Header

Jaargang 17 - Uitgawe 48/2020 - Woensdag  9 Desember 2020

Laaste uitgawe vir 2020

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die annale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Uit die anale

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• DEGNOS

FOTO BO: Vlnr Andries Gous, Eric Verburg voorsitter van Veritas Namibia, Jeanette Lubbe Veritas, Martin Dimbo van Gospel Outreach se Bybelskool op Ondangwa en Dr Herman Steyn wat die opleiding behartig het.

Veritas opleiding

“Degnos se strewe is om mense te bemagtig om dissipels te wees wat die evangelie uitdra en dissipels maak. Daarom is toerusting van gemeentes en leraars in die vaardighede die primêre doel wat Degnos nastreef” so skryf Andries Gous van Degnos.

In die strewe hierna het Degnos se twee opleiers verdere opleiding by Veritas College International deurloop – sodat hulle nou geakkrediteerde opleiers van Veritas fasiliteerders is.

Die opleiding is op Hentiesbaai aangebied deur dr Herman Steyn van Veritas Bloemfontein. Ds Lucas Jansen van Vuuren het via Zoom ingeskakel vanuit die RSA.

• DEGNOS

Saad versprei vir armoede verligting 

Links onder: Kefas, Antonio en Telesia wat die saad en kunsmis in ontvangs geneem het op Mangetti duin. Saam met die saad kon ons bietjie dink oor die ewige lewe en die realiteit van n onbekende sterfdatum vir elkeen van ons. Antonio het sy oudste dogter aan die dood afgestaan hierdie jaar en Telesia n kleinkind. Bid asseblief vir elkeen van hulle. 

Middel: Ds. Shotty Mayebo saam met van sy gemeente lede op Kano vlei ontvang saad en kunsmis en saam met dit deel gesels ons oor die saad wat moet vrug dra in elke lewe aan die hand van die gelykenis van die saaier. 

Regs bo: Ds Gerrie Cwi van Tsumkwe laat weet hy vorder goed met sy gedeelte se saad aflewerings. Estelle, voorsitter van Degnos se Beheerraad, laat weet dat daar goed gevorder word met die saad aflewerings in die Tsintsabis wyk van Wildevy.

Links bo: Mielie saad en die Woord word saam afgelewer op Kandu by die Degnos skooltjie. Johannes Michael is die een onderwyser en het getolk - rooi hemp. Riem in die geel hemp links is die ander onderwyser op Kandu.

---

VAKANSIE EREDIENSTYE

SWAKOPMUND DIENSTE

Kersdag 25/12/2020:

• Eerste diens - 08:00 by die NG Kerk

• Tweede diens - 09:30 by die NG Kerk

Nuwejaarsdiens 31/12/2020:

• 18:00 by die NG Kerk

- Nadia Lambrechts, Skriba. 064-404040 / 081 830 2410  ngkswkskriba@gmail.com

KERKGEBOU: h/v Daniel Tjongarero & Lüderitz Strate, Swakopmund

---

Kanaal 7

Kanaal 7 wil graag gemeentes en vakansiegangers by mekaar uitbring! Dus sê Juanita Birch wil hulle gemeentes nooi om hulle feesdienste te adverteer. Stuur die nodige inligting deur indien julle enige iets beplan vir hierdie feesseisoen na e: juanita@k7.com.na │ t:+264 61 420 852 │ f:+264 61 240 190 │ c:+264 81 292 9215

---

Huis Maerua vra: Ondersteun ons werk - koop ons  Jaarkalender  - NAD 200. 

Kersgesenkie vir iemand wat alles het, of vir wie jy nei weet wat om te gee nie. Prettige prentjies elke maand!  Epos Erna von Dewitz by huismaerua.bestuur@ecsos.org

---

• Die Bybel 2020-vertaling is nou beskikbaar - BESTEL JOUNE

Bestel jou Bybel 2020

Die Bybel 2020-vertaling, is die nuutste, Afrikaanse vertaling gebaseer op die beste brontekste beskikbaar.  Die vertaling maak erns daarmee om so naby as moontlik aan die grondtekste in Hebreeus, Grieks en Aramees te bly in die vertaling.

Die vertalers en taalversorgers in Afrikaans het probeer om lesers te laat voel asof die Bybelskrywers van ouds in hul eie woorde self die wonderlike liefdesverhaal van God en die mens aan hulle oordra.

Die teks is in baie leesbare - en luisterbare - idiomatiese Afrikaans geskryf. Dit beskik oor omvattende, beskrywende voetnote. Dit is geskik vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

Die Bybels is in die volgende bindstyle en uitgawes beskikbaar:

AFRIKAANS 2020-vertaling bruin luukse verwerkte leer       PRYS: R580

 * Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  *Goud-op-snee, duimindeks en merklint  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

AFRIKAANS 2020-vertaling swart hardeband                 PRYS: R280

* Volledige Bybel  * Mediumgrootte  * Hoofletteruitgaw  * Voorwoord, kruisverwysings, voetnote, verantwoording, woordelys en kaarte

BESTEL en verseker aflewering - die uitgawe is uitverkoop hier en in die RSA! 

Dit sal eers in Januarie beskikbaar raak - maar kom in die ry anders kry nooit een nie! 

---

Uit die annale

• So met die vakansie op hande, in 1977 wou die Ring van Keetmanshoop vakansiedienste aanbied op Ais-Ais....  - Clem Marais

Familie Nuus

So berig die Vrystaatse kerk Maandag - Jaco is in 1989 met handoplegging in Ariamsvlei bevestig in sy eerste gemeente. Ons dink aan sy geliefdes in die tyd.

Lief en leed

• Dr Manus Olivier van Swakopmund kry bestralings om die gewas wat weer in sy sinusse teruggegroei het die stryd aan te sê. Hy is baie moedig, maar die proses en behandeling is uitdagend. 

• Dr André Olivier se herstel goed na sy operasie voor verlede - hy het Maandag die Modertuur se vergadering gelei. 

• Ds Dirk de Vos van Grootfontein het 'n heupvervanging verlede Maandag en sterk aan tuis  

• Amanda Viviers van EcSOS  se herstelproses na die operasie is baie stadig, maar sy is darem al weer op dreef met haar werk.  

• Mariaan Maritz se herstelpad is moeisaam - dit is nou sewe maande sedert sy brein sjirurgie ondergaan het wat haar lewe gered het. Sy vorder treetjie vir treetjie – en hulle is dankbaar vir elkeen van die treetjies vertel Johannes.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar - ons spring na Januarie!

• Hester van Zyl, Kunene vir Christus, 04/01  081 149 3092 erik@mtcmobile.com.na  

• Jan Theron, Pionierspark 14/01 0818 507 409 janpionierspark@gmail.com

• Amanda Krüger, EcSOS 18/01  081147 1242 ceo@ecsos.org

Ons lysie vir Desember is verder leeg, Feldmuis lesers wens die Januarie verjaardagmaats by voorbaat geluk!

Bewegings onder die bedienaars

• Ds Wynand Fourie van Windhoek Wes het sy proefskrif suksesvol verdedig verlede Maandag en is nou amptelik dokter Fourie. Hy het gepromoveer in Nuwe Testament en het gewerk op die spiritualiteit by Paulus. 

Wynand is die leier van die honneurs program by die Namibiese Evangeliese Teologiese Seminarie in Windhoek waar die NGKN opleiding van predikante doen.  - Baie geluk Wynand!

• Ds Christo Swarts van Mariental gemeente is vir 'n termyn bepaalde pos beroep na Schweizer Renecke. Hy moet Sondag antwoord.

Christo was voorheen in Suiderhof jeugleraar.

Opleidingsgeleenthede

*Practices of faith in times of national and global crises

The world is in the wake of a global health crisis at the time that we prepare this conference call. This crisis came whilst there were already many other global and national crises facing us, including poverty, inequality and corruption, immigration and xenophobia, gender-based violence, homophobia and more. In the light hereof, the Gender Unit of the Beyers Naudé Centre and Department of Practical Theology and Missiology of the Faculty of Theology, Stellenbosch University, is hosting a conference on 15-17 March, 2021 at the Faculty of Theology, Stellenbosch University.

Excelsus Navrae: Rika van Rensburg [excelsus@up.ac.za; 012-420 6738] 

* Kliek hier vir volledige inligting. v VBO-Forum [Hierdie is ‘n gesamentlike inisiatief van Excelsus, Communitas en al die sinodes.] Verskeie kursusse wat aanlyn aangebied is, is steeds toeganklik. Navrae: Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za of Bridget Leibbrandt, / bleibbrandt@sun.ac.za

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week weer onder die Kameelboom. Luister eerskomende Sondag 13 Desember om 12:00 (of Dinsdag 15/12 om 09:30) en kuier saam met ons weer op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

LIG

In LiG se Kersfees-uitgawe gaan soek ons vrede, en vind dit by Jesus, die Prins van vrede. Ons gesels ook met Leah, Franja en Caroline-Grace oor hoe hulle vrede vind na ‘n jaar soos 2020.

Ons wys hoe jy 2021 jou hersteljaar kan maak, en leer dat vrede ‘n lewenslange les is wat ons by Jesus kan leer.

LiG – vir jou en jou mense.

• Kerkbode

DIE NAGMAAL MOET SAAMVOEG

Ter afwagting van die tyd van skaapboud en sjerrie, het Kerkbo­de gaan gesels met dr Angelique Havenga. Haar belangstelling is ook dié van die tafel, dié van die liturgiese tafel waar rondom Christene vergader vir die viering van die nagmaal. In haar proefskrif getiteld “Om te word wat ons sien en te ontvang wat ons is: ’n Prakties-teo­logiese studie van die verhouding tussen die nagmaal en mens­waardigheid in ’n tyd van rasseskeiding” herontdek Havenga die betekenis van die nagmaal vanuit die werke van Johannes Calvyn.

Vroeg-vroeg in haar bediening het Havenga na die sakrament van eenheid gekyk met ’n diepe bewussyn van die skeiding tussen die NG Kerk en die VG Kerk. Met haar vooropgestelde idees het Havenga vir die oorsprong van hierdie skeiding by Calvyn gaan soek, net om verras te word. Hierdie vlugteling, het sy gevind, het eerder reg deur sy bedie­ning die kerk uitgedaag om die grense wyer te trek – en die uitdaging staan van­dag nog.

Havenga gebruik die lens van mens­waardigheid in haar studies en identifiseer twee dimensies inherent tot mens­waardigheid. Die spreekwoordelike ver­tikale lyn van menswaardigheid lê in die feit dat die mens in die Beeld van God geskep is, ’n identiteit waarvan die mens onvervreembaar is.

Die horisontale lyn behels die mate waartoe mense mekaar herken en er­ken. Dit is hierdie lyn van menswaardigheid wat op die spel is wanneer daar verdeling in die viering van die nagmaal is en wanneer Christene, hetsy opsetlik of nie, mekaar se menswaardigheid verwring en misken.

Nagmaal is die hart van die verstaan van gemeenskap. Die betekenis en waar­de hiervan word egter bedreig wan­neer die nagmaal in afsondering gevier word. Hiér praat Havenga nie net van die afsondering tussen gemeentes nie, maar ook die afsondering wat binne die viering van die nagmaal in een erediens sigbaar is. Die gebruik van aparte glasies in die NG Kerk, terwyl daar in aparte banke gesit word, sonder dat daar eens na die ander gekyk word, lei daartoe dat daar van die ander vergeet word. Die nagmaal verander dan in ’n individualistiese viering van persoonlike verlossing.

Deel van die oplossing lê vir haar in die instelling van die vredesgroet na die skuldbelydenis. So ook stel sy voor dat die nagmaal aan die breër gemeenskap gekoppel word deurdat die gemeente die brood elders na afloop van die diens breek.

Havenga bevestig dat die nagmaal selfs in die afsondering van Covid-19, waar gemeentes steeds nie almal saam die nagmaal vier nie, waardevol kan wees. Wanneer die kerk onthou dat die nagmaal nie net ’n gedagtenismaaltyd is nie, maar ook ’n maaltyd wat mense – in die teenwoordigheid van die gasheer, die gekruisigde, opgestane Jesus Christus – met mekaar verbind, maak dit nuwe (of eerder ou) deure oop vir mense om aan mekaar, te midde van afsondering, verbonde te kan bly.

Die nagmaal is eindelik die herinne­ring dat ons, deur die teenwoordige en regerende Christus, nie net verbonde is aan die mense wat ons kies nie, maar ook wat ons nie kies nie. Baie soos daardie familielede om die Kerstafel.

• · Dr Angelique Havenga ontvang in Desember 2020 haar doktorsgraad nadat sy dit suksesvol verdedig het. Sy is ook pre­di­kant by Stellenbosch Moederkerk /Kruiskerk.

• Skrywer Marileen Steyn is tentmakerleraar van NG Saldanha opdrag jeugbediening.

---

CLF Week van Gebed 2021

Die Afrikaanse en Engelse Week van Gebed 2021 is nou op CLF se webtuiste beskikbaar onder Resources – https://clf.co.za/resource-toolkit/
“Die reeks meditasies vir die Week van Gebed 2021 is vanjaar voorberei deur dr. Eddie Orsmond van Wellington. Die reeks besin vanuit die Skrif oor gebed in ons “binneste kamer” – die wesenlike fasette van ’n seënryke gebedslewe. Dit is goed as individuele gelowiges, gemeentes in die NG Kerkfamilie en gerus ook gemeentes uit ander kerkgenootskappe die jaar 2021 kan ingaan met ’n nadenke oor en ’n oefening in die intimiteit van gebed in ons binneste kamer. Vandaar uit kan ons dan elke dag die nuwe uitdagings van 2021 aanpak, getroos, versterk, gelei en geborge in ’n innige verhouding met ons Here.”

---

Woord en Fees 2020-2021 is vanjaar slegs elektronies beskikbaar.

Besoek www.missio.org.za vir meer besonderhede.

Woord en Fees – Advent 2020 tot Koninkrykstyd 2021 – is ʼn hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar en maak vanjaar gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar B.

Die liturgiese voorstelle bied riglyne wat die gebruiker sal help om weeklikse eredienste makliker voor te berei. Vir elke seisoen van die kerkjaar is daar ’n basisliturgie wat as raamwerk vir die hele seisoen dien. Die preekstudies sluit aan by die gereformeerde tradisie, maar ook by die breër ekumeniese tradisie.

WOORD EN FEES

Leesrooster vir lidmate 2020-2021

PRYS: R150.00

Leesrooster vir lidmate bied aan lidmate die geleentheid om die erkende teksrooster Revised Common Lectionary (RCL) elke week in hulle persoonlike stiltetyd, met huisgodsdiens of in groepbyeenkomste te volg. Só help dit lidmate om die boodskap van die Bybel oor ’n tydperk van drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken. Leesrooster vir lidmate is vanjaar gegrond op Jaar B van die RCL.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

VOORBIDDING

Bid vir Kenia

Al is Kenia ’n land met ’n Christen-meerderheid, is daar verslae wat aandui dat ’n groeiende teenwoordigheid van Al-Shabaab in die noordoostelike en kusstreke Christene se aktiwiteite dophou. Georganiseerde korrupsie en misdaad is ’n ernstige probleem. Korrupte amptenare tree nie op teen diegene wat Christene vervolg nie, wat verdere vervolging aanmoedig. 

Klik hier om meer te lees, en om nuttige gebedskyfies af te laai, sodat jy saam met ons kan bid vir ons broers en susters in Kenia.

“Ek weier om tou op te gooi. Ek en my kinders sal Jesus bly vertrou. Ons is so dankbaar vir al jul ondersteuning.”– Esther*, ’n Gelowige uit ’n Moslem-agtergrond

Vakatures en Ander Advertensies

Vakature: NG Gemeente Kalkrand

• Vakature:  Vastetermyn leraarspos vir twee jaar (hernubaar).

• Sluitingsdatum:  13:00, Saterdag 30 Januarie 2021

Leraarsprofiel:

• ‘n Gelegitimeerde leraar of emeritusleraar van die N G kerk.

• Afrikaanssprekend

• Namibiese burgerskap is verkieslik en sal voorkeur geniet by beoordeling van aansoeke

Ampspligte:  Soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

• Dienste word  Sondae om die beurt gehou op Kalkrand en Uhlenhorst (80 Km weg van standplaas)

• Die werknemer moet in besit wees van ‘n geldige rybewys en ervaring hê van bestuur op gruispaaie

Vergoeding:  N$ 273 000 per jaar plus

• Gratis gemeubileerde behuising op Kalkrand  (inwoning verpligtend)

• Gemeente betaal verbruikersrekening soos ooreengekom tussen Kerkraad en leraar.

• Gemeentevoertuig  met brandstof en onderhoud ingesluit ( geen privaat gebruik nie)

Aansoeke:  Stuur kort cv van maksimum drie bladsye tesame met ‘n kort beskrywing van wat die aansoeker visualiseer tov die bediening in die gemeente na ngskriba@gmail.com

Diensaanvaarding:  1 Junie 2021

Navrae: Willem le Roux: 063 265328; 0811270972 of Johan Smith: 081 127 0870

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

---

Giggel

Die een het Feldmuis laat dink aan ds Rudie Denton - wat vroeër predikant was van die Hervormde Kerk in Windhoek. Hy vertel een jaar dat so aan die einde van die jaar wat alles afsluit, is hy by die laaste Bybelstudie byeenkoms in die Windhoek tronk. Toe hulle klaar is vra hy: En gaan julle bietjie weg vir die kerstyd? Waarop een van die prisoniers vra: Weet dominee iets wat ons nie weet nie? Rudie sê hy het toe maar vinnig gegroet en vertrek! 

---