Header

Jaargang 18 - Uitgawe 11/2021 - Donderdag  04 April 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• Oorgeneem uit die Posduif van Natal Sinode

‘n Paasoordenking vir Goeie Vrydag

– Louis Nel

Sien die oordenking op YouTube

Luister na die oordenking

Op ‘n afstand het ek Hom gevolg, my Meester. Ek het my gesig bedek sodat niemand my herken nie. Ek was skaam, kwaad vir myself omdat ek Hom daardie vorige nag so verskriklik verloën het. Maar ek was ook bang vir die woedende skare wat so aangehou het om Hom uit te jou.

Hy het moeisaam teen die opdraende uitgeloop, gedryf deur die genadelose soldate. Ek kon sien hoe die kroon van dorings pynlik in Sy kopvel steek, bloed het oor Sy gesig en nek geloop. En Sy klere was deurdrenk met bloed soos hulle Hom gegésel het. Toe struikel Hy, die kruishout was duidelik te swaar vir Sy uitgemergelde liggaam. Iemand het die swaar vrag by Hom oorgeneem, Simon van Sirene, het ek later verneem.

Ons was almal daar, maar almal het ver gestaan, te bang dat ons óók vervolg sou word, almal buiten Johannes. Hy was vreesloos by die vrouens, Maria en die ander. En toe kruisig hulle Hom. Ek het my kop weggedraai toe hulle die dik, ruwe spykers deur Sy hande en enkels kap, my ore toegedruk om nie te hoor toe Hy skreeu van pyn nie.

Dit was die langste dag van my lewe. Daar aan die vloekhout het my Meester gehang in die bloedige son, nakend, gestroop van al Sy klere en waardigheid. Rondom Hom, die Romeinse soldate en die spottende, jillende skare. Selfs die moordenaar aan die kruis langs Hom het spottend na Hom gekyk en Hom uitgelag. En toe die ander moordenaar sy maat berispe, het my Meester die totaal onverstaanbare gedoen. Hy het hom vrygespreek! “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees,” het my Meester vir die moordenaar gesê. Later het ons duidelik gehoor hoe Jesus tot God bid oor die spottende skare wat Hom gekruisig, gespot, gepynig het: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” Ek kon dit nie verstaan nie! Sou dit beteken dat selfs ék vergewe is vir my gruwelike verloëning die vorige aand?

Daar was ‘n aardbewing en ‘n sonsverduistering, grafte het oopgegaan, dooies het opgestaan, die voorhangsel het middeldeur geskeur - tekens dat God uit die hemel met ons gepraat het. En toe hoor ek hoe my Meester hard uitroep: “Eli, Eli, Lama Sabagtani!” Ek het yskoud geword by die aanhoor van hierdie woorde – “My God, My God, waarom het U My verlaat?” Ek het in trane uitgebars en onbeskaamd gehuil voor almal.

Toe sterf Hy.

Die geharde Romeinse soldaat langs die kruis het geskok die woorde uitgestotter: “Waarlik, waarlik, Hy wás die Seun van God!”

*******^*******

 Ons het Hom afgehaal van die vloekhout
Sy liggaam nou leweloos
Die liggaam wat sovéél lewe gegee het
Nou gebroke, doodsbleek, bloedbevlek
Lewenssap wat uit Sy deurboorde sy vloei
Water en bloed.

 Sy Hande, deurboor
Hande wat sovéél genees het, gedien het
Skares gevoed het, gebid het
Nou dood, verskeur deur ruwe spykers
Sy liefdevolle dierbare hande.

 Sy voete, vergruis
Voete wat soveel myle geloop het om sondaars te soek
Wyd en syd die goeie nuus te versprei
Voete, gewas met trane, gesalf met nardus, afgedroog met hare
Ander se voete het Hy gewas
Sy stukkende voete, nou yskoud.

 Sy hoof, stukkend gesteek
Waarop ‘n koninklike kroon moes rus
Nou bekroom met ‘n doringkroon
Koninklike hoof, bloedbevlek.

 Sy oë, dof en dood
Het eens gesprankel, lewe gespreek
Vol liefde, medelye, sielsverrykend
Oë vol vuur wat sondes deurboor
Oë so sag, wat sondaars roep
Sy deurdringende oë, nou dof en blind.

 Sy stem, doodstil
Eens sagmoedig, vol wysheid
Vol liefde, bemoediging
Spreek lewe, vergifnis
Nou stil en dood
Sy dierbare stem, nou stil en dood.

 Ons het Hom afgehaal van die kruis
Neergelê in die klipgraf, koud.

---
---

 Nog Teologie Graduandi gelewer

Saterdag is daar weer fees gevier toe 'n klompie NETS studente wat suksesvol hul 4 jaar BTh grade voltooi het kon deelneem aan 'n gradeplegtigheid - weliswaar onder Covid regulasies

Feldmuis sal in die volgende uitgawe hieroor beter berig - ons sê solank geluk aan elke suksesvolle kandidaat en welgedaan aan Dr De et Strauss - prinsipaal van NETS

Dis gaan die eerste keer wees dat ons in Namibië Kinderbybels het in Oshikwanyama, Oshindonga, Herero en Khoekhoegowab (ook Engels).

Die Kinderbybel bevat 101 Bybelstories wat elke kind moet weet.

Nie net in skriftelike formaat nie, maar ook in oudio formaat op son-aangedrewe spelers.

Ons openingsaanbod is N$200 vir ‘n Kinderbybel (nét tussen 26 Maart en 16 April); en ons stel dit op die 26ste en 27ste Maart in Swakopmund en Walvisbaai bekend.

• Vanaf die 27ste aan sal die Kinderbybels ook beskikbaar wees by Cornerstone Walvisbaai en Buchhandlung Swakopmund.

• En natuurlik by ons Bybelwinkels.

Mense kan ook deelneem aan ons BORG 'N KINDERBYBEL VIR 'n MINDERBEVOORREGTE KIND projek en N$200 by te dra om ‘n Kinderbybel in die hand te sit van ‘n minder-bevoorregte kind.

Mense kan inskryf om te hardloop vir 101 Bybelstories!

Op die 10de April.

‘n Span van 3 wat saam deelneem maak dit moontlik om ‘n son-aangedrewe speler in die hande te sit van ‘n minder-bevoorregte kind wat nie kan lees/ skryf nie.

Hier is die elektroniese skakel na die inskrywingsvorm:

https://drive.google.com/file/d/1hgbuhgr5Vg5heInF9izh6JFZaBeOsl0C/view?usp=sharing

---

COVID-19 en ons

Goeie nuus vir byeenkomste - ons mag 100 wees!

Die minister van gesondheid, dr. Kalumbi Shangula het by die 26e Covid-19 voorlegging gepraat. 'n Saak van groot kommer is dat daar veel meer sterftes aangeteken is vir Maart as wat die WGO voorsien het - byna 'n derde meer.

Dit tesame met 'n 'n baie breër verspreiding daarvan tot in die uithoeke van die land sodat dit wil voorkom asof die land 'n derde vlaag sal ingaan sonder dat daar 'n beduidende daling in die infeksie kurwe was.

GOEIE NUUS

Vir kerke en ander organisasies is die goeie nuus dat die beperking van 50 persone wat byeen mag kom opgeskuif is na 'n 100 persone, binnenshuis en opelug byeenkomste het beide die plafon.

Uit die annale

UIT ANDER OORDE SE ANNALE

1 April 1859 | Sendeling verloor vrou en vier kinders in skeepsramp by Walvisbaai

Die Rynse sendeling eerw. Johannes Rath, sy vrou en ses kinders het in Oktober 1858 per skip oor Walvisbaai na Kaapstad gereis om die twee oudstes (Emma en Anna) in 'n skool te sit en met die vooruitsig om eerw. Rath se Herero-woordeboek van 3 900 woorde daar te laat druk. 

Met hul terugkeer ly die gesin op hierdie dag by Walvisbaai skipbreuk en verloor eerw. Rath sy vrou en vier van sy kinders, wat in die ramp omgekom het. 

Adinda Vermaak vertel die verhaal van die skeepsramp by Walvisbaai in haar boek "Kroniek van ’n kontrei, die verhaal van die NG kerk Kuilsrivier": 

“In 1859 het eerw. Rath, sy vrou, hul ses kinders en 'n diensmeisie van Damaraland, Katuti, na Stellenbosch gereis om die oudste twee dogtertjies, Emma Catherina (10) en Anna (8), by die Rynse Instituut (vandag Rhenish Meisieskool) te los vir hul skoolopleiding. Hy het die storie van die tragedie wat hulle gesin hierna getref het in 'n aangrypende brief aan sy twee dogtertjies op Stellenbosch beskryf.

“Op 25 Maart 1859 het die Rath-gesin in Kaapstad aan boord van die vragskip die Flora gegaan vir die seereis terug na die sendingstasie in Damaraland. Hulle was op 1 April reeds redelik na aan Walvisbaai toe eerw. Rath tydens aandete hoor hoe iemand na die kaptein roep. Kort daarna kon hulle voel hoe die skip teen die seebodem skuur. 

"Eerw. Rath het dadelik sy vrou, wat die dag siek en koorsig was, gaan roep en hul vier klein kindertjies uit hul beddens gaan haal. Toe hulle op die dek kom, het die branders reeds een deel van die bolwerk stukkend geslaan. Hy het verskeie van die bemanning gevra om te help dat hulle gesin ook hoër in die takelwerk kon opklim. Niemand wou egter help nie; elkeen het net na homself omgesien.

“Die enigste plek waar die Rath-gesin en hul diensmeisie kon staan, was op die trap. Aan die bokant was eerw. Rath met die tweejarige Mariechen en die vierjarige Johannes in sy arms. Verder ondertoe, waar hy haar nie kon sien nie, maar wel kon hoor, was sy vrou, Anna, met die baba, Leopold, en Katuti met die sesjarige Hermann, wat dapper probeer het om nie te huil nie. 

"Die yskoue branders het weer en weer oor hulle gespoel. Toe hy besef dat Mariechen in sy arms dood is, besluit hy om dit liewer nie vir sy vrou te sê nie. Hulle twee het hardop gebid en Bybeltekste vir mekaar opgesê en gereed gemaak om te sterf. Ná ongeveer 'n uur in die ysige water het sy vrou gesê: ‘Vader, Leopold het gesterf.’ Hulle het toe besluit om die dood stil in te wag.

“'n Rukkie later het Katuti gesê: ‘Hermann, na koka (Hermann is dood).’ Van sy vrou het hy niks verder gehoor nie. Later het hy by Katuti gehoor dat – kort nadat Leopold dood is – die tou waaraan sy vasgehou het uit haar hande geglip het. Sy het agteroor weggesink in die yskoue water. Eerw. Rath het die twee lewelose liggaampies van sy kinders, wat hy steeds in sy arms vasgehou het, aan die water oorgegee. 

"Ná 'n ruk het hy, bedwelmd geslaan deur die branders, besef dis sy plig om sy eie lewe te probeer red en hy het Katuti, wat ook nog gelewe het, aangespoor om hoër te klim. Behalwe die vyf lede van die Rath-gesin het drie bemanningslede ook omgekom.

“Nadat hulle gered is en uiteindelik Walvisbaai bereik het, het eerw. Rath desperaat langs die kus begin soek na die liggame van sy vrou en vier kinders. Al wat egter uitgespoel het, was 'n koffer van sy vrou. Die slot was oopgebreek en alles was gesteel, behalwe sy Damaraboeke. 

"In die koffer was ook 'n bladsy met 'n preek wat hy op 16 Mei die vorige jaar gelewer het oor die woorde: ‘Dein Wille geschehe / auff Erden / wie im Himel.’ (‘Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel,’ Matt. 6:10.) Aan die einde van die preek kon hy nog dofweg die volgende woorde uitmaak: ‘Der HERR hats gegeben / der HERR hats genomen / Der name des HERRN sey gelobt.’ (‘Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here,’ Job 1:21.)

“In die laaste deel van die ontroerende brief probeer hy sy twee dogtertjies daar ver op Stellenbosch moed inpraat. Hy vergelyk hul moeder se beproewing met dié van Christus aan die kruis. As troos vertel hy dat sy 'n kort rukkie voor haar dood vir hom gesê het dat sy ‘geheel nie onrustig’ voel nie, en hy herinner hulle daaraan dat Christus, op sy beurt, moes uitroep: ‘My God, my God, waarom het U My verlaat? (Matt. 27:45)."

Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Familie Nuus

Lief en leed

• Dit gaan minder goed met Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo) nadat sy kanker weer opgevlam het. Hy het op15 Maart weer ‘n behandeling gekry. Hy moet elke 3 weke ingrypende chemo terapie kry.

• Ons dink aan ds Thijs van der Merwe wat aansterk tuis nadat Covid-19 'n nare nadraai gemaak het: Hy is die week positief getoets vir Covid-19 long wat 'n toestand is waarin bloekklonte in die longe ontwikkel wat potensieel gevaarlik is. 

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Elaine Pienaar, Windhoek Eros 07/04 081-2266246 zackpienaar25@gmail.com / zackpienaar68@icloud.com  

• Dirk Coetzee, Oewer 13/04  081 816 6146 nogemeente@gmail.com

• Ons Feldmuise sê Baie geluk!

Opleidingsgeleenthede

Werkswinkel: Opleiding van Begeleiers van ’n Bedieningsdiagnose in Gemeentes

Excelsus gaan in die volgende jaar ’n reeks werkswinkels op verskillende plekke aanbied waar predikante en ander gemeenteleiers opgelei word as begeleiers van ’n Bedieningsdiagnose in gemeentes.
Die werkswinkel berus op die werkboek “Bediening in en van Missionale Gemeentes” wat in 2016 deur Malan Nel en Kennon L Callahan gepubliseer is.
Prof. Malan Nel wat die aanbieder van die werkswinkel is, gee die volgende agtergrond:

Sedert 1991 was dit my voorreg om by ongeveer 150 gemeentes in verskillende denominasies, maar hoofsaaklik in die NG Kerk, prosesse in die ontwikkeling of opbou van missionale gemeentes te fasiliteer. Deel van hierdie fasilitering was groep- dinamiese diagnoses van bedieninge en funksionering in hierdie gemeentes.
Ek is op n stadium in my lewe en bediening dat ek graag plaaslike pastors wil oplei om sodanige diagnoses te begelei.
My oortuiging is dat gemeentes wat trots is op hulle geskenkte identiteit in Christus byna logies begin vra: hoe gaan dit met ons? Die bedieningsanalise en diagnose waarmee ek werk, help gemeentes om te soek na die sterkpunte in hulle bedieninge.
Die nuwe werkboek (Nel en Callahan 2016) is gebou op ’n teologies gemotiveerde nadenke oor wie ons is en wat ons doen. Daar is by my ’n besliste keuse teen ’n bestuur-wetenskaplike, leier gedomineerde, verskraling van die gemeente tot ’n organisasie wat met beplanning ‘reg gemaak’ kan word.
Dit gesê: hoe beter ons ons God gegewe identiteit besef, hoe meer noukeurig onderskei ons waar ons is, hoe dit gaan en soek ons saam waarheen ons op pad is. Dit is nie ’n leier-gedomineerde evaluering van gemeentes is nie, maar ’n diagnose deur die gemeente self, ’n gemeente wat weet dat die bediening hulle s’n is. Die verwagting is dat minstens 20% van die gemiddelde erediensbywoning aan die diagnose deelneem.

Jy word hiermee uitgenooi na ‘n volgende werkswinkel vir die opleiding om as fasiliteerder self sodanige diagnoses te begelei.
Datum: 13 - 14 April 2021. Dag 1 09:30 – 17:00; Dag 2 08:30 – 12:30
Plek: Gemeente Sentrum, NG Gemeente Stellastraat
Koste: R 390-00 wat die volgende insluit:
· Werkboek: Bediening in en van Missionale Gemeentes. Gemeente Diagnose (word by die werkswinkel beskikbaar gestel).
· Drie verversings en ete
Inskrywing geskied deur middel van Google Forms: https://forms.gle/ZAN2J7ioymLjv59o9Aanbieder: Malan Nel
VBO-punte: 10
Bankbesonderhede: Teologiese Studente en ander Opleidingsfonds, ABSA, Rek: 1420830463, Tak: 632005, Tipe: Tjek, Verw: VBOnaam en van
Sluitingsdatum: 8 April 2021
(Rika van Rensburg – Sekretaresse: Excelsus)

Churches, Channels of Hope Facilitator Training

Stillebosch Retreat, Anathoth Farm, Stellenbosch

Datums:  3-5 Mei 2021

30 VBO Punte vir NGK predikante.

Doel

Om geestelike leiers toe te rus met die toepaslike houdings, kennis en vaardighede om kanale van hoop te word en om gemeenskappe te begelei tov HIV/Vigs.

Die kursus Kerke, Kanale van Hoop program bied ook gereedskap aan wat gemeentes en gemeenskappe help om te reageer op die nood wat HIV en Vigs meebring.

Lees meer en Skryf in

Vind hierby aangeheg agtergrond tot en die aansoekvorm vir die Kerke, Kanale van Hoop Fasiliteerdersopleiding wat einde Maart afskop by Anathoth.

•  Dit is ‘n gesamentlilke inisiatief tussen Diaconia (Vigstaakspan) en CABSA.

• Laai die dokument hier af

• Hugenote Kollege (VBO Forum):

Uitvoerende kortkursusse van die Skool vir Sosiale Innovasie

• Mentoring en Afrigting, Persoonlike Meesterskap en Emosionele Intelligensie vir Sosiale Besigheid

Datum: 19 Mei

Inligting/inskrywing is aanlyn beskikbaar: Kliek hier

---

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Clem Marais skuif die week weer onder die Kameelboom in om te kuier met dr De Wet Strauss (NETS prinsipaal en Academia leraar) en ds Marco Koch van Windhoek Eros oor die Pase en die teks wat uitgesit is vir 11 Maart: Handelinge 4:32 - 35. Luister eerskomende Sondag 04 April om 12:00 (of Dinsdag 06/04 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi 

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Ons vertrou die rekenaar probleem met ons Potgooi is uitgesorteer EN vra verskoning dat afgelope Dinsdag se uitsending 20 minute laat eers geloop het!

Publikasies

• CLF

Die 2021 Pinksterreeks is nou vanaf CLF se webtuiste aflaaibaar onder “Resources – Toolkit for ministry” - https://clf.co.za/resource-toolkit/

Pinkstertyd 2021 - Die Heilige Gees maak heel en nuut

 Die fokus van die 2021 Pinksterreeks is op die heling van ons gebroke werklikheid te midde van die Covid-19 pandemie en die baie ander uitdagings wat ons land tans in die gesig staar.  Daar is ‘n donkerte aan die tyd waarin ons leef, en ons smag na lig, na heling, na lewe.

Hierdie ontwrigtende tyd roep allerlei vrae en temas op: vrae oor God se teenwoordigheid/afwesigheid/versluiering in hierdie tyd; die mens se verlange na hoop/troos/betekenis; die heelmaak van verhoudinge; die heelmaak van die kerk, die heelmaak van die natuur; die heelmaak van waarheid; die heelmaak van gemeenskappe; die heelmaak van geloof, ens.

Hierdie heel- en nuut maak is veral die werk van die Heilige Gees, as derde Persoon in die Drie Eenheid. Verskillende fasette van die Gees se werksaamhede word hier belig.

Die reeks is vanjaar uitgewerk deur leraars van die NG Kerk, VGKSA en NGKA verbonde aan die Departemente “Praktiese en Missionale Teologie” en “Historiese en Konstruktiewe Teologie” van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van die Vrystaat. Ons is dankbaar vir hulle gewilligheid en kundige bydraes.

Die 10 temas van hierdie reeks is die volgende:

Hemelvaart en die aardse werk van die Gees (Die Gees van Christus) [Dr  Eugene Baron]

Hoekom is die Gees gestuur? (Identiteit en kernwerksaamheid van die Gees) [Dr Eugene Fortuin]

Die Gees help ons om te glo (open ons oë en harte – “unveiling” [Dr Andries Hoffman] 

Die Gees lei ons in die hele waarheid (kennis, onderskeiding) [Dr Lyzette Hoffman]

Die Gees vertroos en genees (individue en gemeenskappe) [Dr Juanita Meyer] 

Die Gees bou, bemagtig en lei die kerk [Prof Kobus Schoeman]

Die Gees herstel en herskep die natuur (ekologie) [Prof Jan-Albert van den Berg]

Die Gees help ons bid (aanbidding en voorbidding) [Dr Suzanne van der Merwe]

Die Gees skep gemeenskap met God en mekaar (eenheid, versoening) [Prof Pieter Verster]

Die Gees roep en stuur ons na die wêreld – met hoop [Dr Wessel Wessels]

• Die reeks word geborg, versorg en versprei deur die Christelike Lektuurfonds www.clf.co.za

VOORBIDDING

Iran

Die Iranse regering sien die bekering van Moslems na Christenskap as ʼn poging deur Westerse lande om dié land se Islamitiese regering te ondermyn. Christene vanuit ʼn Moslemagtergrond word die meeste vervolg – hoofsaaklik deur die regering, maar ook deur hulle families en gemeenskappe. 

Sluit by ons aan in gebed vir ons broers en susters in Iran deur jou gebedskyfie hieronder af te laai.

Ontmoet vir Darya*

Die harte hier is so gereed dat baie mense hul lewens vir Christus gee wanneer ons evangeliseer. Byvoorbeeld, wanneer gelowiges in ʼn taxi, bus of ander publieke plek oor Jesus Christus praat, smeek baie mense in trane om meer te hoor. Ongelukkig is daar baie om te oes, maar die arbeiders is min. Ek is seker as ons meer mense in ons bediening gehad het, sou die meerderheid van ons samelewing glo.”

Darya* is ʼn enkelma en huiskerkleier wat in Iran woon.

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir Iran

• Bid vir gelowiges wat geïsoleerd is. Baie Christene durf nie hulle geloof met enigiemand om hulle deel nie en ken nie enige ander gelowiges nie. Hulle maak staat op aanlynhulpbronne om meer oor God te leer.

• Bid vir Christene wat tans in die tronk opgesluit is weens hul geloof. Die toestande is baie sleg in Iranse tronke en die pandemie het dinge verder vererger.

• Bid vir diegene wat voorspraak maak vir die regte van Christene in Iran, beide binne en buite die land, dat daar na hulle geluister sal word en dat God hulle sal beskerm.

Vakatures en Ander Advertensies

 Die Gereformeerde Kerk Gobabis

Vakante Standplaas te Gobabis

PREDIKANT

Kandidate wat aan die volgende vereistes voldoen is welkom om vir die pos aansoek te doen.

• BTh, BTh Honneurs en ‘n M.Div. grade het, of soortgelyk wat voldoen aan die vereistes soos voorgeskryf deur die Kuratorium vir Teologiese Opleiding van die Gereformeerde Kerke van Suider-Afrika

•  ‘n Geordende predikant van die Gereformeerde Kerke van Suider-Afrika

Aansoek Sluitings Datum: 31 Maart 2021

Net suksesvolle kandidate sal gekontak word. Rig aansoek met bewys van toepaslike kwalifikasies en u CV aan:

Die Skriba – Gereformeerde Kerk Gobabis Posbus 146 – Gobabis (gerfgbs@iway.na)

 

 Die Ned Geref Kerk Oranjemund gemeente

Vakature vir Brugleraar

Amptelike opleiding vir brugbediening, aangebied deur die Sentrum vir Kontekstuele Bediening wat gekoppel is aan die Teologiese Fakulteite by die Universiteite van Stellenbosch of Pretoria, is ‘n minimumvereiste.

Gemeenteprofiel:

Oranjemund is ‘n plattelandse myngemeenskap, geleë in die Tsau/Khaeb Nasionale Park waar die Oranjerivier uitmond in die Atlantiese oseaan. Die gemeenskap is afhanklik van die myn en baie inwoners is NAMDEB werknemers. Sedert 2017 is die gemeente van NG Kerk Rosh Pinah, ‘n myndorp geleë 100km vanaf Oranjemund, deel van die gemeente. Met die oopstel van die dorp en die verandering in die myn se lewensverwagting, het die dinamika van die dorp baie verander en bygedra tot ‘n aansienlike vermindering in die gemeente se aantal lidmate. Die gemeente se leraar is ook skielik aan die einde van 2020 oorlede wat verdere ontwrigting en trauma in die gemeente veroorsaak het. Die kerkraad beskou die hulp van ‘n brugleraar dus as noodsaaklik vir gemeenteherstel.

Leraarsprofiel:

• Moet ‘n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wees.

• Moet ‘n passie vir brugbediening hê.

• Moet ervaring as brugleraar hê.

• Moet Afrikaanssprekend wees.

Aansoeke: Aansoeke sluit op Maandag, 7 April 2021 om 13:00 en moet elektronies ingedien word by: ngomd@iway.na vergesel van:

• Verkorte CV met bewys van brugleraarondervinding

• Kortlikse beskrywing van die aansoeker se brugbedieningsvisie.

• Namibiese burgerskap sal voorkeur geniet.

Onderhoude sal d.m.v. virtuele Zoom vergaderings gehou word. Slegs met kandidate op die kortlys sal gekontak word.

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op 3de vloer in toringblok @ N$700 000 of naaste aanbod. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

Giggel

Feldmuis sê: Dalk is die ding toe gelees!

---