Header

Jaargang 18 - Uitgawe 06/2021 - Donderdag  18 Februarie 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

FOTO: Marianne Kuchling, konsultant van BfdW (middel agter) besig om vir Pikkie Hofmann en Ben Dalton (links, WTN) en Amanda Kruger-Vivier (regs, EcSOS) touwys te maak oor die tegniese vereistes waaraan WTN moet voldoen.

Duitse kerk-hulp versterk Wildernisterapie Namibië

Danksy internasionale bystand van Brot für die Welt / Bread for the World (BfdW), kan die plaaslike Wildernis Terapie-program (WTN) ‘n klein bietjie maklike asemhaal in die volgende jaar.

WTN het al in 2018/19 deur bemiddeling van Ecumenical Social Services (EcSOS) suksesvol aansoek gedoen om befondsing by BfdW. Vanweë die Covid-pandemie het die realisering van die hulp gesloer, maar Fase 1 het nou gerealiseer.

Hulp is beskikbaar vir die tydperk 1 Januarie 2021 – 30 Junie 2022.  Dit sal as toets-fase dien. Indien al die prosesse suksesvol verloop, sal BfdW in ‘n tweede en hopelik verdere fases befondsers van WTN kan wees. BfdW is bekend daarvoor dat hulle graag op lang termyn betrokke raak by toepaslike programme.

TEGNIESE HULP

BfdW gaan nie net finansiële hulp gee nie, maar ook tegniese ondersteuning.  Twee konsultante is betrokke .  Plaaslik aanvaar Marianne Kuchling verantwoordlikheid vir die tegniese ondersteuning. Dit het te make met die uitrol van die program, monitering en evaluering, sowel as die gereelde verslagdoening.  Brenda Coetzee van SIYO in Suid-Afrika, is die konsultant vir die finansiële bestuur van die program.

Dit is duidelik dat hier ook oordrag van vaardigheid plaasvind, wat goeie nuus is vir die volhoubaarheid van WTN. 

BfdW in ‘n steun-agentskap van die Protestante- en vryekerke in Duitsland. Hulle ondersteun onder andere programme wat diens lewer op die terreine van armoede-verligting en die ekologie.

BETROKKENHEID BEGIN

Marianne Kuchling het aan die begin van Februarie in Windhoek opleiding gegee aan die personeel van WTN rakende die rapportering/verslagdoening en die voortdurende monitering en evaluering wat vereis word. Dit is die tipiese instrumente wat BfdW gebruik ten einde te verseker dat die program sy doelwitte bereik. - Bydra: Clem Marais

---

Lede van die moderatuur en ander lede wat in Windhoek is, het vandag aangesit vir die moderamen se vergadering in die raadsaal - maar anders as gewoonlik. Vandaar is die  vergadering met al die ander lede gehou word via die Microsoft Teams platform met behulp van 'n ultra moderne video kamera wat self roteer wat bo-op 'n uitstekende mikrofoon-luidspreker boks sit. On sê dankie vir Paratus groep wat ons gehelp het met die tegnologie!

Anders as party ander virtuele vergadering platforms, kos die applikasie niks ekstra nie en daar is ook nie ‘n tydsbeperking nie. Daarby spaar ons baie omrede ons nie mense se reis en verblyfkoste hoef te dra nie.  

---

FOTO: Die gestuurdes van die Here luister aandagtig na Ds. Dirk de Vos se verduideliking van Rentmeesterskap. Bid asseblief vir vrug op die opleiding.

Standplaasleraars slyp hul beiteljies

Voortgesette teologiese opleiding is ook voorgeskryf vir Standplaasleraars. Om dit te doen in die Noord-ooste van die land waar Degnos die werk doen, begin met ‘n 800 kilometer rondte van vader Cloete! Al die leraars wat op uithoeke sit moet gehaal en aangery word want hulle beskik nie self oor vervoer nie!

Dit was verlede week weer so toe die groep van 9 predikante en 2 ouderlinge saamgetrek is vir voortgesette teologiese opleiding. Hulle het gesels oor gemeentebou, leierskap en rentmeesterskap.  

COVID-19 en ons

SA Raad van Kerke sterk ten gunste van immunisasie

Terwyl sommige Christene voorspooksels optower dat immunisering eintlik die merk van die dier (666) in jou loslaat, of jou DNA permanent wysig, het SA Raad van Kerke in 'n media-konferensie by monde van Biskop Malusi Mpumlwana sterk ten gunste van inenting teen Covid-19 na vore getree. 'n Argument teen Covid-immunisasie kan nie uit die Bybel geformuleer word nie, inteendeel. Klik hier om na die media-konferensie te kyk.

Uit die annale

 Daar was die keer toe die Ring van Windhoek sy verteenwoordiger in die Sinodale Kommissie deur die lot aangewys het. Ongelukkig vertel die notule nie hoekom die vergadering dit nodig gevind het nie.

 Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Prof Wentzel Coetzer

Artikel oor "medelye-moegheid" - die hantering van sekondêre stres

Prof. Wentzel Coetzer, Departement Praktiese Teologie – Fakulteit Teologie Noordwes-Universiteit, het in Koers 69(2) 2004:199-219 ’n artikel oor medelyemoegheid gepubliseer. Hy gee die volgende opsomming van die artikel:

“Om om te gee eis ook sy tol. Om voortdurend te luister na ander se verhale van seer en pyn kan uiteindelik ’n ingrypende invloed op die berader self hê. Deur bloot te verneem, of inligting te bekom aangaande ’n ontstellende gebeure wat iemand anders deurgemaak het, kan traumatiese implikasies tot gevolg hê. Hierdie aanname impliseer dat traumaberading ’n ingrypende veranderende invloed op die berader kan hê.

Sulke veranderinge is sowel inspirerend asook ontstellend – dit impliseer winste sowel as verliese.

Traumaliteratuur sluit gewoonlik diegene uit wat indirek getraumatiseer is; hierdie aspek word gevolglik spesifiek in hierdie artikel onder die loep geneem. Aandag word onder andere geskenk aan terminologie soos medelyeuitputting, sekondêre traumatiese stres, uitbranding, teenoordrag en tweedehandse trauma.

Die belangrikheid van medelyesatisfaksie, ’n spanbenadering asook supervisie word beklemtoon. ’n Lys van tipiese eienskappe van medelyemoegheid word gegee, sowel as praktiese riglyne rondom die hantering en voorkoming van hierdie probleem. Aandag word ook geskenk aan sekere pastoraal-teologiese perspektiewe rondom hierdie tema."

Die volledige artikel kan gelees word deur op die volgende skakel te klik: “Medelyemoegheid” – die hantering van sekondêre traumatiese stres

Familie Nuus

Lief en leed

• Morné le Roux (Emeritus, Leonard gemeente) is verlede Vrydag opgeneem in die intensiewe sorg. Daarna is ‘n biopsie gedoen en is hy oorgeskuif na ‘n algemene saal. Die uitslag wat Woensdag gekry is, is dat hy Fase 4 longkanker het. Hy kla van pyn en moegheid.

• Dit gaan weer minder goed met Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo) nadat sy kanker weer opgevlam het en hy moontlik ingrypende chemo terapie sal moet kry.

• Dries en Sunita Burger is op besoek by haar ouers waar haar pa fisiek agteruitgaan.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Christo van den Heever, Emeritus Swakopmund 22/02 081-149-0402 cjpvdh@gmail.com

• Sunita Burger, Pionierspark 24/02  061-241093  dburger@iway.na

• Natania du Plessis, Walvisbaai 26/02  081-8379884  viandup@gmail.com

Feldmuis lesers wens die verjaardagmaats geluk!

Beroepe nuus

Windhoek Moedergemeente het vir Dries Burger, Pionierspark verlede Donderdag beroep. Die tweede aankondiging in die gemeente loop die week. 0812518088  dburger@iway.na

Kalkrand het Düring Cornelius vir ‘n twee jaar kontrak beroep nadat sy eerste twee jaar kontrak verstryk het. 0814176109 düringcornelius@gmail.com

Opleidingsgeleenthede

• Excelsus

Fasiliteerder: Prof Cas Wepener

VBO: Hoe gemaak wanneer die helper uitgeput raak?

Compassion Fatigue – Webinaar Datums: 16, 23 Februarie om 19:00 “All of us go through times of change and adjustment, also the need to redo some planning. There is an urgent need for spiritual advice amidst the experience of fragility and loss.” Indien jy die eerste webinaar gemis het, kan jy nog steeds inskakel. Registrasie vind aanlyn plaas: Kliek hier

Cas Wepener sal die tweede en derde webinars in die reeks oor “Compassion Fatigue” (medelyemoegheid) met die paneellede Etienne van der Walt, Marileen Steyn en Pieter van der Walt fasiliteer

• Hugenote Kollege (VBO Forum):

Uitvoerende kortkursusse van die Skool vir Sosiale Innovasie

• Mentoring en Afrigting, Persoonlike Meesterskap en Emosionele Intelligensie vir Sosiale Besigheid

Datum: 19 Mei

Inligting/inskrywing is aanlyn beskikbaar: Kliek hier

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Schalk Botha onder die Kameelboom oor Bybelgenootskap se werk en met die oog op Lydenstyd na die teks wat vir 28 Februarie uitgesit is: Genesis 17:1-7, 15&16. Luister eerskomende Sondag 21 Februarie om 12:00 (of Dinsdag 23/02 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

vensters oop op golgota - ‘n reeksbundel vir die Pase 

 Hierdie hardeband bundel handel oor die Sewe Kruiswoorde van ons Here Jesus Christus, en is gepas vir die lydensweke en Paastyd.

Dit is geskryf deur Johannes P Bingle, voorheen leraar van die Gereformeerde Kerk Windhoek.  ‘n Reeks opdrag kunswerke deur Johan J Steyn is in volkleur ingesluit in die 100 bladsye-bundel. 

• Beskikbaar teen N$ 300-00 per eksemplaar. 

• ‘n Engelse uitgawe van die bundel is ook op bestelling beskikbaar. 

• ‘n Gemeente kan intern bemark en die relevante hoeveelheid eksemplare as een bestelling (per gemeente) plaas. 

Sperdatum vir hierdie besending: 5 Maart 2021

Bestellings kan daarná steeds geplaas word. 

• Die eksemplare sal na Windhoek gestuur word vanuit Pretoria, en kan dan in Windhoek afgehaal word, en vanaf Windhoek per eie reëling na ander gemeentes gestuur word. 

Kontak Johan Bingle binglejohan@gmail.com om ‘n bestelvorm te kry en te bestel

Die Jaarboek is beskikbaar   

Jaarboek van die NG Kerke bevat die sinodale, rings-, gemeente- enpredikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerkein die buiteland.

Die oplaag is beperk - net 150 boeke is gedruk. 1-3 BOEKE teen R365 elk; 4+ BOEKE teen R345 elk; CD teen R285 elk; BOEK EN CD teen R435 per stel KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

• Jeugfokus se geïntegreerde aanlyn kategeseprogram vir 2021

KATEGESE materiaal - geskik vir gemeentes van alle groottes

Kry toegang tot Jeugfokus se nuwe kategesereeks vir 2021. Hierdie materiaal is nou aanlyn beskikbaar by missio.org.za

Jeugfokus se nuwe reeks vorm die geloof van kinders en jongmense deur blended learning, ’n benadering wat aanlyn onderrigmateriaal, interaktiewe geleenthede in die erediens en huisgeloof kombineer met die meer tradisionele ontmoetings. Hierdie nuwe kategesemodel is ideaal vir hierdie tyd waarin kategese groepe nog nie bymekaar kan kom nie.

Ons nooi alle predikante, kategeseleiers en kategete uit om as gemeente by missio.org.za te registreer. Julle gemeente verkry dan toegang tot die aanlyn kategese materiaal deur ’n jaarlikse lisensie te koop. Die prys van die lisensie is aan die gemeente se grootte gekoppel.

KLIK HIER vir die prysskaal van die lisensies.

Met die aankoop van die lisensie kry kategete toegang tot die aanlyn aanbiedersgids vir die vier ouderdomsgroepe, asook tot die werkblaaie vir die katkisante. Hierdie werkblaaie kan afgelaai en/of self uitgedruk word.

Vir elke ontmoeting in die aanbiedersgids is die volgende beskikbaar:

• agtergrondinligting oor die Bybelgedeelte en die tema van die ontmoeting

• riglyne vir ’n kinder-moment in die erediens wat by die tema van die kategese aansluit

• riglyne vir ’n huisgeloof-gesprek

• die vloei van die ontmoeting vir die vier verskillende ouderdomsgroepe (voorskool, graad 1-3, graad 4-6 en graad 7-10)

• hulpmiddels en bykomende inligting vir die verskillende ontmoetings

• kernwaarhede, uitdagings en aktiwiteite wat met WhatsApp of per e-pos aan die katkisante uitgestuur kan word.

Vir die verskillende ouderdomsgroepe is daar by elke ontmoeting werk blaaie beskikbaar wat die groepleiers kan aflaai en/of self uitdruk.

Jesus roep my (Voorskoolse kinders) 

Die kleuters ontdek ons hoef nie self ’n plan te maak om die wêreld heel en nuut te maak nie. Die Here is die Planmaker. Hy het vir Jesus gestuur om die probleem van ons sonde vir ons op te los. Nou roep Jesus ons om opgewonde te wees oor sy plan, om deel van sy plan te word en om dit te help waar maak. Jesus roep ons om Hom te volg.

Jesus ken my naam (Graad 1-3) 

Die kinders ontdek ons hoef nie self ’n plan te maak om die wêreld heel en nuut te maak nie. Die Here is die Planmaker. Hy het vir Jesus gestuur om die probleem van ons sonde vir ons op te los.

Nou nooi Jesus ons om opgewonde te wees oor sy plan, om deel van sy plan te word en om dit te help waar maak.

Jesus roep ons op ons naam om Hom te volg.

Jesus is ons Here (Graad 4-6)

Die jongmense ontdek Jesus is ons grootste geskenk. Jesus het ons verlos, en Jesus is ons Here wat altyd by ons is.

Die jongmense word uitgedaag om te antwoord op Jesus wat hulle op hulle naam roep om Hom te volg en saam met Hom die wêreld nuut en heel te maak.

Hulle ontdek dat hulle deel is van Jesus se plan vir die wêreld. En om vir ander van Jesus te vertel, is ’n belangrike deel van hulle rol in Jesus se plan.

Ek het U lief (Graad 7-10) 

Ons hoef niks vir die Here te gee in ruil vir ons verlossing nie. Om te wys hoe dankbaar ons dat Jesus ons verlos het, leef ons soos Hy van ons vra in die Bybel.

Die jongmense word uitgedaag om hulle geloof in Jesus en hulle liefde vir Hom sigbaar uit te leef.

Hulle ontdek opnuut hulle is deel van Jesus se plan om die wêreld heel en nuut te maak. Deur vir ander van Jesus te vertel, sluit hulle by Jesus aan in sy plan vir die wêreld.

Inligting en bestellings, kontak asb BYBEL-MEDIA HANDEL by 0860 26 33 42 of bestel@bmedia.co.za. Besoek ons webblad by www.bybelmedia.org.za

• KERKBODE

DIE NG DOMINEE WAT KIES OM TE KERK IN KALKUTTA

EJ Leach is ’n vreemde dominee. Na hy sy studies by Tuks voltooi het, besluit hy en sy vrou om te trek na ’n plek waar dit rowwer gaan as in Suid-Afrika. Hulle woon vandag in die hartjie van Kalkutta in Indië.

Terwyl ek na EJ luister, kan ek nie help om te dink aan ’n klomp van my vriende wat die afgelope tyd geëmigreer het na, onder andere, Nieu-Seeland, Kanada en Australië nie. Van die grootste redes wat hulle aanvoer is dat dit té onveilig raak in Suid-Afrika, dat hulle meer geld kan maak of ’n beter toekoms wil gee aan hulle kinders.
Ek is baie lief vir hierdie mense, en elkeen moet doen soos hy of sy goed dink (dit klink vir my ook lekker), maar dit is fassinerend om met iemand te gesels wat presies die teenoorgestelde doen. Wat doelbewus kies om eenvou­diger te lewe, met minder sekuriteite en ’n erg klein salaris, wat kies om te gaan woon op ’n tipe plek wat die meeste Afri­kaanse kerkmense eintlik ten alle koste sou wou vermy.

“Waarom doen julle dit?” vra ek vir EJ. Ons drink koffie in my kombuis in Pretoria. Hy en Sané is vir twee weke in Suid-Afrika om ’n klomp admin uit te sort.

Ons gesels oor die pad wat EJ gestap het tot in Kalkutta, die ervarings langs die pad wat sy denke gevorm het. Luister na die onderhoud / lees verder hier.

Klik hier om die aanbiedinge te sien in groter detail en om te bestel

VOORBIDDING

Afghanistan

ISIS en die Taliban het steeds ʼn sterk, gewelddadige teenwoordigheid in Afganistan, met die Taliban wat groot gebiede beheer. Onderdrukking is veral erg in hierdie gebiede, en daar is geen veilige manier om aan enige vorm van Christelike geloof in die land uiting te gee nie.

Sluit by ons aan in gebed vir ons broers en susters in Afganistan deur jou gebedskyfie hieronder af te laai.

Ontmoet ʼn Geheime Afgaanse Gelowige

“Hoe ons daagliks oorleef, sal net God weet. Hy weet omdat Hy so liefdevol is om saam met ons te leef. Maar ons is moeg vir al die dood om ons.”

Bid vir Afghanistan

• Bid vir beskerming vir die klein persentasie Afgaanse gelowiges. Bid dat God “siende oë blind sal maak” en dat enigiemand wat moontlik op soek is na geheime Afgaanse Christene hulle nie sal ontdek nie.

• Bid dat Afgaanse gelowiges, ten spyte van die isolasie, versterk en bemoedig sal word in hulle geloof. Bid dat hulle ʼn veilige manier sal vind om toegang tot die Woord van God te kry en met ander gelowiges te kommunikeer.

• Bid dat God in die harte van Islamitiese ekstremiste, soos lede van die Taliban en ISIS, sal werk sodat hulle die liefde van Jesus sal leer ken en dat Hy hulle lewens sal omswaai.

Vakatures en Ander Advertensies

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op grondvlak, gelyk area, te Schanzen – Oord teen N$800 000 of naaste aanbod.  Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

Giggel

Feldmuis sê: Al die gehandewas van Covid-19 sal mens seker daartoe dryf! 

---