Header

Jaargang 17 - Uitgawe 22/2020 - Donderdag  11 Junie 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

HONNEURS TEOLOGIE IN NAMIBIë BEGIN

Die Namibiese Evangeliese Teologiese Seminarie (NETS) bied weer eersdaags hul Honneursprogram aan. Registrasie het reeds begin en sluit op 24 Julie.

Op die foto voor verskyn links Jaco Pretorius wat by Fresh werksaam is en regs voor Willem Steenkamp wat by Academia werksaam is. Hulle was in die klas van 2019.

Dit is baie goeie nuus vir die wat onlangs die BTh voltooi het en reeds as diensleraars werk in Academia gemeente en by Fresh Namibië, maar ook enige ander persoon wat reeds oor ‘n BTh of soortgelyke kwalifikasie beskik, met ‘n algemene prestasie gemiddeld van 60%.

Luidens ‘n verklaring van NETS word die NQA geakkrediteerde graad aangebied in afstandsonderrig met kontak weke waarin daar lesings aangebied word – juis om leraars wat reeds voltyds werk in staat te stel om die kwalifikasie te behaal.

Die NGK in Namibië en NETS

Die NGKN is ‘n vennoot van NETS en ten nouste betrokke by die seminarie – sowel as op die Raad asook in die dosente korps. Dr De Wet Strauss is tans die Hoof van die Seminarie, terwyl ds Wynand Fourie in Nuwe Testament doseer. Wynand is ook die programleier van die Honneursprogram.

Inligtingsessie

Belangstellendes kan op 22 Junie 18:00 – 19:00 ‘n inligtingsessie hieroor bywoon wat op NETS se kampus aangebied sal word.

Die koste vir die twee jaar kursus beloop N$ 20,400 en word verdeel oor die tydperk. Aansoek om ‘n afbetalingsooreenkoms kan vooraf gedoen word waarin die fooi dan anders betaalbaar kan wees. Hiervoor moet by die Kantoorbestuurder aangeklop word.

Die studie val uiteen in vier groot bane:

Navorsing, wat insluit metodiek, skryf van navorsingsvoorstel en ‘n mini-verhandeling

Teologie in Konteks, wat o.a. kyk na Teologiese strome in Afrika, die vroeë kerk, gedurende en sedert die Reformasie

Bybelse dissiplines, wat in Ou Testament en Nuwe Testament uiteenval

Keuse vakke, waar spesialisasie velde gekies kan word.

Kontak besonderhede

Om meer besonderhede word belangstellendes genooi om navraag te doen by NETS. 

Akademiese dekaan: academicdean@nets.edu.na of vir die B Honneurs kursus: Algemene navrae: administrator@nets.edu.na en oor die inhoud: honours@nets.edu.na

---

Die impak van 1918 se Groot Griep op Suid-Afrika

Wat doen pandemies aan samelewings?

Prof Howard Phillips (mediese historikus) en ander deelnemers het onlangs in 'n insiggewende prentjie geskilder van die 1918-griep en die impak wat dit op Suid-Afrika gehad het.

Skets: Só het DC Boonzaaier van Die Burger in die uitgawe van 16 Oktober 1918 die onsigbare verwoestende hand van die Spaanse Griep uitgebeeld. Daardie maand in 1918 staan bekend as Swart Oktober.

Mens leer baie "lesse" vir ons huidige uitdagings uit hierdie geskiedenis. Mens staan verstom hoe die 1918-griep Suid-Afrika verander het, hoe die kerk daarop gereageer het en hoe die kerk se boodskap verruim het.

André Bartlett het as gespreksleier opgetree. Verskeie ander teoloë het ook insette gelewer. Dit is as verskillende video's op Youtube gelaai.

Hier is 'n lysie met skakels na die verskillende aanbiedings:

• Prof Howard Phillips - gebeure in 1918

• Ds Jan Lubbe - die teologies- kerklike reaksie

• Dr Gideon van der Watt - wat die kerk prakties gedoen het

• Prof Nico Botha - blindekolle wat ons moet raaksien

• Dr Andrew Kok - 'n fotobeeld

• Dr Lindie Koorts - refleksie en die pad vorentoe

Dit is meer as die moeite werd om hierdie geskiedenis te verken.

HULDEBLYK AAN DR JAN WOEST

Dr Gustav Claassen, Algemene sekretaris van die Algemene Sinode bring hulde aan wyle Jan Woest:

Om die gedagtes van kollegas te lees oor herinneringe aan Jan Woest maak sy ontydige heengaan elke keer van vooraf opnuut ‘n pynlike onwerklikheid. Dit is duidelik dat Jan met sy innemende persoonlikheid, elkeen van ons en ander op vele terreine van sy lewensreis, diep aangeraak het. Die paar sinne wat ek graag wil bydra is geensins ‘n poging om heiligheidskrywing te pleeg nie, dit sou immers waarvoor Jan gestaan het skade aandoen.

'n Opregte mens

Jan Woest se onopgesmukte persoonlikheid het enige gespreksgenoot in ‘n pretensielose ruimte ingenooi waar enige iemand net hom of haarself kon wees. Die respek wat hy by almal afgedwing het, het ten diepste voortgevloei uit die inherente respek wat hy vir elke mens gehad het. In die skrywe oor Jan deur kollegas is woorde soos opreg, opgewek, blymoedig, lewensbly, lewenslustig, gasvry en behulpsaam wat telkens gebruik word om iets oor hom te sê. Dit is beskrywende woorde maar in sekere opsigte te min. Jan moes ervaar word, en ek het altyd tydens ons saamgesels die ervaring gehad dat ek hom baie langer ken as net die sowat tien jaar wat ons vriendskap geduur het.

Hartsmens

Ontmoetings met Jan was telkens geleenthede van vieringe oor die vele aspekte van die lewe wat vir Jan na aan die hart was. Die temas wat gereeld aan die orde was: sy gesin, die plaas en sy geliefde Savanna bokke, liefde vir die kerk en sy mense, die teologie en bo alles God se genade en sy liefde vir ons almal. Oor hierdie hartsake kon hy met passie gedagtes deel. Dit was aspekte wat hom na aan die hart gelê het en sy lewe sinvol en gelukkig gemaak het.

Ryke nalaatenskap

Maar Jan was meer as ‘n mens vir mense. In sy geliefde kerk, op elke vlak, het hy ‘n enorme bydra gemaak. Sy ryk nalatenskap aan die NG Kerk in Namibië  en in die algemene verband sal nog vir ‘n lank ‘n bron wees waaruit diep geskep sal word.

Jan se teologie was ‘n deurleefde  teologie met sy ankers diep in die denke van sy leermeesters, Willie Jonker en Dirkie Smit. Dit het Jan in staat gestel om soomloos die abstraktheid van die dogmatiek aktueel te laat weerklink in die kerklike debatte van ons tyd en die lewe in die algemeen.  Hiermee het Jan ons baie gehelp. Hy het hom egter nie net afgesonder vir die hoëre teologie nie. As mentor van kollegas en veral jong predikante het hy ‘n onskatbare bydra gelewer.  Sy spore lê diep en wyd in kollegas se lewens.

Waardering

So praat kollegas van die Algemene Taakspan Leer en Aktuele Sake, waarvan hy lank ‘n gewaardeerde lid was, oor Jan:  Jan het help vorm gee aan baie dinge wat vorentoe vir die kerk rigting gaan gee: ons verstaan van God, van kerk wees, ons roeping, hoe ons die Bybel lees.

Bowenal is dit egter sy karakter, sy kalmte, wysheid, diep insig, liefde vir die Here en vir mense, wat ons sal bybly. Die werking van die Heilige Gees was vir hom nie net ‘n teologiese belangstelling nie, ons het die Gees in sy lewe gesien.

Jan Woest was tussen sy kollegas ’n besonder geliefde mens. Sy voorleggings was deeglik, sorgsaam, vol erns en diepe insig in die Woord. Hy het moeite gedoen om te hoor en te verstaan wat ander se perspektiewe was.

Hy was nie bekend vir akademiese solo-vlugte nie. Die teologie was nie vir hom ʼn doel op sigself nie. Dit het nie oor sy eie stem en opinie gegaan nie. Jan wou dien en ‘n bydrae maak. Ons onthou die geesdrif waarmee hy “dieptepeilings” kon doen van die vrae waarmee ons gekonfronteer word. Hy kon die blywende betekenis van ons geloofstradisie en die uitdaging van die vrae van ons eie tyd met mekaar in verband bring en die rigting aandui waarin gesoek kan word na uitkomste.

Hy laat 'n leemte

Ons eer Jan as ʼn uitdagende gespreksgenoot, lojale kollega en opregte vriend, iemand vir wie die “pelgrims etiek” waaroor hy gepraat het, ʼn egte lewenswyse was.

Jan Woest se gelyke is uiters yl gesaai. Sy heengaan laat ‘n groot leemte wat baie lank gevoel sal word. Ons gaan nog baie van hom praat en sy bydrae koester. Veral wanneer ons dreig om “in die diksand vas te val” ...waarteen hy so dikwels gemaan het.

Jan Woest se heengaan het ‘n reuse leemte in NG Kerk geledere en in ander kringe gelaat. Ons dink met hartseer en verlange aan hom, maar tog ook met mooi herinneringe. Die aard van die herinneringe  is dat dit nooit die laaste gedagtes oor Jan kan wees nie. Die dood sal nooit die laaste sê in alle opsigte oor die lewe van Jan Woest hê nie. In die dae wat kom sal gedagtes oor hom ons steeds verryk en sal ons God elke keer dank as ons aan hom dink.  

Ons innige meegevoel met die familie, Nicolene en die kinders. Mag julle op besondere wyse getroos word deur die God aan Wie ons behoort. Daar is vele mense oor Suider-Afrika – mense wat julle nie eens ken nie – wat saam met julle treur oor die verlies van ʼn groot gees.

BRIEF AAN ’N TIENER: ‘AL VERLOOR JY BAIE, KRY JY MÉÉR BY’

Rudi Swanepoel van Johannesburg Noord / Andrew Murray skryf: 

My liewe Tiener

Goeiste. Ek kyk jou só en ek kan nie glo dat jy (en ek!) in ’n tyd soos hierdie lewe nie. Wie sou kon dink.

Ek sukkel ’n bietjie om woorde vir alles te kry, daarom gebruik ek maar die geduld (en die delete-knoppie) van die rekenaar om met jou te deel wat op my hart is.

Aan die een kant, wil ek skryf dat ek jammer vir jou is. Jammer oor die matriekafskeid, die socials wat jy mis, die netbal- en hokkie- en rugbyseisoen, die tienertoneel en die koorkompetisies. Die grappies.

Ek wonder of jy daai lekker lang saalopeninge mis waar die hoof alles so benadruk en julle in lyn probeer hou met elke greintjie krag in sy lyf en sy stem.

Ek is so onsettend jammer dat jy nie jou vriende sien nie. Ek wéét hoe belangrik hulle vir jou is, hoe hulle jou eerste ‘port of call’ in hierdie lewensfase is, hoe júlle mekaar genuine verstaan. En jou mis. Dit, verstaan ek.

Jy beleef eintlik ’n hele rits verliese. En al klink dit snaaks: dis nie net ’n slegte ding nie.

As dit vir jou enigsins ’n troos is: Hierdie verliese berei jou voor, want jy gaan nog baie keer dinge en tye en mense en ervarings verloor. Jy gaan voel jy mis uit (wanneer al die ander weer fun het), jy gaan voel jy raak agter (as jou maats maats vind en uitgaan en trou), jy gaan voel jy kan nie kry wat hulle het nie.

Nou, léér jy dat dit OK is. Dat jy kan doen wat jy nie gedink het jy gaan kan doen nie. Dat jy dit dieper in die see van onsekerheid in kan waag as wat jy voorheen vermoed het. Dat jy sterk is. Jy leer dat jy kan aanpas, dat jy jou kop om moeilike goed kan kry, dat daar binne-in jou ’n standhoudende vuur brand waarnatoe jy keer op keer kan teruggaan vir nog. En weer. Jy het meer deernis met maats en met kinders wat nie so bevoorreg soos jy is nie.

Jy wys dat jy kan.

Daarom: Al verloor jy baie, kry jy méér by. Dit wat jy bykry, is baie werd; nie noodwendig vir vandag of môre nie, maar vir die res van jou lewe.

Ek bewonder jou. Jy IS nie net OK nie, jy gaan OK wees.

Met oneindige liefde, Jou pa, Rudi

Ed: Elders is daar 'n advertensie oor 'n Webinaar wat handel oor Tienerdepressie - gaan loer daar!

Mariaan vorder mooi op pad na herstel

Johannes Maritz van Okahandja gemeente se vrou Mariaan was die afgelope paar weke al in die hospitaal waar sy heen en weer in en uit die intensiewe sorg en hoë sorg geskuif was. 

Sy het die afgelope week geweldige vordering gemaak op die herstelpad en die familie is gerus gestel deur die spesialiste dat sy waarskynlik nie verdere sjirurgie sal nodig hê nie. Sy kry nie meer antibiotika binne-aars nie en kan reeds versigtil alleen stap.

Ons is saam met hulle dankbaar vir elke klein treetjie van vordering.

Familie-nuus

Hulle verjaar

• Celeste Coetzee Fresh Nam 13/06 0813873114 ernstcoetzee@gmail.com

• De Wet Strauss, Academia 15/06 081-242-3867 dewet@afol.com.na

• Jossie Koekemoer Windhoek-Oos 19/06 061-231045 hendrikk@iway.na

 Feldmuis wens hulle van harte geluk!

Opleidingsgeleentheid

Die VBO Forum bied aan: Tienerdepressie 

Die VBO-forum bied twee aanlynwebinare oor die onderwerp van tienerdepressie aan, tydens die Covid-19-pandemie. 

Johan Laten is die aanbieder op 17 en 18 Junie 2020, om 10:00. 

Klik hier om te registreer.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en dosent by NETS. Hulle gesels oor koninkrykstyd met Matteus 10:24 -39 in gedagte. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 16/06 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

---

Voorbidding

Bid vir die Oesbekistan

Oesbekistan bly steeds die Sentraal-Asiatiese land met die ergste beperkings op godsdiensvryheid. Geen godsdienstige aktiwiteite word toegelaat, buiten die instansies wat deur die staat bestuur en beheer word, nie.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Oesbekistan .

"Ek wou my land al lankal verlaat. Maar dan herinner ek en my vrou onsself aan hoekom ons nog hier is: Om Jesus te dien.” – Pastoor Adel*

Die Islamitiese Republiek van Pakistan is 'n Sunni meerderheis nasie en tuiste van die derde grootste Muslim bevolking ter wêreld. Die land is bekend vir kurrupsie, maar ook as een van die plekke waar Christene die swaarste vervolg en verdruk word. lees verder

---

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1 miljoen NAD of naaste aanbod in Schanzen-Oord.

Kamers beskikbaar in Schanzen–Oord se Sorgeenheid vir versorging van belệende of ander persone wat versorging nodig het. 

Ons bied 24 uur per dag volle versorging met 3 maaltye, tee en koffie per dag ingesluit teen N$15 000 per maand. 24 uur per dag kontak met verpleegpersoneel per interkom met CCTV kamera in elke kamer en gange vir veiligheid van pasiёnte.  

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 of alg.sekr@ngkn.com.na vir besonderhede 

---

Giggel

Ook die een sal niemand oor 10 jaar vang nie....

---