in gemeen gehad. Beide is gebore Namibiërs. Beide het diep spore in die kerk getrap op gemeentelike vlak, maar ook breër in die kerkverband. Beide het hulle diep ingegrawe op die terrein van teologiese opleiding. Beide was boerseuns in hulle harte. En, beide was besonder nederige mense, ten spyte van die feit dat hulle die benaming “groot geeste” verdien het. Of, sou hulle twee gesê het: deur genade geword het.

Gepraat van “geword het”. ‘n Gesegde wat my by bly is die woorde: “The man I have become”. Kan natuurlik man of vrou wees. Hoe is ons deur die Here, die lewe en ons keuses gevorm om te wees wie ons uiteindelik word. Hoe bereik ons die Here se bestemming met ons lewens? Ons is dikwels soos ‘n vis in ‘n brander wat geskuif word deur die golf, terwyl ons dink dit is deur ons inspanning.

Beide Hendrik en Jan het die mense geword wat deur die Here beskik is om, in hulle uniekheid, te ontwikkel totdat hulle hulle “eie mense” geword het wat ‘n leidende profiel in die lewe van die kerk en hulle mense ingeneem het. Hulle is gevorm deur die Here in hierdie land en sy omstandighede tot die mense wat hulle hier was.

Waarheen gaan ek hiermee?

Wanneer sulke groot bome val, val die skaduwee wat hulle gebied het, en die vrugte wat hulle lewens gedra het grootliks weg. Dan beleef almal naby hulle verlies. Ons ervaring was dat ons almal verlies gely het, en dan treur ons. Ons treur omdat ons liefhet en verloor het.

Ons het nie iets verloor nie, maar mense wat in die kern van ons geloofsgemeenskap in die sentrum gestaan het.

Daar is nou ‘n groot gat. ‘n Gat aan die afwesigheid van geliefde persone, maar ook aan teologiese en- geloofskrag. Daar is ook ‘n gat aan korporatiewe geheue. Beide Jan en Hendrik het gegroei saam met die kerk se groei, en gelewe saam met die lewe van die kerk op hierdie stukkie aarde.

Die gemis, en die gat en die treur is so groot omdat ons land uniek is.

Ons is ‘n klein sinode in ‘n groot land met altyd beperkte kundigheidsvlakke. Ons het twee werklike kundiges op hulle onderskeie terreine verloor. Maar, baie meer as dit, ons het nabye vriende en kennisse verloor met wie ons nou’ saamgewerk het, en wie ons goed geken het.

Met hierdie skrywe gee ek erkenning aan almal se treur en verlies.

Moenie dat ons daaroor spring nie, maar laat ons vir ‘n oomblik hierby stilstaan. In ‘n boek wat einste Jan vir my aanbeveel het, en wat ons ‘n jaar lank in die gemeente behandel het, word die kritiese stelling gemaak: “Die Here is in alle dinge teenwoordig, kyk hoe Hy in alle dinge teenwoordig is”.

Hoe is Hy teenwoordig in die verlies van hierdie twee besondere predikante en mense? Miskien vir ons elkeen anders. Elkeen sal die Here se stem op ‘n eie manier hierin hoor. Dit kan dalk wees dat ons in die eerste plek dankie sê vir die jare wat die Here hulle aan ons elkeen geleen het.

Dankie vir hulle invloed op ons eie lewens, die samelewing en die kerk.

Maar ons hoor ook die Here sê, dat hy ons vir mekaar gegee het.

Ons moet hierdie kosbare skatte, mekaar, diep ag en waardeer terwyl ons mekaar het. Ons mag nie toelaat dat enige negatiewe krag of mag of by-sake hierdie diep bande aantas nie. Dit is mos juis Jesus wat ons leer van die eenheid onder gelowiges in Johannes 17. Moet ons nie ook hierin hoor dat ons die lewe hoog moet ag terwyl ons dit het nie.

Matteus 5 leer juis dat die lewe belangriker is as wat ons aantrek of eet. Hoor ons nie ook die Here sê, terwyl julle die kans het om die lewe te leef moet julle sulke spore trap waarop ander sal kyk en sê, dit was goed, want dit was op die spore van ons Meester.

Dit het ook te doen met hoe ons doen-funksies ontwikkel het, maar het veral te doen met watter soort mense ons geword het. Word ons al meer soos ons Meester? Ons twee geliefde broers het so baie van ons Meester vertoon dat ons dit nie kon miskyk nie.

Jy alleen sal weet hoe die Here vir jou teenwoordig is in die verlies van twee van ons hooggeagte en geliefde kollegas.

Ons eer hulle nagedagtenis en dra hulle geliefdes gereeld op aan ons Hemelse Trooster. Kom ons omhels mekaar solank ons mekaar nog het.

---

Ontsteltenis oor maatreëls, kerke kry swaar, CCN besin oor voorstelle aan die staat

Die nuwe regulasies wat nou ingetree het en tot 2 Junie van krag is het baie mense ontstel of teleurgestel. Veral die opskorting van eredienste wat steeds in plek is, het baie ongelukkig gelaat.

Die Council of Churches in Namibia (CCN) het Woensdagmiddag 'n nood Uitvoerende komitee vergadering gehou oor die uitdagings wat dit meebring.

Die CCN UK het 'n afspraak om met die premier te vergader op Vrydag 8 Mei en die voorlegging wat gemaak sal word, word tans gefinaliseer.

Die kleiner kerke en veral plattelandse kerke in armer gemeenskappe is besonder swaar getref deur die wekelange opskorting van eredienste. Die enigste inkomste wat baie van die klein gemeentetjies het is by wyse van die kollektebord. En die is nou weke lank leeg.

Maar groter kerke in die minder gegoede gemeenskappe kry eweneens swaar. Hieroor het ELCIN en die Anglikaanse kerk verslag gegee.

Die belemmering van die kerk se werksaamhede deur die verbod op byeenokomste van meer as tien persone is deeglik bespreek. Voorstelle waarmee na die staat gegaan sal word sluit onder andere in dat dieselfde maatreëls oor beperkinge van persone per vk meter wat vir winkels geld ook tov kerkgeboue ingestel kan word. Daarbenewens was die konsensus dat alle ander maatreëls soos die dra van maskers tydens byeenkomste, handhawing van sosiale afstand, was van hande voor dat die gebou binnegegaan word, ens. ook toepasbaar gemaak kan word vir kerke.

Die gevoel was dat ten minste die aanvanklike maatreël van 50 persone per byeenkoms weer moet geld.

Benewens die probleme wat ervaar word, is daar ook positiewe waardering vir die regering se optrede ter beveiliging van die gemeenskap. In besonder was waardering uitgespreek vir die stappe wat geneem is om die mees kwesbare mense by te staan en te beveilig. Die projekte om haweloses en die armes by te staan is ook aangeteken.

Die kerke se stryd om werknemers te betaal en ander verpligtinge na te kom was hoog op die agenda. Kommer is ook uitsgespreek oor die situasie van diegene wat arm is en / of werkloos is agv die inperkings maar nie kwalifiseer vir staatshulp nie. Dieselfde geld werknemers wie se werkgewers nie salarisse kan betaal nie, maar nie bystand ontvang nie agv die voorwaardes gekoppel aan staatsbystand.

Hieroor word in die voorlegging aan die regering voorstelle gemaak.

Verder was die konsensus dat hoewel die CCN nie finansieel kan bydra tot die hantering van die situasie nie, dit wel oor fasiliteite beskik wat beskikbaar gestel kan word. 

---

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Christa Louw, Windhoek Oos en lid van die Moderatuur 08/05 081 271 7038 / 61-222944  oosmusiek@afol.com.na

Feldmuis wens haar baie geluk!

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr De Wet Strauss van Academia en prinsipaal van NETS. Die teks waarna gekyk word, is 1 Petrus 3:13-22. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 12/05 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

VBO vir Predikante

VBO nuut en geïntegreerd

Die Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing wat sedert 2014 aangebied word, het van vanjaar af ’n nuwe baadjie: Meeste van die modules word nuut verpak en ’n nuwe module (Oor die lees van die Bybel) word ingevoeg.
Klik op die volgende skakel vir ’n volledige oorsig: VBO nuut en geïntegreerd 2020 - Sertifikaat in Bedieningsvernuwing
Die tweede module, “Hoe lees ons die Bybel?”, word van 12-14 Mei aangebied. Die aanbieding is volledig aanlyn (per ZOOM).
In hierdie module word daar gekyk na ’n Gereformeerde benadering tot die lees van die Bybel en hoe dit predikante en gemeentes kan help om dit binne hulle eie konteks van toepassing te maak.
Die kostes vir hierdie module is R75-00.
Om in te skryf, klik die skakel: https://forms.gle/Zn4UzsaLCqtDhmYy5
Sluitingsdatum vir inskrywings: Vrydag 8 Mei.
30 VBO-punte word vir bywoning van dié module toegeken.
Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: ABSA
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005 Tak: PRETORIA

’n Gratis Digitale Learning Community

14 Mei 2020: 10:00 - 12:30
Ekerk nooi jou uit vir na ’n inspirerende oggend waar ons saam gaan dink en na kenners luister oor hoe die Korona-virus kerkwees in Suid Afrika beïnvloed. Ons gaan die hele oggend deur middel van aanlyn sessies na ’n handjievol kenners luister oor hierdie belangrike tema praat. Die oggend gaan fokus op hoe ons konkreet en prakties vorentoe kan stap as Kerk en nog steeds gehoorsaam bly aan God se roeping op ons lewens as geestelike leiers.
Tema: Nie “pause” nie, maar “reset”: Geloof en Kerk vars geleef in COVID-19-tyd
Plek: Aanlyn deur middel van video (jy het net ’n internetkonneksie nodig waar jy saam gaan kyk op video na die regstreekse uitsending van die dag. Neem assblief kennis dat jy moet registreer om deel te neem. Geen registrasie, geen toegang.*)
Tyd: 10:00 – 12:30  Datums: 14 Mei 2020  Koste: Gratis
Sprekers vir die oggend:
• Stephan Joubert (Teoloog, skrywer, ekerk) – “…digitaliteit is realiteit, ook in die kerk!”
• Roedolf Botha (Teoloog, leraar, ekerk, NG Oosterlig) – “...oor goeie geloofsgewoontes”
• Johan Smith (Skrywer, VitaAmp) – “...so lyk leierskap nou”
• Hein Kruger (Kruger International Private Wealth) - 
“so gemaak met geld en finansies...”
Johan Geyser (Teoloog, Mosaïek) – “…oor kreatiewe Kerkwees in Corona-tyd”
Johrné van Huyssteen (Aanbieder GROOTfm 90.5: Die-groot-ontbyt) – “…oor vars geloof-leef in Corona-tyd”
Daar sal 5 VBO-punte toegeken word vir die bywoning van hierdie leergeleentheid.
Registreer deur hierdie skakel te volg (https://www.ekerk.org/digitalelc14mei2020).
Indien jy enige vrae het, kontak vir pierre@ekerk.org.
* Reg van toegang voorbehou deur ekerk direksie

---

Nuwe Publikasies

Intekenaars: Jongste inligting oor Kerkbode

Le Roux Schoeman se Redakteursbrief wat in e•Kerkbode 30 April 2020 verskyn het:

Geagte Kerkbode-intekenaar
Dit is onsekere tye en ons wil nie voorgee dat ons om die volgende draai in die pad kan sien nie. As redaksie wil ons fokus op die goed waaroor ons beheer het. Dit is:
Om Kerkbode-stories in hierdie tyd so vindbaar moontlik te maak, wat noodwendig beteken om selfs meer digitaal-gerig te wees as in die onlangse verlede.
• Om na terugvoer van intekenaars te luister. 

• Lees ook: Kerkbode: Wie lees waar?

Een van Kerkbode se unieke uitdagings is dat eredienste by kerkgeboue in die meeste gevalle die belangrikste verspreidingpunt van nuus in die gedrukte formaat is. Vir ons om nou gewoon die volle koerantoplaag te laat druk en by gemeentes af te lewer, plaas ’n onredelike druk op julle om ’n manier rondom die verbod op samekomste te vind.

• Beste alternatiewe 

Ons werk onverpoosd aan die skryf van stories en die digitale publisering van nuus, opinies en lesersbydraes. Daar is vier opsies om Kerkbode-inhoud in die hande te kry. Twee van daardie opsies is nuut en ons wil julle aandag graag daarop vestig.
1. Kerkbode se digitale platform. Dit is waar die meeste mense ons stories lees. Besoek gereeld hierdie platform – www.kerkbode.co.za – of gaan “like” ons Facebookbladsy indien jy verkies om via sosiale media jou nuus te ontvang:
2. Die Kerkbode–app is vir Apple– en Android-fone beskikbaar.
3. Die e-Kerkbode… Hy lyk soos ’n koerant en hy blaai soos ’n koerant, maar jy kan nie jou braairooster met hom skoonmaak nie. Dit is die sogenaamde e-koerant of pdf-koerant. By dié SKAKEL lê die twee mees onlangse uitgawes. Die nuwe uitgawes sal ook daar verskyn, so hou gerus daardie skakel iewers byderhand: https://kerkbode.christians.co.za/e-koerant/
4. Ons weet hoe lief ons mense vir WhatsApp is en dat vele verkies om ook nuus sommer daarlangs te lees. So ons het die twee mees onlangse e-koerantuitgawes verpak in ’n formaat wat via hierdie platform gestuur kan word. Die dokument is 5 MB groot, met ander woorde ’n bietjie groter as foto’s, maar ’n bietjie kleiner as video indien jy bedag is op data-implikasies vir die gebruiker / ontvanger. Laai ’n voorbeeld HIER af.

• Kortom

Ons wil jou help om Kerkbode-inhoud in die mees gerieflike en praktiese formaat te kan lees en versprei in jou gemeente sodat lesers wat nie die papierkoerant kan kom optel nie, nie uitmis op nuus, ontleding en die gewilde vakatures-afdeling nie.

Maklik aflaaibare PDF’s teen slegs R40 elk

Gedurende die volgende vier weke gaan ons fokus op die Perspektiewe op die koninkryk-reeks. Hierdie reeks bestaan uit vier boeke met agt studies, of gespreksgeleenthede, elk. Elke gespreksgids gaan oor een spesifieke tema wat met God se koninkryk verband hou. Hierdie reeks daag gelowiges uit om elke dag met ’n nuwe perspektief te leef – ’n koninkryksperspektief. 

Boek 1 - ’n Koninkryk van genade

God het ’n genadeverbond met ons gesluit. Genade beteken ons kry wat ons nie verdien nie. Dit maak nie vir ons sin nie. Maar juis dít is die punt van genade: Genade is onverdiend en … God se koninkryk is vol van hierdie genade, onbeskryflik groot. Lees meer hier …

Hou ons volgende nuusbrief dop vir meer inligting oor Boek 2 in die reeks. Klik hier vir die volle reeks.

Pinksterreeks 2020

Die Pinksterreeks vir 2020 is voorberei te midde van die ontstellende gebeure rondom die Koronavirus. Ons is almal skielik in groot onsekerheid gedompel; al waarvan ons skynbaar seker kan wees is dat ons wêreld dramaties aan die verander is – en dalk ook permanent so! Wat dit alles vir ons inhou, weet ons nog nie. Maar ons besef skielik weer ons gedeelde broosheid en gedeelde mens-wees. Ons voel aan dat ook ons as Christen-gelowiges, saam met al die ander mense (en die natuur), onderwerp is aan die gebrokenheid en lyding van hierdie wêreld.  Ons ontdek weer ons diepe afhanklikheid van God, ons Skepper.
Juis in hierdie tyd van angs en onsekerheid bied die boek Openbaring egter egte en diepe troos. Dis asof die boek juis vir ‘n tyd soos hierdie geskryf is. Dit herinner ons aan ons Vader wat op die troon sit, aan Christus wat tussen die kandelare (gemeentes) beweeg en die Heilige Gees wat alles nuut maak. Dit teken beelde van die nuwe toekoms, van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat kom. God beloof dit. Daarom gee dit vaste hoop. En dit nooi ons uit – God maak nuwe deure vir ons oop – om met geloofsmoed en entoesiasme, as individue en gemeentes, meegeneem te word in God se sending na die wêreld. 
Dr Coenie Burger het die reeks uitmuntend, en met ‘n deurleefde en gegronde teologiese aanvoeling geskryf. Die preke is bedoel vir Pinkster, maar daar is ook talle ander kreatiewe maniere waarop leraars en gemeentes dit kan gebruik. Die reeks sal ook in Engels verskyn.
Die Pinksterreeks 2020 is op CLF se webtuiste aflaaibaar onder "Resources - Week of Prayer / Pentecost" - https://clf.co.za/christian-resources/

Voorbidding

Bid vir Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië, die geboorteplek van Islam, is ’n streng Islamitiese nasie. Die heilige stede, Mekka en Medina, is hier geleë en is waar miljoene hadj-pelgrims elke jaar besoek aflê. Die wetgewing in die land is gebaseer op Sjaria- oftewel Islamitiese wette, wat dit verbode maak om enige ander geloof behalwe Islam openlik te beoefen. Die verwerping van Islam kan met die dood gestraf word.  

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Saoedie-Arabië.

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1 miljoen NAD of naaste aanbod.

Kamers beskikbaar in Schanzen – Oord se Sorgeenheid vir versorging van belệende of ander persone wat versorging nodig het. 

Ons bied 24 uur per dag volle versorging met 3 maaltye, tee en koffie per dag ingesluit teen N$15 000 per maand. 

24 uur per dag kontak met verpleegpersoneel per interkom met CCTV kamera in elke kamer en gange vir veiligheid van pasiёnte.  

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 of alg.sekr@ngkn.com.na vir besonderhede 

Giggel

---