Header

Jaargang 18 - Uitgawe 08/2021 - Donderdag  4 Maart 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

FOTO: Auguste Uamburur vier 10 jaar diens by ADN (Foto verskaf)

Getroue versorger van mense met demensie

Jy leer vir ons almal dat ‘n mens se werk meer is as net ‘n werk is. Dit is ‘n roeping. 

So skryf Berrie Holtzhauzen van Alzheimer/Dementia/Namibia oor Auguste Uamburu in sy blog. Hy vertel die storie van haar lewe so:

Sy verlaat skool op die ouderdom van 17 jaar nadat sy graad 8 geslaag het, want daar was nie geld nie. 

Sy kry haar eerste werk op die ouderdom van 26 by 'n lodge waar daar geen wasgoedlyn was nie. Sy moes die wasgoed oor 'n boom se takke hang en dan in die son staan en seker maak die wasgoed waai nie af nie. Haar werkgewer het haar sleg behandel en die son het haar verbrand, so die derde dag het sy weer bedank en teruggekeer Kalkfeld toe.

Twee jaar later vertel haar vriendin, Meriam Uamburu vir haar dat daar op die plaas Yakandonga, 30 km noord van Kalkfeld ‘n oue te huis oop gemaak het en dat hulle iemand soek om as skoonmaker daar te werk. 

Op 3 Maart 2011 word sy aangestel as skoonmaker van ADN se eerste Dementia sorghuis op die plaas Yakandonga. Eindelik kon sy toe self vir haar 2 kinders (Grace en Mavern) begin sorg. 

Een van die inwoners, tannie Sophia het haar telkens met die polisie gedreig as sy haar in haar kamer kry wanneer sy die bed matjies optel om skoon te maak. Tannie Sophia het haar dan beskuldig dat sy dit wou steel. Sy was baie bang vir haar, maar het stadig begin besef dat dit nie net mense is wat oud geword het maar dat daar iets met hulle verkeerd is. 

Versorger

Drie maande later, het die elke dag se stof haar asma vererger en sy het dit aan die bestuurderes vertel. Sy is toe as ‘n versorger aangestel.

Omdat die bestuurderes gereeld enige tyd van die nag rondtes gedoen het om te kyk of die nagskof personeellid wakker is, het sy besluit om vir Auguste en Meriam Uamburu permanent op nagskof te sit, want die twee was altyd wakker en op hulle pos, so het die 18 kameras wat elke hoekie van die huis dop gehou het, ook getuig.

Supervisor en toe bestuurder

Drie jaar later het ek (Berrie) haar bevorder tot die supervisor van al die versorgers en haar verskuif na die kompleks waar die bestuur personeel gebly het.

Op 2 Mei 2015 trek ADN sak en pak met alle personeel en 16 dementia familie lede na plot 94 net buite Swakopmund en Auguste trek saam. Vier maande later word Auguste Mavurere aangestel as bestuurder van ADN se versorgings plaas. Die laaste 5 jaar en 5 maande het sy gegroei in iemand wat haarself bewys het as die mees uitmuntende bestuurders wat ADN die laaste 10 jaar en 2 maande gehad het. 

Tien jaar ononderbroke diens

ADN vier die eerste personeellid wat 10 jaar ononderbroke in ADN se diens is. Ons vier ook die geleentheid wat ADN daarstel vir enige mens ongeag jou agtergrond of kwalifikasies om die hoogste sport in die wêreld van Dementia versorging te kan bereik. 

Auguste het geweldig baie kennis oor die siekte van Dementia oor die laaste 10 jaar opgebou en verstaan mense wat met Dementia lewe en hulle uitdagings ontsettend goed. Sy het haarself in elke jaar van hierdie 10 jaar onderskei as iemand wat met die grootste geduld en liefde een en elkeen van die amper 200 Dementia mense versorg en versorg het, wat ons oor 10 jaar versorg het.

Dankbetuiging

Namens die Trutees, Sufrani en myself wil ek vir jou, Auguste baie baie dankie sê vir die mens wat jy is, vir jou lojaliteit teenoor elke Dementia familie wat ons gehad het en steeds het en vir jou lojaliteit teenoor jou kollegas en ADN. 

Mag jy steeds groei en 'n groot naam word in die wêreld van mense wat met Dementia lewe. 

Dankie ook vir jou opoffering en voorbeeld van opoffering tydens die laaste jaar van lewe saam met die werklikheid van Corona virus en vir jou toewyding om een en elkeen van ons "familie" en personeel veilig te help hou. 

- Berrie Holtzhausen (ek en dementia deel my brein) Berig effens geredigeer

---

FOTOS: Bo: Die “geboortesertifikaat” van die NGK in Namibië – toe nog NGK in SWA. 

Regs: Mariental se mooi klipkerk – die eerste gemeente van die NGK in die land – 1898! Die gebou is oor die naweek van 16 – 18 September 1921 ingewy.

Die NGK in Namibië is Vrydag 05 03 2021 64 jaar oud (jonk!)

Op 5 Maart 1957 kom die NGK in Suidwes Afrika tot stand as ‘n onafhanklike kerk. Oor die jare het baie verander – die naam van die Kerk word amptelik by die sinode van 1991 verander na die Ned Geref kerk in Namibië.

Die kerk kom egter veel verder aan!  

Die oudste gemeente van die NGK in Namibië is die gemeente Mariental wat gestig is onder die Duitse administrasie in 1898 as die gemeente Gibeon. Gibeon was vir lank die vesting van die gemeente, maar dit skuif later na Mariental maar bly die naam Gibeon dra tot in 1968!

Eerw. E.J. Leonard, na wie die NG gemeente Leonard en die dorpie Leonardville genoem is, was die eerste predikant van die gemeente. Sy gemeente was die hele land!

Die tweede gemeente wat gestig is, was die gemeente Moria (1902), vandag Otjiwarongo.

Dit het die land prakties in twee gedeel met Gibeon wat vir die suide en Moria wat vir die noorde verantwoordelik was. Die gemeente Keetmanshoop kom in 1924 tot stand en Warmbad in 1928. Windhoek word in 1929 gestig.

Die kerk het in die 1940s en 1950s baie uitbreiding gesien en teen 1955 was dit van so aard dat die proses om ‘n sinode te stig begin is.

Na onafhanklikheid het van die sending vrug deel geword van die NGKN. Die San gemeentes Tsumkwe (1961), Wildevy (1984), Western Caprivi (1986) en Luhebo-Noord (1988) is ingelyf in die NGKN en die bediening van die Ovahimba met Opuwo as sentrum is ingeskakel onder die gemeente Kamanjab.

Blaai mens deur die annale kry jy allerlei interessanthede – sien ook die beriggie onder Uit die Annale.

---

Wêreldbiddag vir vroue

Wêreldbiddag vir vroue 2021 Datum: Vrydag, 5 Maart Hierdie jaar is die tema: “'n Lewe gebou op 'n vaste rots!” en die skrywersland is Vanuatu. * Die kunswerk is geskep deur ‘n plaaslike kunstenaar, Juliette Pita en die volgende beskrywing word gegee: “The painting entitled “Cyclone Pam II: 13th of March, 2015” shows a mother bending and praying over her child. The waves crash over her but a palm tree bends protectively over them. The palm tree is Juliette’s favourite tree with strong roots able to withstand strong winds. The woman’s skirt is modelled after the traditional clothing on Erromango. On the horizon you can see small crosses representing the lives taken by cyclone Pam in 2015. During the cyclone, Juliette and neighbours took refuge in a container...” * Vir die inligting en bestelvorm, kontak asseblief die kantoor in Kemptonpark [011-975 4598 / epos: wwdpsa@gmail.com of besoek die webwerf.]

COVID-19 en ons

Hoe werk middels vir inenting?

Wat moet ons weet?

Met soveel mense skepties oor inenting teen Covid-19, is dit noodsaaklik om ingelig te wees presies wat gebeur wanneer jy immuniseer word.

Jonathan Jansen sê opvoeding en inligting is die enigste manier waarop mense oortuig kan word inenting teen Covid-19 is noodsaaklik.

Futurelearn het 'n goeie inligtingstuk in leketaal saamgestel. Gemeentes kan dit gerus aan lidmate bekendstel.

'n Tweede bron, net so handig, is 'n inligtingstuk saamgestel deur die Nelson Mandela Universiteit. Getiteld "Vaccination 101" en in PDF-formaat, is dit reg vir maklike verspreiding. Gee dit gerus vir lidmate.

(Oorgeneem uit: Grens.Pos Oos Kaap se nuusbrief)

Uit die annale

Gemeente "in sonde ontvang en gebore"

Op Dinsdag 5 Maart 1957 vergader die 25 gemeentes in Suidwes-Afrika om 'n vyfde selfstandige sinode van die Ned Geref Kerk te konstitueer. Daarmee kom die bedeling dat hierdie gemeentes 'n Ring van die Kaapse Kerk was, tot 'n einde.

Daardie Saterdag, 9 Maart 1957, vergader die Ringskommissie van die ou Ring van Windhoek, nog die Ring van die Kaapse Kerk, om die afstigting van Windhoek-Eros te bespreek. Nagenoeg 650 lidmate het die Kerkraad van Windhoek genader met die versoek om afstigting.

By die konstituering van die vergadering wonder die predikant van Okahandja (ds JT Potgieter) of die vergadering wel wettig is. Die Ring van Windhoek bestaan tegnies nie meer nie, en die nuwe sinode se ringe het nog nie gekonstitueer nie.

Die notule vertel hoe die saak opgelos is: “Die vergadering besluit om voort te gaan met die verrigtinge en ter gelegener tyd by die Sinode kondonasie te vra."

Die feit dat Windhoek-Eros vandag nog bestaan, bevestig dat die nodige kondonasie verkry is om so te verhoed dat die gemeente "buite die eg" gebore is.                                                   Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

FOTO: Prof Anton van Niekerk doseer filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch: Ek is nog nie by die punt waar ek van God afskeid kan of wil neem nie

• Dr Ben du Toit "speel klaar" met God

Daar is meer: die wetenskap het nie monopolie op betroubare kennis

In 'n onlangse rubriek vir Netwerk24 skryf prof Anton van Niekerk in reaksie op dr Ben du Toit se nuwe boek (God - is daar 'n ander antwoord?) dat hy - anders as Du Toit - nog nie by die punt is om van God afskeid te neem nie.

In sy boek speel Du Toit met God klaar, skryf Van Niekerk. "Wat oorbly, is 'n mens met 'n brein, iemand wat self al sy vrae kan beantwoord, iemand wat sy bevryding van God beleef as die oopsluit van 'n plaashek en die betreding van 'n gans nuwe, bevryde wêreld."

Self kan of wil hy nie van God afskeid neem nie, sê Van Niekerk. Geloof is 'n integrerende deel van sy menswees en hy kon nog nooit oortuig word dat ál wat ons kan weet, in die wetenskap opgesluit lê nie. Hoe groot die vrug van wetenskaplike ontwikkeling ook al is, het die wetenskap nie 'n monopolie op betroubare kennis nie. Alles wat oor ons as mense gesê kan word, is ook nie in die wetenskap opgesluit nie.

As natuurlike soekers na sin vra ons na meer as waarop die wetenskap antwoorde kan bied. Ons het eksistensiële kennis, kennis van die hart. nodig. Lees verder.

Familie Nuus

Lief en leed

• Mariaan Maritz het verlede week haar 9 maande kerf verbygesteek op haar herstelpad nadat sy verlede jaar by die dood omgedraai het met ‘n sinus infeksie wat deurgebreek het na haar brein. Sy is stadig maar seker besig om vordering te maak.

• Morné le Roux (Emeritus, Leonard gemeente), hy het Fase 4 longkanker met gewasse wat aan beide lobbe groei. Hy sou Maandag met bestraling terapie begin het van 14 dae, maar goedkeuring vir die behandeling is eers vandag verkry.

• Dit gaan weer minder goed met Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo) nadat sy kanker weer opgevlam het. Hy het op 22 Februarie chemo terapie gekry en rus tuis – hy moet elke 3 weke ingrypende chemo terapie kry.

• Johann Froneman (Emeritus wat op Lüderitz ‘n termynpos beklee het na sy aftrede by die Argief in Stellenbosch) skryf: Terwyl Dienkie inni hospitaal was, het ek ook positief getoets. Genadiglik a-simptomaties, maar daarna ook die moegheid ervaar. Eintlik was Dienkie ook a-simptomaties, behalwe vir ongelooflike ontsteking en pyn in agterkop. Toe dít opgeklaar is, was sy gesond. Behalwe moegheid wat gekom en gegaan het.  Sy het géén teenliggaampies oorgehou nie en ek weer het genoeg om mee te smous. Ons vermoed haar herstel en gebrek aan teenliggaampies het te make met maandelikse chemo-inspuitings. Só... ons is baie dankbaar.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Daar's geen verjaardae op Feldmuis se almanak nie!

Opleidingsgeleenthede

• EXCELSUS

Viering van die kerklike jaar: Paastyd

Jy word uitgenooi na die tweede van vanjaar se kreatiewe werkswinkels oor die viering van die kerklike jaar. Die jaar van God se genade (Jaar B)

15 & 16 Maart 2021

Paastyd

Daar word saam gedink en saam gewerk aan die viering van:

Paasfees
• Die Sondae in Paastyd
• Hemelvaart
• Pinkster
Plek: Aanlynaanbieding   Aanbieder: Dr André Bartlett
Koste: R75   BO: 20 punte   Sluitingsdatum: 11 Maart 2021
Skakel om in te skryf: https://forms.gle/gfrvHHnA37bFHLjN9

• EXCELSUS

Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?

Jy word uitgenooi na: die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die vroeë fase van hulle bediening.

9-11 Maart 2021 

In hierdie module word die volgende aspekte hanteer:

* 'n Pastorale narratiewe raamwerk (Dr Elmo Pienaar)
* Siekepastoraat en sterwensbegeleiding (Dr Faure Louw)
* Gesinsberading (Dr Jo Viljoen)
* Verhoudingsberading (Dr Pieter Visser)
* Stres-en traumaberading in die tyd van Covid-19 (Elma Bartlett)

Plek: Aanlyn per Zoom    Koste: R95    VBO: 30 punte  Sluitingsdatum: 4 Maart 2021

Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm - klik hier

Bankbesonderhede vir elektroniese betalings Excelsus kursusse:

Bank: ABSA           Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005   Tak: PRETORIA
Verwysing: VBO naam en van
Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za 

Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za

MEER OOR: die Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling

Die kursus Sertifikaatkursus in Bedieningsontwikkeling is bedoel vir predikante in die beginfase (1-5 jaar) van hulle bediening.
Dit is ’n intensiewe kursus wat bedoel om predikante in dié fase te help om op ’n dieper en meer grondige vlak georiënteer te word ten opsigte van hulle bediening. Dit vorm ook deel van die verpligte drie jaar voortgesette bedieningsontwikkeling vir predikante en proponente wat pas gelegitimeer is.
Die kursus word in die formaat van nege blokke (van 3 dae elk) oor die loop van drie jaar aangebied. Persone wat inskryf, verbind hulle vir die volle drie jaar van die kursus en woon 3 kontaksessies per jaar by. Indien jy nie op dié stadium vir die volle drie jaar kan verbind nie, kan jy afsonderlik vir enkel modules inskryf.
Ons probeer die koste so laag as moontlik hou en vra R 95-00 per module. Betaling geskied per module, maar kan ook per jaar betaal word (d.w.s. R 285-00). Vir proponente en predikante in deeltydse poste word die kursus teen ’n spesiale verminderde koste van R75-00 per module aangebied (R 225-00 per jaar).
Persone wat die volle kursus voltooi, verwerf 270 VBO-punte (d.w.s. 90 punte per jaar). Vir 2021 is die beplanning dat die kursus volledig aanlyn aangebied word.
Die drie modules wat in 2021 aangebied word, is die volgende:
· 9-11 Maart: Hoe hanteer ons moeilike pastorale situasies?
· 7-9 Junie: Hoe hanteer ons jeugwerk?
· 2-4 November: Hoe hanteer ons moeilike etiese kwessies?
Indien jy belangstel om deel van die kursus te wees, kan jy vir Rika van Rensburg kontak by excelsus@up.ac.za of jy kan die aanlyn inskrywingsvorm voltooi deur op hierdie skakel te klik https://forms.gle/cfYwfTp4gHTtPqTa7

---

Churches, Channels of Hope Facilitator Training

Stillebosch Retreat, Anathoth Farm, Stellenbosch

Datums:  29-31 Maart AN 3-5 Mei 2021

30 VBO Punte vir NGK predikante.

Doel

Om geestelike leiers toe te rus met die toepaslike houdings, kennis en vaardighede om kanale van hoop te word en om gemeenskappe te begelei tov HIV/Vigs.

Die kursus Kerke, Kanale van Hoop program bied ook gereedskap aan wat gemeentes en gemeenskappe help om te reageer op die nood wat HIV en Vigs meebring.

Lees meer en Skryf in

Vind hierby aangeheg agtergrond tot en die aansoekvorm vir die Kerke, Kanale van Hoop Fasiliteerdersopleiding wat einde Maart afskop by Anathoth.

•  Dit is ‘n gesamentlilke inisiatief tussen Diaconia (Vigstaakspan) en CABSA.

• Laai die dokument hier af

• Hugenote Kollege (VBO Forum):

Uitvoerende kortkursusse van die Skool vir Sosiale Innovasie

• Mentoring en Afrigting, Persoonlike Meesterskap en Emosionele Intelligensie vir Sosiale Besigheid

Datum: 19 Mei

Inligting/inskrywing is aanlyn beskikbaar: Kliek hier

---

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr De Wet Strauss onder die Kameelboom oor Lydenstyd na die teks wat vir 14 Maart uitgesit is: Efesiërs 1:1-10. Luister eerskomende Sondag 07 Maart om 12:00 (of Dinsdag 9/03 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

Die kerk in beelde - Dagstukkies oor die Kerk, deur Dons Kritzinger

is gratis vanaf CLF se webtuiste aflaaibaar - https://clf.co.za/resource-toolkit/

Met hierdie gratis hulpbron word daar nagedink oor wie en wat die kerk is.

Dons skryf onder andere in die VOORWOORD:

Jare gelede het die Nuwe Testamentikus Paul S Minear ‘n boek geskryf oor Images of the Church in the New Testament. Hierin het hy nie minder nie as 96 maniere raakgesien waarop in die Nuwe Testament in beeldende taal na die kerk verwys word.

Toe ek onlangs tydens grendeltyd vir die gemeente dagstukkies wou skryf wat ook sommer pitkos gee vir ‘n gemeente wat in die proses is om na te dink oor wie hulle is en waarheen hulle op pad is, het ek gemeen dat ‘n mens gerus hieroor kan nadink: hoe skryf die Nuwe Testament oor die kerk?

Minear het melding gemaak van wat hy genoem het vier “meesterbeelde”: die volk van God; die nuwe skepping; die gemeenskap van die heiliges; en die liggaam van Christus. Hy het dan ook elkeen van hierdie opgebreek in metafore wat as onderdele van hierdie beelde, of as ‘n interaksie van hierdie vier beskou kan word. Maar dan was daar ook verskeie ander wat nie onder hierdie vier belangrikes geklassifiseer kon word nie en op ‘n manier alleenstaan.

Dit in die vorm van baie kort dagstukkies wat in WhatsApp uitgestuur kon word, en ‘n kort gebed bygevoeg wat daarby pas. 

LUX VERBI

Die elektroniese Christelike Kernensiklopedie (e-CKE)

Die elektroniese Christelike Kernensiklopedie (eCKE) is die verbeterde, opgedateerde en aangevulde elektroniese weergawe van die gedrukte CKE wat in 2008 by Lux Verbi.BM verskyn het. Meer as 160 medewerkers – onder meer binnelandse en buitelandse teoloë asook filosowe, sielkundiges, letterkundiges, historici en joernaliste – het saamgewerk aan die eCKE. Hierdie ensiklopedie bevat nagenoeg 3 500 lemmas (trefwoorde met kort artikels), honderde foto’s en ’n aantal sketse. Wie in die eCKE delf, vind hierin die verhaal van die Christelike geloof van aanvang tot hede en die verskillende stromings, gedagterigtings, kerk- en algemeen-historiese gebeurtenisse wat ’n blywende invloed op die Christendom gehad het. Dit verduidelik talle Bybelse en kerklike woorde en begrippe. Dit weeg en oorweeg die bydrae van baie individue en groeperings wat ons gebring het tot waar ons nou is.
Die eCKE is ’n eerste van dié aard wat oorspronklik in Afrikaans geskryf is. Dit is ’n sleutel sodat jy God, sy Woord, sy kerk, die wêreld, die geskiedenis, jou land, jou geloof en jouself ’n bietjie beter kan verstaan.
Klik hier vir gratis toegang.

---

Lees in Lig

"My boodskap aan ander is om voluit te lewe. Leef asof môre nie gewaarborg is nie," skryf 'n LiG-leser in haar aangrypende #liggetuienis. Ná agt jaar het die Naudé’s ’n babatjie gekry. Maar min het Louise geweet dat die beproewing nie verby was nie …

#orgaanskenking #tweedekans #liginspirasie #leefvoluit #Godisgoed

Vyf ankers vir 2021

Covid-19 en die gepaardgaande grendeltyd het ons bekende wêreld op sy kop gekeer. Sekerhede wat voorheen ’n deel van ons bestaan was, is in ’n oogwink van ons weggeneem. Maar tydlose beloftes uit die Bybel kan juis in hierdie dae ’n groot bron van troos wees.

-       DEUR SUSAN GOOSEN

Jou werk lyk eensklaps anders. Die skool, die kerk, die winkels en selfs jou Vrydagaandse braai saam met vriende is nou héél anders. Terwyl mense wêreldwyd by dié andersheid aanpas en dit “die nuwe normaal” noem, gee God se Woord ons hierdie versekering: “Jesus Christus bly steeds dieselfde – gister, vandag en vir altyd!” (Heb 13:8 – Nuwe Lewende Vertaling).

Wanneer jou en almal om jou se vooruitsigte dus troebel lyk, en jou jaarbeplanning feitlik weekliks verander, kan jy weet dat God se beloftes aan sy kinders vas en seker staan.

In ’n onderstebo wêreld kan hierdie vyf beloftes jou ankers wees:

Klik hier om verder te lees

KERKBODE

Rus in die ritmes van Lydenstyd

Dit is Lydenstyd 2021 en, nog meer so as in ander jare, gaan vele mense nie kerk toe nie. Lees meer

Word ‘n vriend van Kerkbode

- Le Roux Schoeman (redakteur van Kerkbode) skryf die volgende: “Ons wil kerknuus toeganklik hou. Ons wil voortbou op die groei wat ons die afgelope drie jaar aanlyn beleef het. Dáárom het ons hulp nodig: Om ’n volhoubare en innoverende kerknuusdiens te wees, moet ons die afname in intekenaars op die gedrukte koerant aanvul met digitale inkomste. Ons intekenaartal is op drastiese wyse weens Covid-19 afgetakel, met meer as 130 gemeentes wat hul subskripsies volkome gekanselleer het. Maar goed, aan positiewe kant het ons ook gevalle waar streke (ek dink nou veral, sonder om onnodig uit te sonder, aan Namibië en Wes-Kaap, Vrystaat en ander) uit hul pad gaan om ons inhoud te help bemark op sosiale media en selfs die papierkoerant te help versprei waar ons hulpbronne opraak. Dankie daarvoor en dat ek hierdie hier kon noem.” 

VOORBIDDING

Libië

Libiese Christene vanuit ʼn Moslem agtergrond ervaar gewelddadige en intense druk van hulle families en die wyer gemeenskap om hulle geloof te herroep. Hulle – asook buitelandse Christene – is kwesbaar vir ontvoerings en moord deur Islamitiese militante groepe en georganiseerde misdaad groepe.
Sluit by ons aan in gebed vir ons broers en susters in Libië deur jou gebed skyfie hieronder af te laai.

Ontmoet vir Maizah

"Die kamer was donker, maar ewe skielik was daar ‘n man wat soos lig geskyn het. Hy het nie onwerklik gelyk nie, maar ek het gevoel ek kon aan hom raak. Hy het heeltyd langs my gestaan. Net Sy teenwoordigheid het geluk in my hart gebring. Hy was lank en Sy hare was langerig. ‘Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe,’ het Hy vir my gesê. Toe is Hy weg.” 

Maizah* het Jesus in ʼn droom ontmoet en ʼn Christen geword, maar na verskeie aanvalle het sy geen ander uitweg gesien nie as om uit Libië te vlug. Nadat sy deur ʼn groep mans aangerand is en die opsie van vierde vrou vir een van hierdie mans aangebied is, en met die wete dat selfs haar eie familie haar mag doodmaak omdat sy ʼn Christen is, was haar enigste keuse om weg te hardloop. * Naam twv sekurteitsredes verander

Bid vir Libië

• Bid vir Libiese gelowiges wat onder erge druk is, veral dié wat weens hulle geloof in hegtenis geneem is. Bid vir hulle beskerming en vrylating.

• Bid vir dié wat aan bewind in Libië is. Bid vir vrede en stabiliteit, en vir ʼn einde aan die voortdurende burgeroorlog. Jare van anargie en ʼn magstryd het baie lewens gekos en hoop vir die toekoms verwoes, en Christene en ander minderhede baie kwesbaar gelaat.

• Bid vir nuwe bekeerlinge wat gedoop is. Bid dat hulle ʼn groep gelowiges sal vind om by aan te sluit – en verheug sal wees omdat hulle Jesus gevind het.

Vakatures en Ander Advertensies

VAKATURES

Vakature in die Gereformeerde kerk

 Die Gereformeerde Kerk Walvisbaai/Swakopmund

Vakante Standplaas te Walvisbaai: PREDIKANT

 Kandidate wat aan die volgende vereistes voldoen is welkom om vir die pos aansoek te doen.

• M.Div. of M.Th. graad wat voldoen aan die vereistes soos voorgeskryf deur die Kuratorium vir Teologiese Opleiding van die Gereformeerde Kerke van Suider-Afrika.

• ’n Geordende predikant van die Gereformeerde Kerke van Suider-Afrika.

• Ten minste vyf jaar ervaring het as predikant in ’n Gereformeerde Kerk.

Aansoek Sluitings Datum: 26 Maart 2021

Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie. Net suksesvolle kandidate sal gekontak word. Rig aansoek met bewys van toepaslike kwalifikasies en u CV aan: Die Skriba – Gereformeerde Kerk Walvisbaai/Swakopmund Posbus 776, Walvisbaai of dorobdoppers@gmail.com

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op grondvlak, gelyk area, te Schanzen – Oord teen N$800 000 of naaste aanbod.  Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

• BYBELGENOOTSKAP VAN NAMIBIë

JAARVERGADERING

LAAI DIE BRIEF, AGENDA EN DIE NOTULE VAN DIE VORIGE VERGADERING HIER AF:

https://drive.google.com/drive/folders/1T1YPz9WwevkidpxpPbd-xMqMptXdtfxs?usp=sharing

Maak seker jou / jul Lidmaatsfooie is opbetaald VOOR die vergadering! Lidmaatskapfooie word benut om die prys van Bybels te subsideer! 

LAAI LIDMAATSKAPSVORMS HIER AF:

https://drive.google.com/drive/folders/1T1YPz9WwevkidpxpPbd-xMqMptXdtfxs?usp=sharing

Lede kan mense nomineer vir verkiesing op die Raad van Direkteure. (Deelnemers aan due Bible Investors Club is outomaties lede)

Giggel

Feldmuis sê: lyk my hy gaan in 2021 nie veel meer doen nie! 

---