Header

Jaargang 17 - Uitgawe 40/2020 - Donderdag  15 Oktober 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die anale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Uit die anale

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• As die enigste vervoer 'n dubbelkap bakkie is staan die ouderlinge agterop!

450 km gery om die kerkraad bymekaar te kry!

Andries Gous van DEGNOS skryf: Ons (ek en Tracey) is in Boesmanland op Mangetti duin nadat ons 'n sirkel roete van ongeveer 400km gery het om by die skole kos af te lewer.

Saterdagoggend was dit die oplaai van al die kerkraadslede vir Luhebu Noord want ons hou kerkraadsvergadering. So 450km grondpad is gery om amal te gaan haal vir die vergadering en weer weg te vat na die tyd!

DEGNOS is ‘n omvangryke bediening wat die Noord Oostelike blok van Namibia bedien.

DEGNOS bedien primêr die 8 NG Gemeentes in die streek wat in twee groeperings verdeel is. In die groepering van die NG Gemeentes Otavi, Tsumeb, Grootfontein en Rundu is die rol van Degnos om te help met kerkraad toerusting en dissipelskap aktivering. By die ander vier gemeentes naamlik: Wildevy, Tsumkwe, Luhebu-Noord en Wes Caprivi is die bediening meer gediversifiseer. Dit het ontwikkel uit die stigting van 4 gemeentes wat elkeen ‘n spesifieke taalgroep van die Boesmans bedien:

Wes Caprivi gemeente is geleë in die huidige Zambezi-streek wat die Khwe mense bedien.

Tsumkwe en Luhebu-Noord gemeentes bedien die area bekend as Boesmanland aan die oostelike grens van Namibië waar die voertaal hoofsaaklik Ju/’hoansi en !kung is.

Wildevy-gemeente bedien die plase in die distrikte van Otavi, Tsumeb en Grootfontein wat tradisioneel ‘n Hai//om taal bediening was, maar waar daar al meer ander taalgroepe ook bedien word.

---

• IN PAS met die lewende God

Voëlvlug oor die inhoud van 'n baie bruikbare gids vir gemeentes

Die publikasie IN PAS is 'n gereedskapkissie wat waardevolle informasie aan gemeenteleiers verskaf oor die vraag hóé om 'n gemeente in 'n missionale gemeenskap te omskep. Dit is deurlopend uiters prakties.

Die publikasie bespreek vyf ritmes wat missionale gemeentes prakties beoefen. Elkeen van hierdie ritmes bestaan uit 'n aantal gewoontes. Elke gewoonte het weer 'n aantal praktyke. Dit maak dinge lekker prakties: Ritme > Gewoonte > Praktyk.

Klik hier om IN PAS af te laai.

IN PAS werk met die volgende uitgangspunte:

• Waar die gemeente tans is, is die regte plek om die volgende tree van gehoorsaamheid aan die Here te gee. Dit is 'n waarderende proses. Dit help die gemeente om God se aanwesigheid te vier.

• Die missionale proses kan klein begin en 'n groeiende groep lidmate betrek.

• Die groeiende insig in God se spesifieke roeping vir die spesifieke gemeente verskaf die energie vir die missionale proses. Die Heilige Gees getuig teenoor die gemeente wat God se roeping is en die missionale proses ontdek hierdie getuienis.

• Die missionale beweging van IN PAS is heeltemal anders as 'n strategiese beplanningsproses. By laasgenoemde is die aanname dat die gaping tussen die plek waar ons tans is (wat verkeerd is) en die ideale toekomstige posisie die energie van beweging sal skep. Strategiese prosesse werk gewoonlik nie goed is gemeentes nie.

• Die proses help gemeentes wegbeweeg van debatte na dialoog en luister.

• Die proses begin nie by herstrukturering nie. Dit is 'n algemene fout dat ons by struktuuraanpassings begin en te veel daarvan verwag. Die langsame proses om God se spesifieke roeping vir die gemeente te ontdek gaan herstrukturering vooraf.

Klik hieronder op die grafika om 'n kort video te sien wat die inhoud van IN PAS opsom:

In bostaande video word 'n kort opsomming gegee van die vyf ritmes met bypassende gewoontes en praktyke soos IN PAS dit uitspel. Die video begin met 'n kort vertelling waar die gestuurde beweging oorspronklik begin het. Persone wat optree is, in volgorde, Danie Mouton, Kobus Stapelberg, Carel van der Merwe, Kobus Eksteen, Danie Mouton en Deon Strydom

---

Polio is nog nie uitgewis

Op 24 Oktober word daar gefokus op Wêreldpoliodag.
Ons lees oor die wonderwerk van polio-uitwissing stuk vir stuk, bietjie vir bietjie.
Op 25 Augustus 2020 het die Wêreld Gesondheids Organisasie die uitwissing van die Tipe 3 (wilde poliovirus) in Afrika aangekondig. Dit was ’n lang, en moeilik reis, maar niemand het opgehou werk nie.
Die Global Polio-uitwissingsinisiatief (GPEI) het met passie, geduld en  nimmereindigende deursettingsvermoë vorentoe gebeur. Sonder ophou was hulle besig om die infrastruktuur te ontwikkel wat ’n enorme impak op die wêreld gesondheid het.
Polio is ’n verlammende en potensieel dodelike aansteeklike siekte. Daar is geen genesing nie, maar daar is veilige en effektiewe entstowwe. Polio kan voorkom word deur inenting.
Daar is drie verskillende poliovirus tipes: Tipe I, Tipe II en Tipe III.
Hulle kan jou op dieselfde tyd of verskillende tye besmet. Elke poliovirus-tipe vereis ’n aparte polio-entstof - gemaak van elk van die drie virusse vir die spesifieke teenliggame – wat nodig is om elke tipe teen te werk.
So, as jy ’n gegewe tipe poliovirus gehad het, sou jy genoeg teenliggame hê om nie weer siek te word of ’n draer van daardie poliovirustipe te wees nie.
Dit is onwaar dat elk van die drie polio’s ’n ander soort polio veroorsaak.
Maar daar is verwarring wanneer mense praat oor die drie tipes polio. Die drie tipes verwys na die kliniese effekte van enige poliovirus.
Die 3 tipes tas sekere dele van die sentrale senuwees aan, naamlik:
· Tipe 1 – asemhaling en sluk (“bulbar”),
· Tipe 2 - ledemaat verlamming (“ruggraat”) of
· Tipe 3 - beide bulbar en ruggraat simptome (“bulbar spinale”).
Almal wat verlammende polio gehad het, het ’n mate van skade aan hul ruggraat en breinstam (die “gloeilamp” van die brein).
So almal wat verlammende polio gehad het, en baie wat polio gehad het, maar glad nie simptome getoon het nie (dikwels na verwys as “nie-verlammende polio”), het, wel bulbar en ruggraatpolio gehad.
Belangrikste raad:
Sorg dat elke kind sy/haar polio inenting kry.
Ons moet polio in die wêreld uitwis. Ons is amper daar
Verwysings
1. www.papolionetwork.org/  dated 2020/10/05
2. The Polio Paradox by dr. Richard Bruno (page 22) + {chap 17}
(Dorothy-Anne Howitson – polio oorwinnaar)

- Met dank oorgeneem uit die Noord Kaapland nuusbrief!

---

Huis Maerua vra hulp:

---

• Foto: Danie Murray en ondersteuners op besoek aan 'n gemeente in Noord-Mosambiek - foto verskaf

Terreurkrisis in Noordoos-Mosambiek

Dis nou al 'n geruime tyd dat mens verneem van die een krisis op die ander in die natuurlike hulpbronryke areas in die noordooste van Mosambiek – iets wat geweldige militaristiese konflik en terreur-aanvalle tot gevolg het. Dit, tesame met die COVID-19-pandemie, laat ons geloofsfamilie in daardie area uitgelewer aan onmenslike omstandighede.

Danie Murray, die bestuurder van die Handevat-projek van die NG Kerk Proteahoogte wat voorheen jarelank daar predikant was en Portugees magtig is, besoek dié areas gereeld en is in hierdie tyd in noue kontak met ons sendelinge daar, asook die leierskap van die Tumbine Sinode van ons susterskerk (die IRM) in die sentrale gedeelte van Mosambiek. Hy vertel meer hier van waarmee ons medegelowiges daar te kampe het en hoe ons hulle kan bystaan. (Met dank aan Vrydagnuus) 

---

BYBELMAAND

Oktober is Bybelmaand – nie dat dit nie elke DAG Bybeldag is nie, maar tog! Ons vier die vryheid om Bybels te hê, te lees, te versprei in Namibië. Ons vier die Woord as waarheid - die waarheid wat vrymaak.  Wees deel daarvan!

• Hier is ‘n VIER moontlikhede:

1: Trauma dag en hoop

Die 17de Oktober is dit wêreld-wyd Wêreld Trauma Dag waartydens ons dink aan der-duidende mense wat deur trauma geraak word.

Om saam met ons Trauma Healing Network iets hiervan te maak, kan julle byvoorbeeld op Sondag 18 Oktober in julle erediens/ prediking fokus op HOOP.

Julle sou ook ‘n kers kon aansteek ter nagedagtenis aan mense se emosionele pyn, maar ook aan die lig en hoop wat in Jesus en die Bybel is.

2: Vier die beskikbaarheid van die Bybel in Namibië

Op 20 Oktober vier ons die Bybel se bestaan in Namibië maar ter wille van die COVID-19 regulasies doen ons dit virtueel! Ons gaan ons program opneem en virtueel versprei.

Gemeentes kan steeds op 25 Oktober – Bybel Sondag – iets beplan om hulde te bring aan die Here dat ons die Bybel in Namibië beskikbaar het in heelwat tale.

Kombineer dit met ‘n 24-uur Bybellees geleentheid waartydens julle die Bybel dwarsdeur lees van Genesis tot Openbaring! (In aflosse natuurlik – behalwe as jy baie dapper is en kan deurdruk!)

Dit kan terselfdertyd ‘n fondswerwing wees vir die Bybelgenootskap as lidmate per tarief betaal vir elke vers wat hulle lees…

3: Verprei Bybels

Ons mikpunt is om gedurende Oktober, meer speifiek: 17-25 Oktober, 7,777 Bybels te versprei met die hulp van kerke/ gemeentes.

Die eerste N$7,000 het ingekom om hiermee te begin!

Hier is die plan: 1) Identifiseer ‘n ‘Bybellose’ gemeenskap/ instansie in julle midde; 2) Samel die fondse in; 3) Kontak ons vir die Bybels; 4) Gaan versprei dit dan gratis.

4: Stap/hardloop/swem/fiets vir Bybels

Laastens, moet asb nie vergeet om mekaar aan te moedig om deel te neem aan die STAP/ HARDLOOP/ SWEM/ FIETSRY vir Bybels nie!

Hierdie skakel neem jou na al die informasie: https://mailchi.mp/6c9ff2e9cc91/bible-celebration-week

Elkeen op sy eie, en elkeen kies ‘n geliefkoosde aktiwiteit. Registrasie vorms is beskikbaar by Veronika: info@nambible.org.na/ 083 333 7778

Die beste SELFIE wen 2 nagte se B&B by ‘n Premium Gondwana Lodge! Óf ‘n tablet, rekenaar of selfs ‘n smart-horlosie, en ook nog ander pryse.

NUWE MANIER OM ONS WERK TE ONDERSTEUN…

Mense kan ‘n pil-houertjie vul – is in die plek van ons tradisionele Munt Leggings. Elke gevulde pil-houertjie borg die helfte van ‘n Bybel en 1 kind vir ‘n Trauma Healing kamp!

Bestel dadelik JULLE gemeente s’n by Veronika: info@nambible.org.na/ 083 333 7778

---

Uit die anale

Die Tabel kom uit dokumentasie van die Uniale Sendingkongres van die NG Kerke, 1960. 

Familie Nuus

Hulle verjaar

• Jaco Rossouw, Omaruru 20/10 081-149-0725 jpr@iway.na

• Hendrik Koekemoer, Windhoek Oos 21/10 081 127 0917 hendrikk@iway.na

Ons Feldmuise se lekker verjaar!

Opleidingsgeleenthede

BRUGBEDIENING

Hierdie vlagskipkursus word aangebied deur die Sentrum vir Kontekstuele Bediening by die Universiteit van Pretoria.
Datums: Week 1: 09-12 November 2020; Week 2: 22-25 Februarie 2021
Doel: Verandering van predikant in ’n gemeente laat so ’n gemeente in ’n tyd van onsekerheid. Die pad vorentoe is onseker totdat ’n nuwe permanente bediening weer in plek is. Hierdie kursus poog om brugpredikante op te lei vir die fasilitering tydens hierdie oorgangsperiode, en tot voordeel van die gemeente.
Kursusleier: Prof. Malan Nel
Kursuskoste: R2500 (vat inkl)
Plek: Universiteit van Pretoria
Kursus punte : 70
Kontak: Hesmarie Bosman, 012 420 4952 of e-pos: Hesmarie.Bosman@up.ac.za
(André Bartlett Hoof: Excelsus - Sentrum vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling)

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie, predikant van Windhoek Wes en dosent aan NETS wat die honneursprogram lei. Hulle gesels oor 1Tessalonisense 2:1 - 7. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 20/10 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

• Lees in die jongste KERKBODE

Plaasaanvalle en geweld in Suid-Afrika 

"Die NG Kerk is diep besorgd oor die onberekenbare impak van plaasmoorde op ons landbougemeenskap." | Lees verder

Oproep tot verootmoediging en gebed

Ons is saam met die plaasgemeenskap ontsteld oor die vlaag van plaasmoorde en die wreedheid daarvan. | Lees verder

Warm uit die oond

Destined to be change-agents – ‘Ordinary’ people serving significantly, geskryf deur Fanie Richter en Laetitia Bull.

Dit is met dankbaarheid en vreugde dat ons die publikasie van die langverwagte boek  Destined to be change-agents – ‘Ordinary’ people serving significantly bekendmaak. Dit is werklik ’n buitengewone boek wat die verhale vertel van besonderse mense wat ’n groot verskil maak in diens van die koninkryk van God.  Op ’n sensitiewe, lewendige en eerlike wyse stel die skrywers, Fanie Richter en Laetitia Bull, ons bekend aan die verskillende rolspelers en hul bydraes. Hulle gee ons egter ook ’n intieme blik op dit wat hierdie ‘agente van verandering’ motiveer om op so ’n offervaardige en betekenisvolle wyse te dien. Hulle is inderdaad elkeen geroep, bestem en toegerus deur die Drie-enige God! Uiteindelik help die boek ons dus om te ontdek, in verwondering, dat dit die Gees van God is wat steeds vandag werksaam is, wat ‘gewone’ mense gebruik ... en wat ook elkeen van ons roep tot diens in die Koninkryk. Die boek is baie boeiend geskryf – dit is vir ’n wye leserspubliek bedoel. Ons gebed is dat almal wat hierdie boek lees daardeur ryklik geseën sal word.

Hiermee ook die skakel vir aanlyn aankope - https://clf.co.za/product/destined-to-be-change-agents/

SPECIAL OFFER – YES!KIDS STORYBOOK BIBLES

Koop enige Yes!Kids kinderbybel boek vir slegs R/N$8!

Die Yes!Kids Storieboek Bybel het keurvolle geïllustreerde Bybel Stories wat lewesnlesse bevat en waardes vir die kind leer. Elke storie sluit af met 'n gebed wat die kinders help om met God te praat en Bybelse waardes wat dei boodskap versterk. Geskik vir kinders 3-5 jaar.
Elkeen van die 5 boekies in die reeks is in 5 tale beskikbaar - Afrikaans, English, isiXhosa, Sesotho and isiZulu.
Koop aanlyn - https://shop.clf.co.za/product-category/books/childrens-bible/ OF stuur 'n vonkposbestelling na order@clf.co.za
*VAT ingesluit. Posgeld betaalbaar.

VOORBIDDING

Bid vir Turkye

Die baie sterk godsdienstige nasionalisme wat die Turkse samelewing deurdrenk, plaas groot druk op Christene. In die afgelope jaar het die regering nie Christene in die besonder geteiken nie, maar Turkye se nasionalistiese samelewing laat omtrent geen ruimte vir Christene om ’n alternatiewe boodskap te verkondig nie.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Turkye.

• “Ek is ’n Christen en ons verwag om vervolg te word.”– Esther, wat van Iran en wat as ’n vlugteling in Turkye leef.

---

• 8 dae van voorbidding

BID VIR DIE VERVOLGDE KERK

In Matteus 5:10-12 spel Jesus dit uit: “Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”

Daar is stories van Christine in verskillende streke van die wêreld wat ly ter wille van hulle geloof, of wat ly agv die armoede en die lewensomstandighede wat hulle ervaar.

In suidoos Asië ly baie gelowiges bloot agv hulle geloof. Regerings in Viëtnam en Laos word dikwels opgesluit op vals klagtes, wat hulle afsny van geliefdes. Sommige Christine word toegang tot water putte geweier – agv hul geloof – en moet dan vir ander waterbronne soek, Ander word uit hul huise en dorpies gedryf – behalwe as hulle bereid is om “terug te bekeer”. Ten spyte van hulle lyding staan meeste van die gelowiges sterk in die geloof – selfs al bdereig dit hulle vryheid, hul bestaan en selfs hul lewe!

Lyding vir mens se geloof gaan nie noodwendig aan vir altyd nie

Na eeue van geslotenheid agv die Hindu koninkryk, het Nepal stadig oopgegaan in die onlangse verlede – die eerste verkondiging van die evangelie kom in die jare vyftig van die vorige eeu. Aanvanklik was daar sterk teenstand en vervolging. Algaande na die verandering na ‘n demokrasie aan die begin van die eeu, het die dinge verbeter en het talle Nepalese tot geloof gekom. Christene het baie maniere gevind om die evangelie uit te brei. Van ‘n klein handjie vol gelowiges 50 jaar gelede het die getalle aangegroei na duisende.

Op die oomblik het dinge weer teen hulle begin draai agv regeringsdruk wat onder druk van Indië swig en is daar vervolging van veral leiers.

Get your prayer resources for IDOP

Vakatures en Ander Advertensies

Lewensreg Woonstelle in Schanzenoord

Lewensreg beskikbaar in 'n 2 slaapkamer woonstel op grondvlak.  N$960 000 of naaste aanbod.

Lewensreg beskikbaar in 'n 2 slaapkamer woonstel in die toringblok.  N$980 000 of naaste aanbod.

• Kontak Frans du Toit by 081 261 7405 of fdutoit321@gmail.com vir besonderhede 

PIONIERSPARK BEHUISING

• Studente/Jong werkendes wat permanente verblyf benodig

• Persone wat dag tot dag verblyf in Windhoek benodig

 Onmiddellik beskikbaar

Ons stel die fasiliteit beskikbaar en verhuur individuele kamers, 5 en-suite en 3 met privaat badkamers, vir jong werkendes of studente.  Oornagverblyf ook beskikbaar- gemeentelede (of vriende /familie) wat Windhoek moet besoek vir sake/mediese redes ens. is welkom om ons te kontak.  Dit is veilig, gerieflik en bekostigbaar.

Vir navrae, skakel met Cornel Corbett, Bedryfsbestuurder / Tel:  +264 61 241537 / Email:  cornelpionierspark@gmail.com

Giggel

---