Header

Jaargang 17 - Uitgawe 38/2020 - Donderdag  01 Oktober 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die anale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Uit die anale

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Mariaan Maritz sukkel nog met  haar herstel

Weke gelede is ons gegryp deur Mariaan Maritz se kleinkinders wat vir oupa Johannes hul spaargeldjies gegee het: “Oupa moet vir ouma medisyne koop!” het hulle gesê.

Ouma het oorleef – alhoewel sy verskeie kere by die dood omgedraai het.

Ons het saam met ds Johannes en Mariaan die op en af geleef van haar stryd teen infeksie in haar brein.

Die vreugde was groot toe sy huis toe kon gaan. Dit is ook nou al weke gelede.

Sy moes leer loop, terwyl sy 'n kranige drawwer was - een van die redes meen die medici waarom haar liggaam die infeksie kon oorleef.

Maar sy kry steeds swaar en herstel nog van die geweldige effek van die infeksie.

Nog ‘n terugslag.

Die week het die neuroloog vir haar gesê dat sy nie weer sal kan onderwys gee nie. Dit is 'n moeilike een om by aan te pas.

Maar tog is hulle dankbaar en moedig. Te midde van alles wat skeef geloop het en nog skeef is, vertel hulle dat hulle dankbaar is! Dankbaar omdat Mariaan se oorlewing as genade beleef word – die verpleeg personeel praat van “’n wonderwerk”.

Die worsboom van my het al in Augustus begin sê die Lente is hier. Die Kigelia Bignoniaceae is vir my een van die mooiste inheemse bome. Dit kom natuurlik voor in die Zambezi streek en dele van die Kavango en Wes Zambezi en 'n klein kolletjie in die middel noorde van die land.

FOTO: Google wys die reisplan vir besoek aan Tsintsabis, Rundu en die gemeente Wes Caprivi – 14 ure se rytyd in een rigting!

DEGNOS werk wyd met die SAN bediening

Andries Gous van Degnos vertel: Ons het verskriklik baie om voor dankbaar te wees vandag en daarom vra ons dat u saam met ons die Here loof en dank vir Sy getrouheid en versorging. 

Die spesifieke goed waarvoor ons dankie sê is:

• Ds. Lucas Jansen van Vuuren se werkspermit is goedgekeur, nou kan hy reis na die Kaap om vir ’n slag by Dora-Marie te gaan kuier nadat hulle baie lank weg van mekaar was as gevolg van die Covid 19 reis moeilikheid

• Verder kan ons die Here loof vir die VTO wat baie goed afgeloop het en dat die manne en dames almal veilig teruggekeer het na hulle onderskeie nedersettings.

• Uitstekende nuus wat ons ook gister gekry het, is dat Eerste Nasionale Bank ons laat weet het dat hulle fondse goedgekeur het vir een jaar vir die help met die betaling van onderwysers se salarisse. 

• Verder vra ons ook voorbidding vir die week se reisplanne.

Andries reis in die dae van Grootfontein na Tsintsabis om kos af te gee vir die drie skooltjies in die Tsintsabis omgewing. Daarvandaan verder na Rundu om met  Oom Gerhardt Theron te ontmoet om te gesels oor Rundu gemeente se dissipelskap roeping. Oom Gerhardt (oor die 80) het na sy aftrede die begeerte gehad om  veral onder die San mense in die streek te kom werk as vrywilliger.

Daarna vat hy die pad verder wes na Bagani om met die geestelike leiers van Wes Caprivi gemeente te ontmoet. Die gemeente lê bo-oor die grens en in gedeeltelik in die oostelike Kavango en gedeeltelik in Wes Zambezi.

Die agenda is vol Gemeentesake, opleidings behoeftes, en spesifiek ook oor dissipelskap en die missionêre roeping van die gemeente.

Andries vra voorbidding vir die reis, guns en dat die Here die harte sal voorberei vir die ontmoeting DV Vrydagoggend. 

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun.

Andries gousandries74@gamail.com of Rita Haccou ngtsumkwe@iway.na

---

• Vyf Namibiërs Zoom saam by ASM

Oor dolering, Covid se effek op die kerk tot sinodes se reg tot eie beleid SGV

Die algemene sinode se moderamen het Dinsdag en Woensdag oor die internet vergader. Al vyf Namibiërs was ingeskakel uit Windhoek, Stampriet en Okahandja, saam met die 45 ander afgevaardigdes van Suid Afrikaanse lidkerke van die AS.

Verskeie sake het aandag gekry: van toekoms scenarios vir die kerk, aanpassing tot leierskapstruktuur en -styl rondom “spoedeisende kwessies”, tot ’n bydrae oor die verskynsel van dolering, wat ietwat van ’n gonswoord in dele van die kerk geword het te midde van onenigheid oor die hantering van selfdegeslagverbintenisse.

Ook geldsake is bekyk: “Gemeentes se inkomstestrome is radikaal geaffekteer deur die inperkingsmaatreëls, luidens ’n verslag van die dagbestuur van die ASM. Janse van Rensburg het op ’n stadium verwys na ’n skatting dat sowat 10% van die NG Kerk se meer as 1 100 gemeentes in ’n dilemma is. “Bank-kollektes, gemeente basaars en insameling-geleenthede asook dankoffers is beïnvloed. Gemeentes wat voor die pandemie reeds finansieel swaargekry het, se finansiële posisie het benard geword. Ons verneem van enkele gevalle waar daar afleggings van personeel was,” luidens die verslag.

Terwyl hy oop gesprek oor onderwerpe soos selfdegeslagverbintenisse aangemoedig het, het Janse van Rensburg klem gelê op ’n “kerklike manier van verskil”.

“Vriende, daar moet geen twyfel wees nie. Dit is nie asof enige iemand beswaar ontmoedig nie. Mense moet praat en as (mense) glo die Algemene Sinode is teologies nie suiwer nie moet hulle dit sê. Daar is weë geskep daarvoor … Daar is ’n kerklike manier om kerklike goed te hanteer,” het Janse van Rensburg gesê tydens ’n bespreking van die ASM-dagbestuur se verslag met betrekking tot selfdegeslagverbintenisse. “Die algemene sekretaris het ’n aantal briewe ontvang van gemeentes wat aandui dat hulle doleer as gevolg van die 2019-besluit insake selfdegeslagverbintenisse,” lui die verslag. “Die Algemene Taakspan Regte (ATR) het reeds tydens sy vergadering van Maart 2020 aangedui dat dolering geen kerkregtelike status het nie. Die ATR het ook toe aangedui dat gemeentes wat doleer steeds al hulle voorregte en verpligtinge ten aansien van die kerkverband behou.”

Ds Johan Brink het as voorsitter van Goudland sinode, kort voor die einde van die eerste dag ‘n brief ingedien. Dit is eers verwys na die ATR en is Dinsdag bespreek.

Dit lees onder andere: “In reaksie op die besluite van 2019 se Algemene Sinode het ’n klomp gemeentes in Goudland reeds gedoleer en ander is in die proses om te doleer. Daar is van ons ringe waarin al die gemeentes besig is om te doleer.” Verder sê dit: “Dit het ’n geweldige invloed op ons se sinode se vermoë om vrugbaar te werk en vorentoe te gaan.” 

Die ATR-beslissing oor die brief wys daarop dat dit kerkregtelik moontlik is vir gemeentes en sinodes “om selfstandig beleidstandpunte in te neem oor aangeleenthede soos hierdie” (die Algemene Sinode se 2019-besluit oor selfdegeslagverbintenisse).

Die ASM se besluit hieroor is: Die ASM,

• neem kennis van die gemeentes waar daar besware is teen die Algemene Sinode se besluite oor selfdegeslagverhoudinge;

• moedig gemeentes wat beswaard is aan om van kerkregtelike weë gebruik te maak wanneer beswaar aangeteken word;

• moedig almal aan om steeds met deernis en liefde mekaar te omarm en na mekaar te luister wanneer daar verskil word oor kontensieuse kwessies.

•  nooi sinodes uit om gebruik te maak van die Ad hoc Taakspan wat aangewys is om te help met die gesprek oor selfdegeslag verbintenisse onder leiding van ds Heerden van Niekerk .

(Oorgeneem uit Kerkbode Lees verder)

Uit die anale

Die Vrouesendingbond van SWA is in 1957 gestig - op die foto verskyn die eerste bestuur

Familie Nuus

Lief en leed...

• Retha vorder goed

Retha Olivier het ‘n ernstige operasie ondergaan ‘n paar weke gelede en het baie mooi herstel. Alhoewel sy baie swak was, het sy volgens haar spesialis goed gedoen op die herstelpad.

Dinsdag is sy onder narkose ondersoek en die uitslag was gunstig. Nietemin het die dokter ‘n aanduiding gegee dat sy wel weer ‘n prosedure sal moet ondergaan om te verseker dat die probleem homself nie herhaal nie

• Zack Pienaar oorleef Covid-19

Zack Pienaar van Eros en Imago Dei het Covid-19 positief geword, en was baie siek – maar het die hospitaal vrygespring. Hy sê self hy was regtig ellendig siek! En hoewel hy nou negatief getoets het, is hy nog nie weer volstoom op dreef nie.

In die tyd wat hy siek was, het een van sy kollega vriende afgesterf. “Donnie se dood - dit het my geruk”, sê Zack.

Ons is saam met hom en Elaine bly dat sy en hul dogter nie ook aangesteek het nie – veral met die dat Elaine se immuun sisteem onder druk is agv die kanker behandeling wat sy ontvang het.

Feldmuis is saam met hulle bly

Sy verjaar

• Hestie Hay-Blaauw, Windhoek Oos   02/10   081 765 4563 hestiehay@gmail.com

Ons Feldmuise se lekker verjaar!

Opleidingsgeleenthede

ETIEK – hoe leef mens jou geloof uit

Jy hoef nie ‘n student te wees om deel te neem aan ‘n baie opwindende klas volgende week nie. Dis die etiekklas wat dr De Wet Strauss aanbied by NETS.

Jy is welkom om navraag te doen oor die skedule. Jy kan insit vir spesifieke besprekings. Indien die belangstelling sterk genoeg is, kan ‘n vorm van aanlynklas oorweeg word. De Wet sê die storie agter die prent van die twee nonne in ‘n Keniaanse versorgingsoord daag hom uit om anders te dink oor duur medisyne en hand sanitizers. Die kerk het soms ‘n minder cool boodskap. Wel duursaam. En soeter as heuning.

BRUGBEDIENING

Hierdie vlagskipkursus word aangebied deur die Sentrum vir Kontekstuele Bediening by die Universiteit van Pretoria.
Datums: Week 1: 09-12 November 2020; Week 2: 22-25 Februarie 2021
Doel: Verandering van predikant in ’n gemeente laat so ’n gemeente in ’n tyd van onsekerheid. Die pad vorentoe is onseker totdat ’n nuwe permanente bediening weer in plek is. Hierdie kursus poog om brugpredikante op te lei vir die fasilitering tydens hierdie oorgangsperiode, en tot voordeel van die gemeente.
Kursusleier: Prof. Malan Nel
Kursuskoste: R2500 (vat inkl)
Plek: Universiteit van Pretoria
Kursus punte : 70
Kontak: Hesmarie Bosman, 012 420 4952 of e-pos: Hesmarie.Bosman@up.ac.za
(André Bartlett Hoof: Excelsus - Sentrum vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling)

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Andre Olivier, predikant van Aranos en moderator van die NGK in Namibië oor die verklaring wat hulle uitgereik het oor korrupsie. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 06/10 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Dana Snyman: Hoop in ’n land vol geweld en woede

Saterdagoggend ry ons van die Wes­kus af Kaap toe. Op pad piep Erna se selfoon. Dit is ’n WhatsApp van haar vriendin op ’n plaas in die Oos-Kaap af: Hulle buurman is gisternag vermoor. Nog ’n plaasmoord. Lees verder

In die beriggie waarna ons hierbo die skakel gee, vertel Dana dan verder hoe die Saterdagoggend hom leer dat daar baie meer in ons gemeenskappe is as al die slegte nuus wat ons harte bang en seer maak en dreig om ons gemoedere so te vertroebel dat ons perspektief verloor. Lees die mooi hartstorie oor die keps wat in die see val en mense van verskillende agtergronde bymekaar bring! 

• CLF NUUS

"Woord en brood" in Riebeeck Kasteel

Die VGK gemeente van Riebeeck Kasteel is een van die eerste tien gemeentes vir wie CLF met R10 000 vir voedsel hulp kon ondersteun.

Ds KP Frantz het aan CLF geskryf dat hulle onmiddellik van die fondse kon gebruik om verskeie projekte te loots naamlik:

1. Twee sop en brood projekte, waardeur 101 en 117 kinders gevoed is.

2. ’n Voeding projek vir volwassenes waar 181 mense elk ’n gekookte maaltyd ontvang het.

3. Ses verdere projekte by lidmate se huise waar hulle sop aan die gemeenskap gegee het.

Daar was ongeveer 200-240 mense wat hiermee bereik en gevoed is.

Die gemeente poog om elke Dinsdag, Woensdag en Donderdag kos aan behoeftiges te voorsien.

Volg VGK Riebeeck Kasteel op Face Book -

https://www.facebook.com/VGKSA-Riebeek-Kasteel-110231200655181/

"Die plekkie waar daar ‘n babatjie moet wees, is donker…" 

Bekende grimeerkunstenaar Alicia Buckle het onlangs verlies in haar lewe beleef, maar getuig van God se groot genade in haar en haar gesin se lewe.

‘Na nege wonderlike wekies van die mooiste drome droom en lekkerste lugkastele bou, het ons ons babatjie verloor.’ Lees verder.

VOORBIDDING

Bid vir Tunisië

Tunisiese Gelowiges is almal vanuit ’n Moslem-agtergrond en is ’n minderheid van net 0,2% van die land se bevolking. Die vyandigheid en moeilikheid wat hulle in die samelewing ervaar, maak dit gevaarlik om hul geloof met hul familielede, bure, vriende of kollegas te deel. 

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Tunisië.

“Ek is nou alleen, maar het sedertdien ’n nuwe geestelike familie in die kerk gevind. God los my nooit alleen nie.”– Maysam*, wat deur haar familie verstoot is vir haar geloof in Jesus

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord

Lewensreg beskikbaar in 'n 2 slaapkamer woonstel op grondvlak.  N$960 000 of naaste aanbod.

Lewensreg beskikbaar in 'n 2 slaapkamer woonstel in die toringblok.  N$980 000 of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

PIONIERSPARK BEHUISING

• Studente/Jong werkendes wat permanente verblyf benodig

• Persone wat dag tot dag verblyf in Windhoek benodig

 Onmiddellik beskikbaar

Ons stel die fasiliteit beskikbaar en verhuur individuele kamers, 5 en-suite en 3 met privaat badkamers, vir jong werkendes of studente.  Oornagverblyf ook beskikbaar- gemeentelede (of vriende /familie) wat Windhoek moet besoek vir sake/mediese redes ens. is welkom om ons te kontak.  Dit is veilig, gerieflik en bekostigbaar.

Vir navrae, skakel met Cornel Corbett, Bedryfsbestuurder / Tel:  +264 61 241537 / Email:  cornelpionierspark@gmail.com

Giggel

• Verwarrende tye!  

---