Header

Jaargang 18 - Uitgawe 14/2021 - Donderdag  22 April 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Die moderatuur sweet saam 

Die moderator dr André Olivier lei die moderatuur in die evaluering van die uitvoering van die sinode 2016 opdragte aan die moderamen en die beplanning van die Augustus vergadering.

Die vergadering is uitgestel omdat die kantoor sleg deurgeloop het onder Covid en steeds die effek voel. Die administratiewe beampte se afsterwe het die helfte van die mannekrag gestroop en die algemene sekretaris is steeds op die krukkelys agv die nadraai van Covid.

Die moderatuur het dr Koos Keyser aangestel om te kom help met die prosesse en beplanning vir die sinode. Johannes Maritz wat die assessor is, is saam met Koos verantwoordelik vir die beplanning van die sinode, agenda vorming en die inligtingsessies met almal wat belangstel in oploop na die sinode.

Die moderatuur sal ook met ringe kontak om besoeke te reël waar knelpunte, vrae ens. hanteer kan word in oploop na die sinode. Hulle hoop dat die luister geleenthede waar veral hulle wil luister na die plaaslike leierskappe, maar ook gereed is om vrae te antwoord en sake toe te lig en uit te klaar.

Die moderatuur is reeds bewus van ‘n klompie sake wat spesiale aandag gaan vra, soos die prosesse in die sinode tussen vergaderings, taakspanne se funksionering, Skrif gesag, Selfde geslag verbintenisse en veral die verinheemsing en uitbou van die NGKN as ‘n onafhanklike kerk – wat uiteraard ook die verhouding met die Algemene Sinode insluit.

---

• Kunene vir Christus

Paas uitreik 2021 Kaokoland

Gewoonlik is die Paasnaweek tyd vir 'n groot Paassaamtrek in Kaokoland - die jaar, agv van die droogte veral maar ook Covid was daar eerder 'n Paas Uitreik wat verskillende punte besoek het van 1 - 5 April.

Op die foto onder is die kerkgebou van Ongondjanambari.

’n Konvooi van vier voertuie ry Omuzenga binne. Getsemane-aand se skemer groet ons, so ook Lucia Kasengo en die mense van Omuzenga. Erik, Hester, Pieter, Estelle, Naudé, Eugene, Mandie, Chris, Jessie, Sienta-Marie, Christoff, Lisa, Bertus, Laurika, Lizette, ds Jason asook Bedenita vier Paasfees in Kaokoland. Jesus se lydensweg op die Jesusfilm Donderdagaand, word op Goeie Vrydag met gewyde erns en diepe vreugde gevier met Nagmaal en woordverkondiging. God se ontsagwekkende heiligheid en onpeilbare liefde vir sondaars ontmoet mekaar op die kruis! 

“Oor óns sondes is hy verbrysel; ...die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom....Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel” Jesjaja 53. Na Goeie Vrydag se erediens reis ons verder na ander geloofsgemeenskappe om Paasfees ook saam met hulle te vier.

Ses nuwe sinkplate vir Fatima Kakongo se huis!  Pieter Krone herstel haar rystoel en Mandie se boodskap bemoedig ons om die Here te dien! Fatima, Boneka en Cornelia is verheug oor ’n 50 kg mieliemeel donasie en ons is die Here ook dankbaar vir een ton mieliemeel wat ons by die verskillende geloofsgemeenskappe kon uitdeel.

Mateus en Vateelapo Kahuva en hul mense is bly in die Here vir die reën wat reeds geval het. Ons vertrou die Here saam met hulle vir goeie opvolg reën. Saterdagaand se Jesusfilm word opgevolg met Opstanding-Sondag: ’n feesdiens wat fokus op Christus wat waarlik opgestaan het, en die Satan, die sonde en die dood oorwin het!

Dhimba NT “Oral Bibles” word aan drie vrouelidmate gegee. Katetete Ruunda en sy gemeente van Ongondjanambari wag al die hele dag. Half ses ontmoet ongeveer 80 gelowiges in Katetete se mopaniepale-kerk! Die Jesus wat opgestaan het, sit aan die regterhand van die Vader vanwaar Hy vir ons intree en pleit (Romeine 8: 34).  Die Woord, die nagmaal bind ons saam, gewas in Sy bloed. Tjazaputi Ruunda skenk ’n bok vir ons; sy bloed herinner aan die gekruisigde Christus! Baie mense, ongeveer 200, die meerderheid kinders, kyk die film van die gekruisigde Jesus!

---

Nuwe aankomelinge in Walvisbaai moedergemeente

Die foto bo is geneem kort nadat Joah en Josh du Plessis hul opwagting gemaak het op Walvisbaai. Mamma Natania en pappa Vian is oorstelp met vreugde oor die mannetjies se aankoms - en soos d Dirk de Vos van Grootfontein opgemerk het - die voordeel van 'n tweeling is dat albei die oupas vernoem kan word op een slag!

Ons wens hulle geluk en sterkte toe met die pajama dril wat voorlê

Ontmoet Riaan – 2e jaar student by NETS

Riaan van Zyl is ‘n 2e jaar student by NETS.

Van een ding was Riaan oortuig: die roeping wat hy van die Here ontvang het om teologie te studeer. Waar en hoe hy hulp sou ontvang om te studeer. Riaan het ‘n beurs van die Namibiese sinode ontvang.

En nou is die res geskiedenis! Kyk gerus na die video op NETS se facebook-blad.

---

COVID-19 en ons

Geen grap

Toe Dirk Louw my kollega van jare vir my vertel hoe dit is om van Covid te herstel het ek empaties geluister - maar gesukkel om alles te begryp!

Dirk ken ek meer as dertig jaar. 'n Man met sober gewoontes, 'n gesonde lewenstyl, wat byna elke dag in die gym is, wat nie 'n ons oorgewig is nie, wat altyd gesondheidsbewus was.

Toe tref Covid hom en word hy oornag iemand wat nie die drie trappe na sy kamer kan klim nie.

Wie se foto my ontstel het...

Wat - as Izane vir hom vra of hy koffie wil hê - "Ja" sê, maar as sy die beker vir hom neersit wonder hoekom het ek "Ja" gesê? Hoe gaan ek nou daai beker optel?!

Toe hy terugkom om weer te begin werk gaan sit ek by hom en bepreek hom oor alles wat ek gelees en gehoor het oor Covid en dat hy homself nie moet ooreis nie. Nou die dag vertel hy my toe alles wat ek hom vertel het met die naskrif - dis mos wat jy vir my gesê het!

En ek besef, dis maklik om dit vir die ander ou te vertel.

Dis 'n ander koppie tee as jy self 7 weke later nie jou kop in die oggend kan optel nie. Of die hele dag naar, duiselig en met 'n knaende hoofpyn deurworstel. Of voel of jou spiere net rubber is - soos die hamstrings ophou funksioneer tydens 'n 400m resies as jy nie so heeltemal fiks is nie. Of jy net geen energie het en lusteloos is. Of wanneer jy stupid goed doen omrede jy sukkel om te fokus. Of as jy voor die hand liggende goed vergeet - in die middel van 'n sin agterkom jy weet nou nie meer waaroor jy gesels nie.

Dan sê jy vir almal wat wil hoor of nie wil hoor nie: Was jou hanne, dra jou masker, bly weg van kontak, behou afstand. Dié ding is geen grap nie.

Ek weet daar is gelukkiges wat klaarblyklik sonder enige erge inperking die ding oorkom. Maar daar is die ander klompie wat selfs na die 6 maande waarvan baie praat steeds bly sukkel.

- Thijs van der Merwe

Uit die annale

WAT WAS, SAL WEES!

Hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde!

In Junie 1992 skryf ds Johannes Maritz in sy hoedanigheid as skriba van die Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening (SKG) ’n brief aan al die Ringskommissies:

• “Die SKG het op sy vergadering 18 Maart kennis geneem van gemeentes en leraars wat moeilike tye beleef weens die finansiële klimaat en baie ander omstandighede,” skryf hy. “Ringe word gevra om vroegtydig probleemsituasies te identifiseer en daarvoor te beplan. Ringe moet nuut dink oor die aangeleentheid.”

Dalk moet die Sinodale Kantoor maar net dieselfde briefie 29 jaar later weer uitstuur…

Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Gebedsgids vir gebruik tydens Ramadan

Die Jerigo Mure Gebedsnetwerk laat weet hul 30-dae-gebedsgids vir Ramadan is pas beskikbaar:

Ramadan, 'n vastyd vir 30 dae, is een van die vyf pilare van Islam. Honderdduisende Christene bid wêreldwyd gedurende Ramadan vir Moslems. Ons gebede is dade van liefde vir Moslems - ons dra hul laste, toon begrip vir hul kommer and tree namens hulle by God in.

Gebruik gerus die gebedsgids as gemeente.

- Met dank oorgeneem uit Grenspos

Familie Nuus

Lief en leed

• Ons verwelkom Joah en Josh du Plessis - die twee bulletjies het hul opwagting gemaak in Walvisbaai se pastorie - geluk aan Natania en Vian met die aankomelinge! 

Ons dink aan hulle:

• Dries en Sunita Burger (tot onlangs Pionerspark en sedert 1/04 Windhoek gemeente). Sunita het 'n rare aandoening - die kardioloog wat na haar kyk behandel haar vir wat te make het met spasmas in haar are. 

• Mornay le Roux (Emeritus, Leonard gemeente), het Fase 4 longkanker met gewasse wat aan beide lobbe groei. Hy het voor verlede naweek 'n terugslag gehad en is in Medi Clinic op Hermanus opgeneem. Hy is verlede Dinsdag oorgeplaas na die Spesiale Sorgeenheid. Ons dink aan hom, eggenote Helene en hulle drie kinders.

• Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo gemeente) se kanker het weer opgevlam. Hy het verlede week weer ‘n chemo terapie sessie gehad

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Thinus Coetzee Maltahöhe 23/04  +27732671528   thinuslandie@hotmail.com

• Peet van Zyl, Gobabis 23/04 081-1247785 peet.eden@gmail.com

• Sharné van der Walt, Windhoek Wes 26/04 081-4474082  sharne@ngwes.com

• Vian du Plessis, Walvisbaai 28/04 081-8379884  viandup@gmail.com

Ons Feldmuise sê Baie geluk!

Opleidingsgeleenthede

HospiVision: A short online course in spiritual care and counselling of the sick

– presented by dr Retha Kruidenier

- 24-26 May

At the end of this programme attendees will:

• Have a better understanding of the impact of illness on the person and his/her relationships;

• Understand the modern health care environment and how to operate in this environment (what to say and what not to say)

• Mastered basic counselling skills to support the sick person and his/her family;

• Be able to offer spiritual care and guidance in different situations.

It is a basic introduction to spiritual care and counselling for the sick. Whether you are just starting out in a counselling career, or want to add to your current counselling knowledge, the course will definitely add value. You can register on the website here - http://bit.ly/spiritual-care-for-the-sick - or email Wanda de Jager at wanda@hospivision.org.za

We look forward to welcoming you to the course!

---

Churches, Channels of Hope Facilitator Training

Stillebosch Retreat, Anathoth Farm, Stellenbosch

Datums:  3-5 Mei 2021

30 VBO Punte vir NGK predikante.

Doel

Om geestelike leiers toe te rus met die toepaslike houdings, kennis en vaardighede om kanale van hoop te word en om gemeenskappe te begelei tov HIV/Vigs.

Die kursus Kerke, Kanale van Hoop program bied ook gereedskap aan wat gemeentes en gemeenskappe help om te reageer op die nood wat HIV en Vigs meebring.

Lees meer en Skryf in

Vind hierby aangeheg agtergrond tot en die aansoekvorm vir die Kerke, Kanale van Hoop Fasiliteerdersopleiding wat einde Maart afskop by Anathoth.

•  Dit is ‘n gesamentlilke inisiatief tussen Diaconia (Vigstaakspan) en CABSA.

• Laai die dokument hier af

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die Kameelboom oor die teks wat vir 02 Mei uitgesit is: handelinge 8:26 - 40. Luister eerskomende Sondag 25 April om 12:00 (of Dinsdag 27/04 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

DEUR SKRYF­WERK SKEP SY ’N RUIMTE VAN RUS EN REFLEKSIE

26 Maart 2021Luané McLachanBoeke en Media

Die alfabet van oorvloed deur Lizette Murray
Uitgewer: Bybelkor, 2020

Wat ’n bederf was dit nie om Die alfabet van oor­vloed deur Lizette Murray te lees nie! Elke hoofstuk is kort, maar treffend. Ek moes myself dwing om ’n bietjie stadiger te lees en elke gedeelte mooi te oordink nadat ek dit gelees het. Hierdie boek sal ’n uitstekende keuse wees vir enigiemand wat diep aangeraak en aan die dink ge­sit wil word, veral as jy dit geniet om tydens jou stiltetyd te skryf.

Lees hier verder….

VOORBIDDING

Irak

• Streek                         Midde-Ooste

• Bevolking                    41 503 000

• Christelike bevolking    175 000 (0,4%)

• Meederheidsgeloof        Islam

• 2021 Ranglysposisie      11

• 2020 Ranglysposisie      15

Ná jare se geweld heers daar ʼn onsekere vrede in Irak – maar 2020 het weer herhaaldelike gewelddadige betogings sien opduik, met die onstabiliteit in die land wat as katalisator dien vir die voortslepende vervolging van Christene. Christene vanuit ʼn Moslem agtergrond hou dikwels hulle geloof geheim oor die druk en dreigemente wat hulle waarskynlik van hul uitgebreide familie, stamleiers en die wyer samelewing sal ontvang.

Islamitiese ekstremiste wat Christene aanval en ontvoer, is ook steeds aktief in Irak. Die regering diskrimineer ook op verskeie vlakke teen Christene, van die werksplek tot by kontrolepunte. Godslasteringswette kan ook teen diegene gebruik word wat probeer om die Evangelie te versprei.

Sluit by ons aan in gebed vir ons broers en susters in Irak deur jou gebedskyfie hieronder af te laai.

Ontmoet vir Ammar*

“Tydens hierdie krisis word ons weereens herinner hoe swak die mens is en hoe baie ons die Here se redding nodig het.”

COVID-19 terroriseer groot dele van die wêreld. Dit is reeds ʼn groot uitdaging vir lande met ʼn goeie gesondheidstelsel om die virus te beveg, maar in Irak is dit selfs nog groter – ʼn land wat uitmekaar geskeur is deur oorlog en vervolging.

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir Irak

• Bid vir ʼn deurbraak in Irak en ʼn einde aan die vlaag van geweld. Vra die Here om vrede in die harte van Christene te bring, asook diegene wat hulle vervolg.

• Bid dat God die harte van Irak se leiers na Hom sal draai. Bid dat hulle wysheid sal ontvang om hulle land met geregtigheid en genade te lei.

• Prys God vir die wonderlike geleenthede wat mense ervaar wanneer hulle die Evangelie deel. Bid vir ʼn heilige dors en honger na God onder die mense van Irak.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op 3de vloer in toringblok @ N$700 000 of naaste aanbod. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

VAKANTE POSISIE: RUNDU GEMEENTE

Die gemeente Rundu benodig 'n gelegimiteerde predikant van die NG Kerk om sonder vergoeding met eie vervoer die gemeente Rundu pastoraal te bedien asook begeleiding van plaaslike geestelike leiers in Kavango Oos en Wes. Area strek oor 400km.

Kontak besonderhede – 0811285290, runducg@gmail.com

Sluitingsdatum: 29 April 2021

Giggel

Feldmuis sê: klassieke voorbeeld van die belang van konteks!

---