Header

Jaargang 17 - Uitgawe 47/2020 - Vrydag  4 Desember 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die annale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Uit die anale

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

BYBEL 2020 feestelik ingewy en gevier!

Op die foto (links) oorhandig Schalk Botha van Bybelgenootskap die 2020 vertaling aan die oudste lidmaat in die erediens verlede Sondag by Gereformeerde Kerk Windhoke, tannie Bettie Bronkhorst (94). Sy het dit simbolies namens die kerk van Jesus Christus ontvang van die Bybelgenootskap (Foto bo staan die personeel met die Bybels wat verskeep word), wat daarmee gesê het: Ons werk is gedoen - nou is die Woord in die hande van die kerk om dit praktyk van hulle lewens te maak.  Op 94 versimboliseer tannie Bettie presies dit! 

Op die foto bo is 3 van ons in Namibië (enigste 3 teenwoordig) wat meegewerk het aan die projek: Gene Lombaard (Intra-Vertaler en Literêre Adviseur) en Henriette van Wyk (kerklike leser), saam met Dr Schalk Botha van Bybelgenootskap wat self die eksegetiese onderbou vir die vertaalprojek gedoen het van die boek Prediker. Daar was nog verskeie ander medewerkers ui eie bodem, sommiges alreeds oorlede soos wyle Dr Henri Platt, of het verhuis soos dr Jannie Hunter, wat beide aan die vertalingswerk self gewerk het in di eOu Testament. Ander was besig self met Woordbediening soos ds Hector Jooste (NGK), drs Ernst Viljoen (APK) en Wynand Fourie (NGK), en dan kerklike lesers mee E Brockerhoff (Rynse kerk), Mandi Rittmann (Rynse Kerk) en Marina van Zyl (NGK). 

---

SWAKOPMUND DIENSTE

Kersdag 25/12/2020:

• Eerste diens - 08:00 by die NG Kerk

• Tweede diens - 09:30 by die NG Kerk

Nuwejaarsdiens 31/12/2020:

• 18:00 by die NG Kerk

- Nadia Lambrechts, Skriba. 064-404040 / 081 830 2410  ngkswkskriba@gmail.com

KERKGEBOU: h/v Daniel Tjongarero & Lüderitz Strate, Swakopmund

---

Kanaal 7

Kanaal 7 wil graag gemeentes en vakansiegangers by mekaar uitbring! Dus sê Juanita Birch wil hulle gemeentes nooi om hulle feesdienste te adverteer. Stuur die nodige inligting deur indien julle enige iets beplan vir hierdie feesseisoen na e: juanita@k7.com.na │ t:+264 61 420 852 │ f:+264 61 240 190 │ c:+264 81 292 9215

---

Huis Maerua vra: Ondersteun ons werk - koop ons  Jaarkalender  - NAD 200. 

Kersgesenkie vir iemand wat alles het, of vir wie jy nei weet wat om te gee nie. Prettige prentjies elke maand!  Epos Erna von Dewitz by huismaerua.bestuur@ecsos.org

---

CLF AANLYN WINKEL 

Ons aanlynwinkel het na 'n aparte domein oorgeskuif, naamlik shop.clf.co.za om dit makliker en vinniger te maak om die produkte te vind waarna jy op soek is of meer inligting oor ander produkte te bekom en dit dan te bestel.  Jy sal steeds toegang tot die aanlynwinkel (eHandel-domein) hê vanaf die normale CLF webtuiste - www.clf.co.za.

Hulpbronsentrum

Die CLF webtuiste (www.clf.co.za) is verbeter met nog meer gratis hulpbronne om jou,  kerke, bedieninge en gemeenskappe met Christelike inhoud te ondersteun, toe te rus en van inligting te bedien. Dit sluit in “gereedskapkiste” met allerlei “gereedskap” met die oog op die bediening en die hantering van sosiale kwessies, preke, toerusting van gemeenskappe, oordenkings en veel meer.

Hierdie gratis hulpbronne sal help met geestelike groei, onderrig en skoling, informele opleiding en om mense te motiveer en te inspireer met die hoop wat daar in ons Verlosser is

---

• Die Bybel 2020-vertaling is nou beskikbaar - BESTEL JOUNE

Bestel jou Bybel 2020

Die Bybel 2020-vertaling, is die nuutste, Afrikaanse vertaling gebaseer op die beste brontekste beskikbaar.  Die vertaling maak erns daarmee om so naby as moontlik aan die grondtekste in Hebreeus, Grieks en Aramees te bly in die vertaling.

Die vertalers en taalversorgers in Afrikaans het probeer om lesers te laat voel asof die Bybelskrywers van ouds in hul eie woorde self die wonderlike liefdesverhaal van God en die mens aan hulle oordra.

Die teks is in baie leesbare - en luisterbare - idiomatiese Afrikaans geskryf. Dit beskik oor omvattende, beskrywende voetnote. Dit is geskik vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

Die Bybels is in die volgende bindstyle en uitgawes beskikbaar:

AFRIKAANS 2020-vertaling bruin luukse verwerkte leer       PRYS: R580

 * Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  *Goud-op-snee, duimindeks en merklint  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

AFRIKAANS 2020-vertaling swart hardeband                 PRYS: R280

* Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

BESTEL en verseker aflewering - die uitgawe is uitverkoop hier en in die RSA! 

Dit sal eers in Januarie beskikbaar raak - maar kom in die ry anders kry nooit een nie! 

---

Uit die annale

• Die week: 'n Annekdote uit 'n ringsnotule 1982 uit die Ring van die Noorde se wêreld. - Clem Marais

Familie Nuus

Lief en leed

• Berrie Holtzhauzen van Alzheimers Dementia Namibia is voor verlede week ingelig dat sy breinskanderings wat 12 maande uitmakaar gedoen het bevestig dat hy die vroeë stadium van Alzheimer's betree het. Berrie is bekend as kampvegter vir lyers en het plekke vir sulke pasiënte ontwikkel. Ons dink aan hom en sy gesin wat nou aanpassings moet begin maak in die bediening waarvan hy die groot dryfkrag was. Ons harte gaan uit na hom wat skryf op sy fb blad: Ek is nie meer ADN se stigter ter wille van mense met Dementia... Ek is nou iemand wat met Dementia lewe en 'n Dementia persoon en aktivis vir mense met Dementia tot woorde en my menswees eendag heeltemal gesteel is deur die siekte.

• Dr Manus Olivier van Swakopmund se bestralingsbehandelings in die Kaap om die gewas wat weer in sy sinusse begin groei het die stryd aan te sê is goed op dreef. Hy is baie moedig, maar dit is uitdagend. 

• Dr André Olivier se herstel na sy opersaie verlede week i ssodanig dat hy die Modertuur se vergadering Maandag sal kan bywoon en lei. Sy vrou, Retha sterk ook aan. 

• Ds Dirk de Vos van Grootfontein het 'n heupvervanging verlede Maandag en sterk aan tuis  

• Amanda Viviers van EcSOS  se herstelproses na die operasie is baie stadig, maar sy is darem al weer op dreef met haar werk.  

• Vir letterlik maande al vorder Mariaan Maritz treetjie vir treetjie op haar herstelpad – ons dink aan haar en Johannes wat die huisman, wasman, verpleër, versorger en voltydse dominee is.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar

• Retha Olivier, Aranos  08/12 081-556-7000 arolivier@iway.na

• Johann Serfontein, 06/12  081-124-2541 jfserf@afol.com.na 

Ons Feldmuis leseres wens hulle van harte geluk!

Opleidingsgeleenthede

*Practices of faith in times of national and global crises

The world is in the wake of a global health crisis at the time that we prepare this conference call. This crisis came whilst there were already many other global and national crises facing us, including poverty, inequality and corruption, immigration and xenophobia, gender-based violence, homophobia and more. In the light hereof, the Gender Unit of the Beyers Naudé Centre and Department of Practical Theology and Missiology of the Faculty of Theology, Stellenbosch University, is hosting a conference on 15-17 March, 2021 at the Faculty of Theology, Stellenbosch University.

Excelsus Navrae: Rika van Rensburg [excelsus@up.ac.za; 012-420 6738] 

* Kliek hier vir volledige inligting. v VBO-Forum [Hierdie is ‘n gesamentlike inisiatief van Excelsus, Communitas en al die sinodes.] Verskeie kursusse wat aanlyn aangebied is, is steeds toeganklik. Navrae: Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za of Bridget Leibbrandt, / bleibbrandt@sun.ac.za

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Schalk Botha oor die adventstekste uit die ou testament soos Jesaja 7, 9, 40, 52, 55 ensovoorts. Die vraag is hoe help die tekste ons vandag as ons nadink oor die koms van die Christus en in die tussentyd? Luister eerskomende Sondag 6 Desember om 12:00 (of Dinsdag 08/12 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

LIG

In LiG se Kersfees-uitgawe gaan soek ons vrede, en vind dit by Jesus, die Prins van vrede. Ons gesels ook met Leah, Franja en Caroline-Grace oor hoe hulle vrede vind na ‘n jaar soos 2020.

Ons wys hoe jy 2021 jou hersteljaar kan maak, en leer dat vrede ‘n lewenslange les is wat ons by Jesus kan leer.

Lees hoeveel voordeel dit vir jou kind inhou om te beweeg – dit help selfs met stres en konsentrasie! Ons gee ook raad vir wanneer jou kinders baklei.

Kom klink ‘n glasie jogurt, en sien watter voordele dit vir jou gesondheid inhou. Daar is ook ‘n koekresep met drie idees – perfek vir Kersfees!

Lees die verhale van gewone mense:

• In die kop geskiet, en oorleef – “Ek kon my aanvaller vergeef”

• “Ek lééf – ten spyte van my angsversteuring”

LiG – vir jou en jou mense.

CLF Week van Gebed 2021

Die Afrikaanse en Engelse Week van Gebed 2021 is nou op CLF se webtuiste beskikbaar onder Resources – https://clf.co.za/resource-toolkit/
“Die reeks meditasies vir die Week van Gebed 2021 is vanjaar voorberei deur dr. Eddie Orsmond van Wellington. Die reeks besin vanuit die Skrif oor gebed in ons “binneste kamer” – die wesenlike fasette van ’n seënryke gebedslewe. Dit is goed as individuele gelowiges, gemeentes in die NG Kerkfamilie en gerus ook gemeentes uit ander kerkgenootskappe die jaar 2021 kan ingaan met ’n nadenke oor en ’n oefening in die intimiteit van gebed in ons binneste kamer. Vandaar uit kan ons dan elke dag die nuwe uitdagings van 2021 aanpak, getroos, versterk, gelei en geborge in ’n innige verhouding met ons Here.”

Gideon van der Watt Voorsitter van Christelike Lektuurfonds skryf oor: Week van Gebed 2021

Die reeks besin vanuit die Skrif oor gebed in ons “binneste kamer” – die wensenlike fasette van ‘n seënryke gebedslewe. Dit is goed as individuele gelowiges, gemeentes in die NG Kerkfamilie en gerus ook gemeentes uit ander kerkgenootskappe die jaar 2021 kan ingaan met ‘n nadenke oor en ‘n oefening in die intimiteit van gebed in ons binneste kamer.

Vandaar uit kan ons dan elke dag die nuwe uitdagings van 2021 aanpak, getroos, versterk, gelei en geborge in ‘n innige verhouding met ons Here.

In die jaar 2021 en 2022 herdenk ons ook die koms van ‘n klompie Skotse predikante, en spesifiek die koms van Ds Andrew Murray snr., na Suid Afrika, 200 jaar gelede. Hierdie groep leraars en hulle nasate het ‘n onberekenbare groot bydrae gelewer in die groei van die NG Kerk, die planting van nuwe kerke en die uitbreiding van die koninkryk van God in Suid Afrika en tot diep in Afrika.

Hulle het ‘n bepaalde teologiese- en geestestroming gevestig, ‘n evangeliese vroomheid waarin die klem veral ook op ‘n volgehoue gebedslewe val.

Oor die vele fasette van gebed het die bekende Dr Andrew Marray jnr. omvangryk geskryf, maar ‘n “kragtige” en volgehoue gebedsdissipline het ook sy eie lewe gekenmerk; juis daarom kon hy soveel vermag! Hierdie reeks sluit daarom ook nou aan by die nadenke van Dr Andrew Murray.

The Insanity of God

 The Insanity of God is the personal and lifelong journey of an ordinary couple from rural Kentucky who thought they were going on just your ordinary missionary pilgrimage, but discovered it would be anything but.

 Extreme Devotion.

By the co-author of the best-selling book "Jesus Freaks," this daily devotional features hundreds of stories of ancient to modern-day believers--many of whose stories are published here for the first time--who sacrificed everything for Christ. Each true account concludes with a life application and a Bible verse to challenge you to live out your own extreme devotion.

Sien omslag hieronder:

Woord en Fees 2020-2021 is vanjaar slegs elektronies beskikbaar.

Besoek www.missio.org.za vir meer besonderhede.

Woord en Fees – Advent 2020 tot Koninkrykstyd 2021 – is ʼn hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar en maak vanjaar gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar B.

Die liturgiese voorstelle bied riglyne wat die gebruiker sal help om weeklikse eredienste makliker voor te berei. Vir elke seisoen van die kerkjaar is daar ’n basisliturgie wat as raamwerk vir die hele seisoen dien. Die preekstudies sluit aan by die gereformeerde tradisie, maar ook by die breër ekumeniese tradisie.

WOORD EN FEES

Leesrooster vir lidmate 2020-2021

PRYS: R150.00

Leesrooster vir lidmate bied aan lidmate die geleentheid om die erkende teksrooster Revised Common Lectionary (RCL) elke week in hulle persoonlike stiltetyd, met huisgodsdiens of in groepbyeenkomste te volg. Só help dit lidmate om die boodskap van die Bybel oor ’n tydperk van drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken. Leesrooster vir lidmate is vanjaar gegrond op Jaar B van die RCL.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

VOORBIDDING

Bid vir Koeweit

Die bekering vanuit Islam tot ’n ander geloof in Koeweit word nie amptelik erken nie en sal waarskynlik tot regsprobleme lei. Koeweitse gelowiges vanuit ’n Moslem-agtergrond ervaar druk van hul families om hul geloof te verloën en terug te keer na Islam. Hulle loop die risiko van diskriminasie, teistering, om deur die polisie dopgehou te word en intimidasie deur waaksame groepe.

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Koeweit.

• “Mense is baie ontvanklik teenoor die Evangelie. Ons het gesien hoe God ’n groot werk doen en baie mense het Christus aanvaar. Hou ons asseblief in julle gebede, want God is besig om wonderlike werk te doen.”– Emmanuel*, ’n pastoor van die Arabiese Skiereiland

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature: NG Gemeente Kalkrand

• Vakature:  Vastetermyn leraarspos vir twee jaar (hernubaar).

• Sluitingsdatum:  13:00, Saterdag 30 Januarie 2021

Leraarsprofiel:

• ‘n Gelegitimeerde leraar of emeritusleraar van die N G kerk.

• Afrikaanssprekend

• Namibiese burgerskap is verkieslik en sal voorkeur geniet by beoordeling van aansoeke

Ampspligte:  Soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

• Dienste word  Sondae om die beurt gehou op Kalkrand en Uhlenhorst (80 Km weg van standplaas)

• Die werknemer moet in besit wees van ‘n geldige rybewys en ervaring hê van bestuur op gruispaaie

Vergoeding:  N$ 273 000 per jaar plus

• Gratis gemeubileerde behuising op Kalkrand  (inwoning verpligtend)

• Gemeente betaal verbruikersrekening soos ooreengekom tussen Kerkraad en leraar.

• Gemeentevoertuig  met brandstof en onderhoud ingesluit ( geen privaat gebruik nie)

Aansoeke:  Stuur kort cv van maksimum drie bladsye tesame met ‘n kort beskrywing van wat die aansoeker visualiseer tov die bediening in die gemeente na ngskriba@gmail.com

Diensaanvaarding:  1 Junie 2021

Navrae: Willem le Roux: 063 265328; 0811270972 of Johan Smith: 081 127 0870

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

---

Giggel

Feldmuis vertrou dat hierdie kersgety ons almal sal help om te ontdek dat die grootte van die kerboompie en geskenkpakkie net heenwys na die GROOTSTE KERSGESKENK waaroor die engelekoor oor Bethlenem se velde gejubel het! 

---