Header

Jaargang 17 - Uitgawe 26/2020 - Donderdag  09 Julie 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die anale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Tannie Pottie 100 jaar jonk!

“Ek gaan gou vir die ou mense inkopies doen….” was Tannie Pottie Naude – pas 100 jaar oud – se woorde nog onlangs aan Frans du Toit bestuurder by Schanzenoord, as sy in haar karretjie geklim het.

Die inwoners van Schanzenoord het Dinsdag almal opgedaag om saam met die merkwaardige oud onderwyseres van Windhoek Hoërskool die mylpaal te vier. Die gasvryheid komitee van die tehuis het reg gestaan met heerlike eet- en drinkgoed.

Tannie Pottie staande met ovasie begroet toe sy aankom en sy het skaam met haar hande beduie – sit asseblief! Na ‘n paar woorde van gelukwensing is sy deur die gaste ‘n seënbede toegesing en het die gasvrou onder toejuiging vir haar die handgemaakte poncho wat een van die inwoners gemaak het, omgehang.

Feldmuis wens ons buurvrou (ons woon langs Schanzenoord) ‘n geseënde, gesonde, vreugdevolle lewensjaar toe!

Nuwe leiers vir Degnos.. Andries Gous neem die leisels

Die mantel van groter leierskap binne Degnos het op Andries Gous (foto) geval.

Andries was die voorsitter van die bestuur wat die na die gevoelige slag van die heengaan van ds. Hendrik van Zyl die leisels moes hou. Hendrik was een van die groot dryfvere van Degnos en was besig om die oorgang na ‘n nuwe bestuurder voor te berei toe hy skielik sieker geword het en oorlede is in Maart.

Onder Andries se leierskap het die bestuur aangegaan om die oorgang te bestuur vir dei fase na Hendrik as bestuurder. ‘n Nuwe sekretaresse in die persoon van Rita Haccu is aangestel en onder leiding van Elize van Zyl het sy goed ingeskud in die pos. Wat oorgebly het was om iemand te kry om Hendrik se plek in te neem.

Dit was die bestuur se werk om aansoeke in te wag en te beoordeel vir die pos. Dit is geen verrassing dat Andries, op hulle aanbeveling, se aanstelling as Hendrik se opvolger deur die Algemene Jaarvergadering bekragtig is nie. Andries het homself onderskei as geestelike leier en as leier van die prosesse binne Degnos. “Dit was ‘n natuurlike oorgang” was die kommentaar van ingeligtes.

Andries was verlede jaar in die Feldmuis toe berig is dat hy saam met ouderling kollega Herman Fuls op 23 Junie 2019 as Gemeentebedienaar georden en bevestig is in Tsumeb gemeente en hy bring daardie agtergrond saam na die pos.

NUWE BESTUUR

Die nuwe Bestuursraad van Degnos is ook by die geleentheid aangewys en is: Herman Fuls [Tsumeb], Gert Lubbe [Hentiesbaai], Petrus Meiring [Windhoek], Johan Nieuwenhuizen [Worcester], Fanie Spamer [Bloemfontein], Estelle Alberts [Tsumeb] en Jafet Mayo [Lehubu Noord]. 

Die 6de AJV van DEGNOS het Saterdag, 20 Junie 2020 in persoon in Grootfontein plaasgevind en via ZOOM aan vennote wat weens COVID 19 nie kon reis nie.  Verteenwoordigers uit Windhoek, Hentiesbaai en Grootfontein, Kaapstad, Worcester en Bloemfontein het so deel geneem aan die vergadering.

Ons wens Andries en die nuwe bestuur geluk met hul aanwsying en bid hulle die seën van die Here toebid in die uitlewing van hul roeping by DEGNOS.

Covid-19 byt nou…. en sweef in die lug

Die vinnige toename in infeksies aan die weskus het nou die realiteit van Covid-19 by ons laat grond vat. Vir weke lank het die getal in dubbel syfers gebly, selfs stil gestaan. Toe, skielik was dit of ‘n sluis oopgetrek geraak het.

Gesus deur die stadige – byna geen infeksie toename – het mense geïrriteerd geraak met beperkinge, hande was, registers invul, maskers dra…..

Nou is die realiteit wat ons net in nuusberigte gelees het ook ons realiteit.

COVID-19 WORD DEUR DIE LUG VERSPREI

Reuters het berig oor die WGO aankondiging waarin erken is dat die aanvanklike standpunt oor die maniere waarop Covid-19 oordrag plaasvind tekort geskiet het. Dit was op aandrang van wetenskaplikes oor die wêreld wat bevind het dat oordrag ook met baie minder direkte kontak plaasvind.

Die bevinding is dat mikroskopiese klein partikels in die lug bly sweef vir veel langer as wat gemeen was. In praktiese terme – iemand wat ‘n draer is kon gehoes en aangestap het – en jy kan letterlik “in sy hoes Covid-19 partikels instap” sonder dat jy die persoon eens gesien het! Wetenskaplikes sê dat dit onde andere een van die rede is waarom sommige infeksies plaasvind sonder dat die kontak opgespoor kan word.

Dit maak die prentjie anders sê die WGO, en dat die dra van maskers essensieel is in publieke plekkeal sien jy niemand nie. Want iemand kòn voor jou op die plek gewees het, gehoes of genies het, en die virus kan nog daar sweef – onsigbaar maar hoogs aansteekbaar!

Skielik begin mens bekommerd raak oor jou mense wat kwesbaar is vir die ding. Vir jouself.

Verlede week het ons gemaan – gee ag op mekaar. Nou is ons al meer bewus daarvan dat ons moet ag gee op onsself ook!

BYEENKOMSTE

Die voorskrifte vir byeenkomste is nog dieselfde, maar die dringendheid daarvan dalk nou meer duidelik.

Gelowiges moet mekaar en ander se laste dra, liefde betoon aan alle mense, diensbaar wees in alles. Covid-19 bring ‘n heel ander dimensie van hoe die laste dra, liefde betoon en diensbaarheid kan lyk.

Dra die masker – al irriteer dit jou. Was jou hande – al is hulle skurf gewas. Vul die register in – en moenie valse inligting gee nie. Dit is in jou en jou geliefdes en mense wat met jou in kontak kom se belang dat die owerhede jou kan opspoor as jy – onbewustelik – in kontak kon gekom het met ‘n draer in ‘n openbare plek.

Laat ouma en oupa liefs tuis – doen hulle inkope namens hulle. Hou klein kindertjies op hok – twv hulleself. Moenie die kinders laat rondloop op hul eie nie – hulle is argeloos en kan so kontak kry met die virus. Dril hulle oor hul maskers, hande was, oor nie aan hul oë, mond, gesig te vat met ‘n hand wat nie pas gewas is nie… en … en…

Wat doen mens in 'n krisis soos hierdie?

• Oorgeneem uit Grens Pos van die NGK Oos Kaapse sinode

Wat behoort Christene en gemeentes te doen in 'n krisis soos die Covid-19-pandemie? Mens voel magteloos en gemarginaliseer. Is daar iets sinvol om te doen? Ja, daar is.

Jy kan steeds 'n daadwerklike verskil maak:

• Hou as gemeente en gelowiges aan om met mense te konnekteer en gemeenskap te skep. As jy 'n dominee is, maak nie saak as jy tegnies gestremd is en jou digitale kontak nie vreeslik gepoleerd is nie. Die kontak is belangrik. Hou aan uitreik met jou Whatsapps. Hou die wete lewend dat nie een van ons alleen is nie. As jy 'n lidmaat is, bly reageer op boodskappies, reik uit, stuur jou eie ondersteunende kommunikasie.

• Hou aan om klein dade van barmhartigheid te verrig. Moenie dit slegs aan die georganiseerde gemeentelike bediening oorlaat nie. Doen jou deel om prakties vir mense om te gee. Laer af in die straat bly 'n tannie wie se medisyne jy dalk een keer per maand kan gaan haal. Is daar iemand wat sukkel om by die winkel uit te kom vir wie jy kan instaan?

• Beoefen die vrug van die Gees. Skool jou daarin. Geduld is dalk die vernaamste vrug van die Gees wat ons nou moet vertoon.

• Pas jou denke en jou woorde op. Praat opbouend. Die Covid-krisis bring slegte kante in die publieke diskoers na vore. Ons praat nou meer as ooit oor die stryd tussen rasse en groepe, asof die hele geskiedenis en die vernaamste kwessies van ons tyd bloot die stryd tussen onderdrukkers en onderdruktes is. Ons benodig konstruktiewe gesprek oor solidariteit en saam skouer aan die wiel sit om hierdie krisis te oorkom.

• Groei in jou geloof. Lees en oordink jou Bybel. Bid. Bly die ewige lewe oordink. Kry jou krag by God.

• Was jou hande, dra jou masker (moenie jou slim hou nie), behou te alle tye sosiale afstand en moenie onnodig rondloop nie.


Uit die Anale

Familie Nuus

Hulle verjaar

• Johannes de Koning, Tsumeb 13/07 081 622 7756  tjdekoning@iway.na

• Johann Combrinck, Warmbad 15/07  081-2953090  johannc@iway.na

Feldmuis en ons lesers wens die twee geluk en seën in die nuwe lewensjaar toe!

Opleidingsgeleenthede

Digitale Learning Community
23 Julie 2020 | 10:00 - 12:30

Ekerk bied ’n Digitale Learning Community aan op Donderdag 23 Julie 2020 en nooi jou na die leergeleentheid waar ons na internasionale en Suid Afrikaanse kenners gaan luister vanuit verskeie velde.

Tema: New church and relevant theology for a new time / Nuwe kerkwees en relevante teologie vir 'n nuwe tyd.

• Plek: Aanlyn deur middel van video (jy het net ‘n internet konneksie nodig waar jy saam gaan kyk op video na die regstreekse uitsending van die dag.) Neem asseblief kennis dat jy moet betaal en registreer om deel te neem. Geen betaling of registrasie, geen toegang.*

• Tyd: 10:00 – 12:30

• Datum: 23 Julie 2020

• Koste: R50 pp

Sprekers vir die oggend:

• PROF. N.T. WRIGHT, wêreldbekende teoloog-skrywer: The theological response of the church to the corona pandemic. (This session will be in English)

• PROF. SCOT MCKNIGHT, internasionale teoloog en pryswenner-skrywer van boeke soos The Jesus Creed en The King Jesus Gospel: Giving ourselves: Generosity revisited. (This session will be in English)

• PROF RANTOA LETŠOSA, Dekaan, Fakulteit Teologie en Religie, UFS:  Relevant church and theology in the South African context. (This session will be in English)

• ALAN HIRSCH internasionale missioloog en skrywer van boeke soos The Forgotten Ways en 5Q: Reactivating the Original Intelligence and Capacity of the Body of Christ: A new metanoia, a new way of thinking an living for the church. (This session will be in English)

• Refleksies: Roedolf Botha, Johan Smith, Stephan Joubert. (Hierdie sessie sal in Afrikaans wees)

5 VBO-punte word toegeken vir die bywoning van hierdie leer geleentheid.

Registreer deur hierdie skakel te volg.

Indien jy enige vrae het, asb kontak vir pierre@ekerk.org

* Reg van toegang voorbehou deur ekerk direksie

“Kom ons lees die Bybel”

14 – 15 Julie 2020
Kom ons lees die Nuwe Testament
In hierdie werkswinkel word daar gefokus op die Brief aan die Kolossense
en nagedink oor die vraag:
Wat beteken dit as mens hierdie brief deur die lens van missionaliteit lees?
Plek: Aanlyn per Zoom
Aanbieder: Ds Leon Westhof
Koste: R75
VBO: 25 punte
Sluitingsdatum: 10 Julie 2020
Inskrywing: https://forms.gle/zMDCLnwMNGZ2m1JX8
(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: ABSA             Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005      Tak: PRETORIA
Verwysing: NT naam en van; ePos Betalingsbewys na excelsus@up.ac.za

Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr De Wet Strauss van Academia gemeente en prinsipaal van NETS. Hulle gesels oor koninkrykstyd met Romeine 8:12 - 25 in gedagte. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 14/07 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Coenie Burger se boek Oop deure - wat Openbaring ons oor die kerk se lewe en roeping leer is veel meer as ‘n blote uitleg van die boek Openbaring. Dit is aktueel en toepaslike vir ons onseker tye van pandemies, toenemende konflik, morele verval en ekologiese rampe. Vanuit die beeldryke Openbaringboek bied dit ‘n verrassende, troosryke en hoopvolle blik op God Drie-enig, en God se toekoms waarin alles nuut gemaak word. Die boek open deure, nie net op God se toekoms nie, maar ook op geleenthede vir die kerk se missionale roeping vandag. Die fokus is veral ook op gemeentes wat in gehoorsaamheid meegeneem word in God se sending gerig op die herstel van ‘n gebroke wêreld.  

Koop dit vir slegs R220

Om te bestel, stuur 'n epos na order@clf.co.za.

VOORBIDDING

Bid vir Turkmenistan

Turkmenistan het ’n sterk Islamitiese kultuur. Die staat is die hoofbron van vervolging omdat Protestantse kerke as ’n vreemde sekte beskou word, wat ten doel het om die regering te ontwrig. Daarom word dit nodig geag om hulle te beheer en uit te wis. Die lewe is ook moeilik vir nuwe bekeerlinge tot Christenskap – bekering word beskou as ’n belediging van die familie se eer.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Turkmenistan.

“Julle gebede was soos ’n vurige muur om my. Selfs toe dit baie koud was, het die Here Jesus my warm gehou...” – Pastoor Ilmurad

---

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg beskikbaar op 2 slaapkamer woonstel op grondvlak.  N$990 000.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

VACANCY FOR COUNSELLOR - OTAVI

The Dutch Reformed Church Otavi offers an opportunity for a volunteer with own income to act as guidance counsellor and mentor in the community, without remuneration. Accommodation and meals can be provided.

Minimum requirements:

• At least a B degree in Theology.

• At least a post graduate qualification in Psychology.

• Experience in working with children.

• An ability to play musical instruments will be an advantage

Send application or enquiries to Ds. De Wet Mouton. dmouton@iway.na

VAKATURE VIR BERADER - OTAVI

NG Gemeente Otavi bied ‘n geleentheid aan ‘n vrywillige werker met eie inkomste om betrokke te raak by begeleiding en berading in die gemeenskap sonder vergoeding. Akkommodasie en etes kan voorsien word.

Minimum vereistes:

• Ten minste ‘n B graad in Teologie

• Ten minste ‘n nagraadse kwalifikasie in Sielkunde

• Ondervinding om met kinders te werk

• Die vermoë om musiekinstrumente  te bespeel sal ‘n voordeel wees.

Stuur aansoek of navrae aan Ds. De Wet Mouton. dmouton@iway.na

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 of alg.sekr@ngkn.com.na vir besonderhede 

Giggel

• In die meeste gemeentes kan 250 mense nou op 'n slag die erediens bywoon, maar by baie moet jy vooraf bespreek, maak nie saak wie jy is nie...!

---