Header

Jaargang 17 - Uitgawe 14/2020 - Woensdag  15 April 2020

ngkn@ngkn.com.na

Roeping 2017 is die roetekaart vir ons kerk-wees die volgende paar jaar in Namibië.

Klik op die skakel hierbo om die teks te lees. 

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• SPESIALE berigte rakende die CORONA VIRUS

• Nuusbrokkies

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

BRIEF VAN BEMOEDIGING

MODERATUUR VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN NAMIBIË, WINDHOEK

15 April 2020

Geliefdes in die Heer, wat saam met ons glo dat ons Here gesterf en opgestaan het!

Dit is nou bekend dat die inperkingsmaatreëls verleng en uitgebrei word. Hierdie ingrypende omstandighede dring ons as kerk om met mekaar te bly praat.

‘n Televisie advertensie kom terug in ons gedagtes. Die kernlyn is “what could possibly go wrong?” Baie min mense sou enigsins kon voorspel hoe vinnig so baie dinge verkeerd kon loop!

Wanneer ons enkele gedagtes met u deel, wil ons vra: Kom ons onthou wie ons is en aan Wie ons behoort.

Ons is die liggaam van Christus wat bely dat daar nie iets is soos die “noodlot” nie. Ook dat daar nie iets soos “toevallig” is nie. Ook dat “geen haar van ons hoof sal val waarvan Hy nie weet nie”.

Omdat ons dit bely en glo, weet ons mos “dat alles ten goede meewerk vir hulle wat Hom liefhet”.

Met dit in gedagte het ons vrymoedigheid om te glo dat ook hierdie wêreldkrisis nie buite die beheer is van die God wat alles geskep het, en alles in Sy hande hou nie. Ook hiermee het Hy ‘n doel. Daarom kan ons nou rustig raak en goed na Hom en mekaar luister om te besin en onderskei waar Hy nou aan die werk is, wat Hy nou van ons vra en deur ons wil doen.

Ons spreek graag ons opregte waardering uit teenoor die regering wat op soveel fronte vinnig, indringend en met groot verantwoordelikheid optree. Ons dink veral aan die Ministerie van Gesondheid wat staatshospitale beter toerus met ventilators en afsonderings-eenhede.  Daar is ook groot waardering dat die regering stappe neem om die brooste mense in die sameleweing te ondersteun. Die Woord roep ons op om nie net vir die regering te bid nie, maar as verantwoordelike burgers ‘n voorbeeld te stel, en waar ons kan, ondersteunend betrokke te wees.

Dit is moeilik om die omvang en diepte van die ekonomiese, en daarom maatskaplike uitdagings te peil waarmee elke mens te kampe sal hê. Sommige sal meer en ander minder geaffekteer word, maar elkeen sal dit terdee voel. Teenoor elkeen wil ons se dat ons opreg bewus is van die toenemende krisis en die gevolge op mense se lewens en oorlewing.

Hierdie krisis kan ons stroop van enige vorm van selfstandigheid of beheer. Dit kan ons weer bring by diep en innige afhanklikheid van Hom. Dit kan ons stroop van ons onafhanklikheid van mekaar, en ons bring by groter omgee van mekaar. Dat ons weer die egte eenheid as liggaam van Christus sal herontdek en diep waardeer. Kom ons bid daarvoor.

Hierdie is ook ‘n geleentheid om anders te dink oor kerkwees.

Ons word gedring tot nuwe inisiatiewe en kreatiwiteit. Ons weet dat ons al anders kommunikeer. Ons preke en boodskappe kom op nuwe en ander maniere in huise.

Dit is nou die geleentheid dat die gawes van elke lidmaat nog meer tot hulle reg sal kom. Ons is lokaal ingeperk as gemeenteleiers, maar ons lidmate is oral teenwoordig. Nog nooit het die geleenteid hom beter voorgedoen om waarlik God se gestuurdes te wees nie.

Om ons doem alle soorte nood op. Werkloosheid en hongersnood is om die draai. Neerslagtigheid kan begin intree. Die geleenthede tot diensbaarheid sal nou onbeperk wees. Ons bestaan tog nie vir onsself nie. Ons is hier vir God, mekaar en ‘n wêreld waar die nood om ons al groter raak.

Ons is nie mense wat geen hoop het nie want ek behoort …. “ in lewe en sterwe  nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus ….” Dit was die trooswoorde van mense lank terug in diep nood.  Dit is ook vandag ons diepste troos, en ons troosboodskap vir die wêreld.

Bly kalm, en “wees stil, en weet ek is die Heer”!

In Sy diens, André Olivier, namens die Moderatuur

---

Nuusbrokkies

Bietjie reën versprei tsv die inperkings!

Ons wil graag vir Kobus van Wyk en sy firma bedank wat gesorg het dat die boekies gratis verprei is na die meeste suide gemeentes - altesaam 430 is so besorg. Ons hoop dat dit nou van daaraf verder sal uitkom by die regte adresse! Kobus het ook 'n groot donasie gemaak wat gehelp het dat die boekies kosteloos aan gemeentes verskaf kon word vir verdere verpreiding. Daar is nog gratis eksemplare beskikbaar by die sinode kantoor - sodra die inperkings opgehef is sal ons die versprei - ons wag nog versoeke in!

Familie-nuus

 

ELIZE Sê DANKIE

Liewe mense wat vir 21 jaar saam met my en Hendrik geloop het in die Boesmanbediening:

Baie van julle was reeds vriende/familie en baie het vriende geword, terwyl baie net 'n naam op die adreslys gebly het omdat ons nooit ontmoet het nie, maar julle het ons in gebed en met liefde gedra terwyl ons in die bedieningsveld besig was.

Daarvoor wil ek graag uit die diepte van my hart dankie sê.

Dankie dat julle die opdrag van die Here om vir ons en die Boesmans te bid en by te staan dmv fondse, uitreike, liefdegawes en sommer net daar wees, uitgevoer het.

Die bediening aan die Boesmans is groter as mensewerk.

Daarom sê ek dankie dat julle voortgaan om vir die bediening te bid en te ondersteun.

Met innige waardering, Elize. (My nuwe eposadres is evanzyl63@gmail.com)

---

Hulle verjaar

• Magda Coetzee, Keetmanshoop 16/04  081 241 9558 ngkkhoop@iway.na

• Manus Olivier, Swakoopmund 21/04  081-129-0598  rustics1234@gmail.com

• Thinus Coetzee, Maltahöhe 23/04 +277326715828   thinuslandie@hotmail.com

Feldmuis wens hulle elkeen baie geluk!

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr De Wet Strauss van Academia en prinsipaal van NETS. Die teks waarna gekyk word, is 1 Petrus 1:17-23. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 21/04 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

---

Nuwe Publikasies

In LiG se Paasfeesuitgawe word ons stil langs die stasies van die kruis. Ons sê ook dat gebrokenheid hoogmode is, maar dat God kom heel maak.

Op die voorblad is Karlien van Jaarsveld vir wie moederskap alles kom verander het. LiG gesels ook met grapmaker, Bennie Fourie en vind uit dat hy graag binne God se wil probeer leef.

LiG gee ses idees om mooi herinneringe aan jou kind te gee – dis die grootste geskenk! Ons gee ook die feite wat jy moet weet oor seksvoorligting op skool.

‘n Paartjie deel hul getuienis van hoe God hulle seën met ‘n baba ná sewe jaar se wag. Ons kuier ook in ‘n Bybeltuin, ‘n stukkie Israel in die Boland.

Is jy geskei, en voel jy skielik melaats? Pak vriendskappe só aan.

LiG – Christelike inspirasie vir jou en jou mense!

 Volg ons op Facebook en Instagram by @ligtydskrif. Om nog van LiG se inspirerende Christelike inhoud te lees, besoek www.lig.co.za.

Voorbidding

Bid vir Indië

Daar is 66 miljoen Christene in Indië. Dit mag na baie klink, maar in ’n land met ’n totale bevolking van 1,3 miljard is dit slegs ’n klein minderheid – minder as 5%. Die Indiese regering word deur die Hindoe-nasionalistiese BJP gelei, wat glo dat om ’n Hindoe te wees deel is van die Indiese identiteit.

COVID-19: Indië het meer as 10 000 gevalle aangeteken waarvan 1343 reeds ontslaan is na behandeling en het 392 sterftes aangeteken. Dis merkwaardig min vergeleke die bevolking. Maar die regering is baie versigtig en het die inperking van beweging van inwoners tot 3 Mei verleng. Die regering sê dat 'n groter uitbreking chaos in die land se gesondheidsorg sal ontketen, vandaar die verlenging. Bid vir 'n land waar meer as 21.9% op of onder die broodlyn leef.  Die inperkings het veral op die armes 'n geweldige negatiewe uitwerking.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Indië.

---

Pastor in Nepal Arrested for Praying Against COVID-19 Virus

NEPAL - According to Morning Star News, a Christian pastor in Nepal has been arrested for praying against the COVID-19 virus on a video that has circulated on social media.

Read more

---

Ons bid vir ... Christene in geslote lande

Hoe voel dit om Christus in isolasie te aanbid? Tydens hierdie buitengewone krisis is Christene regoor die wêreld vinnig besig om uit te vind. 

Vir talle geheime gelowiges is isolasie egter nog altyd ʼn daaglikse realiteit. Die COVID-19-krisis is bykomend tot die swaarkry, mishandeling en dreigemente wat hulle ervaar – selfs die trauma en nadraai van geweld deur ekstremistiese groepe.

ʼn Vennoot in die veld vertel hoe kerke alles in hul vermoë doen om te reageer:

“As gevolg van hierdie wêreldwye pandemie is daar ʼn groter behoefte aan medisyne, voedsel en algehele verligting vir geheime gelowiges gedurende hierdie tyd – en ons vermoë om te reageer, is uiters belangrik!”

Gelowiges in plekke soos Noord-Korea neem dikwels groot risiko’s om hul bure te help. Wanneer Geopende Deure medisyne of voedselhulp aflewer by die mees kwesbare gelowiges, weet ons dat dit veel verder gaan as individue en dat dit die Kerk help om te groei.

Die behoefte strek egter veel verder as Noord-Korea.

 Ons hoor van ons spanne in die Midde-Ooste en Afrika. Baie gelowiges in lande soos Sirië en Egipte – sommige in ondergrondse huiskerke – versprei alles wat hulle het om tydens die COVID-19-krisis te help. Hulle is desperaat vir meer hulpbronne om te oorleef en om steeds die Evangelie te deel.

 “Plaaslike huiskerke en lede het hul hulpbronne gemobiliseer, en reik uit na hul lede en die gemeenskap wat swaarkry,” sê ʼn leier van ʼn Geopende Deure-span in die Midde-Ooste.

ʼn Pastoor in die hart van waar die uitbreking plaasgevind het, in Wuhan, China, het ons aangemoedig om hierdie geleentheid aan te gryp. 

 “Kom ons gebruik hierdie virus-krisis om meer soos Jesus te word en tot God te nader,” sê hy. “Dit is tyd om die Kerk te wees, eerder as om Kerk te doen.

 Dis ons kans om aan ons vervolgde broers en susters te wys dat ons Een Kerk en Een Familie is. Dit is ons geleentheid om die Kerk te wees en bemoediging te bring gedurende hierdie krisis. Jy kan selfs in isolasie steeds lig in die duister wees.

Ons weet dat ons werk moeiliker gaan word. Met jou gebede en ondersteuning kan Geopende Deure egter voortgaan om vervolgdes te dien met noodleniging, mediese bystand, Bybels, opleiding en meer.

 Een van ons spanlede in die Midde-Ooste sê: “Wanneer daar ook al ʼn geleentheid is, sal ons onsself na ons vervolgde broers en susters haas met hierdie noodsaaklike hulpbronne.”

Dit is miskien nie nou vir jou die regte tyd om ʼn bydrae te maak nie. Ongeag van wat jou situasie is, hou asseblief aan om saam met ons te bid

In die plek van ons gewone rubriek Bid vir die wêreld plaas ons die 21 dae kalender van Martelare vir Christus. Klik op die skakel om dit 

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord beskikbaar

Lewensreg op 2 slaapkamer woonstel op 6de vloer te koop teen 1 miljoen NAD of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

• Kontak ons gerus as u gemeente of bediening 'n vakature wil adverteer. Thijs van der Merwe by 081 124 3641 of alg.sekr@ngkn.com.na vir besonderhede 

Giggel

---