Header

Jaargang 18 - Uitgawe 02/2021 - Donderdag  21 Januarie 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Uit die annale

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Die Noordweste in groot nood

Ds Erik van Zyl berig dat die bestaansboere in die tradisionele Kaokoland en Damaraland se bokke nou begin vrek. Dit is steeds geweldig droog en die situasie is benard.

Die euforie oor die milde reëns elders, verdring op die oomblik die nood van hierdie mense – en dit spoel oor tot diep in oostelike aangrensende dele.

Op baie plekke in die area, het dit nog niks gereën nie.

Die droogte van 2019 en 2020 het bykans alle beeste laat vrek, nou begin die kleinvee ook ingee. Die mense is hoofsaaklik bestaansboere en daar is nie veldkos waarop hulle kan oorleef nie.

Kunene vir Christus het die afgelope twee jaar gereelde reise onderneem deur die gebied om voedsel te versprei. Erik pleit vir hulp – elke bietjie sal help! Sover as wat hulle ry en kos uitdeel, deel hulle ook die brood van die lewe.

Drie Johannesse

Oor die Jare het ek met drie baie besondere mans te doen gekry in die Wildevy gebied en al drie van hulle heet Johannes, al is die een ‘’n Portugese Johannes (João)”.

Wat hierdie drie mans so uiters besonders maak is dat elkeen van hulle met hulle bedienings aangegaan het en hulle take as ouderlinge ernstig opgeneem het.

Johannes Tampan: Ek ontmoet vir Tampan heel per toeval eendag saam met Karel Ganseb toe ons by ‘n nedersetting stop om navraag te doen oor ’n kind. Ons verduidelik dat ons van die NG Kerk is en ek sal nooit Tampan se woorde vergeet nie. Sy antwoord aan my is: “ Julle het vir 19 jaar van my vergeet”. Op Makalani waar Tampan woon vind ons een van die mees volwasse geestelike gemeentes waarmee ek nog te doen gekry het. Vir 19 jaar het Tampan nie gewag dat ‘n Dominie moet kom werk nie, maar het hy self as ouderling aangegaan en ‘n mens kan sy werk se vrugte baie duidelik sien op Makalani.

Johannes Kapanza: Johannes is ‘n Evangelis soos min ander. Nou al diep in sy tagtigs, brand hy nog steeds vir die Evangelie. Waar ou Johannes gaan, plant hy kerke. (Gaan kyk gerus na die Jona lied van ou Johannes op die Degnos Facebook-blad.) Johannes praat omtrent elke taal in Namibië flot sowel as Xhosa, Zulu en Fanegalo.

João Ndumba: Joao bedien die gelowiges op Ombili en Ondera al van 1989 af. Hierdie stil man het net soos die ander twee Johannesse voortgegaan en sy mense bedien vir dertig jaar – wat ‘n voorbeeld vir elke lidmaat!

As jy bereid is om te werk sal God jou gebruik. – Andries Gous

Vroeë kinderontwikkeling bediening in krises

As gevolg van verskeie redes staan ons by Degnos by ‘n kruispad aangaande een van ons bedieningsbane.

 Die fondse wat normaalweg tot ons beskikking was van uit die sekulêre wêreld en die ondersteuningsgemeentes het drasties afgeneem wat ons noop om die vraag te vra of die Vroeë Kinder Ontwikkelings  (VKO) - been van ons bediening nog kan voortgaan. Ons is vir ‘n geruime tyd opsoek is na ‘n kenner wat dit kan bestuur, en tot dusvêr was daar nog geen belangstelling om die posisie gevul te kry nie.

Natuurlik speel die feit dat dit ‘n vrywilliger moet wees ook ‘n groot rol. Ons sluit hierby ‘n addisionele blaadjie in wat bietjie meer vertel van die VKO bediening.

Die afgelope Maandag en Dinsdag was daar ’n suksesvolle leierskap opleiding vir die Early Child Development cluster leiers in Grootfontein aangebied. Die hoop is dat hulle die opleiding sal integreer en met nuwe entoesiasme die pad vorentoe sal aanpak.

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun. Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992. Tak Kode 280 173. Andries gousandries74@gamail.com of ngtsumkwe@iway.na

Uit die annale

• Uit ons knipsels die beriggie - Clem Marais

Uit ander Oorde

“Ons is kerkmense!” sê sy driftig toe ek haar versigtig uitvra oor hulle betrokkenheid by die gemeente. Sy bedoel eintlik iets soos “Ons is ordentlik en gekultiveerd”, want van kerkwees verstaan sy nie veel nie.

Daar is in die teologie baie ingewikkelde definisies van wat die kerk is of behoort te wees. Die eenvoudigste en waarskynlik die mees betekenisvolle omskrywing het ek baie jare gelede in een van prof Willie Jonker se boeke gelees. Hy het die kerk beskryf as “mense rondom Jesus”. Ons Afrikaanse woord “kerk” (Engels ‘church’, Duits ‘Kirche’) hou verband met die Griekse woord ‘kirkós’ en die Latynse woord’ ‘circa’, wat rond of sirkel beteken.

Dit is die prentjie wat in ons kop moet wees wanneer ons oor die kerk dink. ‘n Kring mense wat met warm harte aan mekaar verbind is en op Jesus fokus.

Hierdie is nie nou die tyd vir raas en stry nie. Dit is nie die tyd vir slim probeer wees nie. Mense is broos en kwesbaar. Die virus en sy tentakels het ons baie seergemaak en nog is dit het einde niet. Verlede jaar en die eerste paar weke van hierdie jaar maak dat ons nerwe dun is.

Dit is nou eerder die tyd vir sag met mekaar wees.

Dit is die tyd vir woorde wat bou eerder as breek.

Tyd vir luister en hand uitsteek om te help.

Ons is kerkmense. Sirkel mense. Mense rondom Jesus. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus (Gal 6) Kom ons leef met deernis. Dit is wat kerkmense (volgelinge van Jesus) doen.

- James Kirkpatrick Assessor Noordelike Snode

Familie Nuus

Lief en leed

• Dr Dirk Louw wat stadig herstel van die effek wat Covid-19 op hom het. Hy kry nog slegte hoesbuie, het soms asemnood en is pap en energieloos.

• Ds Dries Coetzee - emeritus tot April 2020 van Keetmanshoop wat worstel met Covid wat ook organe aangetas het.

• Dr Manus Olivier van Swakopmund wat tuis aansterk na sy laaste bestralingsessie ter behandeling van die gewas in sy sinusse.

• So ook is Mariaan Maritz van Okahandja treetjie vir treetjie besig om te herstel – sy het weer die week haar dokter gesien en die is baie tevrede met die vordering. Dit blyk dat daar geen skade / inperking is van brein-funksie nie waaroor hulle baie dankbaar is.

• Ds Dirk de Vos van Grootfontein sterk aan na die heupvervanging einde verlede jaar en is alreeds volstoom aan die gang.

• Berrie Holtzhausen en sy gesin pas aan by sy diagnose as Alzheimer's lyer - terwyl hulle self demensie en Alzheimer's pasiënte versorg.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Rolien Schaaf, Suiderhof 22/01 061-252845 hrschaaf@iway.na

• Werner Redelinghuys, Hentiesbaai 22/01   081 805 0626    wernervdm@iway.na

Feldmuis lesers wens die verjaardagmaats geluk!

Opleidingsgeleenthede

*Practices of faith in times of national and global crises

The world is in the wake of a global health crisis at the time that we prepare this conference call. This crisis came whilst there were already many other global and national crises facing us, including poverty, inequality and corruption, immigration and xenophobia, gender-based violence, homophobia and more. In the light hereof, the Gender Unit of the Beyers Naudé Centre and Department of Practical Theology and Missiology of the Faculty of Theology, Stellenbosch University, is hosting a conference on 15-17 March, 2021 at the Faculty of Theology, Stellenbosch University.

Excelsus Navrae: Rika van Rensburg [excelsus@up.ac.za; 012-420 6738] 

* Kliek hier vir volledige inligting. v VBO-Forum [Hierdie is ‘n gesamentlike inisiatief van Excelsus, Communitas en al die sinodes.] Verskeie kursusse wat aanlyn aangebied is, is steeds toeganklik. Navrae: Rika van Rensburg by excelsus@up.ac.za of Bridget Leibbrandt, / bleibbrandt@sun.ac.za

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie van Windhoek Wes en leier van die NETS Honneursprogram oor Psalm 62. Luister eerskomende Sondag 24 Januarie om 12:00 (of Dinsdag 26/01 om 09:30) op Kanaal 7. Kanaal 7 saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF as jy selfs ouer opnames wil luister kan jy gaan na Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7 

Nuwe Publikasies

DINGAANSTAT

75 jaar Gedenkboek

 In 'n neutedop:

"Tydens die Simboliese Ossewatrek in 1938, het die NG Kerk fondse ingesamel vir sending in Zululand, onder leiding van dr JCG Kotzé. Dr Kotzé was toe die sekretaris vir Evangelisasie in Tvl. en word beskou as die vader van die GEM-sending.

 So is die Geestelike Eeufees Monument begin. 'n Lewende Monument in die vorm van 'n sendinggemeente en sendingstasie in Zululand."

Georganiseerde sending op Dingaanstat, toe nog 'n buitepos van die Geestelike Eeufees Monument-sending, het begin met evangelis Johannes Nxumalo se plasing daar in 1944.

Die sendingstasie, waar Zulu-evangeliste opgelei is, is in 1949 tot stand gebring, waar ds PP Stander 25 jaar van sy lewe aan die ontwikkeling van die stasie en die sendingaktiwiteite gewy het."

 Vir bestellings, epos die KZN Kerkargief by argief@ngkzn.org.za

VOORBIDDING

LEWE IN DIE TRONK: Noord-Korea vs Eritrea.

In die 1990’s het Hee-Yol* (ʼn slagoffer van mensehandel) tydens die groot hongersnood vanaf Noord-Korea (1) na China gevlug, waarna sy ʼn Christen geword het. Ongelukkig is sy teruggestuur NoordKorea toe, waar sy tronk toe is omdat sy haar land verlaat is. In Eritrea (6), wat as die “Noord-Korea van Afrika” bekendstaan, is Shiden* (in sy 30’s) in sy twintigerjare tronk toe gestuur nadat hy by ʼn geheime aanbiddingsdiens gearresteer is. Beide Hee-Yol en Shiden het aaklige behandeling in die tronk ervaar.

Soos diere behandel Hee-Yol en die ander gevangenes het hul daaglikse skedule in die tronk die “mal vrou se dag” genoem. “Wanneer ons bedags beveel is om bome af te kap, moes ons bome afkap. Wanneer ons groente moes kry, moes ons vir die kos grawe. En wanneer hulle ons geroep het om menslike ontlasting te hanteer, moes ons dit met ons kaal hande optel… en met dieselfde vuil hande sou ons middagete eet,” onthou Hee-Yol. Verottende kos en rys met klippe in het hulle tande beskadig. Snags is hulle met luise, weeluise, kakkerlakke en rotte geteister in hul klein sel met sowat 50-60 gevangenes. Moeilike lewe ná die tronk Shiden het ondenkbare marteling deurgemaak, wat so erg was dat hy in ernstige depressie verval het toe hy uit die tronk vrygelaat is. In een tronk het hy ʼn metaal-vraghouer met 30-40 ander gevangenes gedeel. Hulle het slegs een toiletbreuk van tien minute per dag gehad, waar hulle hulself agter ʼn nabygeleë struik moes verlig terwyl die wagte toegekyk het. Die gebrek aan sanitasie het tot gereelde diarree-uitbrekings gelei. In ʼn ander tronk, waar hy vir tien jaar was, is hy gereeld vir sowat ses maande op ʼn keer alleen opgesluit in ʼn piepklein sel waar hy nie eens sy arms kon uitstrek of regop kon staan nie. Hy het een keer per dag ʼn koppie tee en ʼn sny brood ontvang. Hee-Yol en Shiden het ondanks die pyn en lyding getrou aan God gebly. Vandag is albei uit die tronk vrygelaat. Hee-Yol gaan voort om die Here in Suid-Korea te dien. Shiden kry steeds emosioneel swaar, maar sê: “Ek sal die Here dien tot ek doodgaan.” Bid asseblief vir die talle Christene wat steeds in die tronk is weens hul geloof – vir krag en uithouvermoë.

Bangladesj

In die vroeë oggendure van Donderdag, 14 Januarie, het minstens 500 huise by die Noyapara Rohingya-kamp in Bangladesj afgebrand wat aan Rohingya’s, insluitende Christene, behoort. Die presiese oorsaak van die brand is steeds onbekend. Minstens 25 mense is beseer terwyl party gelowiges alles verloor het.

Dit is tans middel-winter in Bangladesj en baie koud – baie mense is nou sonder skuiling in hierdie tyd. Bid asseblief saam met ons vir die wat hulle huise verloor het.

• Bid vir die Christen-families wat alles in die vuur verloor het. Bid dat God hulle sal vertroos en in hul behoeftes sal voorsien.

• Bid dat hulle bure en bedieningsorganisasies wat onder hulle werk ʼn bron van bemoediging in hierdie moeilike tyd sal wees.

• Bid dat die kampowerhede vinnig sal optree om die wat hulle huis verloor het na ʼn veiliger plek te verskuif.

Vakatures en Ander Advertensies

 Aftree verblyf by Schanzen Oord

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op grondvlak, gelyk area, te Schanzen – Oord teen N$800 000 of naaste aanbod.  Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

Giggel

         ....!

---