Header

Jaargang 18 - Uitgawe 16/2021 - Vrydag  20 Mei 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

---

• Uit die Kantoor

Moderamen vergader

Die moderamen vergader volgende week om die verslae aan die sinode te finaliseer wat betrekking het op hulle werksaamhede en opdragte.

Die sake waaroor hulle verslag doen in die opdragte is onder meer die opdrag om te werk aan die versterking van die NGKN as ‘n onafhanklike kerk.

Verder ook die uitrol van die roepingsverklaring wat gedurende die reses as breë konsensus gevestig is.

Verder is daar ook aandag gegee aan die rasionalisering van die kerkkantoor en die her-aktivering van taakspanne, die ringsindelings ens.

---

• Degnos

’n Vinnige besoek is aan Boesmanland saam met twee veteraan toerisme operateurs, Charles en Annalie van Zyl, gebring om te kyk of daar moontlikhede is vir toerisme as ‚n bron van inkomste vir Degnos se werk onder die San gemeenskappe.

Hulle het na die beskikbare infrastruktuur van die gemeentes gaan kyk om saam te gesels en dink oor die moontlikheid om toerisme as ’n voertuig te gebruik om gemeentelike inkomste vir Tsumkwe en Luhebu-Nord gemeentes sowel as vir Degnos te bekom en om meer mense bloot te stel aan die evangelisasie werk wat plaasvind.
Die strewe is om onafhanklike versorging binne die San gemeenskappe aan te wakker.

Huis Maerua vra steun!

COVID-19 en ons

Uit die annale

Die keer toe 'n dominee gedeporteer is

Op 7 Mei 1993 moes ds SI Jacobs van Bagani die land verlaat nadat hy deur die Namibiese regering tot ongewenste persoon verklaar en gedeporteer is. Hy het op 16 April 'n uitsettingsbevel ontvang met die opdrag om die land binne 48 uur te verlaat. Ten spyte van verskeie pogings deur die Moderatuur om agter die kap van die byl te kom, kon die deportasie nie omgekeer word nie. Die Adjunk-minister van Binnelandse Sake, wat die uitsettingsbevel onderteken het, het geweier om die Moderatuur oor die saak te woord te staan. Die besluit is volgens hom geneem na ontvangs van 'n baie hoë profiel sekuriteitsverslag oor Ds Jacobs vanaf Suid-Afrika. Die Moderatuur het geoordeel dat 'n hofstryd met die owerheid op die lange duur 'n te duur prys sal vra en het uiteindelik onder protes bes gegee. Hierdie eerste, en tot dusver enigste, deportasie van 'n NG-dominee uit die land het vir lank 'n swak smaak in die mond gelaat.

Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Agt sleutels tot vaderskap wat 'n verskil maak

Gemeentes word aangemoedig om vanaf 2022 aandag te gee aan vaderskap, aan die hand van Heartlines se projek Fathers Matter en die materiaal wat tans hiervoor ontwikkel word. Die projek wil die positiewe teenwoordigheid van mans in die lewe van kinders bevorder.

Heartlines het uitgebreide navorsing oor vaderskap gedoen, en begrond Fathers Matter as projek in die volgende agt sleuteltemas:

• A father’s responsibility is more than providing money.

• Women should encourage fathers to play a positive role in their children’s lives.

• A father’s involvement can act as a protective factor and promote well-being for children.

• Shared decision-making and good communication between parents is essential for the wellbeing of their children.

• Caring and carework for children can be learned by both men and women. Skills in parenting build confidence.

• There is improved social, health and educational outcomes when there is shared attachment especially in the first 1000 days

• Social fathers can make a positive difference in the raising of children.

• Supportive social networks such as the church can promote healing for people who have a “father wound”

Van die materiaal wat ontwikkel word, sluit ses TV flieks in, 'n module vir groepsgesprekke oor vaderskap wat oor vyf weke strek, en webgebaseerde hulpmiddels vir vaders.

Hier is 'n reeks Powerpointskyfies wat die agt beginsels toelig. Hier is meer info en bronne.                                                  - Geleen by Grens.Pos

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

• Helene le Roux en haar drie kinders met die heengaan van Mornay, (Emeritus, Leonard gemeente). Ons dink aan hulle in hul leed en dra hulle in ons gebede.

• Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo gemeente) se kanker het weer opgevlam. Hy moet binnekort weer ‘n chemo terapie sessie kry.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Andre Olivier, Aranos 22/05 081-685 7358 arolivier@iway.na

• Marco Koch, Eros 26/05 081 488 3195  marco2koch@gmail.com

Ons Feldmuise sê Baie geluk!

Opleidingsgeleenthede

HospiVision: A short online course in spiritual care and counselling of the sick

– presented by dr Retha Kruidenier

- 24-26 May

At the end of this programme attendees will:

• Have a better understanding of the impact of illness on the person and his/her relationships;

• Understand the modern health care environment and how to operate in this environment (what to say and what not to say)

• Mastered basic counselling skills to support the sick person and his/her family;

• Be able to offer spiritual care and guidance in different situations.

It is a basic introduction to spiritual care and counselling for the sick. Whether you are just starting out in a counselling career, or want to add to your current counselling knowledge, the course will definitely add value. You can register on the website here - http://bit.ly/spiritual-care-for-the-sick - or email Wanda de Jager at wanda@hospivision.org.za

We look forward to welcoming you to the course!

---

 Registreer by: https://forms.gle/TE722MgDTAK5LN9g7 (Bridget Leibbrandt: VBO Koördineerder Communitas)

---

Dink nuut oor jou bediening

(Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing)

Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening:
“Wat sê die Drie-enige God oor ons roeping as kerk?”
31 Mei - 2 Junie 2021
Hoe ontwikkel ons ’n missionale ekklesiologie en laat ons terselfdertyd reg geskied aan evangelisasie en dissipelskap in ‘n konteks van die post-Christendom? In hierdie module poog ons om weg te beweeg van reduksionistiese beskouinge wat ons in die uitvoering van ons roeping kniehalter.
Plek: Aanlyn per Zoom
Tye: 31/5 (9:00 – 16:00), 1/6 (9:00 – 16:00), 2/6 (9:00 – 13:00)
Koste: R95
VBO: 30 punte
Sluitingsdatum: 27 Mei 2021
Inskrywing: https://forms.gle/ovhLGYoEt25ZgGg1A
(Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)
Bankbesonderhede vir elektroniese betalings
Bank: Absa Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463 Takkode: 632005
Tak: Pretoria
Verwysing: VBO naam en van
Bewys van betaling en navrae Rika: epos na excelsus@up.ac.za

---

Daar is nog tyd tot die 25ste om te registreer, en indien die inskrywingsgeld 'n probleem is, kan jy gerus met Henning Venter gesels.

Skakels vir die Zoom sessies sal aan elkeen gestuur word teen Dinsdagaand.

Die gedagte is om veilige geleentheid te gee vir bedienaars van die Woord om genesing te soek in tye waar mens dalk op gegee is.

Hierdie gaan nie 'n tipiese "slimmer dominee help sukkelende dominee reg" gesprek wees nie. Ons gaan veilig voor die Koning se voete kom vir sy genesing.

Oorweeg asseblief ernstig om hieraan deel te neem 26 Mei 2021. 

Registreer @  https://forms.gle/dRdNNXpwh5Ud2EZj8 voor 24 Mei om 13:00

---

Gratis Digitale Learning Community 3 Junie 2021: Leierskap en verlies:

Hoe om verlies en terugslae te hanteer

E-kerk bied graag ’n volgende Digitale Learning Community aan vir 2021. Ons nooi jou graag na hierdie gratis geleentheid toe op Donderdag 3 Junie 2021.
Ons tema die oggend is “Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer”
-– Verlies is ’n realiteit vir leiers.
–- Verlies omdat jy ’n belangrike besluit moes neem wat sekere opsies elimineer het.
–- Verlies aan erkenning en resultate omdat dinge te stadig gebeur.
–- Verlies aan vertroue en mense wat jou verraai het.
–- Verlies van ’n bepaalde gemaksone en sekuriteit as gevolg van iemand anders se ondeurdagte optrede.
–- Verlies aan ‘n werk en inkomste.
–- Verlies aan gedeelte van jouself en dinge wat vir jou belangrik is.
–- Verlies van ’n bepaalde titel en posisie omdat jy ‘n nuwe geleentheid moes aangryp.
–- Verlies van goeie vriende en spanmaats as gevolg van Covid-19.
–- Verlies van energie omdat jy uitgebrand is.
–- Verlies van ’n bekende belewenis van God.
–- Verlies van ...
 Ons gaan tydens hierdie geleentheid luister na leiers uit verskeie velde se stories en ervarings van verlies en hoe hulle dit hanteer het. Ons gaan ook vanuit ‘n Bybelse perspektief hieroor reflekteer as ons kyk na hoe Jesus en die vroeë Kerk verlies beleef het en daarmee gedeel het.
Tema: Leierskap en verlies: Hoe om verlies en terugslae te hanteer.
Plek: Regstreeks deur middel van video (die skakel sal gestuur word na registrasie per epos, asook per SMS die oggend van die 3de Junie)
Die geleentheid is regstreeks en die opname gaan slegs vir 7 dae na die geleentheid beskikbaar wees om weer daarna te kyk. Neem asseblief kennis dat alhoewel dit ’n gratis geleentheid is, jy asseblief moet registreer om die skakel na die geleentheid te kry en so deel te neem die dag. Geen registrasie, geen toegang.*
Tyd: 10:00 – 12:30
Datum: 3 Junie 2021
Koste: Gratis. Neem asseblief kennis dat registrasie vir die geleentheid sluit 3 Junie 2021 om 07:00.
Sprekers vir die oggend:
- Dr Johan Beukes (teoloog, leierskapskonsultant, e-kerk)
- Dr Pierre Engelbrecht (teoloog, e-kerk)
- Brain Heasley (International Prayer Director vir 24-7 Prayer)
- Prof Stephan Joubert gaan die dag fasiliteer (teoloog, skrywer, e-kerk)
- Candice Mama (Change Catalyst, published author and multi-award winning speaker)
5 VBO-punte sal toegeken word vir die bywoning van die leer geleentheid. Daar gaan slegs VBO punte toegestaan kan word indien jy 'n kaartjie gekoop het.
* Reg van toegang voorbehou deur e-kerk direksie
Registreer by hierdie skakel.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die Kameelboom  Sondag 23 Mei en Dinsdag 25 Mei hanteer hulle Johannes 3:1 – 7. Luister op Kanaal 7 elke Sondag om 12:00 of na die heruitsendings op Dinsdae. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

Bybel-Media spog hierdie maand met ‘n keur van moet-lees leesstof!

Die reeks kinderboeke is geskryf om kinders te help om hartseer, angs en bangwees te leer ken en te verwerk en hoort beslis op elke gesin se boekrak.

Nog iets vir die boekrak is Jaap Durand se nuutste boek, Bloedbruide van Christus 2. Jaap Durand is diep geraak deur die lyding van vroue eeue gelede en die roep na geregtigheid en liefde, die verlange dat Christus se navolgers waardige getuies sal bly en dat daar met deernis opgetree sal word teenoor diegene wat verskillend glo of dink.

Kolle en die gif

Kolle se storie help kinders, jonk en oud, om te leer wat om met ’n boelie se gif te doen.

Kolle en die gif vertel die storie van twee gruwelike boelies wat oral gif versprei met hulle boeliegedrag. Maar die gif doen niks aan Kolle nie. Die boodskap wat Kolle oordra, is dat die liefde altyd sterker as bangwees vir ’n boelie sal wees.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Die klip in Lisa se borskas

Die klip in Lisa se borskas is spesiaal ontwikkel om kinders te help om verlies te verwerk.Baie van ons ken daardie hartseer wat so intens is dat dit soos ’n klip in jou borskas voel. Die meeste van ons weet egter nie hoe om dit te verwerk nie. Kinders weet nog minder hoe om trauma en verlies te hanteer.

Daarom is Siegfried Louw, predikant en spelterapeut, se boek Die klip in Lisa se borskas meer as net ’n oulike storie. Dit nooi kinders (jonk en oud) om oor verlies te dink, daaroor te praat en dit uiteindelik te verwerk.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

Ben en die drakie

Leer kinders meer oor angstigheid, hoe dit hulle beiinvloed en hoe om dit te hanteer.

Ben se storie is spesiaal geskryf vir alle kinders (jonk en oud) om hulle te help om hulle angstige drakie te tem. Ben en sy drakie sal jou help om ’n paar dinge oor angstigheid te leer sodat jy iets daaraan kan doen.

KOOP HIER  |  MEER INLIGTING

VOORBIDDING

Maldive

• Streek                         Asië

• Bevolking                    459 000

• Christelike bevolking    >0.1% geraam deur Geopende Deure

• Meederheidsgeloof        Islam

• 2021 Ranglysposisie      15

Die Maledive word deur baie gesien as ʼn luukse vakansiebestemming, maar agter die skoonheid van hierdie eiland paradys lê ʼn streng Islamitiese regime. Hierdie ketting van nagenoeg 1 200 eilande het een van die hoogste bevolkingsdigthede ter wêreld, veral op die hoof eiland, Malé. Die hegte samehorige gemeenskappe hou mense fyn dop vir enige tekens van afwykings – wat natuurlik hul geloofskeuse insluit. Alle politici verklaar onverbiddelik dat hulle die Maledive 100% Moslem hou, wat effektief geen spasie vir enige alternatief los nie.

Bekering tot Christenskap word gewoonlik aan die Moslem leiers of owerhede gerapporteer. Buitelandse Christene, wat meestal in die toeriste sektor werk en van Indië of Sri Lanka afkomstig is, word fyn dopgehou, wat Christelike samesyn baie moeilik maak.

Ontmoet 'n Christin medewerker  *

“Om ʼn Christen in hierdie paradys te wees, is ʼn lewende hel vir enigiemand.”

In die Maledive mag nie-Moslems nie burgers word nie. Indien dit dus ontdek word dat iemand tot Christenskap bekeer het, verloor hulle hul burgerskap en word hulle vir die oortreding van Sharia-wette gestraf. Die druk is daarom ontsettend hoog en bekeerlinge bly goed weggesteek. Sommige Malediviese Christene verlaat die eilande en woon oorsee weens die matelose druk.

*Naam vir sekuriteitsredes verswyg.

Bid vir die Maldive

• Bid dat die Here geleenthede sal voorsien waar gelowiges veilig bymekaar kan kom.

• Bid dat God die Bybel sal gebruik om gelowiges kragtig te versterk, te bemoedig en te versorg.

• Bid vir die Christene onder die buitelandse werkers sodat hulle goeie getuies van die hoop wat hulle in Christus het, kan wees.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel op 3de vloer in toringblok @ N$650 000 of naaste aanbod. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

VAKANTE POSISIE: Administratiewe Beampte

Sinodale kantoor van die NGKN Windhoek

Die sinodale kantoor in Windhoek het 'n vakature vir 'n administratiewe beampte. Die pos behels

Die hantering van:

• Pensioenfonds ledesake, en kommunikasie met diensverskaffer

• Mediesefonds ledesake, en kommunikasie met diensverskaffer

• Permitte by Binnelandse Sake se aansoeke vir die breër kerk

• Predikante sake

• Taakspanne se werksaamhede

• Die leeskamer se aanwinste en uitgifte

• Die argief soos deur die Argivaris verlang

• Gemeentesake

• Kantoorpersoneel se verlof, en ander administrasie

• Steun aan die Algemene Sekretaris 

• Steun aan die Rekenmeester

Ander:

• Aankope, voorraad houding

• Ontvangs

• Telefoonnavrae

• Die kantoor onderhoud / netheid 

• Toesig oor die Bode / Skoonmaker

Tye Maandae tot Vrydae: 07:30 - 13:00, 14:00 - 16:30

By hoë uitsondering kan die werknemer gevra word om buitensure vir spesifieke take beskikbaar te wees.

Die kandidaat:

• Moet bewese ervaring hê in administrasie

• Moet rekenaarvaardig wees en moet goed bekend wees met Excell, Word en Outlook

• Moet bereid wees om nuwe rekenaarprogrammetuur aan te leer

• Kennis van kerklike administrasie sal 'n aanbeveling wees

• Moet 'n lidmaat wees van 'n kerk met gereformeerde belydenis

• Goeie interpersoonlike verhoudingsvaardighede is noodsaaklik

• Goeie taalvoordigheid in beide Afrikaans en Engels is noodsaaklik

• Goeie skryftaal vaardigheid in beide Afrikaans en Engels is noodsaaklik

• Voorkeur word gegee aan Namibiese burgers / verblyfpermit houers 

Ander:

• Die personeel moet deelneem aan die mediese fonds en die pensioenfonds

• Die vergoeding is onderhandelbaar

• Stuur volledige skriftelike CV met verwysings aan: alg.sekr@ngkn.com.na 

• Sluitingsdatum: 19 Mei 2021

Slegs kortlys kandidate sal gekontak word vir onderhoude. Geen korrespondensie sal gevoer word oor aansoeke of 'n aanstelling met derde partye nie

Giggel