Header

Jaargang 18 - Uitgawe 19/2021 - Vrydag  11 Junie 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• DEGNOS

San ouderlinge van Luhebu Noord se toewyding!

Andries Gous wat Degnos se bestuurder is en die werk in die San gemeentes koördineer het die afgelope week gedeel oor sy wedervaringe met die ouderlinge van Luhebu Noord.

Hulle het kerkraad vergadering gehou op Omatako.

Hy vertel dat hulle die ou manne is vroeg opgetel het – en dat hulle agter op ‘n oop bakkie moes ry. Dis winter en hulle is eers lank na donker weer almal afgelaai – en as die son sak in Namibië se Boesmanland, word dit KOUD.

Andries sê: “Dit is wonderlik hoe die kinders van die Here in Boesmanland erns maak met goeie kerk bestuur. Hoeveel sewentigjariges ken ons wat agter op ‘n bakkie sal sit in die winter vir 400 km om ‘n kerkraad vergadering by te woon. Dit is voorwaar ‘n voorreg om saam met hierdie besonderse broers die Here te dien!”

En ons leer by hulle oor diensbaarheid en nederigheid. 

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun.

Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992 Tak Kode 280 173

Andries gousandries74@gamail.com of ngtsumkwe@iway.na

---
---

• Uit die Kantoor

• Van die moderatuur

Noorde gee die pas aan met ringsontmoetings

Ds Johannes Maritz berig dat die ringsbyeenkomste nou almal gereël is waartydens die moderatuur oor sake met die gemeentes sal koukus in oploop na die sinode.

Hy sê dat die noorde ring vinnig was om te organiseer en dat hulle die eerste ontmoetings-geleentheid sal aanbied op 19 Junie te Otjiwarongo gemeente.

Die ander ringe het ook almal al datums deurgegee: Die Windhoek gemeentes en die ooste ring kom die 27e Junie byeen – nadere besonderhede is nog nie bekend nie. Die suide vergader op Saterdag die 3de Julie om 10h00 te Keetmanshoop, terwyl die weste Sondag die 4de  bymekaar kom met die erediens van Swakopmund om 09h00 met die gesprekke daarna.

Hy skryf:

Die bedoeling van die besoek is om 'n geleentheid te skep waar ons kan luister na wat in die harte van ons kerk familie leef. Ons wil 'n geleentheid skep waar sake wat vir gemeentes belangrik is, bespreek kan word. Ons sal graag noodsaaklike inligting met julle wil deel en moontlike misverstande uit die weg ruim. Ons gaan julle ook 'n voorsmaak gee van sake wat reeds op die agenda is van die sinodesitting. Met die oog hierop gaan julle binne 'n paar dae skriftelike inliging ontvang. Ons wil ook graag hê dat julle vir ons moet help om te besin oor wat die mees effektiefste manier kan wees waarop ons 'n sinodesitting kan hou binne die covid situasie en die beperkinge wat daarmee saam gaan.

Dit is vir ons belangrik dat so veel as moontlik kerkraadslede betrek sal word. Ons wil graag hê dat die lede wat deur julle kerkraad afgevaardig is om die sinodesitting by te woon, deel sal wees van die byeenkoms.

AGENDA

Sake waaroor hulle verslag doen in die opdragte is reeds afgestuur na gemeentes om dit aan afgevaardigdes te versprei.

---

Huis Maerua vra steun!

COVID-19 en ons

Tehuise in-gegrendel.

Die foto vertel die hele verhaal.

In Windhoek het Oude Rust en Schanzenoord se gesamentlike bestuur besluit dat beide instansies vir twee weke in te grendel. Daar was sterfgevalle in beide en daar is steeds nuwe infeksies wat geïdentifiseer word.

Uit die annale

Die dag toe die gemeente begrawe is...

Op 10 Junie 2005 word die gemeente Verre Noord vir 'n tweede keer gestig. Dit het so gebeur.

In Januarie 1992 neem die Ringskommissie van Grootfontein “...kennis van die feit dat ds A v Biljon uit die gemeente Verre-Noorde vertrek het.” (Notule van 28 Januarie 1992.) Verre-Noorde was die naam van die gemeente op Oshakati en is in 1970 gestig Daar was geen beroep op die dominee uitgebring nie, en die nuus van sy vertrek kom soos ‘n weerligstraal uit die bloue hemel. Uiteindelik het die verhaal uitgeloop op die herinlywing van Verre-Noorde by Tsumeb op 26 April daardie jaar. Wat blykbaar gebeur het, is dat die gemeente Verre-Noorde op ‘n goeie oggend in die erediens gekonfronteer is met ‘n netjiese graf wat voor die preekstoel gebou is toe hulle opdaag. Dit was kort na Namibië se onafhanklikheid, en lidmaat getalle het drasties afgeneem met die onttrekking van die Suid-Afrikaanse weermagpersoneel. Die Oshakati-gemeente was tot ‘n groot mate eintlik maar ‘n weermag-gemeente tot 1990. Die situasie was vir die dominee net een te veel. Hy het daardie Sondag aangekondig dat die gemeente nou dood is, en dat hy (die dominee) dit nou begrawe in die graf voor die preekstoel. Sy voertuig is klaar gepak buite, en hy sê nou vir hulle totsiens. Die gemeente sou egter later uit hierdie graf opstaan toe dit op 10 Junie 2005 opnuut afgestig het van Tsumeb. Aanvanklik is die gemeente in 1970 gestig as Verre-Noorde. Van die 207 ingeskrewe belydende lidmate in 2005 het 131 skriftelik ingestem tot die her-afstigting. Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Dié gemeenskap sal nie weer honger ly nie (want hulle verbou self groente)

Klik op die FOTO

Die gemeenskap, van Clarkes Estate, in Elsiesrivier, in Kaapstad, sal nie meer gebrek hê, aan voedsel nie. Twee broers, het 'n voedseltuin begin, deur middel, van verskeie voedingsprojekte, in die omgewing. Die konsep van die lede van die gemeenskap wat (o.a. deur gemeentelede bemagtig word om self tuin te maak) word sterk in Nelson Mandelabaai deur Gardens of Faithfulness, 'n projek van Farming God's Way promoveer. Lees verder

-       Oorgeneem uit GrensPos van die Ooskaapse sinode

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

• Tannie Ria Struwig, (Skriba, Tsumeb gemeente). Sy het skielik siek geword en het ‘n lewensreddende hartomleiding gehad. Sy sterk mooi aan tuis. Ons dink aan haar en dra haar in ons gebede.

• Ds Lukas Coetzer (Emeritus van Outjo gemeente) - sy kanker het ‘n tyd gelede weer opgevlam. Hy kry van tyd tot tyd chemo terapie.

Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Celeste Coetzee, Fresh 13/06 081-387 3114 ernstcoetzee@gmail.com

• De Wet Strauss, Academia 15/06 081-242-3867 dewet@afol.com.na

• Jossie Koekemoer,  Windhoek Oos 19/06 061-231045 hendrikk@iway.na 

Ons Feldmuise sê Baie geluk!

Opleidingsgeleenthede

 Registreer by: https://forms.gle/TE722MgDTAK5LN9g7 (Bridget Leibbrandt: VBO Koördineerder Communitas)

Vir Registrasie:  https://forms.gle/xtQiC7dFwvuu2zRB7

Registrasies sluit: 21 Julie 2021

Na registrasie sal jy teen 23 Julie toegang tot die eerste aanbiedingsvideo ontvang.

Neem kennis dat die tweede video eers na afloop van die eerste Zoombespreking beskikbaar sal wees.

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die Kameelboom  Sondag 13 Junie en Dinsdag 15 Junie hanteer hulle die teks vir 13 Junie: 1 Samuel 17:32 – 49. Luister op Kanaal 7 elke Sondag om 12:00 of na die heruitsendings op Dinsdae. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

Tydige boek?

Die boek 173 'n oorlewingsgids vir volwasse kinders van egskeiding, hanteer 'n saak en temas wat nooit eintlik aan die orde kom nie.

By egskeidings sê mense dikwels: Gelukkig is die kinders al groot! 

Die opmerking se keersy word in die boek hanteer. En dis 'n tydige boek!

Om te bestel en vir verdere navrae: 

marizanneknoesen@gmail.com

VOORBIDDING

Mianmar

• Streek                       Asië 

• Bevolking                  54 808 000

• Christelike bevolking  4 362 000

• Meederheidsgeloof     Boeddhisme

• 2021 Ranglysposisie   18e

Godsdienstige nasionalisme is veral sterk in Mianmar en is meestal die dryfveer agter die vervolging van Christene. Daar is ʼn stygende fokus op Boeddhisme, wat alle ander gelowe uitsluit.

Bekeerlinge tot die Christelike geloof verduur dikwels vervolging vanaf hul families en gemeenskappe omdat hulle oortuigings waarmee hulle grootgeword het agterlaat of “verraai”. Gemeenskappe wat poog om “slegs Boeddhisties” te bly, maak die lewe onmoontlik vir Christen-families deur hulle te verbied om gemeenskaplike hulpbronne soos water te gebruik.

Goedgevestigde kerke is al aangeval, en in sommige gevalle het Boeddhistiese monnike kerkpersele geannekseer en Boeddhistiese heiligdomme binne-in opgerig. Nie-tradisionele kerkgroepe ervaar ook teenstand, veral dié wat in landelike gebiede geleë is en/of bekend is vir evangelistiese aktiwiteite.

Baie mediadekking is aan die benarde situasie van die Rohingya-Moslems gegee in die voortslepende burgeroorlog teen rebellegroepe. Die state wat beïnvloed word, het ook ʼn sterk Christen-minderheid wat grootliks ongesiens verbygaan. Meer as 100 000 Christene in die noorde woon in kampe vir Interne Ontwortelde Persone (IDP’s), waar hulle toegang tot voedsel en gesondheidsorg geweier word. Die COVID-19-pandemie het bykomende uitdagings gebring, siende dat baie Christene opsetlik oorgesien word wanneer regeringshulp uitgedeel word.

Ontmoet vir pastoor Moses*

“Die dorpie se towenaars wou ons sending en bediening vernietig,asook diegene wat hier woon doodmaak. Hulle is egter werklik bang vir die bediening wat ons hier het, want ons bring die Evangelie hiernatoe.”

Nadat hy tot geloof gekom het, het Moses* geroepe gevoel om ʼn sendeling in ʼn Boeddhistiese-animistiese dorpie te word. Hy en sy familie het baie uitdagings gedurende hulle tyd hier ervaar, insluitende gewelddadige aanvalle. Maar hulle het ook lede van hulle gemeenskap tot geloof sien kom.

*Naam vir sekuriteitsredes verander

Bid vir Mianmar

• Bid vir dié wat Boeddhisme agtergelaat het om Jesus te volg, dat God hulle sal versterk, bemoedig en beskerm.

• Vra dat alle gelowiges in Mianmar vrugtevolle samesyn met ander Christene sal hê en geniet.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

• Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel no 304 op 3de vloer in toringblok @ N$650 000 of naaste aanbod. 

• Lewensreg te koop op ‘n 1 slaapkamer woonstel, 305 op 3de vloer @ N$720 000 of naaste aanbod.  Hierdie een is ietwat groter as 304. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

Giggel