Header

Jaargang 17 - Uitgawe 46/2020 - Donderdag  26 November 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die annale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Uit die anale

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Huis Maerua vra: Ondersteun ons werk - koop ons  Jaarkalender  - NAD 200. 

Kersgesenkie vir iemand wat alles het, of vir wie jy nei weet wat om te gee nie. Prettige prentjies elke maand!  Epos Erna von Dewitz by huismaerua.bestuur@ecsos.org

---

BYBEL 2020 feestelik ingewy en gevier!

Ons vier Sondag die amptelike ingebruikneming van die Bybel 2020. Talle mense is negatief en glo die koste was onnodig aangegaan - ander is baie positief omdat die nuwe vertaling nader aan vandag se Afrikaans is, maklik lees en tog naby die tekste in Hebreeus, Aramees en Grieks is.

Dr Schalk Botha, hoof uitvoerende beampte van die Bybelgenootskap van Namibië en self 'n medewerker aan die vertaling, sê dat die Bybel regtig 'n gaping gevul het in die behoeftes van die kerk en ook jonger lesers. Die Bybel is uiters getrou aan die grondtekste en gee 'n goeie Afrikaanse weergawe. Dit verskil van die 1983 vertaling is dat die brontaal se manier van sê in die beste Afrikaans weergegee word, terwyl die 1983 vertaling eerder 'n dinamiese ekwivalent was - dus is daar in die Afrikaans 'n idiomatiese Afrikaanse ekwivalent gebruik is en nie gebly is by die uitdrukking in die brontaal nie.

Kort geskiedenis en tydlyn van die Afrikaanse Bybelvertalings: 1933-2020

1933/1953 vertaling

Die eerste Afrikaanse Bybel is in 1933 gepubliseer, met ’n taalkundige hersiening van hierdie Afrikaanse vertaling in 1953. Soos alle vertalings tot in die helfte van die 20ste eeu, is die 1933/1953-vertaling ’n redelik letterlike of woord-vir-woord-vertaling.

 1965 

In 1965 publiseer die Bybelgenootskap Die Bybel met Deuterokanonieke boeke, wat die teks van die 1933/1953-vertaling bevat asook die Deuterokanonieke boeke wat deur die Anglikaanse Kerk, Katolieke Kerk en Lutherse Kerk gebruik word. Die vertaling van die Deuterokanonieke boeke in hierdie uitgawe is nie deur die Bybelgenootskap gedoen nie. Die Deuterokanonieke boeke (Apokriewe boeke) is ingesluit by die Nederlandse Statevertaling, wat tot voor die verskyning van die 1933/1953-vertaling ook in Suid-Afrika gebruik is.

 1983

In 1983 publiseer die Bybelgenootskap ’n nuwe vertaling waarin die klem sterk op die weergawe van die betekenis van die bronteks val. ’n Ander vertaalbenadering is dus vir hierdie vertaling gebruik as vir die 1933/1953-vertaling.

 2007

In 2007 word Die Bybel vir Dowes gepubliseer, ’n spesiale vertaling met die oog op die unieke behoeftes van dowes wat gebaretaal gebruik. In antwoord op algemene aanvraag is hierdie vertaling in 2008 na Die Bybel vir almal herdoop.

 2020

Vertaalkunde as ’n wetenskap het geweldig ontwikkel sedert die publikasie van die 1983- Afrikaanse vertaling. Op aanvraag van Afrikaanse kerke in Suid-Afrika het die Bybelgenootskap dus ’n nuwe vertaling aangepak en ná jare se intensiewe werk het die nuutste Afrikaanse Bybelvertaling so pas verskyn – Die Bybel 2020-vertaling.

Klik hier vir ‘n liturgie wat op 29 November tydens eredienste in gemeentes gebruik kan word, opsgestel deur Danie Ueckermann.

---

         Adrie Els                          JC Els                         Charné Viljoen

Klik op die naam hierbo vir elkeen se onderhoud op YouTube!

Drie proponente by Vrystaat gelegitimeer vir NGK

“Die gelowige leraars, deur die Koning van die Kerk self geroep en toegerus, hou Hy in sy regterhand. Hy oefen absolute gesag oor hul uit. Hy beveilig hulle te alle tye. Soos ligtende sterre, sirkel hul onaantasbaar aan die uitspansel van Sy genade, oor sy bruidskerk asook oor die donkere en ligskuwe wêreld. Op onderskeie wyse moet die Kerk en die Universiteit – elkeen selfstandig (soewerein) op eie gebied, daartoe meewerk dat bedienaars van die Woord, soos sterre in hul God-verordende bane geplaas word, sodat ook die ligtende lampe – die gemeentes – op hul aangewese plekke tot verheerliking van God, altyd aan sy kerk en koninkryk diensbaar sal bly.”

Met dié woorde is die 41ste jaarlikse vergadering van NG Kerk Vrystaat se Kuratorium afgelope Maandag by The Willows geopen – dieselfde woorde as waarmee dr. Andries van der Merwe die eerste vergadering van hierdie Kuratorium op Woensdag, 21 November 1979 geopen het.Woorde, na aanleiding van die bemoedigende visioen van Johannes op die eiland Patmos (Openbaring 1:8-20).

Vanjaar se vergadering het in die teken van herinnering gestaan: formele teologiese opleiding aan die Universiteit van die Vrystaat is in haar 40ste bestaansjaar: op 17 Augustus 1980 is die eerste ses dosente beroep; op 4 Februarie 1981 het die Fakulteit amptelik geopen.

Een van die eerste studente, Riaan Stander, het op aangrypende wyse sy herinneringe aan dié vier dekades met ons gedeel: die beginjare as jong, konserwatiewe student van Hennenman af; sy eerste vyf jaar as “kleindominee Riaan” van die NGKA Bultfontein; sedert 1989 leraar van Langenhovenpark, deeltydse dosent in Nuwe Testament en lid van die Kuratorium.

Veel het verander, dít het prof. Jan-Albert van den Berg wat onlangs as sekundus-dekaan aangewys is, ons tussen die eerste- en die jongste foto’s van dosente en studente laat sien – in karakter en kleredrag, profiel van die dosentekorps (waaronder nou 12 dosente uit die NG Kerk-familie), en in die samestelling van die studentegemeenskap (tans uit meer as 30 kerkgenootskappe!). Lees verder

---

Kanaal 7

Kanaal 7 wil graag gemeentes en vakansiegangers by mekaar uitbring! Dus sê Juanita Birch wil hulle gemeentes nooi om hulle feesdienste te adverteer. Stuur die nodige inligting deur indien julle enige iets beplan vir hierdie feesseisoen na e: juanita@k7.com.na │ t:+264 61 420 852 │ f:+264 61 240 190 │ c:+264 81 292 9215

---

Ova-Himbas, klein en groot, verstaan wat dit beteken om ’n bees-, bok-, skaapkudde te versorg; om weiding te soek in die berge en diep putte te grawe in die droogte; ja, om ten alle koste hul kudde te beskerm en te laat oorleef in droogtetyd.

Om hul kudde te los of te verkoop is nie ’n opsie nie, dit is hulle lewe! Ongeveer 40 geestelike herder-leiers betrokke by God se kudde het van regoor Kaokoland by Kunene vir Christus se jaarlikse leierskamp op Omuzenga saamgetrek waar Lucia Kasengo en haar span hard gewerk het om ons gasvry te ontvang onder koeltebome langs die rivier.

Ons gebed vir die naweek: “Here leer ons hoe om ’n ware herders van U kudde te wees!”

Herders van Opuwo, Orumana, Okangwati, Sesfontein, Okaanga, Ongondjanambari, Okapara en Otjandawe luister heel naweek aandagtig na Gods Woord.1) Daar word indringend gekyk na die ontsaglike groot verantwoordelikheid om God se uitverkore duur gekoopte kudde te versorg en te lei. 2)God se standaard en geestelike kwalifikasies om ’n herder/ouderling te wees in 1 Timoteus en Titus roep ons op tot verootmoediging en berou. 3) Selflose toewyding, selfopofferende liefde en voete-was diensbaarheid kenmerk die hart van ’n herder wat God se kudde liefhet om hulle in die waarheid te lei en op te pas. 4) Bid tot God vir ’n honger en dors na Hom, sodat Sy liefde en vuur ons sal dring wanneer ons ywer kwyn en harte koud begin raak.    5) Die geestelike geveg om God se kudde op te pas, vereis God se wapenrustingen wapens van gebed (Efesiërs 6) en Gods Woord om in die krag van die Here staande te bly en te triomfeer (Handelinge 6). Sondagoggend eindig op ’n klimaks: die nagmaal

---

L3H Studenteverblyf in Windhoek

L3H Studenteverblyf in Windhoek

Die L3Huis is ‘n inisiatief van Academia-gemeente en is bedoel vir studente wat voltyds studeer by een van Windhoek se tersiëre instellings. Indien jy volgende jaar ‘n student in Windhoek is, en respekvolle verhoudings, goeie verblyf en die lewenswaardes van Christelike dissipelskap is vir jou belangrik, kontak die L3H-mense: ngkaca@iway.na / 061-241054 / 081 2423867 / 081 2882800

---

• Bybelgenootskap

BESTEL EN BETAAL VIR DIREKTE VERTALING 2020 en spaar heelwat

As jy nou by Bybelgenootskap jou eksemplaar bestel spaar jy nie net 'n klomp geld nie - maar jy help Bybelgenootskap om 'n opvolg besending die land in te bring! Sien hieronder vir besonderhede.

BAIE BELANGRIK - as jy NOU BESTEL EN BETAAL KRY JY DIT DADELIK< GOEDKOPER éN jy help Bybelgenootskap om nog te bestel en te betaal sodat ons soveel as montlik BESKIKBAAR KAN MAAK!!!

• Die Bybel 2020-vertaling is nou beskikbaar - BESTEL JOUNE

Spesiale openingsaanbod vir Bybel 2020

Die Bybel 2020-vertaling, is die nuutste, Afrikaanse vertaling gebaseer op die beste brontekste beskikbaar.  Die vertaling maak erns daarmee om so naby as moontlik aan die grondtekste in Hebreeus, Grieks en Aramees te bly in die vertaling.

Die vertalers en taalversorgers in Afrikaans het probeer om lesers te laat voel asof die Bybelskrywers van ouds in hul eie woorde self die wonderlike liefdesverhaal van God en die mens aan hulle oordra.

Die teks is in baie leesbare - en luisterbare - idiomatiese Afrikaans geskryf. Dit beskik oor omvattende, beskrywende voetnote. Dit is geskik vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

Die Bybels is in die volgende bindstyle en uitgawes beskikbaar:

AFRIKAANS 2020-vertaling bruin luukse verwerkte leer       PRYS: R500

 * Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  *Goud-op-snee, duimindeks en merklint  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

AFRIKAANS 2020-vertaling swart hardeband                 PRYS: R200

* Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

BESTEL VOOR 29 November om die SPESIALE AANBOD PRYSE TE BENUT! Gratis versending in Namibië

Bestel en betaal en help ons om nog Bybels die land in te bring!  Die Bybels sal eers ná die 29ste versend / afgehaal kan word.

---

Uit die annale

• Die week: 'n Annekdote uit 'n ringsnotule 1984. Lidmate is toe nog afgesny as hoogtepunt van die tug. Die tug was het toe bietjie meer as straf gefunsksioneer as 'n uitreik in liefde om nader te trek en inkeer van die afgedwaalde na te jaag en te bewerkstellig!

• - Clem Marais

Familie Nuus

Lief en leed

• Dr Manus Olivier van Swakopmund se bestralingsbehandelings begin vandag in die Kaap om die gewas wat weer in sy sinusse begin groei het die stryd aan te sê. Hy is baie moedig, maar dit is uitdagend. Hy het reeds tot 76 bestralings gehad en die enigste opsie is dat hy weer bestraling kry.

• Dr André Olivier se opersie het goed afgeloop - dis nog baie eina en hy sterk tans aan by sy dogter Maryke in windhoek - tipies boer dreig hy om Vrydag plaas toe te ry....  Sy vrou, Retha se dokters is baie tevrede, al is sy nog baie broos.

• Ds Dirk de Vos van Grootfontein het 'n heupvervanging ondergaan Maandag en sterk aan in Medi-Kliniek in Windhoek - dit gaan al goed genoeg dat hy grappe maak! 

• Amanda Viviers van EcSOS  se herstelproses na die operasie is baie stadig.  

• Vir letterlik maamde al vorder Mariaan Maritz treetjie vir treetjie op haar herstelpad – ons dink aan haar en Johannes wat die huisman, wasman, verpleër, versorger en voltydse dominee is!

• Bianca Fourie se mond en kaak sjirurgie was suksesvol en sy herstel mooi.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar

• Niemand die week week nie - volgende week weer!

Opleidingsgeleenthede

Conference (online): church and gender with a focus on sexuality

Die Beyers Naudé Sentrum vir Openbare Teologie by die Fakulteit Teologie, Stellenbosch Universiteit, se jaarlikse konferensie wat in medewerking met SKLAS van die VGKSA (Kaapse Sinode) aangebied word, vind vanjaar aanlyn plaas op Vrydag 4 Desember 2020 van 10vm tot 2nm.
Vanjaar word daar gefokus op Kerk en Gender met die fokus op Seksualiteit.
Temas wat hanteer sal word, sluit in Teologie, die Kerk en LGBTQI+ seksuele identiteit. Daar sal gepoog word om dieper verstaan en begrip van die Christelike teologiese tradisie en Bybelse bronne te kweek tov seksualiteit en Christelike etiek.
Kerk in Actie in die Nederlande maak dit vir enigiemand moontlik om in te skakel op die Zoom-konferensie deur 'n datapakket vir elke groep of gemeente te borg. RSVP voor of op 30 November 2020.
Vir enige navrae en om te registreer, kan u kontak maak met Marita, 084 8000 657, e-pos: maritasnyman@sun.ac.za. Stuur u naam, kerkverbintenis, selfoonnommer en mobiele diensverskaffer tydens registrasie.
(Ds. Muller Oosthuizen - sameroeper taakspan ekumene)

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie, Studieleier vand ie Honneursprogram by NETS en leraar van Windhoek Wes. Hulle gesels oor Advent: waarvandaan kom dit en wat wil die tyd ons leer? Luister eerskomende Sondag om 12:00 (of Dinsdag 01/12 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

WOORD EN FEES

Leesrooster vir lidmate 2020-2021

PRYS: R150.00

Leesrooster vir lidmate bied aan lidmate die geleentheid om die erkende teksrooster Revised Common Lectionary (RCL) elke week in hulle persoonlike stiltetyd, met huisgodsdiens of in groepbyeenkomste te volg. Só help dit lidmate om die boodskap van die Bybel oor ’n tydperk van drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken. Leesrooster vir lidmate is vanjaar gegrond op Jaar B van die RCL.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Woord en Fees 2020-2021 is vanjaar slegs elektronies beskikbaar.

Besoek www.missio.org.za vir meer besonderhede.

Woord en Fees – Advent 2020 tot Koninkrykstyd 2021 – is ʼn hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar en maak vanjaar gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar B.

Die liturgiese voorstelle bied riglyne wat die gebruiker sal help om weeklikse eredienste makliker voor te berei. Vir elke seisoen van die kerkjaar is daar ’n basisliturgie wat as raamwerk vir die hele seisoen dien. Die preekstudies sluit aan by die gereformeerde tradisie, maar ook by die breër ekumeniese tradisie.

VOORBIDDING

Bid vir Oman

Oman op die Arabiese Skiereiland is ’n absolute monargie en die regering verwag absolute gehoorsaamheid van alle burgers – hulle word streng dopgehou. Islam is die staatsgodsdiens en wetgewing is hoofsaaklik gebaseer op Islamitiese wette. Hoewel die huidige sultan gesien word as iemand wat die vrede bewaar, is sy gesondheid besig om agteruit te gaan. Daar word gevrees dat radikale Moslems hom dalk kan opvolg en teenstrydighede in die land se grondwet kan gebruik om strenger Sjaria-wette toe te pas.  

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Oman.

• "Hulle is bereid om te luister en gedagtes uit te ruil. Maar om werklik die stap te neem om hulself tot Christus te verbind, is baie moeilik."– ’n Christelike werker

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature: NG Gemeente Kalkrand

• Vakature:  Vastetermyn leraarspos vir twee jaar (hernubaar).

• Sluitingsdatum:  13:00, Saterdag 30 Januarie 2021

Leraarsprofiel:

• ‘n Gelegitimeerde leraar of emeritusleraar van die N G kerk.

• Afrikaanssprekend

• Namibiese burgerskap is verkieslik en sal voorkeur geniet by beoordeling van aansoeke

Ampspligte:  Soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

• Dienste word  Sondae om die beurt gehou op Kalkrand en Uhlenhorst (80 Km weg van standplaas)

• Die werknemer moet in besit wees van ‘n geldige rybewys en ervaring hê van bestuur op gruispaaie

Vergoeding:  N$ 273 000 per jaar plus

• Gratis gemeubileerde behuising op Kalkrand  (inwoning verpligtend)

• Gemeente betaal verbruikersrekening soos ooreengekom tussen Kerkraad en leraar.

• Gemeentevoertuig  met brandstof en onderhoud ingesluit ( geen privaat gebruik nie)

Aansoeke:  Stuur kort cv van maksimum drie bladsye tesame met ‘n kort beskrywing van wat die aansoeker visualiseer tov die bediening in die gemeente na ngskriba@gmail.com

Diensaanvaarding:  1 Junie 2021

Navrae: Willem le Roux: 063 265328; 0811270972 of Johan Smith: 081 127 0870

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

---

Giggel

---