Header

Jaargang 18 - Uitgawe 21/2021 - Donderdag 01 Julie 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

---

• Uit die Kantoor

Sinode kantoor gebroke ure duur voort 

Die kantoor is tans net deeltyds beman deur vrywilliger Koos Keyser vanweë Covid. Me Lana van Zyl, administratiewe beampte, word tuis versorg vir Covid.

Die algemene sekretaris ds Thijs van der Merwe, het 'n nierontsteking as nadraai van Covid. Hy is onder behandeling en sal soos en wanneer hy goed genoeg voel in kantoor wees.

Dankie vir u meelewing en geduld in die tyd.

---

Gat-Vul: 9500 in 4 maande - een op 'n slag!

- Marco Koch - 

“Die meeste mense kla steen en been oor die gate in ons land se paaie. Baie mense is ook krities teenoor die munisipaliteit. NG Eros is ‘n missionele gemeente en ons doen dít nie. Ons weet die gate is a.g.v. die reën, daaroor kan ons nie kla nie. Ons weet ook dat die munisipaliteit nie die kapasiteit het om die hele stad se gate op een slag reg te maak nie… daarom roep ek jou op, man en vrou van NG Eros gemeente, meld aan… gee 2 ure van jou tyd en maak ‘n verskil!” 

Dit is die woorde van Dr. Fourie van den Berg waarvan sy boodskap op 20 Januarie 2021 soos ‘n veldbrand op FB en sosiale media versprei het.

Op Facebook is 25 000 kyke aangeteken van hierdie advertensievideo (beskikbaar by:https://fb.watch/60j8uGgxfy/) en selfs MaroelaMedia in Suid-Afrika het hieroor berig 

https://maroelamedia.co.za/nuus/wereld/fotos-windhoekse-gemeenskap-takel-slaggate/

Skole, besighede en selfs werklose individue, van regoor die hele Windhoek, het kom aanmeld om te werk. Kyk gerus hierdie video wat die harde werk vasvang:https://youtu.be/AQA6aZ9_G7Q.

Paul Engelbrecht (gemeentelid) het water geskenk en vir die vrywilligers kom uitdeel. Hy vertel: “Ek het onlangs ‘n skoueroperasie ondergaan, so ek kan nie fisies help bou nie. Ek het egter gevoel dat ek geroep is om deel te neem, al is dit nou maar net om water rond te dra.”

Ene mnr. Christiaan (Gat-Vul spanleier) vertel met passie: “Ons moet ons land Namibië mooi hou!” Hy noem ook dat hy en sy span waardevolle kundigheid en vaardigheid ontwikkel het wat hulle vir toekomstige projekte en selfs werksaansoeke kan help.

9 500!

Teen einde Mei is 9500 gate al reggemaak, met ‘n totale oppervlak van 3500m2. Dit is ‘n halwe rugbyveld-grootte van teer.

Mnr. Mathuka (verteenwoordiger van die Windhoek munisipaliteit) spreek sy dank uit teenoor alle helpers. Hy merk op dat indien hierdie werk vir kontrakteurs gegee moes word, dit vir die stad baie geld sou kos. Met hierdie vrywilligers, wat vir maande aaneen gewerk het, is die onmoontlike moontlik gemaak. Dit is gevaarlik om vir só ‘n groot projek mense te bedank. Daar is altyd ‘n moontlikheid om mense uit te laat, maar ons kan nie anders as om te probeer nie. NG Eros sê hartlik dankie vir almal wat tot dusver betrokke was.

Daar’s ‘n baie belangrike les te leer uit hierdie projek: As jy gatvol is, doen iets. “It’s up to u!” Verander jou Gat-Vol in Gat-Vul. Wie weet watter ander “gate” is daar nóg wat NG Eros kan toestop? 

---

• DEGNOS

Die Donkiekar bande is KLAAR! 

Die goeie nuus uit die veld uit is dat daar baie min gevalle van Covid 19 blyk te wees in Boesmanland self.

Die werk in die veld gaan egter aan, met die predikante wat hulle werk doen op eiesoortige maniere.

Hierdie tyd van die jaar is dit Kamekoo tyd, Kamekoo of Duiwelsklou word in die tradisionele area van die Boesmans gegrawe en verkoop aan internasionale farmaseutiese maatskappye wat dit verwerk vir medisinale doeleindes. 

Die Boesmans grawe die duiwelsklou diep in die bos, vêr van hulle huise af, onder streng kontrole van die plaaslike owerhede en die aankopers. Die plant materiaal word opgekerf en gedroog en dan verkoop aan ‘n agent wat dit uitvoer. Hierdie is een van die min inkomste bronne van die San mense en amper die hele gemeenskap neem deel aan hierdie oes wat aangaan tot die einde van Oktober maand.

Hierdie is tradisioneel ’n baie moeilike tyd vir die erediens bediening, want die lidmate is vêr in die veld. Die predikante ondersteun hulle families en lidmate in die veld deur vir hulle water en kos per donkiekar aan te ry en dan word die evangelie ook daarmee saam bedien.

Dra asseblief die werk van die Boesman leraars op aan die Here, die omstandighede waarin hulle werk is nie maklik nie, maar nog steeds gaan hulle pligs getrou voort met hulle werk.

Ns. As daar iemand is wat dalk tweedehandse 14 duim buitebande het wat u vir ons kan skenk sal dit hoog op prys gestel word. Die donkiekar bande is klaar! 

Die Kaart hieronder van die gebied wat deur DEGNOS bedien word gee 'n idee van die uitdagings. Die vier gemeentes se grense is aangedui - dii is 'n enorme lap aarde met geweldige afstande - selfs in Namibiese terme - baie daarvan tweespoor dik sand paadjies!

ALGEMENE JAARVERGADERING SATERDAG 3e

Die bestuur van Degnos het 'n Zoom Algemene Jaarvergadering belê vir al die deelnemende vennote Saterdag 3 Julie.

Hulle het twee belangrike sake op die agenda:

Die eerste die verskillende gemeentes se verslae wat die jaar op WhatsApp videos gedoen word omrede die vergadering nie in persoon plaasvind nie en twv Covid voorsorgmaatreëls om eerder nie die mense na Grootfontein te bring en onnodig bloot te stel nie.

Die tweede is die goedkeuring van die Konstitusie, wat genoodsaak word vir registrasie om 'n welsynsnommer te bekom. Dit het oortuigingswerk gekos van die bestuur by die ministerie, dat die grootste deel van DEGNOS se werk is gemeenskapsontwikkeling en ondersteuning ten bate van die gemeenskap en nie die gemeentes as sodanig is nie. Dit vra dat daar verstellings gemaak moet word aan die konstitusie.

Sou DEGNOS 'n WO kry, maak dit die werf van fondse vir gemeenskaps- projekte makliker aangesien maatskappye en individue dan 'n belasting sertifikaat kan kry vir sulke skenkings.

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun. Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992 Tak Kode 280 173 Andries gousandries74@gamail.com of ngtsumkwe@iway.na

COVID-19 en ons

Covid nuus uit NGKN geledere

Vrees en sefs paniek slaan plek plek uit oor die effek van Covid op die oomblik in die land, Die hospitale is oorbelaai en kan nie meer al die pasiënte akkommodeer nie.

Dit is met hartseer dat ons meegevoel betuig met Denése en haar kinders en klein kinders met die heengaan van Nico Tromp (foto). Nico was jarelank 'n sleutellid van die sinode se Diensgroep vir Administrasie.

Dan het ons pas verneem dat die voorsitter van Mariental se kerkraad Johan Aggenbag vanoggend oorlede is nadat twee dae gelede ontslaan is. Sy hart kon die stremming van Covid net nie verder hanteer nie berig ds Thinus Coetzee van Maltahöhe. Ons betuig ons meelewing met sy geliefdes!

Daar is mooi verhale van instanies wat ingespring het om te help - so stel Gobabis gemeente 'n voorbeeld - hulle pastorie is ingerig as plek vir pasiënte wat nog nei kritieke sorg nodig het nie! 

Feldmuis sal bietjie meer daaroor berig volgende week.

Die kerk is ook nie gespaar nie – talle predikante en hul gesinne is getref, so ook die sinodale kantoor. Die blye nuus is dat dit met hulle almal relatief goed gaan onder tuis versorging.

Thinus Coetzee (Maltahöhe) en sy vrou Martie, Schalk Pienaar (oud leraar van Windhoek Wes) en Monica, Willem Steenkamp (Academia) en sy vrou Zaskia, Peet en Elma van Zyl van Gobabis en Johannes en Jacolet de Koning van Tsumeb het almal redelik goed herstel al van die virus, maar Dries en Sunita Burger (Windhoek) is nog siek.

Ds André Louw (Windhoek-Oos) is gehospitaliseer in ‘n gewone saal waar hy vir asemnood behandel word sedert verlede Dinsdag maak vordering.

Ons dink aan ALMAL wat veg teen Covid, en ELKEEN wat in die tyd verlies gely het!

Karel Ganseb (foto) is al dekades lank 'n staatmaker ouderling in die San gemeenskap. Hy is baie siek met 'n lugweg infeksie. Ons weet ongelukkig nie of dit Covid is nie.  Hy het sy vrou Elizabeth onlangs aan die dood afgestaan.

Ons het toe berig: Elizabeth Ganses was 'n vrou met durf. Sy en haar man Karel Ganseb het baanbrekerswerk in hul omgewing gedoen ter bereiking van die San gemeenskap met die evangelie.

Sy twee dogters versorg hom. Andries Gous het besoek gebring en rapporteer dat hy baie swak is.

Uit die annale

Uitsonderlike gawes maak die sersant 'n dominee

“Die Sinodale Sendingkommissie (SSK) keur goed dat by die Sinodale Kommissie aanbeveel word dat br Mario Mahongo op grond van besondere genadgawes aan hom toebedeel en volhardende godvrugtige lewenswandel, tot die bediening van die Woord en Sakramente (Predikantsamp) toegelaat word.”

So lui ‘n verslag wat die Ring van Grootfontein in 1984 onder oë gekry het. Die stap het gevolg op ‘n skriftelike versoek van die gemeente Alfa wat gepaard gegaan het met ‘n getuigskrif oor br Mahongo. 

Mario was in daardie stadium in Sersant in die weermag, maar het reeds oor ‘n tydperk van 10 jaar as leier van die Werkkring en latere gemeente van Alfa opgetree. Ten spyte daarvan dat hy op skool net tot Standerd 3 (Graad 5 vandag) gevorder het, het hy ‘n vloeiende leesvermoë en begrip gehad. Die suksesvolle afhandeling van verskeie Bybelkor kursusse was bewys daarvan.    Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Vrese oor immunisasie? 666?

Hier is 'n maklik-verstaanbare "teologiese" gids oor immunisasie. Prof Stephan Joubert het ook in 'n gesprek talle wanopvattings oor die boek Openbaring, immuniasie en die getal van die Antichris 666, reggestel.

Die artikel verskyn by die Oos Kaapse Kerk en die skakel hieronder vat jou na hulle webblad. Daar is 'n video onderhoud met Stephan te sien.

Lees verder

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

• Ons dink aan Hanna en haar kinders by die afsterwe van emeritus dominee Danie Grové (foto), voorheen leraar te Keetmanshoop, waar hy in 2006 afgetree het. Hy is oorlede aan Covid verwante oorsake.

• Tannie Ria Struwig, (Skriba, Tsumeb gemeente). Sy het skielik siek geword en het ‘n lewensreddende hartomleiding gehad. Sy sterk mooi aan tuis. Ons dink aan haar en dra haar in ons gebede.

• Ds Jacob Schoeman (Emeritus Kunene vir Christus) het geruime tyd gesukkel met sy gesondheid sonder dat presies vasgestel kon word wat werklik makeer. Hy is onlangs na 'n kardioloog verwys wat toe dadelik aangedui het dat hy 'n vierdubbele hartomleiding moet kry. Tipies Jacob is sy werk en die "dingetjies" - soos hy daarna verwys - wat hy eers moet afhandel van so aard dat die operasie moet wag! Sy hartsjirurg en kardioloog het hom toestemming gegee sê Jakob - hy hoop dat hy teen einde Julie die operasie sal kan ondergaan. 

• Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

• Sowaar geen verjaardag koek te kry in 'm NGKN pastorie die week nie! 

Opleidingsgeleenthede

Webinaar aangebied deur die Oostelike Sinode se Missionale Projekspan.

Die zoom-skakel: https://zoom.us/j/91081991963?pwd=RXZic1hYa0dsaC9RMGlaR3lNWDhCUT09

Meeting ID: 910 8199 1963        Passcode: 344538

Navrae, Frikkie Coetzee: fcoetzee@luxmundi.org.za of 083 222 6017

Die verleentheid van die ‘e’ Woord

Na aanleiding van navrae – die volgende verdere inligting rakende die VBO aangeleentheid wat met vorige geleenthede deurgegee is.
Aangebied deur: Taakspan: Missionale Roeping van die Algemene Sinode en VBO Forum
Sessie 1
’n Teologie van evangelisasie.
Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier
Hannes Knoetze: Ons (reduksionistiese) sondebeskouing.
Frikkie Coetzee: Wat is die evangelie?
Roedolf Botha: Koninkryksteologie en evangelisasie.
Lourens Bosman: mens- en/of Godgesentreerdheid.
Sessie 2
Die praktyk van evangelisasie.
Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier.
Hannes Knoetze: Getroue Getuies
Pieter van der Walt: Vertel
Frikkie Coetzee: ’n Evangelisasie kultuur/identiteit versus evangelisasie programme.
Lourens Bosman: InPas
Roedolf Botha: Apologetiek en Evangelisasie
Na registrasie sal jy toegang tot Video 1 kry – asook die Zoom skakel vir die gesprek.
Daarna sal Video 2 toeganklik wees vir bespreking Tydens die tweede Zoom-gesprek.
Registrasieskakel: https://forms.gle/gwdq2VmXFzkdha659
(Bridget Leibbrandt – VBO Koördineerder Communitas)

 

Vir Registrasie:  https://forms.gle/xtQiC7dFwvuu2zRB7

Registrasies sluit: 21 Julie 2021

Na registrasie sal jy teen 23 Julie toegang tot die eerste aanbiedingsvideo ontvang.

Neem kennis dat die tweede video eers na afloop van die eerste Zoombespreking beskikbaar sal wees.

Meaningful Ageing

Klik op die volgende skakel om te luister hoe Petrus Moolman gesels oor ’n nuwe benadering ten opsigte van senior volwasse bediening in die gemeente: Meaningful Ageing
Skakel vir registrasie: https://forms.gle/obc5DEjYnE54yzA49
Tydens registrasie kan u kies om die boek af te haal by Communitas (Wes-Kaap) of by Petrus Moolman (Gauteng).
Dan is die koste R150
Wanneer u aandui dat ons die boek aan u moet koerier sal die koste R250 wees.
(Bridget Leibbrandt – VBO Koördineerder Communitas)

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

Thijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die. Hulle hanteer Efesiërs 1:1-14. Luister eerskomende Sondag 4 Julie om 12:00 (of Dinsdag 6/07 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

Lig

LiG-getuienisse: Gewone mense word ‘lewende Bybeltekste’

“Sedert LiG elke dag vars leesstof op ons webwerf laai stroom die stories in en is dit deurspek met hartseer en seerkry. Maar daar is altyd ook ’n tikkie hoop,” vertel Conette le Roux, LiG se webredakteur.

Sy vertel dié verhale, geskryf deur LiG-lesers, is soos “lewende Bybeltekste”. Hier is ‘’n paar uit LiG se “My getuienis”-spens:

’n Onlangse verhaal van ’n ma van Langebaan is vol uitdagings: ’n Tehuis vir ongehude moeders op 18, ’n virus wat haar tweejarige se brein aantas en hom gestrem laat, ’n wiegiedood vir haar tweede seun en sodoende “’n oorlog” in haar hart met God. Maar haar woede het mettertyd liefde geword. En ook vreugde vir die sonskyn-kind wat God vir haar gegee het. Lees meer hier...

’n Ander leser skryf weer hoe sy haar pa en suster aan Covid-19 moes afstaan. Om te oorleef moes sy leer om alles aan God oor te gee en nou getuig sy van God se genade. Lees meer hier...

Nadat Ester Jordaan ontdek het sy het borskanker en dat ’n dubbele mastektomie onvermydelik is, was sy platgeslaan. Verdere toetse sou bepaal of die kanker versprei het. Maar toe ontdek sy iets wat altyd vir haar simbolies sal wees van God se genade en ewige lig. Lees meer hier...

Bring lig in die donker warboel van kinders se emosies

LiG, in samewerking met Bybel-Media, het onlangs die opwindende nuwe projek, LiG vir Lisa geloods. Deur die projek maak ons ’n groot impak op kinders en ouers se lewe. Ons spreek lewenskwessies soos verlies, angstigheid, boelie-gedrag en eensaamheid aan. Dít doen ons in die vorm van stories.

“Onsekerheid en vrees is vir baie kinders ’n werklikheid. Veral in die vreemde tyd waarin die wêreld tans, te midde van die Covid-19-pandemie is,” verduidelik dr Issie Jacobs, maatskaplike werker en spelterapeut. Voeg daarby geliefdes wat aan die dood afgestaan word, en ook die verlies aan standvastigheid met skole wat anders funksioneer, nuwe reëls en so meer.

Ons LiG vir Lisa-projek bring lig in die donker warboel van kinders se emosies met ’n reeks boeke wat deur stories help om kinders te troos en bemagtig.

Lees meer oor dié boeke of koop dit hier. 

Jy kan ons help om dié hulpmiddels verder te ontwikkel deur ’n maandelikse (of eenmalige) bydrae te maak. 

Maak ’n Lisa-poppie só. https://www.youtube.com/watch?v=wvdImcV2EI8

Klik hier om te kyk na traktaatjies en pamflette

CLF se MEGA Winter Uitverkoping begin Donderdag, 1 Julie 2021!

Die uitverkoping behels ’n 30% afslag op alle Kerklike benodighede, Bybels en Liedboeke.

Die promosie kode CMBH21moet vir alle aanlyn aankope gebruik word.

Bestelling kan ook per e-pos gestuur word na order@clf.co.za

Besoek ons aanlynwinkel hier https://shop.clf.co.za/ of direkte aankope

-          Bybels – https://shop.clf.co.za/product-category/books/bibles/

-          Liedboeke – https://shop.clf.co.za/product-category/books/hymnal/

-          Kerklike benodighede – https://shop.clf.co.za/product-category/church-materials/

Die uitverkoping sluit Kinderbybels uit. BTW is ingesluit, maar Posgeld is uitgesluit.

Die uitverkoping en afslag is geldig vanaf 1 – 31 Julie 2021.

ONHOU OOK ONS PAMFLETTE!

Klik hier om te loer na die beskikbare pamflette en traktaatjies.

---

VOORBIDDING

OESBEKISTAN

• Streek                      Asië 

• Bevolking                 33 236 000

• Christelike bevolking  345 000

• Meederheidsgeloof     Islam

• 2021 Ranglysposisie   21e

Kerkleiers, waarvan die meeste mans is, word dikwels aan vervolging deur die owerhede onderwerp. Hulle word dikwels beboet, aangehou, visas geweier om die land te verlaat of onder huisarres geplaas. Die redes vir boetes sluit in die hou van onwettige byeenkomste, die besit van Christelike literatuur of selfs liedjies op ʼn slimfoon.

Buite die Kerk word Christen-mans oorgesien vir bevorderings in die werkplek, en sakemanne wat Jesus volg word fyn dopgehou deur die owerhede en ervaar obstruksie deur plaaslike Moslems. Die finansiële ontberings wat deur vervolging veroorsaak word, kan vernietigend wees vir families, wat op mans staatmaak om kos op die tafel te sit.

Bekeerlinge tot die Christelike geloof is ook kwesbaar vir misbruik in die werkplek. Verpligtende militêre diens kan Christen-mans aan verdere teistering en vyandigheid blootstel.

Ontmoet Aziz*

“Ná my bekering tot die Christelike geloof wou my broer niks met my te doen hê nie. My pa, suster en ander familielede het in dieselfde dorp gebly… Ek het my broer probeer besoek. Hy het elke keer baie kwaad geword sodra hy my sien, en gesê: “Gaan weg, wat doen jy hier? Ek wil niks met jou te doen hê nie!”

Aziz* is ʼn Gelowige vanuit ʼn Moslem agtergrond in Oesbekistan. Sy broer was woedend toe Aziz tot geloof gekom het, en het selfs een keer met ʼn klein vragmotor in sy huis vasgery. Hy het ook gedreig om Aziz se huis af te brand. Hulle het vir 20 jaar geen kontak gehad nie.

Sy broer se seun (Aziz se broerskind) het egter ook ʼn Christen geword. Sy pa het hom uit woede so erg aangerand dat hy in die hospitaal opgeneem is. Maar in die somer van 2019 het Aziz se broer skynbaar van houding verander en na Aziz uitgereik. Hy het ernstig siek geword, en het Aziz toegelaat om vir hom te bid en die Evangelie met hom te deel.

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir OESBEKISTAN

• Bid dat die nuwe leierskap van president Shavkat Mirziyoyev welkome veranderinge vir die land se Christen-bevolking sal bring.

• Bid dat die Heilige Gees gelowiges wat druk en vervolging ervaar, sal bemoedig, toerus en bemagtig.

• Vra vir deurlopende beskerming en versorging vir kerkleiers in Oesbekistan, wat geweldige druk in hul rol ervaar.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

• Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel no 304 op 3de vloer in toringblok @ N$650 000 of naaste aanbod. 

• Lewensreg te koop op ‘n 1 slaapkamer woonstel, 305 op 3de vloer @ N$720 000 of naaste aanbod.  Hierdie een is ietwat groter as 304. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

Ons vervang die week die Giggel rubriek met 'n laaste woord:

Feldmuis sê: Heer wees ons genadig.... Christus wees genadig....