Header

Jaargang 18 - Uitgawe 07/2021 - Donderdag  25 Februarie 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Oude Rust kry suurstofmasjien

Die Lions Klub van Windhoek het ‘n oksigineerder aan Oude Rust Oord se sorg afdeling vir verswakte bejaardes geskenk. ‘n Oksigineerder plaas ekstra suurstof in die lug wat die pasiënte sodoende makliker laat asem haal sonder dat hulle aan ‘n apparaat te koppel.

FOTO l na r: Johan van Rensburg van die Lions, Farancina Awa-Eises, Ellen Hoffmann, Alma Kanjaa en Titus Matyayi met die oksigineerder (Foto verskaf)

---
---

Wêreldbiddag vir vroue

Wêreldbiddag vir vroue 2021 Datum: Vrydag, 5 Maart Hierdie jaar is die tema: “'n Lewe gebou op 'n vaste rots!” en die skrywersland is Vanuatu. * Die kunswerk is geskep deur ‘n plaaslike kunstenaar, Juliette Pita en die volgende beskrywing word gegee: “The painting entitled “Cyclone Pam II: 13th of March, 2015” shows a mother bending and praying over her child. The waves crash over her but a palm tree bends protectively over them. The palm tree is Juliette’s favourite tree with strong roots able to withstand strong winds. The woman’s skirt is modelled after the traditional clothing on Erromango. On the horizon you can see small crosses representing the lives taken by cyclone Pam in 2015. During the cyclone, Juliette and neighbours took refuge in a container...” * Vir die inligting en bestelvorm, kontak asseblief die kantoor in Kemptonpark [011-975 4598 / epos: wwdpsa@gmail.com of besoek die webwerf.]

• DEGNOS

 Nuwe bedieningsmodel vir San gemeentes

Die uitdagings vir die bediening in die noordooste van die land waar Degnos koördineer en ondersteuning gee aan die plaaslike San gemeentes en bedienings, is groot. Armoede is die daaglikse brood van die standplaas leraars – oral trek die gemeenskappe swaar en ly die mense onder al die tipiese sosiale uitdagings wat met armoede geassosieer word.

Afstande is groot en die standplaas leraars het nie vervoer nie en dit is ook onbekostigbaar.

Die afgelope paar dae het Andries Gous en medewerkers kos afgelewer in die Boesmaland area en die predikante besoek om hulle geestelik, emosioneel en stoflik te ondersteun.

Die nat paaie maak dit baie moeilik om te ry – maar eerder so as droogte. Beide Andries en Willem ry gly-gly en versigtig om op die paaie te bly!

Hulle toets ‘n nuwe bedieningsmodel waar Willem met een bakkie kos aflewer en dan bietjie die predikante rondvat om by hulle afgeleë wyke uit te kom. Andries het saamgegaan om die  nuwe model te koördineer en om bietjie by elke leraar te kuier en saam te beplan

Hulle vra weer: Bid asseblief vir die standplaas leraars – vir hulle eie geestelike groei en vasstaan, vir lewenskrag en emosionele soepelheid om die uitdagings te kan hanteer en dat die Gees die saad wat gesaai word sal troetel en wasdom bring.

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun.

Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992 Takkode 280 173

COVID-19 en ons

Covid het die week Ons Tuiste getref

Die bestuur van Keetmanshoop se tehuis vir bejaardes, Ons Tuiste, is die week onverwags gekonfronteer met Covid.

Waarskynlik was dit te wagte, want die gevalle is aan die toeneem en die eerste pasiënt wat asemnood ontwikkel het, het die rooi ligte laat flikker. Sy is ‘n inwoner in die Anel afdeling vir verswakte bejaardes.

Sy is met ‘n nood vlug na Windhoek afgevoer waar sy opgeneem is vir behandeling.

Die volgende dag het Ons Tuiste ‘n amptelike kennisgewing gekry dat die pasiënt positief getoets het vir Covid-19 en het die tehuis dadelik hulle protokol vir die hantering daarvan in werking gestel wat insluit die self-kwarantyn van alle personeel wat in aanraking was met die pasiënt en hulle het begin met voorkomende behandeling.

Die tehuis is ook in algehele inperking geplaas en geen nie-essensiële persone word toegelaat om die geboue te betree nie.

Die staat se distrik geneesheer en sy Covid span sou die perseel gister besoek om verdere instruksies deur te gee vir die hantering van die situasie.

Hulle vra voorbidding vir die instansie en sê dat hulle hoop om dit vinnig en doeltreffend in die kiem te kan smoor.

Uit die annale

Toe dans nog sonde was....

Op 3 Junie 1955 kom die Ringskommissie van die Ring van Windhoek byeen om ‘n klag aan te hoor “...dat twee diakens van die gemeente Gobabis (name genotuleer) op ‘n dansparty was oujaarsnag 1954 by ‘n hotel in Gobabis.”

Albei broers het skriftelik hulle opregte berou getoon en die Ringskommissie “...besluit dat die Voorsitter ‘n brief van ernstige vermaning aan beide hierdie broeders sal rig.”

 Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

The Great Green Wall

Die Great Green Wall is 'n beweging onder leiding van Afrikane wat poog om 'n natuurwonder van epiese proporsies te skep – die plant van ‘n massiewe muur van droogtebestande akasia-bome wat 8 000km oor die hele breedte van die vasteland sal groei. 

Na afloop van die One Planet Summit for Biodiversity wat op 11 Januarie virtueel in Parys gehou is, het die Franse president Emmanuel Macron aangekondig dat daar vir die volgende tien jaar $14 miljard vir The Great Green Wall of Africa beloof word.

Dié muur beloof om 'n innoverende oplossing te wees vir talle dringende bedreigings wat nie net die vasteland van Afrika in die gesig staar nie, maar ook die wêreldwye gemeenskap as geheel - veral klimaatsverandering, droogte, hongersnood, konflik en migrasie.

Die finansiering van Frankryk bied 30% van die ontwikkelingsgeld wat nodig is om die projek teen 2030 te voltooi. Sodra die projek voltooi is, sal die Great Green Wall die grootste lewende struktuur op die planeet wees, drie keer so groot soos die Groot Koraalrif (Great Barrier Reef).

Klik hier om meer oor hierdie projek te lees of kyk hierdie kort video onder vir meer inligting.

(Met dank aan Grens.Pos wat dit oorgeneem het uit: VrydagNuus)

Familie Nuus

Lief en leed

• Morné le Roux (Emeritus, Leonard gemeente), hy het Fase 4 longkanker met gewasse wat aan beide lobbe groei. Hy sou Maandag met bestraling terapie begin het van 14 dae, maar goedkeuring vir die behandeling is eers vandag verkry.

• Dit gaan weer minder goed met Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo) nadat sy kanker weer opgevlam het. Hy het weer Maandag begin met chemo terapie vir 'n letsel op sy lewer.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Pikkie Hoffmann, Wildernis Terapie 25/02 081293551 wildernesstherapy@ecsos.org

• Sunita Burger, Pionierspark 24/02  061-241093  dburger@iway.na

• Natania du Plessis, Walvisbaai 26/02  081-8379884  viandup@gmail.com 

• Bianca Fourie, Windhoek-Wes 01/03 081-122-8113 vinowf@gmail.com  

• Poenie vd Berg, Eros 03/03 081-251-9142 fourie@peace.com.na

Feldmuis lesers wens die verjaardagmaats geluk!

Beroepe nuus

Dries Burger van Pionierspark het die beroep na Windhoek Moedergemeente aanvaar.

Düring Cornelius het die beroep na Kalkrand het vir ‘n twee jaar kontrak aanvaaar. 0814176109 düringcornelius@gmail.com

Opleidingsgeleenthede

• EXCELSUS

Viering van die kerklike jaar: Paastyd

Jy word uitgenooi na die tweede van vanjaar se kreatiewe werkswinkels oor die viering van die kerklike jaar. Die jaar van God se genade (Jaar B)

• 15 & 16 Maart 2021

Paastyd

Daar word saam gedink en saam gewerk aan die viering van:

• Paasfees
• Die Sondae in Paastyd
• Hemelvaart
• Pinkster
Plek: Aanlynaanbieding
Aanbieder: Dr André Bartlett
Koste: R75
BO: 20 punte
Sluitingsdatum: 11 Maart 2021
Skakel om in te skryf: https://forms.gle/gfrvHHnA37bFHLjN9
Bankbesonderhede:
Bank: ABSA
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: Pretoria

Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?

Jy word uitgenooi na: die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening.

9-11 Maart 2021 

In hierdie module word die volgende aspekte hanteer:

• 'n Pastorale narratiewe raamwerk (Dr Elmo Pienaar)

• Siekepastoraat en sterwensbegeleiding (Dr Faure Louw)

• Gesinsberading (Dr Jo Viljoen)

• Verhoudingsberading (Dr Pieter Visser)

• Stres-en traumaberading in die tyd van Covid-19 (Elma Bartlett)

Plek: Aanlyn per Zoom

Koste: R95    VBO: 30 punte  Sluitingsdatum: 4 Maart 2021

Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm - klik hier

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings:

• Bank: ABSA

• Naam van rekening: TSO

• Rekeningnommer: 142 0830 463

• Takkode: 632005

• Tak: PRETORIA

• Verwysing: VBO naam en van

• Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za 

Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

• Hugenote Kollege (VBO Forum):

Uitvoerende kortkursusse van die Skool vir Sosiale Innovasie

• Mentoring en Afrigting, Persoonlike Meesterskap en Emosionele Intelligensie vir Sosiale Besigheid

Datum: 19 Mei

Inligting/inskrywing is aanlyn beskikbaar: Kliek hier

 WEBINAAR

 Tema: OUERTOERUSTING — 5 Belangrike elemente van Groeiende Famile Verhoudings wat positief inwerk op Geloofsvorming.

Dinsdag 2 Maart 2021 19h00 – 20h30

KLIK HIER VIR MEER INLIGTING     MAAK SEKER JY SKRYF VROEGTYDIG IN

Aanbieder: Deon Kitching

Teikengroep: Ouers, Bedieningsleiers, Predikante, Pastore en Jeugwerkers

Registrasiefooi: Gratis (Donasies sal waardeer word)

Uitdagende en onbekende tye bied kreatiewe en oorspronklike moontlikhede vir gelowiges om as dissipels van Jesus Christus te leef.

Ons beleef nou ‘n nuwe era vir geloofsvorming en geloofstoerusting in en deur die gemeente!

Covid-19 het dit vir gemeentes onmoontlik gemaak om op hulle bekende sisteme voort te gaan met kategese en Sondagskool.

Kursus 1 Geloofsvorming tydens en na Covid-19

Die kursus kan as basiese orientering gedoen word en is spesiaal gemik op kategete en Sondagskoolleiers.

MEER INLIGTING - KLIK        SKRYF HIER IN - KLIK

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Ons vra om verskoning dat Kameelboom verlede Sondag laat op die lug gekom het – dit was vanweë tegniese probleme buite ons beheer.

Thijs kuier die week saam met dr De Wet Strauss onder die Kameelboom oor verwikkelinge by NETS en oor die Lydenstyd na die teks wat vir 07 Maart uitgesit is: 1 Korintiërs 1:18-25. Luister eerskomende Sondag 28 Februarie om 12:00 (of Dinsdag 2/03 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

Saam in God se teater

Die gewilde nuwe publikasie van Prof Ian Nell, Together in God’s theatre, is nou ook in Afrikaans beskikbaar – Saam in God se teater.

Koste: R220

 Koop dit aanlyn - https://shop.clf.co.za/product/saam-in-god-se-teater/ of stuur ’n e-pos na order@clf.co.za.

vensters oop op golgota - ‘n reeksbundel vir die Pase 

 Hierdie hardeband bundel handel oor die Sewe Kruiswoorde van ons Here Jesus Christus, en is gepas vir die lydensweke en Paastyd.

Dit is geskryf deur Johannes P Bingle, voorheen leraar van die Gereformeerde Kerk Windhoek.  ‘n Reeks opdrag kunswerke deur Johan J Steyn is in volkleur ingesluit in die 100 bladsye-bundel. 

• Beskikbaar teen N$ 300-00 per eksemplaar. 

• ‘n Engelse uitgawe van die bundel is ook op bestelling beskikbaar. 

• ‘n Gemeente kan intern bemark en die relevante hoeveelheid eksemplare as een bestelling (per gemeente) plaas. 

Sperdatum vir hierdie besending: 5 Maart 2021

Bestellings kan daarná steeds geplaas word. 

• Die eksemplare sal na Windhoek gestuur word vanuit Pretoria, en kan dan in Windhoek afgehaal word, en vanaf Windhoek per eie reëling na ander gemeentes gestuur word. 

Kontak Johan Bingle binglejohan@gmail.com om ‘n bestelvorm te kry en te bestel

VOORBIDDING

SOMALIë

Daar is geen “kerklewe” in Somalië nie en dis onmoontlik om jou Christelike geloof openlik te erken. Islam word as ʼn noodsaaklike deel van die Somaliese identiteit beskou en as enige Somaliër daarvan verdink word dat hulle na Christenskap bekeer het, is hulle in groot gevaar. 

Sluit by ons aan in gebed vir ons broers en susters in Somalië deur jou gebedskyfie hieronder af te laai.

Ontmoet vir Momina

• “Ons was almal dood, maar Jesus het gekom om ons te red en aan ons ʼn nuwe lewe te gee… ek los my lewe in Sy hande. Ek is so opgewonde daaroor dat God by my is waar ek ook al is en ek is verheug dat die Here my gebede hoor.”

Momina* (38) het Jesus in haar drome ontmoet en ʼn Christen geword. Haar man het haar verlaat en haar familie is beveel om haar nie te ondersteun nie. Gelukkig was vennote van Geopende Deure in staat om vir haar te voorsien.

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir Somalië

• Bid vir families van diegene wat weens hulle geloof vermoor is, dat hulle vertroosting van hul Hemelse Vader sal ontvang en van hul bitterheid genees sal word.

• Bid vir ʼn sterk Kerk om onder die Somali-mense te groei – wat op Jesus sal vertrou en sal honger en dors na God se regverdigheid.

• Bid vir dié wat verantwoordelik is vir die moorde op Christene dat hulle met vrees vir die Here gevul sal word.

Vakatures en Ander Advertensies

VAKATURES

Vakature in die Gereformeerde kerk

 Die Gereformeerde Kerk Walvisbaai/Swakopmund

Vakante Standplaas te Walvisbaai: PREDIKANT

 Kandidate wat aan die volgende vereistes voldoen is welkom om vir die pos aansoek te doen.

• M.Div. of M.Th. graad wat voldoen aan die vereistes soos voorgeskryf deur die Kuratorium vir Teologiese Opleiding van die Gereformeerde Kerke van Suider-Afrika.

• ’n Geordende predikant van die Gereformeerde Kerke van Suider-Afrika.

• Ten minste vyf jaar ervaring het as predikant in ’n Gereformeerde Kerk.

Aansoek Sluitings Datum: 26 Maart 2021

Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie. Net suksesvolle kandidate sal gekontak word. Rig aansoek met bewys van toepaslike kwalifikasies en u CV aan: Die Skriba – Gereformeerde Kerk Walvisbaai/Swakopmund Posbus 776, Walvisbaai of dorobdoppers@gmail.com

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op grondvlak, gelyk area, te Schanzen – Oord teen N$800 000 of naaste aanbod.  Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

---

Giggel

Feldmuis sê maar liewer niks! 

---