Header

Jaargang 18 - Uitgawe 22/2021 - Vrydag 10 Julie 2021

ngkn@ngkn.com.na

Rubrieke in hierdie uitgawe...

• Nuusbrokkies

• Covid en ons

• Uit die annale

• Uit ander oorde

• Familie-nuus

• Op die radio...

• Opleidingsgeleentheid

• Publikasies

• Voorbidding

• Vakatures en ander advertensies

• Giggel

Nuusbrokkies

• Uit die Kantoor

Sinodale kantoor  weer oop  

Nadat die kantoor byna twee weke net deeltyds beman was deur vrywilliger Koos Keyser vanweë Covid, is Lana van Zyl, administratiewe beampte, weer terug in die tuig nadat sy van Covid herstel het.

Die algemene sekretaris ds Thijs van der Merwe, sukkel steeds nadat hy nierontsteking as nadraai van Covid opgedoen het. Hy is onder behandeling en sal soos en wanneer hy goed genoeg voel in kantoor wees.

---

• Kunene vir Christus

Windhoek versprei kos en Bybels

Ds Dries Burger van Moedergemeente Windhoek se Woord en Brood uitreik besoek en bedien klein plekkies Noordwes van Sesfontein met 1.5 ton mieliemeel asook ongeveer 30 Himba Oral Bibles. Onder begeleiding van Erik van Zyl van Kunene, besoek Dries, Piet Liebenberg en Dirk Grobbelaar afgeleë gemeenskappies. Hoofman Ripanga (Jan) Kasupi, wat op Sesfontein bly, is die ervare gids wat help dat hulle oral uitkom én weer terugkom!

Erik se Land Cruiser bakkie is swaar gelaai en Dries se  geborgde Hilux (Namibia2GO) sleep die res van die swaar vrag tot in die uithoeke van die verre noordweste.

Droogte en COVID-19 het die landskap en gesig van Kaokoland ingrypend verander. Die vlaktes polgras van die Giribes vlakte is tot in die grond afgevreet deur OvaHimba bees. Die droogte het egter die laaste sê, want soos oorwinningsmonumente lê dooie beeskarkasse toegewaai in die rooi sand.

Die spoor van COVID-19 vind ons diep in die hartjie van Kaokoland, OvaHimbas en Hereros wat maskers dra. Eric van Zyl vertel: 

Jesus het al die klein plekkies besoek en die mense innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos.......(Matteus 9:35).

Kaokoland se mense is ook moeg en gestroop, want die meeste mense se beeste is dood! Die balsem van mieliemeel, bietjie sout, suiker en olie wys daar is harte wat omgee. Mag die Here ook dit én ons gebede gebruik om hul harte ontvanklik te maak vir die evangelie.

In ’n kraal op die vlakte van Orutjandja ontsmet Uerijandja Mburura Dries se hande voor hy die Woord bedien! Sy en Rarireve Koruhama is onderskeidelik in 1993 en 1994 deur ds Jacob Schoeman gedoop. Op die kaal vlaktes van Ganamub besoek ons vir Kakunamuua (Mammatjie) Kasoana, vir wie ons ook ’n Himba Oral Bible (Megavoice mp3) gee.

Ons ry van huis tot huis, kraal tot kraal by die volgende plekkies: Warmquelle, Oronjama, Otjikondavirongo, Urutjandja, Ganamub en Tomakas. In Otjikondaviringo bring ons die evangelie by ’n paar huise en ons laaste stop is ’n groep mans en ’n paar vroue van ongeveer 30 aan wie ons die evangelie deur middel van die hartboodskap bring. 

By Tomakas draai ons terug nadat die bosluise ons laat rondspring het onder ons middagete-boom. Ons laaste stopplek is die skooltjie, Otjizeka “Mobile Unit” van mnr. Uahitiva Tjiumbua in Otjondumbu, wat ons na ’n paar verkeerde afdraaipaaie uiteindelik vind in die verlate vlaktes suid van Khowarib Schlucht. Ons is die Here dankbaar dat, saam met die 1.5 ton mieliemeel, ons ook 10 Himba Oral Bibles vir mense kon gee. Ons vertrou die Here dat hulle die Bybelstories, vertel volgens die OvaHimbas se mondelinge tradisies, oor en oor sal luister en laat luister.

Boere Droogtehulp Kunene streek

Ons het verlede week ook 'n foto berig hieroor geplaas. Hieronder sien mens hoe dinge moontlik word as die gemeenskap hande vat met 'n "ons kan dit doen en 'n verskil maak" houding!

Ons sê dankie aan almal wat betrokke was en is om die mense en diere wat ly by te staan!

---

• DEGNOS

JAARVERGADERING

Die Jaarvergadering van 3 Junie het per Zoom plaasgevind en het volgens Andries Gous, bestuurder van Degnos, goed afgeloop.

Op die foto bo kan van die deelnemers wat per Zoom ingeskakel het gesien word.

Hulle het konstitusionele wysigings aangebring wat die pad na ‘n Welsynsregsitrasie sal vergemaklik. Die pad sal daarmee dan oop wees om in die toekoms aan donateurs Namibiese Belasting sertifikate uit te reik. Die hoop is dat dit mense sal aanmoedig om finansieel betrokke te raak.

Die verslae van al vier die gemeentes asook die bedieningspunte is ook hanteer. Hierdie jaar was die verslae per videos aangestuur en versprei, aangesien Covid verhoed het dat die leraars in persoon kon bywoon.

Mooi en bemoedigende verslae is ontvang, maar daar is ook kennis geneem van die talle uitdagings waarmee die bediening te kampe kry.

Daar was ook beheerraadsede gekies om vakatures aan te vul en vennote wat dormant geraak het van die vennote lys gehaal.

Finansiële steun vir Degnos word gebruik om die werk te ondersteun. Bank besonderhede: DEGNOS, First National Bank -  Grootfontein Rek. nr 553 24 111 992

Goeie nuus oor Karel

Verlede week is berig dat ouderling Karel Ganseb wat dekades al diens doen ernstige asemhalingsnood ontwikkel het en dat sy dogters hom tuis versorg. Ondertussen het hy in so mate herstel dat hulle berig het hy het opgestaan en gaan hout bymekaar maak!

Op die foto kan mens hom sien optree tydens ‘n erediens wat op Oupos gehou is in die Tsinstabiswyk van die NG Kerk Wildevy. Volgens Andries is die ouderlinge se werk van onskatbare waarde vir die kerk en koninkryk.

COVID-19 en ons

Covid nuus uit NGKN geledere

Johannes en Jacolet de Koning van Tsumeb het redelik goed herstel al van die virus, so ook Dries Burger (Windhoek), maar sy vrou Sunita is nog siek en sukkel met asemhaling.

Ds André Louw (Windhoek-Oos) is eine verlede week oorgeplaas na Paramount Step Down en is reeds tuis - maar is steeds op suurstof. 

Aldo en Ilene Liebenberg (Karasburg) het ook die week positief getoets.

Ons dink aan ALMAL wat veg teen Covid, en ELKEEN wat in die tyd verlies gely het!

Uit die annale

Is die Plotte-gemeente en Wildevy dieselfde? 

In Augustus 1984 rapporteer Ds Henry Page, toe voorsitter van die Ring van Grootfontein, dat 'n Boesmangemeente op 15 Julie te Tsumeb (Plotte) gestig is. 

Aan die Ringsvergadering in 1985 rapporteer hy dat hy die stigting van Wildevy op 15 Julie 1985 waargeneem het. 

Wat die verband tussen hierdie twee gemeentes is, is nie duidelik uit die stukke nie. Vermoedelik is dit egter berigte oor dieselfde geleentheid.    Clem Marais (Argivaris)

Uit ander Oorde

Rukwind Knak  Willowmore se Kerktoring

Sterk rukwinde tot 90 km/h het die kerktoring van die NG gemeente Willowmore deur die nag van 29-30 Junie 2021 beskadig.

Die boonste deel van die toring, bestaande uit 'n staalstruktuur, is in 'n westelike rigting geknak.

Lees verder

Familie Nuus

Ons dink aan hulle:

Ons dink aan Hanna en haar kinders wat vandag afskeid neem van emeritus dominee Danie Grové, voorheen leraar te Keetmanshoop.
Ria Struwig, (Skriba, Tsumeb gemeente) sterk mooi aan na haar hartomleiding.  Ons dink aan haar en dra haar in ons gebede.

Johan en Dienkie Froneman, (Oud Pastriepaar van Lüderitz) het ‘n week gelede tyding gekry dat ten spyte van behandeling, haar kankertellings stadig besig is om te styg. Voorlopig is besluit om met die huidige behandeling voort te gaan en die situasie te moniteer deur nou elke 6 weke tellings te kontroleer.  Groter styging sal ander skanderings noodsaak, wat moontlik ander, ingrypender behandeling kan vereis. Hulle is egter nie haastig nie, want die kanker kan nie omgekeer word nie, net behandel en beheer word.
Albie en Ilene Liebenberg (Karasburg gemeente) het albei positief getoets vir Covid.
Ds Jacob Schoeman (Emeritus Kunene vir Christus) het geruime tyd gesukkel met sy gesondheid sonder dat presies vasgestel kon word wat werklik makeer. Hy is onlangs na 'n kardioloog verwys wat toe dadelik aangedui het dat hy 'n vierdubbele hartomleiding moet kry. Tipies Jacob is sy werk en die "dingetjies" - soos hy daarna verwys - wat hy eers moet afhandel van so aard dat die operasie moet wag! Sy hartsjirurg en kardioloog het hom toestemming gegee sê Jakob - hy hoop dat hy teen einde Julie die operasie sal kan ondergaan. 

• Ons dink aan hulle in ons gebede 

Hulle verjaar 

Johannes de Koning, Tsumeb 13/07 081 622 7756    tjdekoning@iway.na

Johann Combrinck, Warmbad 15/07 081-2953090   johannc@iway.na

• Ons wens hulle geluk en bid hulle seën toe op hul lewens en arbeid! 

Opleidingsgeleenthede

Webinaar aangebied deur die Oostelike Sinode se Missionale Projekspan.

Die zoom-skakel: https://zoom.us/j/91081991963?pwd=RXZic1hYa0dsaC9RMGlaR3lNWDhCUT09

Meeting ID: 910 8199 1963        Passcode: 344538

Navrae, Frikkie Coetzee: fcoetzee@luxmundi.org.za of 083 222 6017

Die verleentheid van die ‘e’ Woord

Na aanleiding van navrae – die volgende verdere inligting rakende die VBO aangeleentheid wat met vorige geleenthede deurgegee is.
Aangebied deur: Taakspan: Missionale Roeping van die Algemene Sinode en VBO Forum
Sessie 1
’n Teologie van evangelisasie.

• Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier

• Hannes Knoetze: Ons (reduksionistiese) sondebeskouing.

• Frikkie Coetzee: Wat is die evangelie?

• Roedolf Botha: Koninkryksteologie en evangelisasie.

• Lourens Bosman: mens- en/of Godgesentreerdheid.

Sessie 2
Die praktyk van evangelisasie.

• Leon Westhof: Inleiding en gespreksleier.

• Hannes Knoetze: Getroue Getuies

• Pieter van der Walt: Vertel

• Frikkie Coetzee: ’n Evangelisasie kultuur/identiteit versus evangelisasie programme.

• Lourens Bosman: InPas

• Roedolf Botha: Apologetiek en Evangelisasie

Na registrasie sal jy toegang tot Video 1 kry – asook die Zoom skakel vir die gesprek. Daarna sal Video 2 toeganklik wees vir bespreking Tydens die tweede Zoom-gesprek.
Registrasieskakel: https://forms.gle/gwdq2VmXFzkdha659 

Registrasies sluit: 21 Julie 2021.  Na registrasie sal jy teen 23 Julie toegang tot die eerste aanbiedingsvideo ontvang. Neem kennis dat die tweede video eers na afloop van die eerste Zoombespreking beskikbaar sal wees.

Meaningful Ageing

Klik op die volgende skakel om te luister hoe Petrus Moolman gesels oor ’n nuwe benadering ten opsigte van senior volwasse bediening in die gemeente: Meaningful Ageing
Skakel vir registrasie: https://forms.gle/obc5DEjYnE54yzA49
Tydens registrasie kan u kies om die boek af te haal by Communitas (Wes-Kaap) of by Petrus Moolman (Gauteng).
Dan is die koste R150
Wanneer u aandui dat ons die boek aan u moet koerier sal die koste R250 wees.
(Bridget Leibbrandt – VBO Koördineerder Communitas)

---
---

Nog Webinare

Crisis and Trauma Support course for volunteers and professionals

- Uitnodiging van Dr Roelf Schoeman:

I am presenting an online Crisis and Trauma Support from 12 to 14 July.

It is a short, three full days intensive and interactive University of Pretoria course to prepare church ministers, community leaders, teachers, and other caregivers to deal with the effects of crisis and trauma under the Covid-19 pandemic.

Detail on this course is available at the following link. 

NB This course will also be presented on Monday evenings from 12 July to 2 August.

Missionale leierskap in ‘n tyd soos hierdie

- Hierdie webinaar word aangebied deur die Oostelike Sinode se Missionale Projekspan.

Datum: 5 Augustus om 11:00-12:30 Spreker: Prof Nelus Niemandt

Kliek hier om in te skakel Meeting ID: 910 8199 1963; Passcode: 344538

Navrae: Frikkie Coetzee: fcoetzee@luxmundi.org.za / 083 222 6017

Op die radio...

Maak dit asseblief bekend in die gemeente?

Onder die Kameelboom

TThijs kuier die week saam met dr Wynand Fourie onder die. Hulle hanteer Efesiërs 2:11-22. Luister eerskomende Sondag 11 Julie om 12:00 (of Dinsdag 13/07 om 09:30) op Kanaal 7. Die stasie saai ook op internet uit (www.k7.com.na) asook op die DSTV-platform kanaal 825 en Go-TV kanaal 303; OF op Potgooi

https://www.k7.com.na/potgooi/#1479900125305-ea521c4e-ddb7

Publikasies

• Kerkbode

Verwerk die 'voortslepende Covid-trauma' só

“Ek vrees dat my pasiënt, vir wie ek ken en vir wie ek omgee, gaan swaar kry of selfs sterf, soos van ons geliefde pasiënte, oud en jonk, gedurende die afgelope paar maande gesterf het. Self is ek so bang om dit weer te kry. Tog net nie wéér siek of hospitaal toe nie, asseblief, Here?” is hoe dr Anske van As, wat ’n privaat praktyk in Vaalpark het, haar emosies verwoord. Melody Ngcuka, ’n sielkundige in privaat praktyk, gee praktiese wenke wat jou kan help om die Covid-trauma te verwerk.  Lees meer.

Klik hier om te kyk na traktaatjies en pamflette

CLF se MEGA Winter Uitverkoping begin Donderdag, 1 Julie 2021!

Die uitverkoping behels ’n 30% afslag op alle Kerklike benodighede, Bybels en Liedboeke. Die promosie kode CMBH21moet vir alle aanlyn aankope gebruik word. Bestelling kan ook per e-pos gestuur word na order@clf.co.za

Besoek ons aanlynwinkel hier https://shop.clf.co.za/ of direkte aankope

-          Bybels – https://shop.clf.co.za/product-category/books/bibles/

-          Liedboeke – https://shop.clf.co.za/product-category/books/hymnal/

-          Kerklike benodighede – https://shop.clf.co.za/product-category/church-materials/

Die uitverkoping sluit Kinderbybels uit. BTW is ingesluit, maar Posgeld is uitgesluit. Die uitverkoping en afslag is geldig vanaf 1 – 31 Julie 2021.

ONHOU OOK ONS PAMFLETTE!

Klik hier om te loer na die beskikbare pamflette en traktaatjies.

---

VOORBIDDING

LAOS

• Streek                       Asië 

• Bevolking                  7 165 000

• Christelike bevolking  199 000

• Meederheidsgeloof     Boeddhisme

• 2021 Ranglysposisie   22e

Christelike aktiwiteite, insluitende dié van geregistreerde kerke, word fyn dopgehou deur die kommunistiese owerhede. Veral in landelike gebiede word huiskerke gedwing om ondergronds bymekaar te kom omdat dit as “onwettige byeenkomste” beskou word.

Die lewe is veral moeilik vir bekeerlinge na die Christelike geloof, wat die risiko van vervolging deur hul families en die plaaslike owerhede in die gesig staar. Dit kan eiendomsbeskadiging, die konfiskering van besittings en die uitreiking van boetes insluit.

Teenkanting neem toe wanneer bekeerlinge se families of die plaaslike owerhede die plaaslike gemeenskap teen hulle opsweep, soms deur plaaslike dorpsvergaderings of met die ondersteuning van plaaslike godsdiensleiers.

Ontmoet Khambang*

ʼn Geopende Deure-vennoot wat met Khambang* saamgewerk het, sê: “Dankie dat julle ons vennote is met die werk in Laos. Ek bid dat die oes wat die Here vir Khambang toegelaat het om te sien vir ons as aanmoediging sal dien om voortdurend dié te onthou wat dieselfde geloof deel, maar nie dieselfde vryheid nie.”

Khambang* is ʼn gelowige van Laos en ʼn getroude pa van vier kinders. Hy het al drie keer vir sy lewe gevlug omdat hy die Evangelie onverskrokke deel. Nou, vyf jaar na sy laaste ontsnapping, vlug Khambang nie meer nie. Hy het ʼn Bybelskool bygewoon wat deur Geopende Deure ondersteun is, en hy is terug om die Woord van God passievol te verkondig en siele na Christus te lei. Gedurende die COVID-19-kwarantyn vroeër verlede jaar, het hy elf families in een dorp tot geloof gelei – ʼn totaal van 43 nuwe gelowiges!

*Naam vir sekuriteitsredes verander.

Bid vir LAOS

• Dank die Here vir die Kerk in Laos se groei en bid dat Hy sal voortgaan om Sy kinders te gebruik om kennis oor Jesus se liefde te versprei.

• Bid dat gelowiges wat onder druk is om van hul geloof afstand te doen, die krag sal hê om sterk te staan.

• Bid vir families en kerke wat sonder die ondersteuning en leierskap van ʼn man en/of leier moet klaarkom. Bid dat aan al hul behoeftes voldoen sal word en dat dit ʼn geleentheid sal skep vir ander om te groei en te floreer.

Deur plaaslike kerkvennote, versterk Geopende Deure vervolgde gelowiges in Laos met die voorsiening van Christelike materiaal, leierskap- en dissipelskapsopleiding, sosio-ekonomiese ontwikkelingsprogramme, voorspraakondersteuning, noodleniging en praktiese hulp.

Vakatures en Ander Advertensies

 

Aftree verblyf by Schanzen Oord - lewensreg 

• Lewensreg te koop op 1 slaapkamer woonstel no 304 op 3de vloer in toringblok @ N$650 000 of naaste aanbod. 

• Lewensreg te koop op ‘n 1 slaapkamer woonstel, 305 op 3de vloer @ N$720 000 of naaste aanbod.  Hierdie een is ietwat groter as 304. 

Kontak Frans du Toit, sel 081 261 7405 vir navrae.

Giggel 

'n Laaste Woord

Feldmuis sê: Ons kan so sê want ons weet in Wie ons vertroue is, al wissel ook dag en nag... Ons ken die rots op wie ons gebou het, van Wie ons al ons heil verwag!