Header

Jaargang 17 - Uitgawe 44/2020 - Donderdag  12 November 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die annale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Uit die anale

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• Ds. Gerrit Theron was in die laat 70s kapelaan in hierdie wêreld. Hy is tans weer in Rundu waar hy die bediening waarneem. Ds. Isaac Chameia is deur ds. Theron gedoop op 16 Oktober1977 by Omega en dit was ook die begin van die Omega gemeente. Hier ontmoet hulle mekaar eerste keer weer in 40 jaar weer!

• Ds Theron het teruggekeer om as afgetrede predikant die werk te hervat wat hy jare gelede by betrokke was. 

FOTO: Die nagmaal tafel met Broers Pieter, James en Josef wat toekyk terwyl Ds. Isaac die Woord en Sakramente bedien - Andries Gous DEGNOS 

• Bagani

Die Woord klink bo-oor die tromme uit!

Degnos se besoek aan die Wes Caprivi gemeente verlede naweek het baie goed afgeloop.

• Mieliesaad is van Bagani af tot by Mashambo uitgedeel

• Die geleentheid is gebruik om die evangelie te bring saam met die saad.

Ds. Isaac preek en broer Josef tolk in Kwedam. 

Saterdag aand is daar ernstig gebedsvoorbereiding gedoen vir die nagmaal diens van die volgende oggend. Dit was die eerste keer in ‘n baie lang tyd wat die nagmaal bedien is op Bagani.

DIE TOORDOKTERS SE DROMME

Andries vertel: Die hele nag deur is ek intens bewus van die dromme wat speel maar is salig onbewus van die betekenis. 

Vroeg Sondagoggend help ons vir Broer Josef om die nagmaalstafel op te stel waarna van die gemeentelede gehaal word om die nagmaal by te woon.  By Regina Basego aangekom maak ons ‘n geselsie, en soos alle Namibiërs maar maak, draai die geselsie altyd om ‘n gesprek oor reën in te sluit, maar daar is nie reën wolke naby nie. Regina lig ons in dat dit nog nie sal reën nie, want volgens haar het die toordokters die heelnag op die dromme gespeel. 

Uit gewoonte uit antwoord ek en sê dat die Here gelukkig nie na die toordokters luister nie. My woorde was skaars koud of daar sak ‘n bui reën oor ons uit, soveel so dat die nagmaal tafel inderhaas geskuif moet word onder ‘n afdak in!

Die Here is in beheer – nie ‘n toordokter nie.

Andries vertel verder: Die gebeurtenis veroorsaak groot opskudding en ek hoor net hoe dit deur die mense gons terwyl hulle die gesprek tussen my-self en Regina bespreek.

Die nagmaal loop goed af, en so halfpad deur die dien begin die dromme rondom ons speel, ek is dadelik bewus daarvan en so ook broer Josef. Na die diens vra ek vir Ds. Isaac of hy die dromme gehoor het en groot is my verbasing dat hy geen dromme gehoor het tydens die diens of die vorige aand nie. Is ou Ds. Isaac doof of het die Here sy ore af geseël om dit nie te hoor nie?

Vriende bid asseblief vir die gelowiges in Wes Caprivi. Hulle beleef hierdie stryd intens elke dag.

DIT SAL NIE REëN NIE .... toe reën dit!

FOTO links: Suster Renate. Sy wat gesê het dit sal nie reën nie. Bid vir haar want sy doen fantastiese werk met die jong kinders en die vrouens. Voorwaar 'n vrou wat haar geloof in praktyk uitleef. 

Sy is een van talle leiers wat sal baat vind by DEGNOS se opleidingsprogram vir gemeente leiers. 

FOTO onder: In die blou hemp heel regs op die foto is broer Robert Potgieter. Ouderling van Omega 3 wat sonder veel hulp vir baie lank aangaan met sy bediening onder die NG lidmate op Omega 3. Langs hom staan broer Josef Kapinga van Bagani. 

L3H Studenteverblyf in Windhoek

Die L3Huis skep ‘n leeromgewing waar studente ervaar wat dit beteken om in verhouding te leef met ‘n verskeidenheid van mense, die andersheid en diversiteit leer waardeer, terwyl hulle hulself in alle opregtheid uitdruk en ontwikkel. leef Die L3Huis skep ‘n leefruimte waarin jongmense GROEI in hulle verstaan van die Christelike geloof, hulleself en die lewe. Die L3H-program is ‘n oefenplek vir die lewe en jongmense kry kans om goeie gewoontes van geloof hulle eie te maak. lei Deel van leierskap is om te luister na die roeping wat elkeen van ons ontvang het en te leer hoe om ander te kan dien met jou gawes en geleenthede. In die L3Huis kry studente die geleentheid om hulle omgewing en groter gemeenskap getrou te dien. Dit is hierdie bewussyn van roeping wat die latere beroepslewe van studente kenmerk.

Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente en is bedoel vir studente wat voltyds studeer by een van Windhoek se tersiëre instellings. Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngkaca@iway.na / 061-241054 / 081 2423867 / 081 2882800

---

Bekendstelling: BibleProject in Afrikaans

Met 2,28 miljoen Youtube-intekenaars is BibleProject seker een van die grootste skeppers van aanlyn-Bybelmateriaal in die wê­reld.  Lees verder

---

• Universiteitsoord het vir proponent Charlotte Sibanyoni vir ‘n tweejaar-termyn as leraar beroep om hulle Engelse bediening te behartig.

• Sy word op Sondag 22 November by die aanddiens georden.

 

• Die berig onder kom uit Kerkbode van 27 11 2018:

Proponent  Charlotte dans van vreugde

Lofliedere in Afrika-idioom het ná die legitimasie plegtigheid deur die kerkgebou van die NG gemeente Universiteitsoord weergalm.

In die liturgiese ruimte het proponent Charlotte Sibanyoni saam met haar ma en die tannies van die gemeente Lux Mundi (waar sy betrokke is) se Sotho-bediening gedans.

“Ek was só bly,” sê Charlotte ’n paar dae later.

Dit was geskiedenis wat daar gemaak is: dié bril­jante, jong, swart vrou wat as student van die NG Kerk by Tukkies teologie gestudeer het en by dié legitimasie plegtigheid tot die bediening in die NG Kerk toegelaat is.

Maar dit was ook ’n lang pad vir Charlotte vandat sy as sewejarige saam met haar ma in ’n bediendeka­mer in Pretoria se Moot gebly het. Later het haar ma Mamelodi toe getrek en het sy eers by vriende, toe in ’n plek van veiligheid en toe in die Louis Botha-­kinderhuis gebly.

In haar graad 11-jaar – sy was in die Hoërskool Hendrik Verwoerd in Pretoria – het sy op haar eie in ’n bediendekamer gebly en by plekke soos ’n pizza-­winkel en sekuriteit-onderneming gewerk om te oorleef.

En toe gaan sy en ’n maat na die NG gemeente Concordia toe en daar leer sy vir ds Johan van Niekerk ken. Hy en sy vrou Rina het haar genooi om by hulle te kom bly en vir Charlotte het hy die pa geword wat sy nooit gehad het nie. Sy het ook belydenis van geloof in Concordia afgelê.

In haar matriek jaar verras die radiostasie Jacaranda FM haar met ’n beurs van ’n weldoener vir haar universiteitstudie. En toe haar dominee-pa vir haar vra wat sy wil gaan studeer, sê sy vir hom: “Ek wil doen wat jy doen. Ek wil ’n dominee in die NG Kerk word.”

Nou lag sy as sy vertel hoe verskriklik broekskeur dit aanvanklik gegaan het. Sy het Grieks en Hebreeus en ander vakke gedruip. Daar was hereksamens. En uiteindelik het sy haar eerste jaar deurgeskuur.

Maar in haar tweede jaar het haar punte opgeskiet tot in die sewentigs. En daarna was dit onderskeidings. Sy het haar BTh-graad en later ook die MDiv-graad met lof behaal. Sy gee nou klas in Hebreeus.

Dit was ook nie net met die akademie wat dit aanvanklik gehaak het nie. Ook met van haar klasmaats het dit soms gesukkel. Sy was vurig, vertel Charlotte. En soms kon van die klasmaats sulke onsensitiewe dinge sê. En dan het sy gereageer.

Maar mettertyd het ook dít beter gegaan. Sy het rustiger geword en geleer om te luister. Sy het begrip ontwikkel vir waar ander mense vandaan kom, vir die agtergrond wat hulle gevorm het om te dink soos hulle dink.

En nou praat sy van “ons”. Die NG Kerk is haar familie. Dit was NG mense wat haar studies betaal het. Dit was NG mense wat gesorg het dat sy blyplek het en wat vir haar ’n kar gegee het. Dit was NG mense wat haar op soveel maniere gehelp het.

Sy sien uit daarna om saam met die NG Kerk die toekoms in te stap. Sy sal aanhou klas gee, sê sy. En sy het ingeskryf vir haar doktorsgraad oor ’n aantal psalms.

Sy sou graag in ’n gemeente wou help. Sy sou met die jeug wou werk, oor hoe hulle na Suid-Afrika kyk. Sy kan in Afrikaans preek, maar sal graag help met ’n Engelse bediening. Sy wil diversiteit bevorder.

Want proponent Charlotte Sibanyoni droom oor ’n groter toekoms vir die NG Kerk. Neels JacksonNuus

• Bybelgenootskap

BESTEL EN BETAAL VIR DIREKTE VERTALING 2020 en spaar heelwat

As jy nou by Bybelgenootskap jou eksemplaar bestel spaar jy nie net 'n klomp geld nie - maar jy help Bybelgenootskap om 'n opvolg besending die land in te bring! Sien hieronder vir besonderhede.

In Namibië, is die amptelike bekendstelling in die Gereformeerde Kerk Windhoek (Luther Straat) tydens die oggend erediens om 09:00 op 29 November. 

Aangesien getalle steeds beperk is, (slegs 200), moedig Bybelgenootskap gemeentes aan om hulle eie ‘mini bekendstelling’ te doen op dieselfde dag: 29 November 2020

• Die Bybel 2020-vertaling is nou beskikbaar - BESTEL JOUNE

Spesiale openingsaanbod vir Bybel 2020

Die Bybel 2020-vertaling, is die nuutste, Afrikaanse vertaling gebaseer op die beste brontekste beskikbaar.  Die vertaling maak erns daarmee om so naby as moontlik aan die grondtekste in Hebreeus, Grieks en Aramees te bly in die vertaling.

Die vertalers en taalversorgers in Afrikaans het probeer om lesers te laat voel asof die Bybelskrywers van ouds in hul eie woorde self die wonderlike liefdesverhaal van God en die mens aan hulle oordra.

Die teks is in baie leesbare - en luisterbare - idiomatiese Afrikaans geskryf. Dit beskik oor omvattende, beskrywende voetnote. Dit is geskik vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

Die Bybels is in die volgende bindstyle en uitgawes beskikbaar:

AFRIKAANS 2020-vertaling bruin luukse verwerkte leer       PRYS: R500

 * Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  *Goud-op-snee, duimindeks en merklint  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

AFRIKAANS 2020-vertaling swart hardeband                 PRYS: R200

* Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

BESTEL VOOR 29 November om die SPESIALE AANBOD PRYSE TE BENUT! Gratis versending in Namibië

Bestel en betaal en help ons om nog Bybels die land in te bring!  Die Bybels sal eers ná die 29ste versend / afgehaal kan word.

---

Huis Maerua vra hulp:

Uit die annale

• Die week: 'n Annekdote uit Ringsnotule van 1972

Die dominee en die landros

Vandag moet mens oppas wat jy op sosiale media publiseer. Dit kan jou in die sop laat beland.  In die sewentiger jare van die vorige eeu, moes jy oppas watter petisies jy teken!

In 1972 was daar ongelukkigheid oor die landdros op Karasburg. Soveel so dat daar uit die geledere van die Boerevereniging ‘n petisie opgestel is wat vra vir sy verplasing. Die dominee van Warmbad het dit ook geteken.

Dis toe dat die Hoogeerwaarde Ring van Warmbad ‘n brief ontvang van Mev Landdros. Sy is “...beswaard omdat ds Marais van Warmbad op ‘n stadium ook die petisie onderteken het asook kerkraadslede van Warmbad. Sy stel dit dat sodanige optrede nie van pas is by godsdienstige leiers nie, omdat dit nie spreek van Christelike naasteliefde nie”. (Aanhaling uit Ringsnotule van 8 Augustus 1972.)

Die Ring het die saak nie as klag hanteer nie, maar op “broederlike wyse in bespreking geneem.”

Gelukkig het die notule van die Warmbad Boerevereniging aangedui dat “ds Marais hom na hierdie datum (14 Maart 1972) positief beywer het om die hele aangeleentheid op ‘n positief Christelike wyse te benader en te hanteer en op te los.”

Die Ring besluit uiteindelik om Mev Landdros te wys op die dominee se positiewe optrede na Maart 1972. Sy moet asseblief “die Christelike vergewensgesindheid openbaar.”

Die dominee kom nie skotvry nie. Die Ring wil hom “tog broederlik waarsku om in sulke netelige situasies altyd op te tree met die versigtigheid van die slang en die opregtheid van die duif.”  

- Clem Marais

Familie Nuus

Lief en leed

• Dr Manus Olivier van Swakopmund is weer in die Kaap vir behandeling nadat die gewas in sy sinusse weer begin groei het. Hy is baie moedig, maar dit is uitdagend. Hy het reeds tot 76 bestralings gehad en die enigste opsie is dat hy weer bestraling kry.

• Amanda Viviers van EcSOShet goed deur die galblaas verwydering gekom, maar onder die behandeling is ontdek dat daar iets skort met die hart. Sy sal binnekort daarvoor spesiale ondersoeke moet ondergaan.

• Retha Olivier was weer by die dokters die afgelope week. Dit gaan goed onder omstandighede al is sy nog baie broos.

• So ook is Mariaan Maritz treetjie vir treetjie besig om te herstel – ons dink aan haar en Johannes.

• Bianca Fourie was vandag onder die mes - ons dink aan haar en Wynand wat die kinders moet oppas.

• Dr André Olivier het gehoor dat hy sjirurgie moet ondergaan en is daarvoor geskeduleer vir 24 November.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar

• Dries Burger, Pionierspark 17/11 081-251-8088 dburger@iway.na / driespionierspark@gmail.com

• Doret Koch, Windhoek Eros   28/11 081 488 3195  marco2koch@gmail.com

Ons Feldmuise sê lekker verjaar!

Opleidingsgeleenthede

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met ds Wynand Fourie van Windhoek Wes gemeente. Hulle gesels oor Psalm 100. Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 17/11 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

Kerkbode

Versoening kan die spoke van die verlede verjaag

Een van die belangrikste gevolge van die Rustenburgberaad wat in November 1990 plaasgevind het, was die NG Kerk se verbintenis tot versoening. Lees verder

Schalk van Heerden en die brûe wat hy bou

“Ek is baie meer skaam om te sê ek is ’n dominee, as ’n kerk­kantoortannie,” sê Schalk. “Dit is vir my die grootste embarrassment waarvan ek vir meer as twintig jaar probeer wegvlug het, en nou moet ek dit doen, en dis vir my ’n kruis wat ek moet opneem, want ek weet in watse boksies sit ek iemand as … Lees verder

Glo-stories

In Glo-stories kry jy twee unieke stemme in een boek. ’n Storieverteller en ’n dominee wat sistematiese teologie doseer.

Twee van Kerkbode se gewildste stemme in ’n medium wat nie so vlie­tend soos die slimfoon of frommelbaar soos die papierkoerant is nie.

Nadia Marais vertel oor haar doel met haar rubriek: “Ek probeer elke keer in ’n positiewe trant skryf. My doktorsgraad het gegaan oor wat dit beteken om te floreer. Dus, wat die goeie nuus is, wat dit beteken om gelukkig te wees … My bedoeling is om (in elke rubriek) te vra waar die flourishing is.”

Dana Snyman lag wanneer hy vertel dat hy weet sommige mense in literêre kringe mag hulle oë rol omdat hy deesdae vir Kerkbode skryf. Soos ’n mu­si­kant wie se loopbaan dalk ’n bietjie in die sand geloop het en nou bring hy skielik ’n gospelalbum uit, skerts Dana. “Maar ek steur my nie daaraan nie, want dit is nie die waarheid nie. Ek wil eintlik maar net stories vertel. Stories is groter as mense … Jesus het stories vertel.”

Die boek verskyn middel-November.

• · Kliek HIER om nou te koop. 

WOORD EN FEES

Leesrooster vir lidmate 2020-2021

PRYS: R150.00

Leesrooster vir lidmate bied aan lidmate die geleentheid om die erkende teksrooster Revised Common Lectionary (RCL) elke week in hulle persoonlike stiltetyd, met huisgodsdiens of in groepbyeenkomste te volg. Só help dit lidmate om die boodskap van die Bybel oor ’n tydperk van drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken. Leesrooster vir lidmate is vanjaar gegrond op Jaar B van die RCL.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Woord en Fees 2020-2021 is vanjaar slegs elektronies beskikbaar.

Besoek www.missio.org.za vir meer besonderhede.

Woord en Fees – Advent 2020 tot Koninkrykstyd 2021 – is ʼn hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar en maak vanjaar gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar B.

Die liturgiese voorstelle bied riglyne wat die gebruiker sal help om weeklikse eredienste makliker voor te berei. Vir elke seisoen van die kerkjaar is daar ’n basisliturgie wat as raamwerk vir die hele seisoen dien. Die preekstudies sluit aan by die gereformeerde tradisie, maar ook by die breër ekumeniese tradisie.

VOORBIDDING

Bid vir MALEISIË

Alhoewel die staat van Maleisië amptelik sekulêr is, omskryf die grondwet etniese Maleiers as Moslems. Dit is in amper elke staat onwettig om Islam te verlaat. Gelowiges vanuit ’n Moslem–agtergrond ervaar die ergste vervolging. 

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Maleisië.

• “Ek kan nie aktief deelneem in die kerk nie, want ek wil nie hê dat enigiemand in die moeilikheid beland nie.” – Aina* van Maleisië

Vakatures en Ander Advertensies

Geen items ontvang nie!

---

Giggel

---