Header

Jaargang 18 - Uitgawe 17/2021 - Vrydag  28 Mei 2021

Die uitgawe is so laat agv 'n rekenaar probleem, ons vra om verskoning daarvoor!

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• Kunene vir Christus

KOSHULP VIR NOODLYDENDES

In die noordweste van ons land is dit bitter droog en is daar mense wat op die rand van hongersnood leef.

KUNENE STREEK

In ‘n brief skryf Erik van Zyl van Kunene hieroor die volgende:

Wat die afmetings van die nood in Kaokoland en Damaraland betref sal moeilik wees om presies te bepaal. Daar is mos nou dele waar dit gereën het, maar dit wil voorkom asof groot dele van in noordweste van Kaokoland steeds te min reën gekry het om die droogte te breek. In daardie dele is daar dus baie min bok en bees oor. Meeste beeste het in elke geval gevrek en baie OvaHimbas het met hul bokke na Opuwo en omringende areas getrek omdat dit daar gereën het. Toe ek gister met Ds Jason gepraat het, het dit geblyk dat die meeste OvaHimbas teruggetrek het na hulle areas. Byvoorbeeld Orupembe, Onjuva, Etanga, Okaanga …. Hoeveel dit regtig daar gereën het, weet ek nie? Die reën wat geval het sal in elke geval verligting bring vir die bokke, omdat die bosse uitloop na die reën. Damaraland het kol kol gereën en die nood bly steeds groot om voer by diere uit te bring.

Daar is steeds baie droogtehulp vir diere wat deur mense beloof is vir Kaokoland en Damaraland, maar soos Chris Bedeker in ’n brief aan jou geskryf het, bly vervoer die grootste kopseer.

Wat Kaokoland egter betref sal droogtehulp in die vorm van voedselhulp vir mense eerste prioriteit wees, omdat mense afgeleë bly en voedseltekort hongersnood tot gevolg sal hê. Hoeveel is nodig? Waarskynlik meer as wat ons deur donasies kan kry. Verlede en voorverlede jaar (en vroeër) het ons letterlik tonne vitamienverrykte pap uitgedeel, maar nadat die ekonomiese krisis Namibië in 2019/20 voluit getref het en buitelandse donasies skaars begin raak het, koop ons maar die goedkoopste mieliemeel vir die helfte van die prys.

Siende dat daar nog 8 maande oor is, sou ek 12 ton kon begroot vir die res van die jaar met die voorbehoud dat ek nog voertuie sal kry om my te help. Dit behels ’n bedrag van N$90000. Indien ek dit beskikbaar sou hê sal van die kos ook in Damaraland uitgedeel kon word.

Die slytasie en voertuigonkostes is natuurlik veel hoër as gewoonlik. Omdat ek elke slag meer as ’n ton vrag dra waarvan 800kg mieliemeel is, moes ek verlede jaar my agterste bladvere vervang wat morsaf gebreek het en reeds vanjaar my agterste “diff-housing”  en voorste “diff-housing”  ’n paar keer laat sweis.

DAMARALAND

Chris Bedeker skryf uit Khorixas:

So nodig soos wat droogtehulp mag wees in Damaraland, so onvoorbereid is ons eintlik daarvoor.  Uit die aard van die saak ken ons mos nou net die mense wat op een of ander wyse aan ons gemeente verbonde is. 

PROBLEEM

Ons het gedag die  beste mense wat ons moontlik sal kan help met omvattende statistiek (en logistiek) is die conservancies.  Maar ons laaste poging was nie baie suksesvol nie.  Die lorrievrag grasbale wat ons by die Torra Conservancy se kantoor op Bergsig laat aflaai het, het volgens een van ons lidmate na drie weke nog daar gelê. 

So sit ons nog met die aanbod van 2000 bale gras wat net 200km van die mense wat dit nodig het staan.  Maar die mense het nie vervoer en ons het nie (genoeg) vervoer nie. 

Ek praat laasweek met ’n kêrel van die plaas Geraas en ek kla oor die paadjie daarheen wat so sleg en dof is.  “Ja meneer, die mense met die karre is almal weg getrek dorp toe en die donkies is vrek van die droogte, so hier loop nie meer karre nie.” 

Ek het vir Jakob gesê ek en hy moet maar ons twee bakkies loop vol laai en op Fonteine vir Jantjie Rhyn gaan gee as ons die 25’e daar loop kerk hou.  Dan weet ons darem van een wat gehelp is.

OPLOSSING

My raad aan die Outjo Boerevereniging, wat iets soos 30 ton dierevoer van Voermeester wil versprei was dat 30 boere in hul bakkies spring en elkeen persoonlik kontak maak met mense in nood.  Dit gaan die nood die effektiefste verlig en gaan wondere vir ons land se verhoudigs doen.  En die gewer vind sonder uitsondering meer seën uit die aksie as die ontvanger. 

’n Hele paar van ons vriende het presies dit al gedoen en na die mense toe gery wat hulle ken. 

Ek en Jakob het oor dié dilemma gepraat, want daar is nog hope ander mense wat wil help en reeds help, wat niemand kollektief van weet nie.  Jakob het gewonder of Kunene for Christ nie so ’n nexus kan vorm wat moontlike duplisering  koordineer.

So die kort en die lank is, ons breek ons koppe daagliks oor die saak, maar kon nog nie met ‘n waterdigte plan vorendag kom, behalwe om te help daar waar jy kan (en waar jy ken) nie. 

En dan is daar mos nou nog die wisselvallige reën wat geval het ook.  Waar dit gister pikswart was, is die ‘n week later lowergroen; so is die wêreld van ons mos met sy sewedaegrassies. Die foto hiernaas is tekenend daarvan!

So jy moet eers ry na ’n man toe voor jy weet of hy gras nodig het.  Menskos werk darem gelukkig anners. Aldus dr Chris Bedeker

HULP en GEMEENTES 

Die saak het Donderdag op die Moderamen gedien.

Daar is kennis geneem van die aanbod van die Barnabas Fund om verrykte meel te skenk – mits die kerk die verspreiding kan koördineer en verseker dat dit op die regte plekke by die regte mense uitkom wat werklik in die nood is.

Die moderamen het ook gemeen dat Kunene vir Christus met hulle plaaslike kennis van die streek die aangewese mense is om te fasiliteer – maar ook besef dat hulle nie oor die kapasiteit beskik om dit alleen aan te pak nie!

Hulle het ’n beroep op gemeentes gedoen om betrokke te raak daarby sodat die verspreiding nie alles afkom op die KfC span nie.

Die moderamen het ook besluit om geld te bewillig uit die VTF fonds wat vir sulke sake benut kan word om met die koste van verspreiding te help.

WANNEER

Daar is nog bietjie voetwerk wat gedoen moet word, en sodra dinge en planne in plek is, sal bekend gemaak word aan gemeentes hoe en waar hulp gegee kan word.

---

• Uit die Kantoor

Moderamen vergader

Die moderamen het Donderdag vergader om die verslae aan die sinode te finaliseer wat betrekking het op hulle werksaamhede en opdragte.

Die resultaat hiervan word in di weke wat kom geneem na die ringe waar dit bespreek sal word met gemeente verteenwoordigers. Ander sake sal ook ter sprake kom.

Die moderamen het kennis geneem dat die getal wat sal mag vergader dalk weer verminder mag word – daar is sulke aanduidings. Daarvoor is prosedures vir ‘n gedeeltelike aansit en gedeeltelike Zoom deelname aan die vergadering reëlings ooreengekom.

SAMESTELLING VAN DIE VERGADERING

Die moderamen het die interpretasie van die samestelling van afvaardigings na die sinode herbesoek. Die moderamen het herbevestig dat die sinode ‘n vergadering is van gemeentes soos ons bepalinge dit stel, wat verteenwoordig word deur afgevaardigdes bereken in terme van elke goedgekeurde predikante pos in die gemeente plus ‘n begeleidende kerkraadslid per predikante pos. Waar poste vakant is wat binne die bepalinge se reëlings oor die vul daarvan val, kan kerkrade in die vakante pos ‘n kerkraadslid afvaardig.

Diens-leraars in gemeente poste word op dieselfde wyse afgevaardig sowel as standplaas leraars van elke gemeente-pos in die betrokke gemeentes.

Die moderamen het ook besluit om ander gelegitimeerdes wat gekoppel is aan gemeentes, maar nie in gemeente poste dien nie, word almal ook genooi om met spreekstem sitting te neem – so ook spesialiste in diakonale bedienings bestuursposte.

Daar word ook voorsiening gemaak vir waarnemers wat die sinode so kan bywoon en wat dmv ‘n versoek via eie verteenwoordigers ook ‘n spreekstem op ‘n bepaalde put kan vra, wat onderhewig sal wees aan die beslissing van die voorsitter.

AGENDA

Sake waaroor hulle verslag doen in die opdragte is onder meer die opdrag om te werk aan die versterking van die NGKN as ‘n onafhanklike kerk wat op ‘n armlengte van die Algemene Sinode funksioneer, eie teologiese opleiding, missionale diakonaat, herbesinning oor die kubernese.

RINGSBYEENKOMSTE

Luidens ‘n verklaring wat na die vergadering uitgereik is, sal daar olv ds Johannes Maritz en ringskommissies van die onderskeie ringe byeenkomste gereël word wat oor die volgende vier weke sal geskied.

Deel daarvan is om sake wat uitgelig is as kontensieuse sake in ringsverband aandag te gee en ook om die inhoud van die moderamen verslag te bespreek sodat die aanbevelings van die moderamen na die sinode verfyn kan word.

---

• Degnos

4x4 fiets vir Kanovlei!

So ‘n rukkie terug het die Namibiese NG Kerk blaadjie ‘’n versoek ingehad vir enige iemand wat dalk ‘n ou trap fiets of twee het wat die waenhuis volstaan en nuwe werksplek soek. Of dalk selfs ’n Bakkie of twee sal ook werk
Ons het in twee fietse geskenk gekry na die versoek, en op die foto hier onder neem Ds. Shotty en Broer Visser van Kanovlei die fiets in ontvangs. Dit raak nou ’n gemeente fiets vir gebruik deur die leraar en die jeugwerkers.
Visser sê baie dankie dat dit ‘’n four by four” fiets is menende hy het lekker dik wiele en ratte.
As enige iemand nog fietse wil skenk is hulle welkom om Andries Gous gousandries74@gamail.com /0813612480 of Thijs van der Merwe by alg.sekr@ngkn.com.na / 061-374350 by die sinodale kantoor te kontak.
Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun.

Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992; Tak Kode 280 173 Andries gousandries74@gamail.com of ngtsumkwe@iway.na

• FOTO regs: Willem oppad met skolekos na Omatopi, Tsintsabis en Oerwoud saam met 'n watertenk wat geskenk word aan die skool op Omatopi. 

• Andries Gous van DEGNOS berig

ONVERWAGSE HULP RED KOSPROJEK

Elke keer wanneer ons uit moedeloosheid dink nou het ons die einde bereik van ’n spesifieke projek dan gebeur daar goed wat ek as niks anders kan beskryf as God se hand wat aan die werk is.

Verlede jaar Oktober besluit ons dat daar geen Landbou projekte kan voortgaan nie, want ons het net nie geld daarvoor nie. Binne twee dae nadat ons die besluit geneem het kry ons ’n skenking van N$700,00 se kunsmis en mieliesaad, onverwags en uit die bloute uit. Genoeg saad om uit te deel aan al die Gemeenskappe. Die grootste landbou skenking ooit.

Gemeentes en Sinodes dra by en uit oorde wat ons dit nie verwag nie seën die Here die volhoubaarheid van Degnos.

In Maart maand is ek by moed opgee, want ons het nie die fondse om aan te gaan met die klein skooltjies nie – binne ‘n week nadat ek besluit het ons kan nie meer aangaan nie kry ek ’n oproep van Imago Dei wat my laat weet dat hulle die grootste gedeelte van ons skooltjies se uitgawes gaan befonds met fondse van een van hulle donateurs. Dit is wonderlike nuus, maar ons kort nog om ent uit die finansiële jaar te voltooi. 

Gister kry ons ’n oproep van ’n prokureur in Bloemfontein wat ons in kennis stel dat daar ‘’n erflating gelaat is vir Degnos deur een van hulle kliënte. En dit is groot genoeg dat ons die werk vir die jaar kan voltooi.

Loof saam met my vandag die Almagtige Here God, Hy hou sy Koninkryk in stand en Hy laat vaar nie die werke van Sy hande.

Huis Maerua vra steun!

COVID-19 en ons

Nuwe inperkings knyp byeenkomste

In sy voordrag vanoggend oor Covid-19 het die agbare minister van gesondheid, dr. Kaulumbi Shangala sy kommer uitgespreek oor die versnelling in infeksies in die land, die oorvol hospitale en veral intensiewe sorg eenhede asook die hoë sterftesyfer wat aan Covid toegeskryf kan word.

Die argelose houding van die publiek bekommer hom ook. Hy het aangedui dat byeenkomste soos begrafnisse, huweliksvierings en ander openbare byeenkomste sogenaamde hots spots is vir die verspreiding van die virus. Daarom het hy aangekondig dat vanaf 1 Junie, alle byeenkomste weer beperk word tot 50 mense.

Uit die annale

22 Mei was Pionierspark se verjaardag!

Pionierspark, Windhoek-Wes se derde dogter, sien op 22 Mei 1970, om 20:45 die lig met die stigting van Pionierspark.

Nagenoeg 600 lidmate is betrokke en die waarborglys beloof R18,000. “Die bruidskat is die kerk- en pastorie-erwe, insluitend oordragkoste, plus 50% van die dankoffers wat bygedra is sedert mense in die betrokke wyke begin woon het. Die bedrag beloop tans minstens R6,000,” vertel die notule.

Agt gesinne versoek om nie by die nuwe gemeente in te skakel nie, want Windhoek-Wes se kerkgebou is nader aan hulle. Nie een van hulle is egter by die stigtingsvergadering teenwoordig nie. Uiteindelik besluit die Ringskommissie “...om die nuwe gemeente te stig soos deur die Ring gedlimiteer met behoorlike in agneming van die gevoelens van die lidmate wie se name op die voorgelese lys verskyn.” Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

• Tannie Ria Struwig, (Skriba, Tsumeb gemeente). Sy het skielik siek geword en het ‘n lewensreddende hartomleiding gehad. Sy sterk mooi aan tuis. Ons dink aan haar en dra haar in ons gebede.

• Ds Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo gemeente) - sy kanker het ‘n tyd gelede weer opgevlam. Hy kry van tyd tot tyd chemo terapie.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Anita Jooste, Otjiwarongo 30/05 067-304339 hectorfjooste@gmail.com

• Annelie Liebenberg, Stampriet 08/06  063-260027  gerhardl@iway.na

• Dirk de Vos, Grootfontein 08/06  081-149-0335 djdevos@iway.na

Ons Feldmuise sê Baie geluk!

Pastorievreugdes

Ds Jan Theron van Pionierspark het die afgelope tyd verloof geraak aan Michelle van Schoor.  Al die Feldmuise sê geluk!

Ds Aldo Liebenberg van Karasburg se eensaamheid is opgehef toe hy op 22 Mei in die huwelik getree het met Ilene. Al die Feldmuise sê geluk - en welkom Ilene!

Opleidingsgeleenthede

 Registreer by: https://forms.gle/TE722MgDTAK5LN9g7 (Bridget Leibbrandt: VBO Koördineerder Communitas)

---

Gratis Digitale Learning Community 3 Junie 2021: Leierskap en verlies:

Hoe om verlies en terugslae te hanteer

E-kerk bied graag ’n volgende Digitale Learning Community aan vir 2021. Ons nooi jou graag na hierdie gratis geleentheid toe op Donderdag 3 Junie 2021.
Ons tema die oggend is “Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer”
-– Verlies is ’n realiteit vir leiers.
–- Verlies omdat jy ’n belangrike besluit moes neem wat sekere opsies elimineer het.
–- Verlies aan erkenning en resultate omdat dinge te stadig gebeur.
–- Verlies aan vertroue en mense wat jou verraai het.
–- Verlies van ’n bepaalde gemaksone en sekuriteit as gevolg van iemand anders se ondeurdagte optrede.
–- Verlies aan ‘n werk en inkomste.
–- Verlies aan gedeelte van jouself en dinge wat vir jou belangrik is.
–- Verlies van ’n bepaalde titel en posisie omdat jy ‘n nuwe geleentheid moes aangryp.
–- Verlies van goeie vriende en spanmaats as gevolg van Covid-19.
–- Verlies van energie omdat jy uitgebrand is.
–- Verlies van ’n bekende belewenis van God.
–- Verlies van ...
 Ons gaan tydens hierdie geleentheid luister na leiers uit verskeie velde se stories en ervarings van verlies en hoe hulle dit hanteer het. Ons gaan ook vanuit ‘n Bybelse perspektief hieroor reflekteer as ons kyk na hoe Jesus en die vroeë Kerk verlies beleef het en daarmee gedeel het.
Tema: Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer.
Plek: Regstreeks deur middel van video (die skakel sal gestuur word na registrasie per epos, asook per SMS die oggend van die 3de Junie)
Die geleentheid is regstreeks en die opname gaan slegs vir 7 dae na die geleentheid beskikbaar wees om weer daarna te kyk. Neem asseblief kennis dat alhoewel dit ’n gratis geleentheid is, jy asseblief moet registreer om die skakel na die geleentheid te kry en so deel te neem die dag. Geen registrasie, geen toegang.*
Tyd: 10:00 – 12:30
Datum: 3 Junie 2021
Koste: Gratis. Neem asseblief kennis dat registrasie vir die geleentheid sluit 3 Junie 2021 om 07:00.
Sprekers vir die oggend:
- Dr Johan Beukes (teoloog, leierskapskonsultant, e-kerk)
- Dr Pierre Engelbrecht (teoloog, e-kerk)
- Brain Heasley (International Prayer Director vir 24-7 Prayer)
- Prof Stephan Joubert gaan die dag fasiliteer (teoloog, skrywer, e-kerk)
- Candice Mama (Change Catalyst, published author and multi-award winning speaker)
5 VBO-punte sal toegeken word vir die bywoning van die leer geleentheid. Daar gaan slegs VBO punte toegestaan kan word indien jy 'n kaartjie gekoop het.
* Reg van toegang voorbehou deur e-kerk direksie
Registreer by hierdie skakel.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die Kameelboom  Sondag 30 Mei en Dinsdag 1 Junie hanteer hulle 1Samuel 8:4 – 117. Luister op Kanaal 7 elke Sondag om 12:00 of na die heruitsendings op Dinsdae. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

LIG

‘Ek wens Ruben kon hulle sien,’ sê Lize Kruger oor hul dogters

Hulle pa is Ruben Kruger, die beroemde Springbokflank wat gans te vroeg gesterf het. Maar dié twee meisiekinders speel, soos hy, die wêreld aan die brand – op die tennisbaan. Hulle ma reken hulle het hul pa se dryfkrag, dissipline en uithouvermoë geërf. Lees verder

‘Daar is werklik engele om ons,’ vertel skrywer ná haar dogtertjie se dood

Alle ouers vrees dit. Met haar het dit gebeur. Die vryskutjoernalis, skakelpraktisyn en fotograaf Ansja Ferreira van Bloemfontein se negejarige dogter Larissa het in 2017 in ’n gru-motorongeluk gesterf. Ansja se boek La – ’n reis na die lig beskryf haar reis sedertdien. Hierin probeer sy sin maak van die gebeure. Lees verder

• CLF

Dít is die ware opdrag van die kerk!, saamgestel deur Ds JWM Hartney.

Dít is die ware opdrag van die kerk! is ‘n tydige en broodnodige publikasie. Dit vertel die verhaal van die pad wat veral die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, maar ook die NG Kerk-familie, geloop het om te groei tot ‘n nuwe identiteit en roeping: om missionale kerk te wees. Die kerk kan nie net op eie oorlewing fokus nie; ‘n gerigtheid op die nood in die wêreld is die kerk se eintlike roeping. Dit verg nuwe maniere van dink en doen: kerklike strukture moes verander; verrassende nuwe gestaltes van kerk-wees is ontdek; die teologiese opleiding van predikante het noodgedwonge ‘n nuwe koers ingeslaan; en aanbidding, kategese, dienswerk en samewerking raak sinvoller. Te midde van al die veranderinge is daar egter steeds ‘n verankering in goeie kerklike tradisies, soos byvoorbeeld die liturgiese jaar en ‘n nuwe waardering vir die Belydenis van Belhar. Ds JNM Hartney  en sy span medewerkers se boek is ryk aan inhoud, met ‘n duidelike profetiese woord vir ons tyd. Dit help die kerk om duideliker te dink oor haar missionale identiteit en roeping vandag.

Skakel vir aanlyn aankope - https://shop.clf.co.za/product/dit-is-die-ware-opdrag-van-die-kerk/

VOORBIDDING

Egipte

• Streek                               Midde Ooste

• Bevolking                          102 941 000

• Christelike bevolking          16 250 

• Meederheidsgeloof             Islam

• 2021 Ranglysposisie           16e

Alhoewel Egipte se regering positief oor die land se Christen-gemeenskap praat, laat die tekort aan ernstige wetstoepassing en die plaaslike owerhede se onwilligheid om Christene te beskerm hulle kwesbaar vir alle tipes aanvalle, veral in Bo-Egipte. Vanweë die diktatoriale aard van die regime is geen kerkleiers of ander Christene in ʼn posisie om op te staan teen hierdie gebruike nie.

Verder, in kontras met hoe moskees en Islamitiese organisasies hanteer word, word kerke en Christelike nie-regeringsorganisasies se vermoë beperk om nuwe kerke te bou of sosiale dienste te bied. Christene vanuit alle agtergronde ervaar probleme om nuwe plekke vir gemeenskaplike aanbidding te kry. Die probleme kan toegeskryf word aan staatsbeperkings, gemeenskaplike vyandigheid en bendegeweld.

Christene vanuit ʼn Moslemagtergrond ervaar dikwels groot struikelblokke om hul geloof uit te leef, siende dat hulle enorme druk van hul families ervaar om terug te keer na Islam. Die staat maak dit ook onmoontlik vir hulle om enige amptelike erkenning of dokumentasie van hul omskakeling na Christenskap te ontvang.

Ontmoet vir Marqos

“Nie lank nadat my pa vir sy geloof vermoor is nie, het ek byna my geloof prysgegee. Ek weet nie hoe ek my las dra nie, maar ek doen dit. Ek voel nie dat dit ek is nie. Dit moet die Heilige Gees in my lewe wees. Ek kon God verloor het en ʼn ateïs geword het. Ek is gelukkig dat God dit verhoed het. Hy het my pad gekies. Hier kan ek vir my familie sorg, en hier het ek God gevind. Wat ook al gebeur, selfs al het jy weggedraai van die Here: Bid net. Bid, en draai altyd terug na God.”

Bid vir Egipte

• Bid vir alle Christene wat in die tronk is of aangehou word, en vir die veiligheid van alle Christene terwyl hulle aangaan met hul daaglikse lewens.

• Bid vir ʼn einde aan alle valse aantygings en sinnelose aanvalle teen Christene, en dat daar ʼn dringendheid by die plaaslike polisiemagte sal wees om geregtigheid vir alle oortredings te soek.

• Bid dat Christene in Egipte die waagmoed en wysheid sal hê om die lig van Christus helder in hul gemeenskappe te laat skyn.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

• Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel no 304 op 3de vloer in toringblok @ N$700 000 of naaste aanbod. 

• Lewensreg te koop op ‘n 1 slaapkamer woonstel, 305 op 3de vloer @ N$720 000 of naaste aanbod.  Hierdie een is ietwat groter as 304. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

VAKANTE POSISIE: Administratiewe Beampte

Sinodale kantoor van die NGKN Windhoek

Die sinodale kantoor in Windhoek het 'n vakature vir 'n administratiewe beampte. Die pos behels

Die hantering van:

• Pensioenfonds ledesake, en kommunikasie met diensverskaffer

• Mediesefonds ledesake, en kommunikasie met diensverskaffer

• Permitte by Binnelandse Sake se aansoeke vir die breër kerk

• Predikante sake

• Taakspanne se werksaamhede

• Die leeskamer se aanwinste en uitgifte

• Die argief soos deur die Argivaris verlang

• Gemeentesake

• Kantoorpersoneel se verlof, en ander administrasie

• Steun aan die Algemene Sekretaris 

• Steun aan die Rekenmeester

Ander:

• Aankope, voorraad houding

• Ontvangs

• Telefoonnavrae

• Die kantoor onderhoud / netheid 

• Toesig oor die Bode / Skoonmaker

Tye Maandae tot Vrydae: 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:30

By hoë uitsondering kan die werknemer gevra word om buitensure vir spesifieke take beskikbaar te wees.

Die kandidaat:

• Moet bewese ervaring hê in administrasie

• Moet rekenaarvaardig wees en moet goed bekend wees met Excell, Word en Outlook

• Moet bereid wees om nuwe rekenaarprogrammetuur aan te leer

• Kennis van kerklike administrasie sal 'n aanbeveling wees

• Moet 'n lidmaat wees van 'n kerk met gereformeerde belydenis

• Goeie interpersoonlike verhoudingsvaardighede is noodsaaklik

• Goeie taalvoordigheid in beide Afrikaans en Engels is noodsaaklik

• Goeie skryftaal vaardigheid in beide Afrikaans en Engels is noodsaaklik

• Voorkeur word gegee aan Namibiese burgers / verblyfpermit houers 

Ander:

• Die personeel moet deelneem aan die mediese fonds en die pensioenfonds

• Die vergoeding is onderhandelbaar

• Stuur volledige skriftelike CV met verwysings aan: alg.sekr@ngkn.com.na 

• Sluitingsdatum: 5 Junie 2021

Slegs kortlys kandidate sal gekontak word vir onderhoude. Geen korrespondensie sal gevoer word oor aansoeke of 'n aanstelling met derde partye nie

Giggel