Header

Jaargang 17 - Uitgawe 31/2020 - Donderdag  13 Augustus 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die anale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

PIETER PIETERSE OORLEDE

Oranjemund se dominee, Pieter Pieterse (foto saam met sy dogter Marzet), het verlede Saterdag na middagete gaan lê, en nie weer wakker geword nie.

Sy weduwee Ruth, het hom daar aangetref.

Pieter en Ruth het in Februarie vertrek op ‘n heerlike vakansie wat hy gesê het verfrissend was. Maar met hul terugkoms in die Kaap moes hulle verneem dat die proses om sy werkpermit te hernu vasgedraai het. Maande van geduldig wag, navraag doen, nog dokumente indien het verloop.

Omrede Ruth se paspoort nog op haar vorige van gestaan het, was Binnelandse Sake agterdogtig – dit terwyl hulle al ‘n paar jaar saam op Oranjemund was. Heen en weer korrespondensie en onderhandelinge later kry Pieter hulle die paspoorte met die permitte in verlede week Maandag.

Maar, dit lyk asof die spanning – of dalk die verligting daarvan – het sy tol geëis.

Ons dink aan Ruth wat in Kaapstad is en nou klomp balle in die lug moet hou. Ook aan sy dogter Marzet – my Jakkals soos hy haar genoem het. Ons dink ook aan die gemeente – Aus en Oranjemund kombinasie wat deur Pieter bedien was.

---

En daar klap die kerkdeur toe!

Net toe mens begin dink het dinge begin normaliseer, toe tref die nuwe inperkings en ingrendeling die land!

Erongo bly dig toe en Windhoek, Okahandja en Rehoboth klim nou saam met hulle in die bootjie.

Die effek van die beperkings is besig om duidelik te word in die ekonomie wat begin wankel, mense wat al hoe meer gespanne raak te midde van bankrotskappe, verlies aan inkomste, werkloosheid wat hand oor hand toeneem, salarisse wat gesny is….

Gemeentebyeenkomste, begrafnisse en troues se bywoning word weer beperk tot slegs 10 persone.

Die argwaan waarmee die maatreëls begroet word, spreek van hoe hoog die spanning in die gemeenskap loop, Openlike verset is oral te bespeur. “Hulle kan nie almal opsluit nie” is die sentiment wat mens op straat hoor.

Hoe gemaak?

Dis duidelik dat die gesondheidsowerhede benoud is oor die hantering van die besmettingsyfers wat daagliks toeneem.

By die Robert Mugabe Kliniek (Foto: Namibian) in Windhoek wat sedert einde Maart min of geen gevalle gehad het nie staan die tou nou om die hoek straat af. Almal mense wat dink hulle is dalk Covid-19 positief. Ewe skielik is daar ‘n gewoel van mense en gesondheidswerkers.

“We have a crisis!” antwoord die mens in die wit ruimte overall en plastiek gesigskerm wat tot by die bors reik. Sy beduie met gehandskoende hande na die ry en sê: ‘Many of these will be positive, we had few. For long we had few. Now too many!’

Die ding het amper agter jou rug gebeur. Maar nou is die tekens oraloor.

Wat maak ons as gelowiges nou?

Rebellie is sekerlik die laaste ding! Die gelowige moet deel wees van die oplossing – deel van die antwoord – daarom is ons geroep om positief, meelewend te leef, te bemoedig – en bo alles om deel te wees van die oplossing – en nie van die probleem nie!

Bid vir alle leiers, vir gesondheidswerkers, vir pasiënte en hul geliefdes.

En kom ons bedien mekaar ten beste – al is dit 10 op ‘n slag!

Uit die Anale

Die notule van die stigtingsvergadering van die NGK in SWA as selfstandige kerk - dr Koot Voster se verklaring:

Kragtens die besluit van die sinode van 1953 en van die Algemene Sinodale Kommissie van 1956 van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SA (Weskaapse sinode vandag) verklaar ek nou dat die gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SA in SWA, wat hier wettig in Algemene Vergadering gekonstitueer het, 'n slefstandige kerk, die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SWA is, en as sodanig die werksaamhede sal voortsit en sy roeping vervul. (5 Maart 1957)

Familie Nuus

Feldmuis wens Hector Jooste geluk met die aanvaarding van sy M verhandeling in die Kerkreg.

Hector is predikant op Otjiwarongo en toe hy aangewys is op die sinodale regskommissie het hy terstond ingeskryf vir die M in Kerkreg. En tussen al die ander uitdagings deur dit afgehandel. Geluk Hector!

Die Feldmuis het skalks opgemerk hy loop lê op sy bedjie en wag dat die gevoel verbygaan as iets hom druk om weer te studeer! Maar erken hy het enorm respek vir iemand wat ind ie bediening staan as enkel dominee én soiets klaarmaak!

Hulle verjaar

• Andre Louw, Windhoek Oos 14/08  081-210-5051 andrelo@iway.na  

• Hanno Visser, Leonard 14/08 081 4129695   vhannoben@yahoo.com

• Evert Strydom, Suiderhof 16/08 081-128-0757 evert@afol.com.na

• Lynn de Vos, Grootfontein 16/08 067-242926    ngkgfn@iway.na

• Gerhard Liebenberg, Stampriet 17/08 081-248-8092 gerhardl@iway.na

• De Wet Mouton, Otavi 20/08 081-298-8814 karstveld@iway.na  

Feldmuis en ons lesers wens hulle almal geluk en bid hulle die Here se seën in die nuwe lewensjaar toe!

Opleidingsgeleenthede

Verstaan die 2020-vertaling van die Bybel in Afrikaans

Wil jy graag meer weet oor die vertalingsmetode agter die Direkte Vertaling van die Bybel in
Afrikaans wat in 2020 verskyn?
Die Departement Hebreeus aan die UV het ’n semesterkursus in Moderne Bybelvertaling op derdejaarsvlak ontwikkel om jou nuuskierigheid te bevredig. Enige persoon met minstens Hebreeus 2 kan inskryf, al het jy dit 30 jaar gelede gedoen en al is jou Hebreeus verroes.
Die kursus word virtueel aangebied (ZOOM). Jy kan dus in jou eie studeerkamer voor jou rekenaar sit en deelneem. Jou klasmaats, die dosent en die PowerPoints sal op jou skerm wys. En hulle sal jou en al jou vrae hoor.
Julle gaan praat oor die invloed van nuwe ontdekkings in die grammatika, literatuur en kultuur op die 2020-vertaling, asook die rol wat ideologie hierin speel. Trouens, verskillende vertalings word uit hierdie hoek vergelyk. En nog baie meer. Die kursus is so prakties dat dit vir jou Bybelstudie en preekmateriaal in die hand sal gee.
Koste is ongeveer R5 515.00 (RSA) en R7 625 (ander SADEC-lande).
Sluitingsdatum vir aansoeke – gedurende Julie 2020.
LW: Die Tweede Semester begin 1 September 2020 en klasse duur tot einde November 2020. Alhoewel aangedui word dat die sluitingsdatum vir aansoeke 31 Julie 2020 is, kan aansoeke nog in Augustus 2020 gedoen word.
Jy sal as geleentheidstudent moet registreer. Prof. Cynthia Miller-Naudé - millercl@ufs.ac.za
of 071 670 1629, Departementshoof van Hebreeus, sal jou hiermee help. Kontak haar so gou as
moontlik.
’n Volledige inligtingspamflet is beskikbaar by: Prof. Jacobus Naudé - naudej@ufs.ac.za of 078 458 9982.

VBO: Teologiese Konferensie oor die 2020 Afrikaanse Bybelvertaling aanlyn beskikbaar

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika stel op 29 November vanjaar die 2020-vertaling van die Bybel in Afrikaans bekend. 

In 'n virtuele teologiese konferensie wat op Youtube beskikbaar is, bespreek lede van die vertaalspan, onder leiding van prof Bernard Combrink, die uitdagings en interessanthede rondom hierdie vertaling. Deelnemers sluit proff Bernard Combrink, Christo van der Merwe, Jacobus Naudé, Jorrie Jordaan en Ernst Kotzé in.

Hier is die Youtube-skakel na die konferensie.

Persone wat na die hele video kyk kan laat weet - ons gee vir jou 5 VBO-punte daarvoor.

Ds Gerrie van Dyk van Bloemfontein skryf die volgende toeligting oor hierdie konferensie: Omdat sprekers dit self moes opneem met die toerusting waaroor hulle beskik, verskil die onderskeie opnames. Dit beïnvloed geensins die inhoudelike kwaliteit van die konferensie nie!

Daar is reeds 'n aantal vrae en antwoorde op die webwerf beskikbaar: www.bybeldirektevertaling.co.za.
Laai gerus ook die boekie "Die Bybel - Hoop vir almal!" op die Bybelgenootskap se webwerf af: www.bybelgenootskap.co.za.

Byvoorbaat ‘n groot dankie aan prof Bernard Combrink wat die hele vertalingsproses gefasiliteer het en al die betrokke sprekers op Zoom gereël het vir die aanlynkonferensie.

---
---

Lentekonferensie @ Excelsus

Die brosjure vir die konferensie is hier te kry: file:///C:/Users/Thijs/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/K5SJWOK8/2020LK_Brosjure.pdf 

Om in te skryf, volg asseblief hierdie skakel:

https://forms.gle/kBGxBnYJtyBB2aL89

Vir enige navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

---

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Schalk Botha Hoof Uitvoerende Beampte van die Bybelgenootskap van Namibië. Hulle gesels oor Bybelgenootskap se werk en koninkrykstyd met Psalm 124 in gedagte. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 18/08 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

C.U.M Books

How to Follow Jesus is 'n baanbreker boek wat baie goeie resensies en aanbevelings ontlok het. Bestel deur hier te klik: 

ORDER NOW

---

KATEGESE 2021

Bybel-Media is tans besig om ons kategeseprodukte te hersien.  Ons is sopas die vierde katalogus vir die Voorskoolse fase voltooi. 

Klik op die skakels hieronder om daardeur te blaai:

Voorskoolse kategese 2021:  http://jeugfokus.bybelmedia.org.za/voorskool/

Junior fase 2021: http://jeugfokus.bybelmedia.org.za/junior-fase/

Middelfase 2021: http://jeugfokus.bybelmedia.org.za/middelfase/

Senior fase 2021: http://jeugfokus.bybelmedia.org.za/senior-fase/

Daar is produkte beskikbaar in die volgende kategorieë: 

• VOORSKOOL fokus op kleuters van 2-6 jaar oud.

• JUNIOR FASE fokus op katkisante van Graad 1-3 (7-10 jaar).

• MIDDELFASE fokus op katkisante van Graad 4-6 (10-12 jaar).

• SENIOR FASE fokus op katkisante van Graad 7-10 (12-17 jaar).

• BELYDENISFASE fokus op katkisante van Graad 11 en 12 (17-19 jaar).

• HUISGELOOF bemagtig ouers om direk by hulle kinders se geloofsvorming betrokke te raak.

Gaan loer na ons kategeseprodukte by http://jeugfokus.bybelmedia.org.za/ 

Dankie vir julle samewerking om te verseker dat ons kinders se geloof opgebou en gevorm word, selfs en veral in hierdie vreemde tyd wat ons nou beleef.

Plaas julle betellings by bestel@bmedia.co.za of koop die boeke aan in ons e-winkel by www.bybelmedia.org.za

VOORBIDDING

Bid vir Katar

Katar gaan in 2022 die gasheer wees vir die FIFA-Wêreldbeker. Die land word gesien as ’n moderne, bekoorlike en suksesvolle land wat almal verwelkom. Hierdie modernisering sluit egter nie godsdiens in nie. Die staatsgodsdiens van Katar is konserwatiewe Wahabitiese Islam. Godsdiensgroepe wat nie Moslem is nie, naamlik Christene, kan slegs in privaathuise of in aangewese kampongs aanbid. Die verkondiging van die Evangelie is onwettig en kan tot tien jaar in die tronk of uitsetting uit die land lei. 

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Katar.

• “Baie van diegene wat ons in Katar ontmoet, getuig dat hulle na die land gekom het vir die geleentheid om meer te verdien, maar dat God ’n groter plan gehad het.” – Pastoor Samuel*, wat sien hoe trekarbeiders Jesus vind.

---

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord

Lewensreg beskikbaar in twee 2 slaapkamer woonstel op grondvlak.  N$990 000.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

---

KENNISGEWING

Bybelgenootskap van Namibië

Algemene Jaarvergadering

UITGESTEL TOT 2021

---

Giggel

• een treë vorentoe en veertig agtertoe ..... nou kan daar weer net 10 mense in 'n byeenkoms wees .... 100% bywoning raak nou makliker om te bereik!

---