Header

Jaargang 17 - Uitgawe 33/2020 - Donderdag  27 Augustus 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die anale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

---

Lynette Rautenbach neem Erongo Social Services se leisels oor

Lynette Rautenbach is onlangs gekies as voorsitter van ESS op Walvisbaai wat die kusdorpe bedien met maatskaplike werk. Sy neem oor van Pieter van der Westhuizen wat sê dat sy die regte persoon op die regte tyd is.

Lynette sê oor ESS

As voorsitster van die raad van ESS is dit my strewe om vir die periode wat ek dien te fokus om, waar daar leemtes is, struktuur te bring.  

As instelling het ESS ‘n groot mate van verandering ondergaan van die eertydse KMR en is dit dus nodig dat daar strukture in plek gestel word om die funksionering en die volhoubaarheid van die instelling te bevorder.  

Ek glo met die persone wat op die raad dien en die huidige administratiewe personeel sowel as die maatskaplike werkers betrokke het ESS ‘n wenresep om ‘n verskil te maak op soveel gebiede waar dit ookal nodig is.

Wie is Lynette?

Ek het groot geword in Windhoek, ge-matrikuleer in WHS en daarna gestudeer aan  UOVS om my, na my pa se wens, te kwalifiseer as geoktrooieerde rekenmeester.  

Terug in Windhoek na my studies het ek, as gevolg van my liefde vir sport en die tyd wat ek daaraan wou spandeer, my na die Akademie gewend en op ‘n baie jong ouderdom dosent geword by die eertydse Akademie wat later UNAM sou word.  

Huisgesin

In 1985 is ek en Callie, my Universiteits liefde, getroud.  Hy het sy huisdokter jaar in Windhoek gedoen.  In 1989 na verdere studie en met aansporing van mede kollegas het ek op ‘n gevorderde ouderdom my klerkskap by Price Waterhouse gedoen en gekwalifiseer as GR maar is daarna weer terug UNAM toe as senior Lektor en in 1992 is ons oudste seun, Carel-David gebore.  

In 1997 het Callie praktyk gekoop in Walvisbaai en verhuis ons daarheen.  Ek raak swanger met ‘n tweeling, ‘n dogter Ané en seun Francois.  

Die skooljare van die kinders word gekenmerk met baie bedrywighede en tussen werk, ek was weer terug in die praktyk by PWC, is dit skool, sport, komitees en sosiale bedrywighede wat die jare laat verby vlieg.  

Nou is al die kinders uit die huis en skielik wonder mens waar het jy deur al die jare tyd gekry vir alles want nou voel dit of jy skaars tyd het om te werk.  

Daaglikse loopbaan

Tans is ek mede Direkteur en aandeelhouer van FCS waar ek benewens my portefeulje van kliënte ook in beheer is van die belasting en opleiding afdelings.

As gesin is ons baie lief om te toer, te kamp en te ski. 

---

Fatima en Boneka stap rustig terug van die Kunene rivier af, onbewus van die verrassing wat wag! Fatima stap nogal vinnig bult op, op haar hande en klein misvormde voete, terug na haar huis. Sy verheerlik die Here elke dag deur haar voortdurende blymoedigheid te midde van haar gebrek. Bedenita stap hul tegemoet en ek en ds Jason wag by haar kleihuisie.

Dis Dinsdag 12 Augustus en dit is  Kersfees op Otjimuhaka / Swartbooisdrif! 26 kg pasta net vir haar. Fatima glimlag van oor tot oor! Sprakeloos van blydskap met dankbare verwondering staar Fatima ongelowig na die splinternuwe rystoel! Boneka en Cornelia begin spontaan hande klap! Sy klim op en begin dadelik ry.

Die Here word verheerlik deur die dankbaarheid van Fatima, Boneka en Cornelia! Die Here word verheerlik deur die spontane vrygewigheid van die twee donateurs! Dit was baie spesiaal en ’n groot voorreg om te kon deel in Fatima Kakongo se blydskap!

---

Covid begin stewig in die saal  

Die afgelope week het die gevalle van mense wat positief getoets het vir Covid-19 sterk toegeneem.

Die klein sakelui in die stad beleef die effek van die tweede ingrendeling as veel erger as die van die eerste ronde in Maart en April. 

Aan die kus was die ingrendeling wat al weke lank duur baie ontwrigtend vir sakelui, maar ook vir jan alleman op straat.

In 'n opname oor die effek van die ingrendeling en veral ook die inperking van skole, is uitgewys dat die laerskool kinders regtig swaar kry. Een berader het vertel dat kinders hoor die stories, maar kan nie regtig dit in die korrekte raamwerk vir hulself plaas nie en dat min moeite doen om vir hulle te verduidelik wat aangaan. Twee ander het bevestig dat die kinders die isolasie erg beleef en dat meeste sê die ergste is dat hulle hul maatjies mis.

Ons moedig maar weer aan: doen die regte ding! Hou gesonde sosiale afstand, dra jou masker twv jouself, maar ook jou geliefdes en jou naaste! Was hande, saniteer, bly veilig sover dit van jou afhang.

---

"Voortvarende” Vroue Voor 1930 – My kindjie is heeltemal gesond!

In hierdie tweede bydrae in ’n reeks van drie laat val dr. Isabel Murray van die Kerkargief die kollig op die bydrae van vroue in ons kerk.
Die Koningsbode. Februarie 1929. Hy was vroeër onderwyser in een van ons sendingskole en is ’n kristen. Sy dogtertjie was baie ernstig siek toe hy en die moeder haar na die sendinghospitaal te Mvera gebring het. Daar word sy met sorg behandel, maar die inflammasie van die longetjies wou nie verminder nie. Haar koors bly by 103-104 grade Fahrenheit. Na ’n week moet die vader teruggaan na sy werk. ’n Paar uur na sy vertrek, val die koors en die kindjie se lewe is gered. Dr. Jeanette Murray (kleindogter van AC Murray – eerste sendeling in Nyasaland) ontvang ’n rukkie later die volgende brief:
Juffrou. Verskoon my asseblief dat ek in Engels skryf, maar dit is omdat ek wil hê dat u goed moet verstaan wat ek meen.
Ek is baie, baie bly om u te laat weet dat my vrou veilig hier aangekom het met my liefste Effie, en dat die kindjie heeltemal gesond is.
Ek het nie woorde om my dankbaarheid uit te spreek nie, en ek is ontelbaar dank aan u verskuldig, vir u moederlike hulp en vriendelikheid aan ons kind, solank sy onder u behandeling was in die hospitaal. Ek stuur daarom hiermee ’n sommetjie geld, 4 sjielings, net om my opregte dank jeens die Heer te bewys.
Ek is, juffrou, u gehoorsame dienskneg,
Justin Ntabe.”
Dr. Jeanette FL Murray is in 1925 die eerste vroulike mediese dokter in die NG Kerk Buitelandse Sending te Mvera. Teen 1928 is Pauline Murray (dogter van William en E Murray van Mvera/Mkhoma) op Malanda en kan hul soms “lekker saamwerk”. Jeannette vertel: “Pauline doen daar ’n groot werk, en het ’n verpleegster baie nodig. Wanneer sal ons van ons Mede Sending Arbeidsters hier sien as verpleegsters? Is daar niemand wat wil kom, om in hierdie heerlike werk te deel nie? Ons het ten minste vyf verpleegsters nodig.” (Die Koningsbode. Maart 1929:86)
Al was die eerste verpleegsters, Sr. Durand in Nyassaland en Sr. S Meyburgh in Mashonaland, bly die behoefte aan nog, konstant. Vroue sendelinge (afgestudeerdes van Hugenote Seminarium en Friedenheim) is meesal ‘uitgestuur’ deur die Vrouesendingbond, terwyl Medesendingarbeidsters ‒ ‘jong dogters’ van die kerk ‒ die mediese vroue sendelinge met gebed, briewe en op materiële vlak ondersteun, byvoorbeeld om ’n eerste klein motor vir Pauline koop. (foto: dr. Pauline by haar klein motor)
Op die skouers van hierdie vroue pionier-medici rus die volle verantwoordelikheid van die bestuur en bedryf van die hospitaal en omliggende ‘buiteklinieke’, asook opleiding van ’hospitaalhulp’ en vroedvroue. Met die onontbeerlike van hierdie plaaslike personeel doen hulle bevallings, amputasies, gekompliseerde operasies, maar bowenal leer hul bid en vertrou. Hulle word gekonfronteer met die mag van bygelowe en toordery, wat pasiënte laat weier om behandeling te ontvang of operasies te ondergaan.
Jeannette skryf: “Bid tog vir ons Christene dat die krag van die heidendom en bygeloof in hulle lewens heeltemal gebreek mag word en dat hulle die krag van die Heilige Gees mag ontvang.”
(Dr Andrew Kok: Bestuurder – Argief NG Kerk in Suid-Afrika)

---

Reaksie uit die Noorde re Selfdegeslag verbintenisse

Die Ringskommissie van die Noordelike Ring het onderstaande besluit geneem en gestuur na die kantoor en die Kerkbode.

Die moderatuur se reaksie daarop was dat kennis geneem word van die uiteenlopende standpunte oor die saak, maar dat die optrede van die Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode in perspektief gesien moet word. Die eerste saak van belang is dat die besluite nie die Namibiese kerk betrek nie. Verder dat die optrede voortgespruit het op die regering in Suid Afrika se regulasiese rakende sodanige registrasies waarvoor die 2019 besluit van die Algemene Sinode ruimte gemaak het, binne die kerk waarin daar luidens die besluit uiteenlopende standpunte hieroor is. 

https://kerkbode.christians.co.za/2019/10/10/selfdegeslagverhoudings/

Die Moderatuur het ook weer daarop gewys dat die NG Kerk in Namibië as 'n selfstandige kerk haar eie besluit hieroor reeds in Maart 2016 geneem het wat die kerklike inseën van selfdegeslagverbintenisse afwys. Die besluit is tans die amptelike standpunt van die NG Kerk in Namibië. Lees dit hier http://namibie.ngkerk.net/2016-getuienis-selfdegeslagseksueleverhouding/

RINGSKOMMISSIE VAN DIE NOORDE RING 

Die verklaring van die ringskommissie lui soos volg: "Die Ringskommissie van die Ring van die Noorde In Namibië distansieer onsself van die besluit en die aksie van die kantoor van die Algemene Sinode van die NGK wat by die staat aansoek gedoen het om as godsdienstige organisasie aangewys te word wat selfdegeslagverhoudinge kan voltrek.  Hierdie optrede bring oneer aan God se naam, belemmer ons getuienis as kerk ook in Namibië en laat ons onseker voel oor ons lojaliteit aan die NG kerkverband."

---

Uit die Anale

Familie Nuus

Johann Combrinck van Warmbad verloof!

Hy skryf: Dagse Thijs.

Net gou die nuus amptelik deurgee. Ek het Vrydagaand verloof geraak aan Hannie Eksteen van Karasburg.

Covid 19 krap ons koppe deurmekaar maar beplan om maar die leisels vas te vat. Ek hou jou op hoogte.

• Feldmuis en ons lesers wens hulle geluk!

Hulle verjaar

• Elana Redelinghuys, Hentiesbaai 21/08 081 805 0626   wernervdm@iway.na

• Dubois du Toit, Suiderhof  24/08  081 4013261   dbtoit@gmail.com

Feldmuis en ons lesers wens hulle almal geluk en bid hulle die Here se seën in die nuwe lewensjaar toe!

Opleidingsgeleenthede

Lentekonferensie @ Excelsus

Die brosjure vir die konferensie is hier te kry: file:///C:/Users/Thijs/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/K5SJWOK8/2020LK_Brosjure.pdf 

Om in te skryf, volg asseblief hierdie skakel:

https://forms.gle/kBGxBnYJtyBB2aL89

Vir enige navrae kontak Rika by excelsus@up.ac.za

---

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr De Wet Strauss prinsipaal van NETS en predikant van Academia gemeente. Hulle gesels oor die werk van die Namibiese Evangeliese Teologiese seminarie waar die NGK in Namibië saam met 'n verskeidenheid van kerke predikante oplei. Hulle gesels ook oor Matteus 18:15 - 20. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 01/09 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

---

Tebogo Mabye het in die hart van Hillbrow harde grootwordjare beleef.

Hy vertel:”Ek het op die hoek van Buller-and Knifestraat in Hillbrow, Johannesburg grootgeword.” Of so noem die locals van Hillbrow die gevaarlike hoek van Peterson en Twiststraat – een va Hillbrow se misdaadneste. Maar “Tebza” soos almal hom noem het ‘n intreressante lewenstorie om te vertel.

 Lees die onderhoud met hom op b 10,11 van die jongste Kerkbode.

Kerkbode

Jy kan die Kerkbode aanlyn lees, of van die toep (App) van Kerkbode gebruik maak.

Kerkbode bring nuus van ver en wyd en dra ook die debatte wat in die kerk plaasvind.

INTEKENAARS: SÓ KRY JY ONS STORIES

22 Mei 2020Le Roux SchoemanRedakteursbrief

Getroue intekenaars en lesers

Ons werk onverpoosd aan die skryf van stories en die digitale publisering van nuus, opinies en lesersbydraes. Daar is vyf opsies om Kerkbode-inhoud in die hande te kry. Twee van daardie opsies is nuut en ons wil julle aandag graag daarop vestig.

• Kerkbode se digitale platform. Dit is waar die meeste mense ons stories lees. Besoek gereeld hierdie platform – www.kerkbode.co.za – of gaan “like” ons Facebookbladsy indien jy verkies om via sosiale media jou nuus te ontvang:

• Die Kerkbode–app is vir Apple– en Android-fone beskikbaar.

• Die e-Kerkbode … Hy lyk soos ’n koerant en hy blaai soos ’n koerant, maar jy kan nie jou braairooster met hom skoonmaak nie. Dit is die sogenaamde e-koerant of pdf-koerant. By dié SKAKEL lê al die uitgawes.

• Jy kan ook die e-koerant aflaai en aanstuur vir ander lesers. Hy is 5 MB groot, met ander woorde ’n bietjie groter as foto’s, maar ’n bietjie kleiner as video indien jy bedag is op data-implikasies vir die gebruiker / ontvanger. Laai ’n voorbeeld HIER af.

• Jy kan die e-koerant per Whatsapp ontvang deur die vorm hieronder in te vul.

In September se Lig

Sangeres Nadine Blom deel met ons die emosies wat sy probeer het om vas te vang in ’n brief toe sy die nuus van haar suster se afsterwe ontvang het. Wat selfs meer hartverskeurend is, is dat sy eers ná haar suster se dood ’n briefie ontdek het wat haar sus weer vir háár geskryf het ’n paar weke voor haar dood. 

Daarin staan onder meer: “Jy, my sus, tel my op, jy sien my . . . Ek glo ons sal mekaar weer sien voor die lewe uit een van ons twee se oë uitgaan.”

Om só oor jou seer, trauma en ervarings te skryf, is ’n vorm van terapie, vertel dié wat weet. Skryf kan jou ook help om jou geestelike reis met God te verdiep. In die September-uitgawe vertel ’n klompie LiG-lesers hoe waardevol ’n Bybeljoernaal vir hulle is. Daarin skryf hulle hul gedagtes, emosies, Bybelverse en gebede neer.

En dan is ons span in die LiG-kantoor veral geroer deur die skrif van Paulus, waar gelowiges "lewende briewe van Christus" genoem word. 

Jesus het in ons lewe geskryf, sê Hy, nie met ink nie, maar met die Heilige Gees. En nie op klip nie, maar op ons hart (2 Kor 3:3).

Mag jy geseën wees en jou roeping as lewende brief van Christus uitleef.

Om in te teken op LiG, klik hier.

VOORBIDDING

Bid vir Mali

Moslems in Mali is oor die algemeen gematig en verdraagsaam teenoor ander gelowe. Sedert die burgeroorlog, wat in 2012 uitgebreek het, is militante Islamitiese groepe van die Arabiese en Touaregstamme egter baie aktief, veral in die noorde van die land. 

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Mali.

• “Ek het ernstige probleme begin ervaar toe die Islamiete van my hoor, asook van die bekering van sommige van die mense van Islam tot Christenskap.” – Sory* van Mali

---

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord

Lewensreg beskikbaar in twee 2 slaapkamer woonstel op grondvlak.  N$990 000 of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

---

Giggel

• Feldmuis is gevra oor hoe dope bedien kan word tydens ingrendeling - hier is 'n voorbeeld!

---