Header

Jaargang 17 - Uitgawe 30/2020 - Donderdag  6 Augustus 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die anale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

WAP seuns skenk kos vir haweloses

Vyf van Windhoek Afrikaanse Privaatskool seuns het verlede week sakke en pakke kos en vleis afgelewer by Windhoek gemeente se Thinus Bakkes Oornag-skuiling. Hulle en nog ander het die Shelter – soos dit in die omgang bekend staan - as gemeenskapsprojek identifiseer.

Reeds voor die ingrendeling het hulle daar gaan kuier om te sien hoe dinge werk en toe begin om geld bymekaar te maak om kos aan te koop vir die projek. Die ingrendeling het sake in die wiele gery sodat hulle eers maande na die datum waarvoor hulle gemik het die projek kon voltooi met die oorhandiging.

Die Skuiling het agv die Covid-19 situasie veel minder mense wat geakkommodeer word, twv die gesondheid van die inwoners. Met ingrendeling is almal wat enige heenkome elders kon kry gehelp met vervoer geld om te reis na die plekke. Daar het net minder as die helfte van die gewone inwonertal oorgebly.

Die skuiling het plek vir 40 inwoners as alle beddens beset is, maar op die oomblik bly daar net 18 mense waaronder 6 vroue.

Die Skuiling is afhanklik van skenkings om die pot aan die kook te hou.

---
---

Burgerlike verbintenisse

Die nuus wat oor die groot rivier gekom het dat die NGK aansoek gedoen het om predikante te fasiliteer om te registreer as bevestigers van burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag het die week gebreek.

Talle navrae hieroor is ontvang, onder andere waar die NGK in Namibië staan hieroor en of die kerk ook hier te lande so-iets beoog.

In ‘n gesprek hieroor het die moderator, dr. André Olivier weer gewys op die sinode van Namibië se selfstandigheid as kerk. Hy het ook daarop gewys dat die besluit wat die registrasie moontlik maak, geensins bindend is op die NGKN nie. Hy het verwys na die selfstandigheid van die NGKN wat ook tov die saak neerslag gevind het in die 2016 sinode se besluit hieroor - klik hier om te lees: http://namibie.ngkerk.net/2016-getuienis-selfdegeslagseksueleverhouding/

Dr. Olivier het gesê dat die besluit steeds die standpunt van die NGK in Namibië is en dat die 2019 besluit van die Algemene Sinode die standpunt toelaat, alhoewel dit ook die keuse om deel te neem aan burgerlike verbintenisse geakkommodeer het. 

---
---

Uit die Anale

Die skutblad van 'n boek wat ontdek is tussen ander museum materiaal by die Erfenis museum - dit dateer uit 1894 en die hele Heidelbergse Katagismus is daarin met die hand oorgeskryf! Twv die moderne oog het iemand die naam getranskribeer! Dit kom uit die Dorslandtrekkers se verblyf te Humpata in Angola en het met die repatriasie vroeg in die vorige eeu waarskynlik sy pad geving Namibië toe!

Familie Nuus

Hulle verjaar

• Erika van Rooyen, afgetrede ESS maatskaplike werker 13/08 081 249 9242  erikavanrooyen781@gmail.com

• Andre Louw, Windhoek Oos  14/08  081-210-5051 andrelo@iway.na  

• Hanno Visser, Leonard  14/08 081 412 9695   vhannoben@yahoo.com

Feldmuis en ons lesers wens hulle almal geluk en bid hulle die Here se seën in die nuwe lewensjaar toe!

Opleidingsgeleenthede

VBO: Teologiese Konferensie oor die 2020 Afrikaanse Bybelvertaling aanlyn beskikbaar

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika stel op 29 November vanjaar die 2020-vertaling van die Bybel in Afrikaans bekend. 

In 'n virtuele teologiese konferensie wat op Youtube beskikbaar is, bespreek lede van die vertaalspan, onder leiding van prof Bernard Combrink, die uitdagings en interessanthede rondom hierdie vertaling. Deelnemers sluit proff Bernard Combrink, Christo van der Merwe, Jacobus Naudé, Jorrie Jordaan en Ernst Kotzé in.

Hier is die Youtube-skakel na die konferensie.

Persone wat na die hele video kyk kan laat weet - ons gee vir jou 5 VBO-punte daarvoor.

Ds Gerrie van Dyk van Bloemfontein skryf die volgende toeligting oor hierdie konferensie: Omdat sprekers dit self moes opneem met die toerusting waaroor hulle beskik, verskil die onderskeie opnames. Dit beïnvloed geensins die inhoudelike kwaliteit van die konferensie nie!

Daar is reeds 'n aantal vrae en antwoorde op die webwerf beskikbaar: www.bybeldirektevertaling.co.za.
Laai gerus ook die boekie "Die Bybel - Hoop vir almal!" op die Bybelgenootskap se webwerf af: www.bybelgenootskap.co.za.

Byvoorbaat ‘n groot dankie aan prof Bernard Combrink wat die hele vertalingsproses gefasiliteer het en al die betrokke sprekers op Zoom gereël het vir die aanlynkonferensie.

---
---

VBO: Verlies tydens Covid-19

Die Covid-19-pandemie het lidmate op verskeie vlakke geraak en almal ervaar een of ander vorm van emosionele verlies. Die uitgerekte grendeltyd, die onsekerheid oor die toekoms, verlies aan inkomste, groter wordende werksloosheid in gemeenskappe, skole se aanpassings met nuwe regulasies en nog baie meer, het bygedra tot mense se ervarings van spanning en verlies.

Hierdie is die eerste van ‘n reeks van drie webinare. Communitas nooi lidmate en predikante uit om te kom luister na ’n paneel wat in hulle daaglikse werk met lidmate, kollegas en werknemers hiermee moet omgaan. 

Deelname is gratis, maar skryf asseblief so gou moontlik in, aangesien daar ‘n beperking in getalle is vir die Zoom webinaar. Predikante kan vyf VBO punte. Klik hier om te registeer. Meer inligting hieronder.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Schalk Botha Hoof Uitvoerende Beampte van die Bybelgenootskap van Namibië. Hulle gesels oor Bybelgenootskap se werk en koninkrykstyd met Genesis 45:1 - 15 in gedagte. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 11/08 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Missionale Bybels en boeke vir gemeentes

Hierdie missionale katalogus is spesifiek saamgestel om gemeentes te help om uit te reik na gemeentelede en mense in nood.

Nog goeie nuus! Bestel voor 30 Julie en ontvang 15% afslag op bestellings van R550 of meer.

Hierdie katalogus bevat Missionale Bybels en kinderboeke wat presies vir hierdie doel aangewend kan word.

Klik hier om jou Missionale Bybels en kinderboeke aan te koop …

KATEGESE 2021

Bybel-Media is tans besig om ons kategeseprodukte te hersien.  Ons is sopas die derde katalogus vir die Middelfase voltooi. Ons gaan in die volgende vier weke elke week ’n mini-katalogus uitstuur waarin elk van die oorblywende kategorieë ook in meer besonderhede uiteengesit word. Dit sal julle help om die beste keuses vir elke ouderdomsgroep te maak.

Vir die derde katalogus vir Middelfase kategese: Klik hier om daardeur te blaai

Klik hier vir die katalogus vir junior fase kategese.

Klik hier vir die katalogus vir voorskoolse kategese.

Gaan loer na al ons kategeseprodukte by http://jeugfokus.bybelmedia.org.za/

Dankie vir julle samewerking om te verseker dat ons kinders se geloof opgebou en gevorm word, selfs en veral in hierdie vreemde tyd wat ons nou beleef.

Plaas asseblief julle kategesebestelling voor 10 November 2020 en staan ‘n kans om R500 af te kry op jou kategesebestelling vir 2021.

Twee gelukkige gemeentes staan elk ‘n kans om R500 elk afslag te kry op hulle bestellings.  Die gelukkige trekking sal op 11 November aangekondig word.

Plaas julle betellings by bestel@bmedia.co.za of koop die boeke aan in ons e-winkel by www.bybelmedia.org.za

Middelfase – Graad 4-6

Die baie bekende LP3-reeks is weer beskikbaar - propvol opwindende ontmoetings wat kinders leer om Jesus se voorbeeld te volg. Dan is daar die Kennis-kategese-reeks wat bestaan uit drie doenboeke met ʼn leiersgids elk. Hierdie reeks is hersien om dit eenvoudiger en opwindender vir kategete en katkisante te maak.

JAAR 1

Die Coolste plan - Senior Werkboek Graad 4-6

Ons hoef nie ’n plan te maak om die wêreld heel en nuut te maak nie. Die Here is die Planmaker. Hy het vir Jesus gestuur om die probleem van ons sonde vir ons op te los. Nou nooi die Here ons om opgewonde te wees oor sy plan, om deel van sy plan te word en om dit te help waar maak.

Die eerste werkboek vir graad 4-6 in die LP3-reeks.

Volkleurboek met interaktiewe aktiwiteite.

Prys: R75.00

KOOP HIER

CD met aanbiedersgids

KOOP HIER

• 0-5 groepleiers in die gemeente: R350.00

• 6 en meer groepleiers in die gemeente: R400.00

VOORBIDDING

Bid vir Marokko

Daar word van Marokkane verwag om lojaal te wees teenoor Islam, die koning en die land. Indien ’n Moslem besluit om Jesus te volg in Marokko, word dit as ’n skande gesien vir hul families en gemeenskappe. Christene is ook al beskuldig van ontrouheid aan die koning. 

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Marokko

• “Ons vra vir die reg om ons kinders Christelike name te gee, in kerke te aanbid en in Christelike begraafplase te begrawe word.”– ’n Woordvoerder vir die Nasionale Koalisie van Marokkaanse Christene.

---

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord

Lewensreg beskikbaar in twee 2 slaapkamer woonstel op grondvlak.  N$990 000.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

---

KENNISGEWING

Bybelgenootskap van Namibië

Algemene Jaarvergadering

17 Augustus 2020 – 18:00

Stadtmission Windhoek Congregation
61 Esther Brand Street, Olympia (close to Woermann)

LAAI AGENDA EN NOTULES HIER AF
https://drive.google.com/file/d/1BJoMym2r1m1oEwwKIYTYD_d2BDBMPyYe/view?usp=sharing

Please ensure that all Membership Fees are paid BEFORE the AGM.
Membership Fees are used to subsidize the price of Bibles!

DOWNLOAD MEMBERSHIP FORMS HERE
Individuals
https://drive.google.com/file/d/1D-AmLld5-wn24PMRXbc7LE50HDfQvlmp/view?usp=sharing
Churches/ Church-related Organizations
https://drive.google.com/file/d/1kfmyEsM9UygqRXZ6UuX2JifYlg7glbth/view?usp=sharing

---

Giggel

• As jy wysheid verwerf het...

---