Header

Jaargang 18 - Uitgawe 15/2021 - Vrydag  30 April 2021

Die volgende uitgawe verskyn 20 Mei

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

Uit die Kantoor

Hierdie is die laaste uitgawe van die Feldmuis vir die termyn, die volgende een sal op 20 Mei verskyn.

Ons het groot rekenaar uitdagings gehad, maar die inligting is darem so dat dit volgende week ook deur gemeentes met vrug gebruik kan word!

Ons sluit 30 April die middag en heropen Maandag 17 Mei.

Ons adverteer 'n pos in die administrasie van die sinode vandag - sien verder aan in die nuusbrief!

FOTO BO: Prof Malan Nel boei die kursusgangers 

FASILITEERDERS OPGELEI

Hierdie sewe – 5 predikante en 2 gelowiges (soos sommiges dit spottenderwys sê) – het die afgelope vier dae intensiewe opleiding gekry om as fasiliteerders te kan optree met lidmaat bemagtiging.

Prof Malan Nel het die groep – uit die uithoeke van die land: Koes, Karasburg, Grootfontein, Hentiesbaai, Okahandja en Windhoek – deur hulle passies gesit. Die hoop is dat dit die proses om veral kerkraadslede te bemagtig dmv opleiding wat die groep sal aanbied.

Johannes Maritz, sameroeper van die Taakspan Leierskap bemagtiging het na afloop versigtig optimisties die hoop verwoord wat in almal geleef het, dat dit ‘n nuwe era sal inlui in die gemeentes van die NGKN.

Op die foto onder is hulle deur Feldmuis vasgedruk vir 'n groepfoto na afloop van die kursus. Ds Werner Redelinghuis van Hentiesbaai het vir pret gesorg toe hy die pluiskeil opgesit het. Hy het dit by 'n uitstalling van kleredrag soos in die vroeg tweintigste eeu in die land deur kerkraadslede gedra is "geleen" vir die foto!

---

Ds Mornay le Roux oorlede

‘n Paar weke gelede kry ons die nuus dat Mornay – oud leraar van Leonard gemeente (April 2010 - April 2017) – gediagnoseer is met gevorderde long kanker.

Oor die weke hoor ons van verbetering en terugslae – die laaste terugslag was drie weke gelede.

Hy is nou in hoë sorg; dan dit gaan bietjie beter; dan dit gaan slegter….

Dan op Donderdagoggend 29 April die nuus: Mornay is vanoggend oorlede.

Hanno Visser wat tans die leraar van Leonardville is, skryf die volgende aan die gemeente:

Dit spyt my om hierdie onaangename en ontydige berig te deel dat Ds. Mornay se tydelike aardse tentwoning gisteraand finaal opgepak en verruil is vir die ewige hemelse woning, daardie woning wat se fondamente nie geskud kan word nie. Nou is hy ook uiteindelik verlos van al die aardse pyn en lyding.

Die nuus dat sy geloofsvertroue oorgegaan het in aanskoue, klink so onwerklik, want dit voel soos gister wat hy nog vir Klaryn Holz gedoop het.

Ons elkeen sal hom onthou vir die mens wat hy was en die spore wat hy hier getrap het.

So, is die datum 29 April ingegraveer in die verhaal van die NG Gemeente Leonardville, omdat dit vandag presies 'n jaar is dat Dr. Jan Woest weg is. 

Tydens Sondagoggend se erediens gaan ons nadink oor 1 Kor.15:12-20 wat seker van die pragtigste troos tekste is wat vir ons nodige perspektief en insig sal gee, om troosvol met hoop te kan lewe.

Ons dink aan sy drie kinders en eggenote Helene in die tyd van harsteer.  

---

• Degnos

San geestelike leier Karel Ganseb se Elizabeth ontval hom

Elizabeth Ganses was 'n vrou met durf. Sy en haar man Karel Ganseb het baanbrekerswerk in hul omgewing gedoen ter bereiking van die San gemeenskap met die evangelie. Op die foto bo staan hulle voor hul huis 'n paar maande gelede.

Degnos se leierskap het gevra vir voorbidding vir Karel en sy gesin in die moeilike tyd.

Sy is op Vrydagoggend 30 April oorlede nadat sy 'n paar weke gelede 'n beroerte aanval oorleef het. Die versorging onder hulle omstandighede was baie moeilik, maar Karel het dit met sorg gedoen saam met sy helpers.

Andries Gous van Degnos vertel dat sy nie Afrikaans kon praat nie en hy nie haar taal nie, maar op een of ander manier kon ons mekaar altyd verstaan oor lang gesprekke heen. Hy vertel ook dat die twee besonderse mense instrumenteel was dat hy betrokke geraak het by die San sending.

Oor Karel skryf Andries:

Karl is ‘n gelowige soos min ander wat ek al ontmoet het en hy het my soveel geleer oor die jare wat ons saamgewerk het. Saam het ons tot drie eredienste op ’n Sondag gehou, as ek dink ons is nou klaar dan vra Karel altyd of ons nie net nog op een plek kan gaan preek nie.
Hy het my moeg gemaak! 

VERVOER ‘n uitdaging vir Standplaasleraars onder die San

Een van Degnos se grootste bedienings uitdagings is om te verseker dat die opgeleide standplaas leraars by hulle wyke uitkom.

Hulle het meesal nie enige vorm van vervoer nie en stap ver deur die dik sand om die meer afgeleë plekke waarvoor hulle verantwoordelik is te bereik. Dit vreet baie tyd wat andersins baie meer produktief gebruik sou kon word. ‘n Stap van 70 km heen en terug neem dae – daarom bly die oorwig van die bediening gesentreerd rondom die habitatte waar die manne gestasioneer is.

Op die foto staan Andries Gous van Degnos met een van twee fietse wat reeds geskenk is nav Feldmuis se beriggie twee weke gelede - ons is seker daar moet nog meer wees! Kom ons help die bediening in die noordooste!

Op die foto bo is een van die bymekaarkom punte "in die bos" soos party dit beskryf. Daar is verskeie sulke klein nedersettinkies waarheen kos, ander voorraad en die leraar aangery moet word.

WILLEM

So twee maande gelede het Andries Gous – Degnos se bestuurder wat die werk koördineer en opleiding gee – besluit om sy tuinman, Willem Imbodi, beter in te span. Willem bestuur baie goed motor en beskik oor ’n geldige rybewys – nou word hy ingespan om uit te ry na die verskillende bedienings areas.

Op die foto staan Willem by een van die afgeleë punte waar hy 'n aflewering gemaak het en die standplaasleraar aangery het.

Met so rit word sommer ’n klomp take afgehandel. Die “skool kos” word afgelewer, die “Cluster Hoofde” word na die skole aangery waar hulle verantwoordelik is vir mentorskap, en die San dominees word aangery na hulle afgeleë bedienings areas waar hulle dan die Woord aan die gemeenskappe bedien.

JEUGWERKERS DRA VRUG

In die selfde tyd wat die “Bakkie oplossing” getoets is, is ook 20 jeugwerkers met die hulp van Child Evangelism Fellowship opgelei.

Die gekombineerde impak se resultate is fenomenaal.

Elke maand word ’n hele klomp ekstra bedieningspunte bereik met die evangelie en die opmerklike is dat die leraars almal rapporteer dat hulle erediens bywoning drasties toeneem agv die impak wat die Jeugwerkers reeds maak in die gemeenskappe.

BEHOEFTE AAN VERVOER

Die nadeel is natuurlik dat daar net een bakkie beskikbaar is en Andries moet dit ook gebruik vir sy werksaamhede! Omdat hy en Willem die bakkie nou deel om die werk te doen, kan Andries nou minder gereeld by die leraars uitkom vir mentoraat en voortgesette opleiding.

Indien daar iemand is wat geroepe voel om ons te help om nog ‘n voertuig aan te skaf sal dit baie handig te pas kan kom.

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun.

Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992  Tak Kode 280 173

Andries gousandries74@gamail.com of ngtsumkwe@iway.na

COVID-19 en ons

Uit die annale

WAT WAS, SAL WEES!

Hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde!

In Junie 1992 skryf ds Johannes Maritz in sy hoedanigheid as skriba van die Sinodale Kommissie vir Gemeentebediening (SKG) ’n brief aan al die Ringskommissies:

• “Die SKG het op sy vergadering 18 Maart kennis geneem van gemeentes en leraars wat moeilike tye beleef weens die finansiële klimaat en baie ander omstandighede,” skryf hy. “Ringe word gevra om vroegtydig probleemsituasies te identifiseer en daarvoor te beplan. Ringe moet nuut dink oor die aangeleentheid.”

Dalk moet die Sinodale Kantoor maar net dieselfde briefie 29 jaar later weer uitstuur…

Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Gebedsgids vir gebruik tydens Ramadan

Die Jerigo Mure Gebedsnetwerk laat weet hul 30-dae-gebedsgids vir Ramadan is pas beskikbaar:

Ramadan, 'n vastyd vir 30 dae, is een van die vyf pilare van Islam. Honderdduisende Christene bid wêreldwyd gedurende Ramadan vir Moslems. Ons gebede is dade van liefde vir Moslems - ons dra hul laste, toon begrip vir hul kommer and tree namens hulle by God in.

Gebruik gerus die gebedsgids as gemeente.

- Met dank oorgeneem uit Grenspos

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

• Helene le Roux en haar drie kinders met die heengaan van Mornay, (Emeritus, Leonard gemeente). Ons dink aan hulle in hul leed en dra hulle in ons gebede.

• Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo gemeente) se kanker het weer opgevlam. Hy moet binnekort weer ‘n chemo terapie sessie kry.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Fourie vd Berg, Eros 03/05 081-129-8182 fourie@namibnet.com

• Martie Coetzee, Maltahöhe 04/05 +27732671528  thinuslandie@hotmail.com

• Christa Louw, Windhoek Oos 08/05 222944 oosmusiek@afol.com.na

• Andre Olivier, Aranos 22/05 081-685 7358 arolivier@iway.na

• Marco Koch, Eros 26/05 081 488 3195  marco2koch@gmail.com

Ons Feldmuise sê Baie geluk!

Opleidingsgeleenthede

HospiVision: A short online course in spiritual care and counselling of the sick

– presented by dr Retha Kruidenier

- 24-26 May

At the end of this programme attendees will:

• Have a better understanding of the impact of illness on the person and his/her relationships;

• Understand the modern health care environment and how to operate in this environment (what to say and what not to say)

• Mastered basic counselling skills to support the sick person and his/her family;

• Be able to offer spiritual care and guidance in different situations.

It is a basic introduction to spiritual care and counselling for the sick. Whether you are just starting out in a counselling career, or want to add to your current counselling knowledge, the course will definitely add value. You can register on the website here - http://bit.ly/spiritual-care-for-the-sick - or email Wanda de Jager at wanda@hospivision.org.za

We look forward to welcoming you to the course!

---

Churches, Channels of Hope Facilitator Training

Stillebosch Retreat, Anathoth Farm, Stellenbosch

Datums:  3-5 Mei 2021

30 VBO Punte vir NGK predikante.

Doel

Om geestelike leiers toe te rus met die toepaslike houdings, kennis en vaardighede om kanale van hoop te word en om gemeenskappe te begelei tov HIV/Vigs.

Die kursus Kerke, Kanale van Hoop program bied ook gereedskap aan wat gemeentes en gemeenskappe help om te reageer op die nood wat HIV en Vigs meebring.

Lees meer en Skryf in

Vind hierby aangeheg agtergrond tot en die aansoekvorm vir die Kerke, Kanale van Hoop Fasiliteerdersopleiding wat einde Maart afskop by Anathoth.

•  Dit is ‘n gesamentlilke inisiatief tussen Diaconia (Vigstaakspan) en CABSA.

• Laai die dokument hier af

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die Kameelboom oor die volgende drie Sondae. Op Sondag 2 Mei en Dinsdag 4 Mei hanteer hulle Handelinge 10:44 – 48 en praat ook oor Arbeid.

Op Sondag 9 Mei en Dinsdag 11 Mei kom Johannes 17:6 - 19 & Kort gesprek oor die betekenis van Hemelvaart aan die beurt

Op Sondag 16 Mei en Dinsdag 18 Mei praat hulle oor Esegiël 37:1-14 & kort vooraf gesprek oor betekenis van Pinkster.

Luister op Kanaal 7 elke Sondag om 12:00 of na die heruitsendings op Dinsdae. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

Die Bybel: 2020-vertaling in groot druk binnekort beskikbaar

Die nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans, Die Bybel: 2020-vertaling, kry tans goeie aftrek by die publiek.
Die Bybelgenootskap het hierdie Bybelvertaling verlede jaar tydens sy tweede eeufees vieringe bekendgestel. Sedert die Bybel in Oktober vrygestel is, het voorraad van die rakke af gevlieg. Positiewe terugvoer oor die Bybel is vanuit vele oorde ontvang.

“Die huidige verkope bevestig dat hierdie Bybel goed deur die Afrikaanse Bybelgebruikers ontvang word. Dit is verblydend dat die Bybelgenootskap aan die versoek van die Afrikaanse kerke kon voldoen, deur ’n Bybel van ’n baie hoë vertaling standaard daar te stel,” sê ds Dirk Gevers, Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap.
Een groot behoefte wat daar nog bestaan en waaraan die Bybelgenootskap reeds gehoor gegee het, is die voorsiening van ’n grootdruk uitgawe van hierdie Bybel.
“Die drukproses is tans onderweg en die eerste besending van die Afrikaans 2020-vertaling Grootdrukbybels behoort teen einde Augustus beskikbaar te wees. Hierdie Bybel gaan in twee verskillende bindformate verkrygbaar wees; ’n swart hardeband asook ’n luukse, verwerkte leerband met duimindeks,” het ds. Gevers bevestig.
Volgens professor Bernard Combrink, die projekleier van die vertaling, gaan die voorsiening van die Bybel in groot druk formaat die behoefte wat veral by ouer lesers bestaan, aanspreek.
“Die groter teks gaan beslis help dat hierdie Bybel makliker leesbaar sal wees vir persone met sigprobleme,” het professor Combrink beaam.

VOORBIDDING

Sirië

• Streek                         Midde-Ooste

• Bevolking                    18 924 000

• Christelike bevolking    677 000 (3,6%)

• Meederheidsgeloof        Islam

• 2021 Ranglysposisie      12

Sirië se voortslepende burgeroorlog het die land ʼn broeines vir die vervolging van Christene gemaak. Die onluste, wat begin het om te bedaar, is vererger deur die ekonomiese krisis wat deur COVID-19 veroorsaak is. Talle Christene is steeds ontwortel of is vlugtelinge in ander lande as gevolg van meer as ʼn dekade van oorlog en stygende Islamitiese ekstremisme. In die noorde van Sirië het ʼn aanval deur Turkse magte laat in 2019 groter onstabiliteit veroorsaak, en dit word klaarblyklik deur sommige Islamitiese ekstremiste gebruik as dekmantel vir geleenthede om Christene te teiken.

In gebiede wat deur Islamitiese ekstremistiese groepe beheer word, is die openbare uitdrukking van Christenskap verbode. Daar is op die meeste kerke beslag gelê of dis vernietig. In regeringsbeheerde gebiede is hierdie bedreiging minder – maar daar is steeds ontvoerings van jong Christene en Islamitiese afvalliges, insluitende ISIS-militante, is steeds aktief.

Christene vanuit ʼn Moslem-agtergrond is ook kwesbaar en ervaar druk van hul families en gemeenskappe, wat bekering vanaf Islam as oneerbaar sien.

Ontmoet vir Pastoor George *

“Ek sien mans, vroue en kinders wat van hongerte huil. Dit is tragies. Ons kerk het gesien dat dit nou ʼn tyd is om by mense te staan, hulle te ondersteun en Jesus se liefde aan hulle te wys in moeilike tye.”

Die nood is Sirië is groter as ooit. COVID-19 het ʼn brose land selfs ondraagliker gemaak vir vervolgde Christene. Pastoor George van Qamishli het saam met sy gemeenskap in die noorde van Sirië vasgebyt – tydens die oorlog, die inval vanaf Turkye en vervolging.

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir Sirië

• Bid vir Siriese Christene om in staat te wees om terug te keer na hulle huise, families, gemeenskappe en lewensbestaan, en vir God se volgehoue herstel vir diegene wat reeds teruggekeer het.

• Bid vir Siriese gelowiges om die lig van hoop in Sirië te wees, en troos en wysheid te voorsien aan dié wat ly vanweë trauma of die tekort aan kos en hulpbronne.

• Bid vir die Woord van God om Sirië te vul en dat mense nuwe vreugde, krag en hoop sal vind wanneer hulle daarop fokus.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op 3de vloer in toringblok @ N$650 000 of naaste aanbod. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

VAKANTE POSISIE: Administratiewe Beampte

Sinodale kantoor van die NGKN Windhoek

Die sinodale kantoor in Windhoek het 'n vakature vir 'n administratiewe beampte. Die pos behels

Die hantering van:

• Pensioenfonds ledesake, en kommunikasie met diensverskaffer

• Mediesefonds ledesake, en kommunikasie met diensverskaffer

• Permitte by Binnelandse Sake se aansoeke vir die breër kerk

• Predikante sake

• Taakspanne se werksaamhede

• Die leeskamer se aanwinste en uitgifte

• Die argief soos deur die Argivaris verlang

• Gemeentesake

• Kantoorpersoneel se verlof, en ander administrasie

• Steun aan die Algemene Sekretaris 

• Steun aan die Rekenmeester

Ander:

• Aankope, voorraad houding

• Ontvangs

• Telefoonnavrae

• Die kantoor onderhoud / netheid 

• Toesig oor die Bode / Skoonmaker

Tye Maandae tot Vrydae: 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:30

By hoë uitsondering kan die werknemer gevra word om buitensure vir spesifieke take beskikbaar te wees.

Die kandidaat:

• Moet bewese ervaring hê in administrasie

• Moet rekenaarvaardig wees en moet goed bekend wees met Excell, Word en Outlook

• Moet bereid wees om nuwe rekenaarprogrammetuur aan te leer

• Kennis van kerklike administrasie sal 'n aanbeveling wees

• Moet 'n lidmaat wees van 'n kerk met gereformeerde belydenis

• Goeie interpersoonlike verhoudingsvaardighede is noodsaaklik

• Goeie taalvoordigheid in beide Afrikaans en Engels is noodsaaklik

• Goeie skryftaal vaardigheid in beide Afrikaans en Engels is noodsaaklik

• Voorkeur word gegee aan Namibiese burgers / verblyfpermit houers 

Ander:

• Die personeel moet deelneem aan die mediese fonds en die pensioenfonds

• Die vergoeding is onderhandelbaar

• Stuur volledige skriftelike CV met verwysings aan: alg.sekr@ngkn.com.na 

• Sluitingsdatum: 19 Mei 2021

Slegs kortlys kandidate sal gekontak word vir onderhoude. Geen korrespondensie sal gevoer word oor aansoeke of 'n aanstelling met derde partye nie

Giggel