Header

Jaargang 17 - Uitgawe 25/2020 - Donderdag  02 Julie 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die anale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Kerke oper – ‘n uitdaging en geleentheid

Tot 250 mense kan nou byeen kom – dis die goeie nuus vir die gemeentes in die grootste deel van die land. Maar dat Walvis, Swakop en Henties diep ingegrendel is is ‘n groot geel lig vir almal.

Die effek van die pandemie word nou gesien op eie bodem en die spoed waarteen dit nou versprei het veral in Walvisbaai is soberend – en herinner ons dat die saak tog wel ernstig is. (Lees ook Danie Mouton van die Oos Kaap se beriggie hieronder).

Gemeentes wat nou gebruik maak van die kans om groter byeenkomste te hou moet ernstig waak oor die wel-wese van hulle mense. Bejaardes en mense wat onderliggende siekte toestande het wat hulle kwesbaar maak word aangemoedig om liewer tuis te bly. Gemeentes word aangemoedig om aan te gaan om die lidmate op al die mooi ander maniere te bedien wat ons ontdek het in hierdie tyd.

Mense wat hoë bloeddruk en / of diabeties is, is volgens die nuutste inligting van die grootste insidensie van mense wat ernstig siek geraak en selfs dood is. Ander wat kwesbaar is, is mense met longkwale of wat in die verlede ernstige long siektes gehad het, aan asma ly, ‘n immuniteitsgebrek het – HIV/Vigs lyers, mense met tuberkulose – of wat dit voorheen gehad het – mense wat kanker behandeling ondergaan of ondergaan het. Die lys is lank.

Ons onderlinge sorg en verantwoordelikheid vra dat ons die mense anders bedien en nie skuldig laat voel as hulle nie eredienste kan bywoon nie.

MAATREËLS BY BYEENKOMSTE

Kerkrade en leierskap dra die verantwoordelikheid vir die noukeurige nakom van die afgekondigde Noodtoestand maatreëls. Die maatreëls vir Fase 4 is na alle kerkkantore versprei om te sorg dat die maatreëls bekend is en toegepas kan word.

Een van die grootste probleme bly steeds dat mense draers kan wees sonder dat hulle enige simptome het, en ander mense onbewus kan aansteek.

Die drie sleutel sake wat deurslaggewend is moet met groot sorg toegepas word – die dra van maskers, sosiale afstand van 1.5 m wat gehandhaaf moet word en die reiniging van hande met seep en water en by die ingang van die gebou met hand reiniger wat alkohol gebaseer is.

Sorg moet gedra word dat die byeenkomste so verloop dat die eerste twee deurgaans gehandhaaf word.

By die bediening van nagmaal moet veral sorg gedra word dat mense se veiligheid teen moontlike besmetting met die virus verhoed word.

Ons gee ag op mekaar – daarom doen ons dit so!

Elaine sterk tuis aan 

Elaine pienaar, eggenote van ds Zack Pienaar van Windhoek Eros is tuis waar hy haar versorg, verpleeg, voer en huishou - so beduie hy!

Eaine het verlede Woensdag drie stents gekry het om vernouings in are te verhelp. Sy maak goeie voredering. 

Gordel vas vir Covid-19, dit kom

• Oorgeneem uit Grens Pos van die NGK Oos Kaapse sinode

Tot nou toe was meeste aksies gefokus op voorbereiding vir die ernstige impak van Covid-19. Ons het maskers leer dra, gewoond geraak aan sosiale afstand, nuwe digitale patrone van kommunikasie gevestig en geleer hoe om veilig eredienste onder inperking aan te bied.

Die groot aanhef kom nou. In die Oos-Kaapse stede en groter plattelandse sentra is die staatshospitale reeds onder ernstige druk. Dieselfde geld die privaat hospitale. Die nuwe Volkswagen veldhospitaal open op 1 Julie en sal welkome verligting aan mediese dienste bied.

Dieselfde geld ook van die ander provinsies, en selfs Kaapstad.

Sover bekend het die eerste NG predikant, ds Paul Barnard van Helderberg-gemeente in Somerset-Wes, Covid-19 positief getoets en gaan nou vir 14 dae in afsondering. Hy het dit publiek op sy Facebookblad aangekondig.

Talle families het 'n lid of meer wat Covid-19 positief is, of het reeds 'n geliefde weens hierdie siekte aan die dood afgestaan.

Dit is nou tyd om kalm en verantwoordelik te bly. Meeste mense getuig dat hulle self emosioneel op 'n mallemeule is. Die een dag gaan dit goed, die volgende dag sukkel dit. Mens voel jy ken jouself nie meer nie, en jy kan self nie altyd voorspel hoe jy in situasies gaan optree nie. Daarom hanteer ons mekaar geduldig en gee mekaar spasie.

Geloof en die versekering dat ons in God se hande is, is nou belangrik. Net so selfondersoek, bekering, afsluiting van onafgehandelde sake en 'n daaglikse nuwe begin met God. Ons lewens is in God se hande, terwyl ons in alle opsigte verantwoordelik optree ter wille van diegene rondom ons.

Covid krap ons programme om...

Sinode uitgestel

Die moderatuur het by hul jongste vergadering besluit om die vergadering van die agttiende sinode van die NGKN uit te skuif na 2020.

Die Gemeente Konvent wat geskeduleer was vir 26 Augustus is ook uitgeskuif saam met die sinode vergadering.

Ondertussen is die Taakspanne Missionale Diakonaat en Teologiese Opleiding en Stimulasie geaktiveer sodat die effek van die uitskuif nie te belemmerend sal wees op die akivering van skuiwe waaroor daar reeds wye konsensus is nie.

Predikantekonferensie afgestel, diensleraars gelegitimeer

Die Taakspan Teologiese Opleiding en Stimulasie het aan die werk gespring onder leiding van De Wet Strauss.

Hulle eerste prioriteit was om die proses om die eerste Namibiese Diensleraars se legitimasie af te handel. Die byeenkoms waar die drie kandidate Willem Steenkamp, Elsabe Horn en Jaco Pretorius gelegitimeer sal word en die Legitimasie Eed sal onderteken as Diensleraars in die NGKN is op 12 Julie in Windhoek Moedergemeente.

Die tweede saak waaraan baie aandag gegee word is die voortgesette bedieningsopleiding. Marco Koch tree op as sameroeper.

Die taakspan moedig predikante aan om gebruik te maak van die aanlyn geleenthede wat geadverteer word. Die tweede predikantekonferensie en opleidingsgeleentheid vir 2020 is afgestel. Die Taakspan sal later die beplanning vir die afsienbare toekoms bekend maak.

Argief afgestof

Clem Marais, op kierie-verlof soos hy sê, het verlede week ingeval as vrywilliger om die sinode se argief in orde te kry.

Die afgelope paar jaar al was daar nie kapasiteit om aan die argief aandag te gee nie. “My skuldklier dwing my!” sê Clem wat elke Dinsdag en Donderdagoggend voortaan argivaris speel.

Hy het al op heel paar juweeltjies afgekom en ons plaas weer een vandag – oor die buitengewone sinode ganger. Sien die Uit die anale rubriek om die een te lees!

Uit die Anale

Een van die juweeltjies wat Clem in ons Argief opgediep het!

Familie Nuus

Hulle verjaar

• Daar is wraggies nie een verjaardagmaatjie nie! 

Opleidingsgeleenthede

“Kom ons lees die Bybel”

14 – 15 Julie 2020
Kom ons lees die Nuwe Testament
In hierdie werkswinkel word daar gefokus op die Brief aan die Kolossense
en nagedink oor die vraag:
Wat beteken dit as mens hierdie brief deur die lens van missionaliteit lees?
Plek: Aanlyn per Zoom
Aanbieder: Ds Leon Westhof
Koste: R75
VBO: 25 punte
Sluitingsdatum: 10 Julie 2020
Inskrywing: https://forms.gle/zMDCLnwMNGZ2m1JX8
(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: ABSA             Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005      Tak: PRETORIA
Verwysing: NT naam en van; ePos Betalingsbewys na excelsus@up.ac.za

Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

INSKRYWING voor Dinsdag, 7 Julie 2020 om 12:00 | Klik op die skakel hieronder

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxp9WKvLWiWM8VArB-v7ob4yMbhE_Q9Zy9w0JMWMlE02q3uA/viewform

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes en dosent in Nuwe Testament by NETS. Hulle gesels oor koninkrykstyd met Romeine 8:1 - 11 in gedagte. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 07/07 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Lig bring hoop

Hoop, moed en ’n dubbele porsie geloof. Dit is wat ons nodig het in ’n tyd soos dié. Suid-Afrika, saam met die res van die wêreld, gaan gebuk onder die uitdagings wat Covid-19 bring. Een van die maniere om hoopvol te bly, is om doelbewus te soek vir stories van hoop. Een só ’n storie is die beweging Worship South Africa wat tydens grendeltyd op Facebook ontstaan het. Lees verder.

BYBEL-MEDIA SE BOEKRAK

Huisgeloof 3: Ons huis onthou

Families vier saam

Ons huis onthou bemagtig ouers om saam met hulle kinders verskillende maniere te ontdek om in hulle geloof te groei. 

Hierdie boek vertel vir gesinne meer oor die agtergrond, betekenis, kleure en simbole van elke seisoen of fees wat deel van die Kerkjaar vorm. Die 9 Kerkjaar-aktiwiteite help gesinne om ’n ritme aan hulle geloofsvorming te gee en bewus te bly van God se nabyheid. 

Wanneer ons die Kerkjaarseisoene en -feeste saam vier, daaroor gesels en ʼn ritueel of aktiwiteit daaraan koppel, raak ons opnuut bewus van God se reis met ons en ons kyk met ander oë na die wêreld.

Klik hier om aan te koop.

Nog boeke in hierdie reeks:

Huisgeloof 1: Ons huis oefen

Met Huisgeloof 1 Ons huis oefen wil ons ouers bemagtig om saam met hulle kinders verskillende maniere te ontdek om in hulle geloof te groei.

Die praktiese wenke in hierdie boek help gesinne om hierdie nege geloofsgewoontes in te oefen en deel van hulle alledaagse lewe te maak, om God se teenwoordigheid in hulle daaglikse lewe raak te sien en dit met mekaar te deel.

Deur die sportmetafore ontdek families dat geloof nie net deur kennis gevorm word nie. Ons sien dat goeie verhoudings met mekaar, om ons geloof prakties uit te leef en geloofsbelewenisse te ervaar alles saam ʼn eenheid vorm om ons geloof te versterk.

Klik hier om aan te koop

Huisgeloof 2: Ons huis vier

Met Huisgeloof 2 Ons huis vier wil ons ouers bemagtig om saam met hulle kinders verskillende maniere te ontdek om hulle geloof te vier.Die praktiese wenke in hierdie boek help families om geloofsmomente te ontdek en saam te vier. Dit help families om God se teenwoordigheid in hulle daaglikse lewe raak te sien en dit met mekaar te deel.

Deur hierdie geloofsmomente ontdek families dat geloof nie net deur kennis gevorm word nie. Goeie verhoudings met mekaar, om ons geloof prakties uit te leef en te vier en om geloofsbelewenisse saam te ervaar vorm alles saam ʼn eenheid om ons geloof te versterk.

Klik hier om aan te koop

Sielkundige druk op leerders en die ‘nuwe normaal’ vir onderwysers

Die heropening van skole na die staat van inperking kan verdere druk plaas op leerders se geestesgesondheid, berig MARIETJIE WARRINGTON. | Lees verder

BM-pleidooi: 'Bou saam met ons'

Net soos soveel Suid-Afrikaanse besighede – groot én klein – voel ook Bybel-Media (BM) ná weke se grendeltyd die ekonomiese byt van die Koronavirus. | Lees verder

Intekenaars: Só kry jy ons stories

Daar is vyf opsies om Kerkbode-inhoud in die hande te kry. Twee van daardie opsies is nuut. Lees verder

VOORBIDDING

Bid vir Viëtnam

Die Christelike minderheid in Viëtnam verduur vervolging van beide die regering en hul stamme. Dorpsleiers neem Christene nie in ag in die gemeenskap nie, want hulle word as verraaiers van hul kulturele identiteit gesien. Dorpenaars werk ook saam met die plaaslike owerhede om Christelike byeenkomste te ontwrig, Christene te slaan en hulle uit hul dorpies te verban.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Viëtnam.

“Alles moet terugkeer na die oorsprong, die Woord van God.” – Bao, ’n Christen van Viëtnam

---

Pastor Jean-Paul Sankagui

Pastor Jean-Paul Sankagui planted a church in a Muslim neighborhood outside Bangui, capital of the Central African Republic, in 1993. He maintained good relations with the community for years.  But the civil war between Seleka rebels, government forces, and anti-balaka militias changed everything read more >>

The People’s Republic of Bangladesh sounds like a virtual paradise. The country boasts a vast array of plant and wildlife, rolling evergreen hills, lush forests and groves, the world’s largest unbroken sea beach as well as a multitude of inland waterways, deltas, and rivers. read more >>

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg beskikbaar op 2 slaapkamer woonstel op grondvlak.  N$990 000.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

VACANCY FOR COUNSELLOR - OTAVI

The Dutch Reformed Church Otavi offers an opportunity for a volunteer with own income to act as guidance counsellor and mentor in the community, without remuneration. Accommodation and meals can be provided.

Minimum requirements:

• At least a B degree in Theology.

• At least a post graduate qualification in Psychology.

• Experience in working with children.

• An ability to play musical instruments will be an advantage

Send application or enquiries to Ds. De Wet Mouton. dmouton@iway.na

VAKATURE VIR BERADER - OTAVI

NG Gemeente Otavi bied ‘n geleentheid aan ‘n vrywillige werker met eie inkomste om betrokke te raak by begeleiding en berading in die gemeenskap sonder vergoeding. Akkommodasie en etes kan voorsien word.

Minimum vereistes:

• Ten minste ‘n B graad in Teologie

• Ten minste ‘n nagraadse kwalifikasie in Sielkunde

• Ondervinding om met kinders te werk

• Die vermoë om musiekinstrumente  te bespeel sal ‘n voordeel wees.

Stuur aansoek of navrae aan Ds. De Wet Mouton. dmouton@iway.na

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 of alg.sekr@ngkn.com.na vir besonderhede 

---

CML UITVERKOPING

CHRISTELIKE MOBIELE LEKTUUR bied tans 50% AFLAG op alle boeke. Koop nou 4 cd's of 2 DVDS  @ slegs 100.00.

TEL NAVRAE:234466 OF 0812426998[EDGAR]

TAKKE IN WINDHOEK by 

• MAERUA MALL - TEL 301600

• BAINES - TEL 243427

• GUSTAV VOIGTS SENTRUM MIDDESTAD - TEL 234466

TAKKE IN DIE RES VAN DIE LAND by

• SWAKOPMUND: TEL 064-403074

• WALVISBAAI TEL 064-220374

• OTJIWARONGO  TEL 067-303915

Giggel

Met meeste gemeentes wat die week weer "oop" gaan met 250 mense wat nou kan saamkom is daar sommiges wat vooraf besprekings moet neem om sake te bestuur...

---